اکثر برندگان انتخابات باید مدیون «کارل مارکس» باشند!
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۳۲    ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ کد خبر: 156929 منبع: پرینت

اکثر برندگان انتخابات پارلمانی باید مدیون « کارل مارکس» بوده باشند...!
زیرا این بیان قدرت "سرمایه " است که درمقابل علم ودانش پیروز میشود وهمه چیز را تعین مینماید.
وقتی نتایج انتخابات پارلمانی کشور مخصوصا از کابل وحومه اعلام شد ؛ گرچه نتایج این انتخابات را نظر به دلایلی حد اقل می‌دانستم که چه کسانی باید وارد این خانه شر وفساد شوند ...، ولی به هرشگل وقتی به لست برندگان مروری نمودم وتعدادشان را هم که با مشخصات شان قبلاً آشنا بودم ... وآنچه حدس میزدم همان شد.

واقعآ برای من این وضعیت دوپیام جالب در د آور ودرضمن متناقضی را به همراه داشت :
1 – معلوم گردید که تفکر مارکس یعنی استثمار وبه کار گیری سرمایه علیه خواست یک جامعه تاچه اندازه کار آیی دارد ، زیرا قدرت وارزش « سرمایه » وکارتیل قدرت ومافیای سرمایه را که وی درکتاب خویش (کپیتال) یکنیم قرن قبل از امروز مدنظر داشت، اکنون اثبات و حقانیت اش اما باروش مافبایی در چنین کشوری آهسته آهسته نمودار میشود ؛ و این سرمایه است که استثمار میکند حرف میزند و چرخش نظام را در حرکت می آورد . نه تعویذی ، نه طالع وبختی ونه هم استخاره حتی نه دانشی و نه مدرک دانشگاهی... کار ساز نبوده ونیست جز پول و سرمایه.
وقتی مارکس میگوید که: "نعمات مادی تعین کننده شعور اجتماعی است .." فکر میکنم که مسیله کاملا واضع است.

2 - این وضعیت درظاهر امر بیانگر رشد وانکشاف اقتصادی- اجتماعی جامعه راباتمام مولفه های اش به نمایش میگزارد که گویا ما به طرف یک کشور سرمایه‌ داری درحرکت هستیم، ولی بدبختانه درواقعیت امر این سرمایه به اصطلاح نا خدا داداه و درحقیقت "امریکا داده "غیر قانونی وغیرشرعی ازحساب دیگران است که ذ ود گزر وموسمی است. درکشوری که فقر و بیکاری و عقبمانی فرهنگی بیداد میکند ؛ اصلا با نظام بورژوازی و یا سرمایه داری هیچ ربطی ندارد، اما عاقبت این شرایط و وضعیت موجود تباه کنده خواهد بود.
ولی هرچه نباشد این گروها درحقیت باید مد یون عملکرد سرمایه باشند که برمیگردد به تیوری مارکس . با اینکه این افراد نمیخواهند صادقانه اقرار کنند وخودرا به کوچه حسن چپ میزنند ولی آنچه است همین است. اگر این نعمت مادی واین سرمایه«توهین آمیز» باد آورده نبود، این افراد خود فاقد دانش ودرک مسلکی اند ،و شعور اجتماعی شان درسطح نیست که کاری انجام بدهند.

این وضعیت شباهت به همان حکایت ملایی دارد که کدام وقتی شراب را نوش جان و یا زهر جان میکرد؛ دوستش برایش گفته است: ملاصاحب این خو شراب بود چه کار کردی؟ ملا صاحب درجواب میگوید: سکوت بکن؛ نامش را نگیر ...
بلی اینها استفاده از این پول و سرمایه و آنهم که منبع اش غیر مشروع وحرام است را دوست دارند ولی خود کارل مارکس وتفکر تیوری مارکسیزم را که تعریف و ماهیت سرمایه در آن شامل است ظاهرا درمخالفت قرار دارند ولی عملاً از روش این مکتب پیروی میکنند.
اندوخت سرمایه غیر مشروع = اندوخت سرمایه از استشمار انسان.
یاد داشت: قابل تذکر میدانم که این نوشته متوجه آنعده نمایندگان با عزت وباشرفی که عضو این کارتیل ما فیا نیستند قطعا نبوده ونیست.

