چرا طالبان خواستار خلع سلاح نیروهای شمال شدند؟
تنها راه برونرفت از بحران و پایان دادن به مشکلات، بیطرف ساختن کشور و تشکیل دولت فراگیر ملی و فراهم ساختن زمینه برای مشارکت همه لایه های جامعه بدون امتیاز و تبعیض با اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام است 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۰۲    ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ کد خبر: 156947 منبع: پرینت

پیش از پاسخ گفتن به این پرسش، باید به یک نکته باریک تر از مو اشاره کرد. بی چون و چرا برای تامین امنیت سراسری و قانونمندساختن جامعه باید همه گروه های مسلح غیر مسوول بدون استثناء خلع سلاح شوند. اما به چند شرط:
یکی این که یک دولت به راستی فراگیر ملی به میان بیاید. دولتی که همه لایه های جامعه در رهبری، مدیریت و تصمیمگیری های سرنوشت ساز آن مشارکت ارگانیک و راستین داشته باشند.
دو دیگر، ساختار نظام به گونه یی تغییر بخورد که به هرگونه انحصارگرایی، تبعیض و امتیاز و برتری جویی پایان داده شود.
سه دیگر، اداره و امنیت همه مناطق به دست خود باشندگان آن داده شود.
...و مهمتر از همه، کشور با تضمین شورای امنیت سازمان ملل، ناتو و شانگهای بیطرف اعلام شود.

چهار دیگر، کمک های جامعه جهانی باید دادگرانه و بگونه متوازن به همه ولایات کشور توزیع شود.
در غیر این، ممکن نیست سلاح جمع آوری شود. خلع سلاح به چند دلیل ممکن نیست:
1. دامنه یابی بحران عدم اعتماد در کشور به دلیل انحصارگرایی لگام گسیخته در قدرت از سوی باندهای معلوم الحال و وابسته
2. بد امنی سراسری به دلیل ضعف نیروهای مسلح اعم از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی
3. ضعف دولت در برچیدن کشت، تولید و بازرگانی مواد مخدر.
باید برای همیشه به یاد داشت: مادامی که مساله مواد مخدر بگونه اساسی حل نشود، محال است تفنگ را از متن جامعه برداشت.
4. ناتوانی دولت در مبارزه با گروه های تندرو مانند داعش، طالب، شبکه حقانی، حزب اسلامی و...
5. رقابت های شخصی، گروهی، سمتی و فرقه یی میان فرماندهان، جنگسالاران، دهبران تنظیمی و سران قومی.

در کل امکان ندارد که برای مثال داعش، طالب، حزب اسلامی، شبکه حقانی و... مسلح بمانند و جنبش، حزب وحدت و جمعیت خلع سلاح شوند.
آنچه مربوط به مردم عادی می گردد، آن ها از ترس جان خود و برای دفاع از کیان خویش و زن و فرزند خویش ناگزیرند، سلاح داشته باشند.
6. برای عده یی هم تفنگ تنها ابزار معیشت است. دردمندانه در 17 سال گذشته دولت های بی کفایت و خودفروخته، موفق نشدند، به رغم دریافت 150 میلیارد دالر کمک جهانی مشکلات اساسی مردم را حل کنند.

موضوع خلع سلاح نیروهای شمال مساله تازه ای نیست. در گشته نیز شاهد بوده ایم که با ترفندهای گوناگون زیر نام روندها دایاگ و... گروه هایی را خلع سلاح نموده بودند. سپس هم مساله تنقیض اردو مطرح شد و شمار دیگری را از نیروهای مسلح راندند.
اکنون ترامپ قصد دارد نیروهایش را در کشور کاهش بدهد. اما چرا می خواهند بخشی از طالبان را وارد دولت بسازند واکنون هم می خواهند جمعیت و جنبش را خلع سلاح نمایند؟
دلیل این کار بالارفتن خطر باژگونی دولت به دست نیروهای شمال پس از یک تقلب دیگر در انتخابات پیش رو است. محال است که رژیم کنونی بدون تقلب گسترده بر سر کار بماند.

