"سرداران پنجشیر" در تکت اهریمنان چه می کنند؟
برای جامعه تاجیک مقام معاونیت یک مقام تحقیر آمیز و کشنده است. چنانچه در ۱۸ سال اخیر معاونیت اول مارشال فهیم و ضیامسعود باعث زوال تاجیک ها از صحنه سیاست افغانستان شد 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۳۳    ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ کد خبر: 156793 منبع: پرینت

جامعه تاجیک که نقش کلیدی و تاریخ ساز در تحولات نیم سده اخیر از زمان سقوط نظام شاهی بدین طرف بازی کرده اند و بزرگترین نبرد های تاریخ ساز با ارتش شوروی و تروریزم بین المللی را در کوه پایه های هندوکش انجام داده اند، سلسله مراتب قدرت تحمیلی قبیلوی را شکستاندند. ولی تمامیت خواهان بازور آمریکایی ها و ضعف رهبران منسوب به تاجیک، هزاره و ازبیک دوباره سلسله خانمانسوز مراتب قدرت را در ۱۸ سال اخیر زنده ساختند. چنانچه در لوی جرگه قانون اساسی ۲۰۰۳/۲۰۰۴ در نظام سیاسی متمرکز ریاستی مقام معاونیت اول و دوم برای "ولسمشر" پشتون محور برای شهروندان درجه دوم و سوم درنظر گرفته شده است.
برای جامعه تاجیک مقام معاونیت یک مقام تحقیر آمیز و کشنده است. چنانچه در ۱۸ سال اخیر معاونیت اول مارشال فهیم و ضیامسعود باعث زوال تاجیک ها از صحنه سیاست افغانستان شد.

در انتخابات ۲۰۱۹ جنگ قدرت در میان یک حلقه از مدعیان نمایندگان جامعه تاجیک در پنجشیر بشدت جریان دارد. این در حالیست که کابوس امارت وحشت طالبان سایه بر سر انتخابات و همه جریان زندگی انداخته است و قرار است اهریمنان تروریست جای اهریمنان تکنوکرات را بگیرند.
واقعیت این است که جنگ قدرت میان شهزادگان و میراثخوران در پنجشیر نه تنها مردم محروم پنجشیر، بلکه همه جامعه تاجیک را به گروگان گرفته اند.

در حال حاضر در نظام سردار سالاری پنجشیر حد اقل پنج شهزاده و وارث مسعود در کشمکش قدرت اند: مارشال فهیم بحیث جانشین مسعود که نقش تیمورشاه جانشین احمد شاه درانی را بازی کرد، جایش را با میراثهای سنگین به شهزادگان و میراخواران دیگر داده است.
در حال حاضر عبدالله کشنده ترین نقش را در میان سرداران پنجشیر بازی می کند.
عبدالله در نقش شاه شجاع درانی بحیث اجنت آمریکا و انگلیس از کارت قدرت های خارجی در جنگ قدرت میان سرداران پنجشیر استفاده می کند.

یونس قانونی در حال حاضر در رکاب اتمر، دشمن مرموز و ظاهرا مهربان قرار گرفته است. قانونی نقش شاه محمود را در کور کردن شاه زمان برادر رضاعی اش در میان سرداران پنجشیر بازی می کند. احمد ولی مسعود بحیث شهزاده سیاسی در میان شهزادگان و سرداران پنجشیر به شمار می رود او بجای معاونیت تحقیر آمیز کمر همت برای احراز تخت شاهی خود را کاندید کرده است. تصور میشود که یونس قانونی در نقش شاه محمود در تلاش است که به کمک اتمر چشم او را مثل شاه زمان کور کند و خود بحیث معاون بی صلاحیت اتمر در گوشه تخت شاهی اهریمن خدمت کند.

احمد ضیا مسعود که در گذشته از نام احمد شاه مسعود و سرداران پنجشیر در بازی قدرت شکست خورده است، خود را ظاهرا از صحنه بیرون کشیده است.
سردارزادگان کوچولو در جنگ قدرت میان سردارزادگان ارشد مثل عبدالله، قانونی و احمد ولی مسعود نظاره گر اند. سرداران بدخشان، هرات و بلخ بحیث میانجی برای ختم جنگ برادر کشی نقش بازی می کنند.