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات
برندگان
نظرات بینندگان:

>>>   کسیکه نان میدهد٫فرمان میدهد. نیز به شیوه بسیار ساده وابتدایی تایید نظر عزیز دلم(کارل مارکس) است.

>>>   آقای صفوی نور احمد ترکی حفیظ الله امین و ببرک کارمل هم مدیون کارل مارکس بودند وشیوه های او را به پیش میبردند یکی سر دیگر خود. را خوردند تا نوبت به نجیب مارکسیت رسید او. به خاطر قدرت سر کارمل را خورد و این است شیوه کمونستی ومارکسیستی ،شما مارکسیستان و. کمونستان هنوز هم اصلاع نمیشوید و. در هر دوغ مگس میبالید ،شما کسانی هستید که سبب آمدن چنین اشخاص و افراد ناسالم در ارکانهای دولتی شدید ورنه اگر افغانستان پیشرفت و. ترقی خود را نورمال طی میکرداشخاص و افراد با ایمان و با فهم امروز در دستگاه های دولتی افغانستان وظیفه اجرا میکردند و. امید از بارگاه خالق لایزال دارم که شما مارکسیستان هدایت نیکی حاصل کنید و. کفاره این همه جفای تان را که در حق مردم افغانستان کرده اید به تواضع در مقابل خالق یکتا ایستاده و توبه کنید
عبدالله ریحان

>>>   گويند كه بادرنگ و كدو كه برادران ملا تره هستند به جاي علما و دانشمندان راهي جفنگ سراي مجلس شده اند

>>>   بله نعمات مادی و ثروت های که افراد دارند بیشتر از علم و دانش کارساز تر است

>>>   اقای ریحان صاحب!مگر اگر مسلمانی جنایت میکند گویا مقصر حضرت پیغمبر است؟نخیر هرگز نه.
ازینجاست که اگر عضو حزب اشتباه میکند٫درینصورت گناه مارکس٫ انگلس ولنین ونظرات شان نیست.
تاجکتبار

>>>   امروز در ممالک پیشرفته اروپایی وامریکا ازثروتمندان بنام مالیه جمع اوری میشودوبنام کمک اجتمای دربین غربا تقسیم میشود.مگر همین پیروی از اندیشه مارکس در ممالک امپریالیستی نیست؟
پاکدل

>>>   آقای عبداله ریحان:
همان طور که ترکی، امین ودیگران از طیوری مارکس سوءاستفاده کردند،احزاب اخوانی هم به مراتب بد تر اردین وگفته های الاهی سوی استفاده کردند ومیکنند.

>>>   اقای تاجکبار مسلمانی اگر گناه میکند چه گناه کبیره باشد یعنی گناه بزرگی را مرتکب میشود نظر به گناه اش خداوند متعال او را در روز آخرت جزا میدهد و. اکثرآ مسلمانان از گناهان خود نادم و. پشیمان میباشند و. همیشه از درگاه رب العزت آرزوی مخفرت میکنند اما پیروان کارل مارکس همیشه به گناهان خود زیادی میبخشند و. مردم را نظر به تیوری مارکسیستی از بین میبرند عقل سلیم و انسان با ایمان و. راسخ میگوید نظریه مومن قابل احترام است اما مارکسیستان همیشه از نظر افراد و اشخاص بدنام القأ میگیرند پس بکوید کدام بهتر است
عبدالله ریحان

>>>   خداوند اگر خواست همه شان را با پول ومال شان مثل قارون غرق می کند چرت نزنید دوستان.
ملا سلام بره کی

