یک "جمعیت" متفرق و یک "وحدت" چهار پاره
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۰۰    ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ کد خبر: 156815 منبع: پرینت

"نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین سروری داند"

در میان سیاسیون کابل، یونس قانونی یکی از محدود چهرهای است که ادب رفتاری و خلق خوش اش نمونه است. این بحث باشد و پاس روابط دوستانه و شخصی مان نزد این جانب محترم!

یکم:
نوار صوتی جناب قانونی را شنیدم. آنچه در مورد "تغییر ساختار" می‌گوید، سست و تو خالی است. چیزی در حد یک بازی کلامی. یک شعار میان تهی. مصداق به یخ نوشتن و به آفتاب گذاشتن. تغییر ساختار سیاسی راه جز تغییر قانون اساسی ندارد. تغییر قانون اساسی امر نیست که با توافقات سیاسی پا در هوا مقدور باشد. توافقات سیاسی هنگام انتخابات، در خصوص "تغییر ساختار سیاسی" بدون هیچ تعارف به قصه "بزک بزک نمیر که جو لغمان می‌رسد"، می‌ماند.
از همین رو، اظهارات جناب قانونی در نوار صوتی پخش شده، جدا ناامید کننده، سبک و سطحی تر از آنچه بود که از آقای قانونی انتظار داشتم.

دوم:
آنچه در گفته‌های آقای قانونی برای من خنده‌دار است، برنامه جناب شان برای بیرون کردن غنی از ارگ ریاست جمهوری به پشتوانه حنیف اتمر است. با توجه به شناخت که من از فکر و باور سیاسی غنی و اتمر دارم، به فرض این‌که آقای قانونی موفق شد و غنی را با پشتوانه اتمر از ارگ بیرون کرد، نتیجه این می‌شود که یک غنی پیر، فرسوده و پرخاشگر را از ارگ بیرون کنیم. وانگهی به جایش یک غنی جوانتر، قدرتمندتر، خاموش، مرموز، مخوف تر را به قدرت برسانیم. در این خصوص در مجال های بعدی بیشتر و مفصل تر می‌نویسم. عجالتن حیرانم که جناب قانونی را چه شده که مساله‌ای به این صراحت و عریانی را نادیده گرفته است. یا چرا نمی‌خواهد چنین امر ساده را بفهمد.

سوم:
از آنجایکه عضو حزب جمعیت نیستم، نمی‌خواهم در مورد صحبت‌های جناب قانونی در مسایل درون جمعیتی، گپ بزنم. اما در کل حرف من در خصوص دو "حزب جمعیت" و "حزب وحدت" در جامعه تاجیک و هزاره این است که متاسفانه در میدان عمل و زمین واقعیت، ما یک جمعیت متفرق داریم و یک وحدت چهارپاره و این بزرگترین دلیل و عامل 17 سال سراسیمگی سیاسی در صف داعیه داران تغییر نظام و تقسیم عادلانه قدرت است.

چهارم:
با تمام صراحت هشدار می‌دهم، اگر یاران مسعود و مزاری در انتخابات پیش رو دور یک محور مشترک و برنامه مشترک به توافق نرسند و با نیروهای ملی‌گرای جامعه پشتون و اوزبیک تیم نشوند، به پنجاه سال مبارزه‌ای برحق مردمی برای تغییر در مناسبات قدرت خیانت می‌کنند. خیانت که جبران اش دستکم 20 سال زمان نیاز دارد.

آصف آشنا


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جمعیت متفرق
وحدت چهارپاره
نظرات بینندگان:

>>>   از طبقه ....دوتای شان در یک راه روان نیست هرکس غیب بود دیگری پشت سرش غیبت وتخریب میکند

>>>   دنیا در جنجال صلح افغانستان گیر مانده شما از اتحاد تاجیک و هزاره گپ میزنید کی میتانه با تاجیک اتحاد کنه که هزاره به گفته شما چهارپاره با این خودخواهان منافق اتحاد کند؟ گیریم که همه غیرپشتونها اتحاد کردند ، امریکا و جهان صلح باطالبان، شراکت با طالبان و جور آمدن با خواسته های طالبان را میخاهد و طالب پشتون خواسته هایش را با پشتون حل میتواند نه هزاره و ازبک و تاجیک.
این پیشنهادات شما به ضد شرایط فعلی افغانستان است افغانها اگر میخواهند صلح و منافع ملی خود را منسجم تحقق بخشند باید از تفرقه سیاسی پرهیز کنند و برعکس حکومت وحدت ملی، یک حکومت با رآی بالای مردمی ایجاد کنند تا خواسته ها و مشکلات خود را پیش ببرند ایران و پاکستان است که خواستار یک حکومت درگیر و حتی کشیده شدن به حکومتهای موقت و وقت گیر در افغانستان هستند تا پلانهای افغانستان با جامعه جهانی یا امریکا صحیح پیش نرود و نیز دولت افغانستان فرصت منسجم استفاده از آب و مدیریت اقتصاد خود را نداشته باشد و درگیر خود بماند.
هاشمی یکه ولنگی

>>>   یاران مسعود و مزاری همان یاران که بدون قتل و قتال دزدی غارت غصب و بی ناموسی چیزی دیگری درکارنامه های خود ندارند از دست یاران مسعود دختر جوان به خاطر حفظ عفت خود خودرا از 5 منزله پایین انداخت و از دست یاران مزاری سینه های زنان قطع شد رقص مرده به جهانیان تقدیم گردید و کابل از دست همین یاران مسعود و مزاری به ویرانه مبدل گردید مردم افغانستان به هیچ صورت این جنایات یاران مسعود و مزاری را فراموش نمیکنند
محمد آصف قلندری از لاس انجلس امریکا