شمالی بزرگ پروان و کاپیسا که همواره در تاریخ بحیث پایگاه قدرت نظامی و سیاسی جامعه تاجیک به حساب می آمدند، در ۱۸ سال اخیر یا در اسارت مافیا و رهزنان سیاسی خود اسیر شده اند و یا توسط سرداران پنجشیر به حاشیه رانده شده اند، در جنگ قدرت میان سرداران پنجشیر در موضع تماشاه چی قرار دارند.
واقعیت این است که سرداران پنجشیر کشنده ترین نقش را برای مردم قهرمان پنجشیر و همه جامعه تاجیک در ۱۸ سال اخیر بازی کردند که تمام ارزشها و قربانی های مسعود و استاد ربانی را برباد دادند. اگر استاد ربانی و مسعود معاونیت اهریمنان تمامیت خواه را قبول می کردند، امروز زنده بودند و از زیر خاک شاهد خیانت، بزدلی و جاه طلبی های سرداران پنجشیر و جامعه محروم تاجیک نمی بودند.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پنجشیر
معاونیت
نظرات بینندگان:

>>>   بگذار كه نر و ماده شان معلوم شود كه ديگر پشت ماده هايش نرويم

>>>   قانوني خو تباه كرد كل تاجك را تباه كرد . عبدالله قانوني و صالح را سرش اصلا حساب نميشه اينها هم جمعيت را به چند حزب پارچه ساختند هم معاون بيغرت شدند و هم تاجك را تباه ساختند. از اينها جز ضرر خير شان به يك تاجك نرسيده.

>>>   شورای بزرگ دزدان شمالی منتظر است پله ترازو کدام طرف سنگین است

>>>   در دنیای امروزی نه در تاجک غیرت مانده نه در ازبک ونه هزاره جز اشرف غنی ومزدرانش که با غیرت است

>>>   جناب امیر زاده به سلامت باشیدمثال ها وتمثیل های خوب ارایه نموده اید ونبض پنجشیر زادگانرا درست دریافته اید ولی پنجشیر با عظمت به این پنج روباه ای معامله گر خاتمه نمی یابدمادر پنجشیر ده ها وصد ها شیر دیگر زاده که اکثرا در ساحل علم ودانش ودر بحر تفکر وبینیش غرق اند عتیق الله بریالی احمد جان مسعود وحفیظ منصور وانجینیر توریالی وعلی فایق وادیب فهیم وبسم الله خان وده ها وصد ها کدر وتحصیل کرده ای فراوان موجود اند که در صورت ضرورت میتوانند حد اقل از ملت مقاوم وجان برکف منطقه ای خود دفاع نمایند انچه شاه شجاع ها وشاه محمود هاخود نمای مینماینداز اثر تطمیع وتقویه ای خارجی ها است نه از اثر ورسوخ وافعی شان واینها همه ننگ واسباب ذلت پنجشیر وپنجشیری ها اند
زید الله بیگ

>>>   سرداران بي سر فعلي پنجشير جز أولاده رحيم غلام بچه كسي نيستند ، و حالا وقت آن رسيده كه مجاهدين مخلص پنجشير گرد هم آمده و از مخلصين جهاد و علم و دانش برايشان سردار انتخاب نمايند.
كسيكه پيرو دين ، اخلاق سياست و طرز زنده گي عادي و اسلامي مسعود شهيد نباشد و لو اگر پسرش و يا برادرش هم باشد نميتواند دعواي خلف آن شهيد مظلوم را نمايد، و از همين خاطر بود كه آن مجاهد فقير نميخواست اعضاي از فاميلش معاون امورات محوله وي باشد. افسوس به حال كساني مانند قانوني، عبدالله و فهيم خان كه از خون مسعود استفاده نمودند و صاحب نام و نان شدند، حتي قاتل اصلي آن شهيد و مرشدش را (استاد شهيد) به محكمه نكشانيدند. كه اين عمل شان نمايانگر حقائق ديگر ميشود كه بعداً تاريخ آنرا ثابت خواهد كرد.

>>>   آقای هارون امیرزاده درود!
فکر میکنم شما و امثال شما میخواهند رهبران دروغینی را بنام تاجک و پشتون بتراشید، برادر گرامی! نمیخواهیم این رهبرانی را که شما دارین بر ما تحمیل میکنید بپذیریم! جمعیت یک حزب بظاهر سیاسی افراطی است که از تمام مردم عضو دارد، شما چرا تلاش دارید که لیدران بدنام این حزب را برچسب رهبریت تاجکان میزنید؟ جان برارد! ما تاجکان همه اینگونه نه می اندیشیم، ما در سیاست افغانستان دخیل استیم و ملی می اندیشیم تا ملیتی! شما تلاش دارید میدان باخته شده این افراد تحت نلم جهاد را میدان برد بسازید که مردم احمق نیست، اینان تا بحال بنام جهاد هیچ اعتنائی با زبان و ملیت نداشتند اما اکنون که صحنۀ جهاد شان رنگ باخته است، به زبان، قوم و ملیت دست انداخته اند و نویسنده گانی چون شما(شاید مزد بگیر) در توجیه رهبریت شان برای تاجیکان قلم فرسایی میکنید، نه ربانی و مسعود رهبر تاجیکان بودند و نه پدرام، مسعود، قانونی ووووو غیره رهبران تاجیکان اند.
میهن زرغون

