مبارزه قدرت بر سر ریاست است نه معاونیت
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۳۴    ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ کد خبر: 156834 منبع: پرینت

برای چندین قرن است که تاجیک ها معاون در سر زمین خود شان اند.
در سده بیست و یکم دوران معاونیت به تاریخ پیوسته است. از معاونیت بوی شهروندی درجه دوم در سر زمین اجدادی مان می آید.
مقام معاونیت برای تو در ذهن بیمار پشتونیزم برده داری مودرن است.
چگونه می توانی فرمانبردار و برده یک ولسمشر فاشیست و طالب پرست شوی که خودش مزدور قدرت های خارجی است؟

چرا "ریاست برای ما نمی رسد؟"
وقتی معاونیت برای تو معنا ندارد، پس چرا پشت معاونیت اینقدر چسپیده ای؟
چرا فکر می کنی دیگران معامله گرند ولی تو سیاستگر؟
این معاونیت چه افتخار دارد که تو خود را سزاوار آن می شماری؟
بجای تقلا برای معاونیت ولسمشران تبهکار باید برای ریاست سرفرازی میهنت مبارزه کن!
تا ذهنیت بردگی و شهروند درجه دوم را داشته باشی، هر ولسمشر تبهکار حق دارد خود را بادار و سردار مردمت تصور کند.
برخیزید خود را از زنجیر بردگی ذهنی نجات بدهید معاون صاحبان!

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مبارزه قدرت
ریاست
معاونیت
نظرات بینندگان:

>>>   هارون امیرزاده اینقدر تحریک مکن، اینها حتی لیاقت معاونیت را هم ندارند. فقط برای رسیدن به دالر قوم خود را گروگان گرفته اند. زمانی که مردم برای شان رای داد، قوم را فراموش می کنند.

>>>   هارون جان بچيم تاجكستان مانند ازبكستان و ديگر جماهير شوروي همسايه هاي ما بودند و استند ، تنها از طرف شوروي زمان اشغال شده بوند، حالا ميتوانيد كه بر گرديد، و شما هم ميدانيد كه حالت اقتصادي تاجكستان بهتر از افغانستان نيست ، و گرنه سالها پيش و بعد از فروپاشي شوروي دوباره بر ميگشتيد، مگر ما افغانها وسعت ديد و قلب بزرگ داريم ، همه دنيا ملك خداي ما است ، با بودن تان مخالفت نداريم.

>>>   جناب امیر زاده
اقای مسعود کاندید است ولی خودت هیچ نمی نویسی و تقدیرش نمیکنی

>>>   آغای امیر زاده سلام.
برادر من از شما واکثریت تاجیک ها که از وضعیت پیش آمده ناراحت هستند میپرسم که چرا رد این ....های به اصطاح جهادی را رها نمیکنید ؟ ناله مینمائید بد و بیراه نثار این دین به دنیا فروشان میکنید در حالیکه چشم انتظار خدمت شان به مردم هم هستید! عین سوال را از هزاره ها و ازبیک ها هم مینمایم که چرا دنباله رو رهبران فاسد شان هستند؟
آیا بهتر نیست که مردمان عادی این سه قوم رهبران شان را ترک نموده همه متحدانه رهبری داکتر صاحب پدرام را قبول نموده و در وقت آن به رای دهی بروند که صد در صد برنده هم میشوند آنوقت آمریکا از روی ناچاری قبول شان خواهد کرد.
عثمان

>>>   تنظيفات شاروالي هم معاون دارد.

>>>   جقيقت همين است

>>>   بله معاونیت بودن نشان شهروندی درجه سه است

>>>   قانونی واقعاً سیاسی برخورد کرد تا نماینده تاجیکها در مقابل پشتونها باشد ولی با شما موافقم که تاجیکها با معاونیت خود را خوارتر میکنند و بهتر است که یک کاندید تاجیک داشته باشند که حتی کامیاب نشود.
در ۳ دهه اخیر روزبروز تاجیکها خود را خراب و منفور جامعه ساخته اند و اگر میخواهند واقعاً افغان سربلند گردند خوب است به احیای خود بپردازند که این نیز بسیار رقابتی سخت است ولی بهترین چاره است.
پدرام نیز ایده آل گرایی بی اعتبار است که در شرایط فعلی افغانستان حتی بیشتر آب را به آسیاب نفاق اندازی ایران میریزد تا پرداختن به شرایط جامعه خود.
متآسفانه عبدالله عبدالله بهترین کدری است که تاجیکها دارد که کاندیدی وی ثابت کرد که ریاست جمهوری را کسی از پشتون گرفته نمیتواند.(خصوصاً در دوره پیش رو)
علیزاده هراتی