>>>   جواب به عبد الله ریحان!!!!
آقای عبدالله آنچه آقای صفوی روی آن تماس گرفته اند اقتباس از اثر مارکس بنام «سرمایه»است که نقش انرا در جامعه ای ماوشما به بر رسی گرفته است . نقش سرمایه نه تنها در افغانستان در چهار دهه ای اخیر بلکه در امریکای لاتین و آفریقا و خاور میانه نیز واقعا بر جسته بوده است البته در جهت منفی آن. در هر یک از این کشور ها اگر حکومت ملی و دموکراتیک سر بلند کرده است به نحوی با مصرف ملیونها دالر سرکوب گردیده است.و جنگ‌های منطقوی بنام مذهب و یا دلیل دگری سازمان داده شده است.
جناب شما از امین و تره کی و کارمل حرف به میان آورده اید . درست میگویید اما فراموش نکنید که تره کی و امین از آموزش واقعی مارکسیسم فرسخها بدور بودند. به همین خاطر اختلافات جدی ایدیالوژیکی بین کارمل و رفقایش و گروپ تر ه کی بوجود آمد . خلقی ها در براه انداختن نظام ظاهر شاه و بعدا محمد داود عجله داشتند با قتل خیبر زمینه طوری مساعد گردید که امین دستور اقدام نظامی را علیه محمد داود در هفتم ثور داد و بعدا صدور فرامین بدون سنجش بدون در نظر داشت شرایط عینی و ذهنی و باقی را شما میدانید. کارمل از آغاز مبارزات سیاسی اش طرفدار مبارزه دوامدار تا زمان پختگی کامل حزب بود . او علیه هر نوع ماجراجویی و اقدامات غیر اصولی علیه رژیم های ظاهر و داود بود . از نظر او انقلاب نه از طریق کودتای نظامی بلکه با شرکت عملی مردم علیه نظامهای غیر دموکراتیک ظاهر و داود باید صورت میگرفت . شما میدانید که سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان با کاپی از شیوه های چگو وارا یی دست به فعالیت های مسلحانه علیه رژیم داود زدند و اخوانی ها با شرکت گلبدین و مسعود و ماوویست ها همه به گونه ای مبارزات مسلحانه را علیه رژیم داود سازمان دادند و ناکام شدند.
کارمل باز هم بنا بر شرایط وقت رهبر حزب و دولت شد و شروع به ترمیم خرابی های وارده توسط حزب به رهبری امین و دلجویی از مردم کرد. رنگ بیرق را از رنگ سرخ خلقی به سه رنگ که منعکس تاریخ افغانستان بود تبدیل کرد و برای یک افغانستان آزاد و مستقل و مترقی خطوط اساسی جمهوری دمکراتیک افغانستان را تدوین کرد ، او با درک عمیق از جامعه سعی می‌کرد که با احتیاط و مطابق برداشت های ذهنی مردم و جامعه عمل کند اما غول سرمایه آنقدر قوی و بزرگ بود که هم او و حزب او و تمام نیروهای وطنپرست جامعه را از صحنه سیاسی کشور ناپدید کرد و امریکا جای شوروی را در افغانستان گرفت و جای یک حکومت سیکیولر که در آن از تمام ملیت ها شرکت مستقیم داشتند یک دولت متعصب قومی را از طریق انتخابات تقلبی بر مردم تحمیل کرد ، حالا زور و نقش سرمایه را درک کردید ، چیزی از دست کسی علیه سرمایه ای امریکا بر میاید؟؟؟؟؟
حالا سوال از همین جا شروع می‌شود که چرا کارمل و نجیب ناکام شدند ، اینجاست بنا بر نقل قول آقای (صفوی) نقش سرمایه بر جسته می‌شود امریکا اروپای غرب کشور های خرپول عربی با استفاده از زور سرمایه ماشین بزرگ جنگی را با استخدام پاکستان به حیث سوپر وایزر عملیات ضد دولتی و ضد مردمی در افغانستان با ایجاد تنظیم های افغانی شیعه و سنی بنام اسلام و بنام اینکه افغانستان اشغال شده است ، بکار انداختند و کشور را تباه کردند و امروز ما دیدیم که جهاد یک وسیله بود نه هدف برای اعمار واقعی افغانستان و همین مجاهدین امروز یکجا با عناصر ملیت ستیز و قدرت طلب
به کمک سرمایه به ظلم و ستم و بدبختی بر مردم افغانستان ادامه می‌دهند و هم همین سرمایه است که طالب و داعش را در افغانستان فعال نگهداشته است. موفق باشید.
فخر آهنگر»»»»


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است