>>>   معاونیت هم خوب است چراچی شده چی پیر ، چی اعصای پیر

>>>   رهبران خود ساخته تاجيك، ازبك و هزاره انسانهاي ذليل، معامله گر، زراندوز و خاين استند. اينها بخاطر زراندوزي و مقام شخصي خود، بد ترين جفا را در حق مردم خود كردند. اينها بخاطر مقامهاي بيصلاحيت پسرو پليد ترين و خبيثترين إنسانها استند. ببينيد كه بالآي رأي مردم شريف اينها با كيها معامله ميكنند. يكي تمام خيانت و رزالت غني را ناديده گرفته پشت او روان است. ديگري پشت خاديست قاتل ، دسيسه باز ، جاسوس ، مكار و حيله گر روان است و سومي هم پشت قصاب كابل. حكمتيار كه در دهه هبتان به بهانه موجوديت قوتهاي جنرال كمونست، جنگ خانگي را شروع مرد و وكابل و مردم انرا بخاك و خون كشيد، باز هم بخاطر گرفتن قدرت ، در حال فريب دادن دوستم است. اين جنرال نابكار، استفاده جو و معامله گر هيج از گذشتانده پند نگرفت كه أر او فقط بحيث بأنك رأي استفاده ميشود. رهبران پشتون كه حساب شان از قوم شريف پشتون جدا است ، فقط براي چند وقت محدود بخاطر فريب همراي ديگران معامله گري دارند. ووقتي به قدرت رسيدند، همه وعده ها فراموش ميشوند.

>>>   در کتفرانس بن جمعیت و شورای نظار به این عقیده بودند که با گرفتن چوکی های مهم وزارت،مانند وزارت دفاع و وزارت داخله و وزارت خارجه،در حقیقت تمام صلاحیت های نظامی و دفاعی کشور و سیاست خارجی را در دست خود خواهند داشت و کرزی منحیث یک مقام تشریفاتی رییس جمهور بی صلاحیت خواهد ماند و هر آنچه که آنها بگویند،کرزی انجام خواهد داد.
اما کرزی آهسته آهسته تمام صلاحیت ها را خودش بدست گرفت و افراد خود را در چوکی های مهم دولتی،از وزارت دفاع گرفته تا داخله و خارجه و امنیت،هرکدام را به بهانه های مختلف یا برطرف کرد و یا توسط پول جوکی ها را از پیش شان خرید.
حالا هم همان سیاست سابق را پیش میبرند و سران تاجک ها را با پول و غیره وسایل در گروپ های مختلف انتخاباتی منحیث معاون پیشنهاد میکنند و رای آنها را تقسیم میکنند و در آخر خودشان رییس جمهور میشوند و یک تانک و یک هزاره و یک ازبک را طور نمایشی منحیث معاونین انتخاب میکنند و تمام صلاحیت ها را خودشان میگیرند و حکمروایی میکنند.
همین هزاره ها که دم از هم زبانی میزنند و برضد پشتون ها و حکومت قبیله هستند،چرا در زمان احمد شاه مسعود برضد او و دولت ربانی و احمد شاه مسعود جنگ میکردند که حالا دم از هم زبانی میزنند؟
بنأ تنها تاجک ها نه،بلکه هزاره ها نیز ملامت اند.
پشتون ها نیز بخاطر قدرت،قوم خود را بنام طالب قتل عام کردند.
گرچه پشتون ها نیز چون به قبایل مختلف تقسیم هستند،در طول تاریخ تیز بخاطر تسخیر قدرت با هم جنگ کردند.
تنها ازبک ها هستند که در پشت دوستم ایستاد هستند.
هرچند دولت تا بحال چندین مرتبه،خواسته است تا با ساختن رهبران دیگر مانند ایشچی و بای و دیگران در میان آنها تفرقه بیاندازد،اما آنها هنوز متفق در پشت دوستم ایستاد اند.
دوستم نیز یک آدم بیسواد و از سیاست هیچ بویی نبرده است،اعلان میکند که جنبش اسلامی با کسب اعتلاف میکند که معاونیت اول را به ما بدهد،و لو که مسلمان باشد و یا کافر و یا روس و یا انگریز و یا امریکایی و یا هندو و یهود و غیره.
هیچ پشت این نمیگردد که آیا جنبش اسلامی کدام اساسنامه و برنامه نیز دارد،که آیا برنامه این کاندید ها با برنامه حزب جنبش اسلامی همخوانی دارد و یا نه؟