>>>   عبدالحمید خراسانی جوان شجاع ، دلیر وطن دوست

عبدالحمید خراسانی جوان شجاع ، دلیر دارای ایده حب وطن که دعای پشت حماسه رزمی از گذشته گان خود دارد و ادامه دهنده را ه قهرمان ملی احمدشاه مسعود بزرگ است بنا نسبت عبدالحمد خراسانی با نسبت احمدشا ه مسعود بنی اعامام از اولاده خواجه عبدالله حرار ولی میباشند.
و اقعاُ در درازای تاریخ خراسان اولاده ای خواجه حرارولی یعنی خواجه زادگان پنچشیر ، شریف دعای پست از گذشته گان خود در حماسه رز در تاریخ خراسان امروز افغانستان می با خود دارند. احمد شاه مسعود قهرمان ملی و عبدالحمد خراسانی از اولاده ای خواجه عبدالله احرار ولی یکی از نوابع قرن پانزده میلادی است که زمینه عرفان وتصوف در منطقه ماور النهر یا خراسان بزرگ شهرت زیادی داشته است و وی از مشاهیر فرقه نقشبندیه است و قبره وی در روستا ی کمانگران در پانزده کیلومتری سمرقند زیارتگاه مردم کشور ازبکستان و بخصوص اهل سلوک می باشد. سلطان محمد خان نورزخیل بازارک جد بزرگ قهرمان از اولاده ای خوا جه یزدالد ین و سپسالار غلام حیدر خان جد بزرگ عبد الحمید خراسانی از اولاده خواجه نصر الدین ؛ خواجه یزالدین و خواجه نصرالدین پسران خواجه عبدالله « احرارولی » می باشند به این حساب نسبت سپسالارغلام حیدر خان تا واخ و سلطان محمد خان نورز خیل بازارک باهم بنی اعمام می شوند. مغززین تاواخ و معززین سنگانه بازارک از اولاده جناب خواجه عبدالله احرار ولی هستند و نسبت شان به حضرت خلیه اول ابوبکر صدیق ( رض) از طرف مادری می رسد.
حمله پنچ هزار نفری وفصله کن سپه سالارغلام حیدر خان« عبدالحمید خراسانی » که او داما یکی ازخوانین بلورستان بود در 1895 میلادی به فتح نورستان دست پیدا کرد و به حاکمیت دولت مرکزی افغانستان انجام داد. و از خدمات شایان سپه سالار غلام حیدر خان رایج به فتح نورستان در جلد سوم سراج التواریخ درصفحه 384 درج است.
منبع :
در جلد سوم سراج التواریخ در صفحۀ 384 خدمات سپهسالار غلام حیدر خان در ج است.
نگا یی به سر زمین پنچشیر شجره نامه میر کلان خان جد بزرگ سپسالار غلام حیدر خان. شادروان استاد محمد ها شم انتظار اکرمی 1353 هجر شمی .
ولديه يا مختصر -اين رساله پارسي توسط بابر موسس سلسله بابريان در هند در سال 1528 در هندوستان به زبان ازبكي ترجمه شده است.
فقرات العارفين كه درسال 1910 ميلادي در تاشكند به چاپ رسيد.
پنچشیر سرزمین مرد خیز ( دهبید یان سمرقند خواجه احرا ولی ) حکیم قربان اف باختری به خط کریلک تاجیکی چاب 2012 میلادی.
خوا جه احرا ولی کیست ؟ دوشنبه 11 فبروری 2008 مكتوبات پراكنده كه در «سلسله العارفين» توسط محمد قاضي جمع آوري شده است

>>>   گل کفتی

>>>   نود و پنج فيصد پشتون ها طرفدار طالبان استند و پنج فيصد راي باقيمانده شان بين رهبران دولتي شان تقسيم شده كه به اتمر نيم فيصد ان تعلق نميگيرد. ساير اقوام هم از اتمر دل خوش ندارند. پس من هم نميدانم كه محقق و قانوني به اساس كدام محاسبه معاونت اتمر را پذيرفته اند. ؟
شما باور كامل داشته باشيد كه اين پنج فيصد دولتي هاي پشتون هرگز روي رياست جمهوري را نميبينند اگر ما غير پشتون ها معاونيت شان را قبول نكنيم.
ولي متاسفانه ديده ميشود كه رهبران ما با نفوس و راي ما انها را رييس جمهور ميسازند.
و ان رييس جمهور پشتون كه خود ما ان را رييس ساخته ايم توسط وزراي قوم خود ما ، ما را تار و مار مينماييد.
چرا خود تان نميخواهيد رييس جمهور شويد؟
عبدالمجيد پنجشيري

>>>   امیرزاده!
هزار بار بیشت کفتم که تاجک ساجک شده!
کدام تاجیک؟ اګر دلت می ترقه یا نمی ترقه ما هستیم!
پشتون


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است