>>>   اينها كدام برنامه ندارند، صرف به چوكيهاي بيصلاحيت از دو نگاه دلبسته اند: يكي اينكه از آنطريق به زر أندوزي و چطور و چپاول ادامه دهند و دوم از اندوخته هاي خود محافظت كنند. البته در عين وقت مطرح و داراي آرگاه و بارگاه باشند. اينها كساني نيستندكه به قوم و مليت خود و به وطن تعهد داشته باشند. اين گناه از ما است كه پشت اين خودساخته ها رمه وار روان استيم.

>>>   آقای آصف آشنا اینها فقط قدرت و دالر میخواهند و هردو خواستۀ ایشان در پهلوی اتمر برآورده میشود.
خواسته های هواداران"جمیعت یا حزب وحت" برای رهبران شان مفت است. آزموده ها را نباید ده بار دیگر آزمود.

>>>   ....که مسعود و مزاری کرده تا حال یاران شان نتوانسته انرا پاک کنند مردم افغانستان جنایات این دو جنایتکار را هرگز فراموش نخواهند کرد ماند مسئله یاران این دو جنایتکار جانی یاران شان فقط و فقط در غم جیب خود هستند وزمانیکه جیب شان پر شود درغم مردم نیستند مانند اقای محقق و یونس قانونی که تا دیروز اقای اتمر را حامی درجه یک داعش میدانیستند ولی امروز بخاطر معاونیت اول و دوم این یاران باوفای مسعود و مزاری با حامی داعش در تکت انتخاباتی یکجا شده اند البته مشت نمونه خروار ذکر شد مثال ها به هزارها وجود دارد
کمال الدین پنجشیری از دنمارک

>>>   ۳۰ سال پیش ۸۰% پیشرفتها و ظرفیتها را پشتونها داشتند ولی امروز نظر به عقب ماندگی های اخیرشان شاید ۲۰% داشته باشند ، پشتونها بحیث متعهدترین و موثرترین جامعه افغانستان، بیشترین بارها را متحمل میشوند ولی باز هم روحیه انتقاد علیه شان روند صعودی دارد مثلاً از همین اشرف غنی گرفته که یک حکومت دو سره ، ناامن ، فاسد و نهایت حساس را تحویل گرفته و تا موفقیت نسبی در سیاست خارجی و تنش زدایی داخلی، و نیز جرقه های موثر آینده اقتصادی و حکومتداری پیش برده تا نجیب الله و داود، در صورتیکه نقش رهبران ۱۷سال اخیر تاجیکها و دوره مجاهدین را هم داشتیم ، و گذشته از اینها امروز که بطرف صلح میرویم و صلح هزینه دارد و طالبان و نفوذ پاکستان بر سرحدات و پشتونها افزایش میابد، چه ضمانتی وجود دارد که یک غیرپشتون مقبول طالبان قرار بگیرد و یا که بدون انسجام داخلی در مقابل دخالتهای بیشتر احتمالی قدرتهای منطقه و همسایه، در معامله با امریکا موفق بدر آییم؟ ، و ...
پشتون و غیرپشتون در آتش دخالت قدرتهای جهانی و همسایه سوختیم و خواهیم سوخت و بجای هیزم شدن برای این تحریکات بیرونی بدهکاریهای ۴۰ساله خود را با استفاده از فرصت پیش آمده توسط جامعه جهانی با گذشت ، غیرسیاسی فکر کردن و توجه به ظرفیتهای انسانی و اجتماعی خود، بپردازیم.
علیزاده هراتی

>>>   نود و پنج فيصد پشتون ها طرفدار طالبان استند و پنج فيصد راي باقيمانده شان بين رهبران دولتي شان تقسيم شده كه به اتمر نيم فيصد ان تعلق نميگيرد. ساير اقوام هم از اتمر دل خوش ندارند. پس من هم نميدانم كه محقق و قانوني به اساس كدام محاسبه معاونت اتمر را پذيرفته اند. ؟
شما باور كامل داشته باشيد كه اين پنج فيصد دولتي هاي پشتون هرگز روي رياست جمهوري را نميبينند اگر ما غير پشتون ها معاونيت شان را قبول نكنيم.
ولي متاسفانه ديده ميشود كه رهبران ما با نفوس و راي ما انها را رييس جمهور ميسازند.
و ان رييس جمهور پشتون كه خود ما ان را رييس ساخته ايم توسط وزراي قوم خود ما ، ما را تار و مار مينماييد.
چرا خود تان نميخواهيد رييس جمهور شويد؟
عبدالمجيد پنجشيري

>>>   وحدت چهار پاره میراث بایه مزاری بابه شماست. وحدت چهار پاره نتیجه رفتار بابه دیروز و امروز شما نصری های سراپا هیاهو و فتنه انگیز است. آن روزی که سربازان بابه به دستور مستقیم ایشان به مرکز معاون حزب و سران تأثیرگذاز حزب تجاوز کردند و کشتند و آواره کردند باید به فکر چنین روزی می بودند که نبودند. هنور از شرارت فرزندان نا خلف بابه مردم جرئت اظهار نظر ندارند. دقت کنید.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است