>>>   لطیف پدرام نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸
من به شما متعهد می باشم اگر روزی دیدید که معامله کرده ام، خواست شخصی داشته ام، مردم را نادیده گرفته ام، از مسیر عدالت خواهی منحرف شده ام شما خود دادگاه تشکیل بدهید و برای من جزا تعیین کنید از ابتدایی ترین جزا تا اشد مجازات. نیاز به سارنوالی و قوه ی قضائیه نیست می توانید دادگاه صحرایی تشکیل بدهید و مرا محکوم نمایید. من همرزمان، هواداران و عدالت خواهان را شرمنده نخواهم کرد. اگر در مبارزه نیاز به قربانی باشد من در صف اول خواهم بود.

>>>   آقای میهن زرغون واقعآ شما عالی نوشتید من هم نمیدانم که باید این رهبران ساختگی از تاجک ویا به عباره دیگر رهبران و سرگروپ های شورای نظار رهبران دری زبانان افغانستان باشند مگر ملت افغانستان در خود. اشخاص با ایمان و با عزت از اقوام دری زبان کم دارد ایا قاطعی آدم آمده که ما انسانهای بد نام را رهبران فارسی زبان و یا تاجکان بنامیم نه خیر ،هر قوم وقبیله افغانستان که به هر زبان صحبت میکنند اشخاص وافرادی با عزت دارند اما اینکه قدرت در دست چند مفت خور وفاسد و. پولدوست قرار دارد و. آنها خود را رهبران پشتون و. یا رهبران تاجکان و. یا هزاره ها قلمداد میکنند بکلی دور از منطق انسانی است امید این نویسنده معاش خور به عقل آید گرچه او را چندین بار افغانها عزیز ما نصحیت عالمانه کرده اند اما با وجود آنهم این هارون امیرزاده که فقط میخواهد با نوشته های خود سبب تفرقه در بین ملت مسلمان افغانستان شود و باید از چنین اشخاص و افراد دوری جست چون این عالی جنابان نه کمر همت و خدمت به وطن دارند و از دین هم کیلومتر ها بدور افتاده اند ،این اشخاص و افراد فقط و. فقط استوار به ایدلوژی خودکامه خود اند ،امید به خداوند متعال دارم این اشخاص مخرض را اصلاع کند و. اگر قابل اصلاع نیستند در شر ظالم گرفتار شان کند
عبدالله ریحان

>>>   عبدالحمید خراسانی جوان شجاع ، دلیر وطن دوست

عبدالحمید خراسانی جوان شجاع ، دلیر دارای ایده حب وطن که دعای پشت حماسه رزمی از گذشته گان خود دارد و ادامه دهنده را ه قهرمان ملی احمدشاه مسعود بزرگ است بنا نسبت عبدالحمد خراسانی با نسبت احمدشا ه مسعود بنی اعامام از اولاده خواجه عبدالله حرار ولی میباشند.
و اقعاُ در درازای تاریخ خراسان اولاده ای خواجه حرارولی یعنی خواجه زادگان پنچشیر ، شریف دعای پست از گذشته گان خود در حماسه رز در تاریخ خراسان امروز افغانستان می با خود دارند. احمد شاه مسعود قهرمان ملی و عبدالحمد خراسانی از اولاده ای خواجه عبدالله احرار ولی یکی از نوابع قرن پانزده میلادی است که زمینه عرفان وتصوف در منطقه ماور النهر یا خراسان بزرگ شهرت زیادی داشته است و وی از مشاهیر فرقه نقشبندیه است و قبره وی در روستا ی کمانگران در پانزده کیلومتری سمرقند زیارتگاه مردم کشور ازبکستان و بخصوص اهل سلوک می باشد. سلطان محمد خان نورزخیل بازارک جد بزرگ قهرمان از اولاده ای خوا جه یزدالد ین و سپسالار غلام حیدر خان جد بزرگ عبد الحمید خراسانی از اولاده خواجه نصر الدین ؛ خواجه یزالدین و خواجه نصرالدین پسران خواجه عبدالله « احرارولی » می باشند به این حساب نسبت سپسالارغلام حیدر خان تا واخ و سلطان محمد خان نورز خیل بازارک باهم بنی اعمام می شوند. مغززین تاواخ و معززین سنگانه بازارک از اولاده جناب خواجه عبدالله احرار ولی هستند و نسبت شان به حضرت خلیه اول ابوبکر صدیق ( رض) از طرف مادری می رسد.
حمله پنچ هزار نفری وفصله کن سپه سالارغلام حیدر خان« عبدالحمید خراسانی » که او داما یکی ازخوانین بلورستان بود در 1895 میلادی به فتح نورستان دست پیدا کرد و به حاکمیت دولت مرکزی افغانستان انجام داد. و از خدمات شایان سپه سالار غلام حیدر خان رایج به فتح نورستان در جلد سوم سراج التواریخ درصفحه 384 درج است.
منبع :
در جلد سوم سراج التواریخ در صفحۀ 384 خدمات سپهسالار غلام حیدر خان در ج است.
نگا یی به سر زمین پنچشیر شجره نامه میر کلان خان جد بزرگ سپسالار غلام حیدر خان. شادروان استاد محمد ها شم انتظار اکرمی 1353 هجر شمی .
ولديه يا مختصر -اين رساله پارسي توسط بابر موسس سلسله بابريان در هند در سال 1528 در هندوستان به زبان ازبكي ترجمه شده است.
فقرات العارفين كه درسال 1910 ميلادي در تاشكند به چاپ رسيد.
پنچشیر سرزمین مرد خیز ( دهبید یان سمرقند خواجه احرا ولی ) حکیم قربان اف باختری به خط کریلک تاجیکی چاب 2012 میلادی.
خوا جه احرا ولی کیست ؟ دوشنبه 11 فبروری 2008 مكتوبات پراكنده كه در «سلسله العارفين» توسط محمد قاضي جمع آوري شده است

>>>   آقای عبدالله ریحان اگر شخص منصف باشی میفامی پدرام هیچ اشکالی ندارد اتفاقا همین پدرام میتواند کمر فاشیست را خم سازد

>>>   آقای هارون میرزاده شاید آنقدر رهبران تاجک هم کودن نباشند و اینراهم فراموش نباید کرد که تاجک ها که زبان شان دری فارسی است شاید بیشتر از دو دهه به اینسومیدان جنگهای نیابتی قدرت های جهانی ومنطقوی قرارگرفته اندکه بشکل خلاصه میتوان در هین زمان که دعوای مشکلات درج واژه افغان در تذکره الکترونیکی بالا میگرد که اکثرآ تاجکهادر مقابل دفاع از هویت ایستاده میشوند ومانند دانشگاه ودانشکده وادعای یک تعداد پشتون متعصب که گویا واژه های ذکر شده را متعلق به ایران میداننده ناگهان فیسبوک صدای امریکابه به نحوی دست به حمایت غیر مستقیم زده از فارسی به دری تبدیل میگرددکه این نشان دهنده حمایت امریکاست از یک طرف لبیک به خواست پشتون هاست وازطرف دیگر سلی محکم به صورت ما .کشورهای اسلامی عراب هم بخاطر وجهه مشترک مابا ایران که همانا زبان است حتادر زمان جهاد به جبهات که مربوط تاجکها میشود کمک آنچنانی نمی کردکه همه این را میدانند در زمان مقاومت حکم جهاد در مقابل مارا اعلام میکردند در مدارس اگرترس از سازمان جهانی حقوق بشرنمی بود شاید مفتی عربستان در رسانه هاچنین فتواح صادر میکرد مشکل فارسی زبانیم. .... یک از مشکلات بزرگ امروزی ملت تاجک فقدان یک لابی منطقوی وجهانی است نه کودنی ونادانی رهبران تاجک .

>>>   افرین به نویسنده متن .. چقدر بی طرف هستی چقدر عدالت اجتماعی را در نظر گرفتی هیچ فکر نمیکردم .. ولی به قوم تاجکم باید بگویم که ما تاجکان بسیار بی غیرت و ذلیل هستیم هر امر را که اوغان کند قبول میکنیم چون انها بسیار با غیرت تر از ما هستند. پشتونست های که تمام تاجک ها و هزاره و ازبک ها رو تکه تکه >‌ بی ابرو و بی عزت ساختن هیچ نه اموختین بگذار برای همیشه همی قسم مسخره و بی کفایت باشیم
سرور پنجشیری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است