با کاهش نیروهای امریکایی، توازن قوا به سود نیروهای شمال تغییر خواهد یافت. از همین رو، برای سر پا نگهداشتن رژیم وابسته، یک رشته تهمیدات روی دست گرفته شده است تا بتوانند هرگونه شورش را سرکوب و جلو هر اقدام دیگر مانند کودتا و نافرمانی را بگیرند. در یک سخن تداوم رژیم را وقایه کنند:
از یک سو گارد غلزایی تشکیل شده و از سوی دیگر حکمتیار را آورده اند. از سوی دیگر هم همه افسران بالای 55 سال را که بیشتر شان از شمال بودند، از نیروهای مسلح راندند. اما با این همه بالادستی شمالیان آشکار است. اوردن بخشی از طالبان می تواند تا حدودی توازن قوا را برقرار سازد.
اما آمدن طالبان خطر بی امن شدن، ترور، انفجار، انتحار و به خصوص نفوذ پاکستان را بالا می برد‌. همین گونه خطر دامنه یابی بی سابقه تنش های فرقه یی و قومی افزایش خواهد یافت. به ویژه امنیت کابل سخت با چالش رو به رو خواهد گردید. پاکستان هم به سادگی حاضر نمی شود بخشی از طالبان را بدون گرفتن امتیازات گسترده در دسترس رژیم بگذارد.
این است که پروژه خلع سلاح شمالیان مطرح می گردد.
اما چنین چیزی غیرممکن است. شاید بتوانند گروه هایی را در شهرهای بزرگ خلع سلاح کنند. اما در روستاها و ده ها ناممکن است کس را خلع سلاح کرد.
به هر رو، همانگونه که بارها گفته ایم، اینگونه راهکارها نه تنها نتیجه نمی دهند، بل که با گذشت هر روز به آتش تنش های تباری، زبانی، مذهبی و سمتی هیمه می اندازند.

تنها راه برونرفت از بحران و پایان دادن به همه مشکلات، بیطرف ساختن کشور و تشکیل دولت فراگیر ملی با پایان بخشیدن به انحصارگرایی لگام گسیخته کنونی و فراهم ساختن زمینه برای مشارکت همه لایه های جامعه بدون امتیاز و تبعیض با اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام است. در غیر آن، بحران با گذشت هر روز ژرف تر و پیچیده تر خواهد شد.

عزیز آریانفر


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خلع سلاح
شمال
نظرات بینندگان:

>>>   آریانفر صاحب حالا شما ممال نیست ، دو تای شان در یک راه روان نیستند ، از تیم های انتخاباتی ببینید ،هرکدام به یک راه روان است یکی طرف شمال دیگری طرف جنوب دیگری طرف شرق ،حالا مرحوم مسعود نیست که این پوسته فروش هارااداره کند

>>>   بحث خلع سلاح باشد همه بایدخلع سلاح شون
وطالبان بی عقل یک کشورراخراب کردانها هم بایدخلع سلاح شون

>>>   خلع سلاح بايد تمام احزاب و أشخاص شوند، اگر بيگناه كشته شدند، شهيد ميشوند كه شهادت آرمان والآي همه احزاب است ، و مطلب طالب از خلع سلاح شمال همان پنجشير و دوستم است ، اگر اين گرو ها فعلاً خلع سلاح نشوند ، بعداً توسط طالب مانند سابق خلع سلاح شده به آنطرف مرز فرستاده خواهند شد، بفكر من تنها خلع سلاح كفايت نميكند ، جائيداد هاي نا جائز همه بايد تصفيه شود، و مال ملت دوباره برايشان برگردد. در غير آن با وجود اين همه سلاح ها و پول و مال گزاف هيچ وقت نه امن ميآيد ، نه رفاه اجتماعي ، همين زور گوئي و زور گائي دوام خواهد داشت.

>>>   بیننده عزیز. طالب ها خواهان خلع سلاح شمال نیستند این پاکستان است که حکومت پشتونیزم را در افغانستان میخواهد ، که غلام حلقه بګوش باشد تا جیکها و اربکها هزاره ها مخلف سیاست حکومت طرفدار پاکستان هستند پاکستان را دشمن اصلی سرزمین خود میدانند طالبان از خود اراده حکومت داری را ندارد تمام برنامه های شان توسط استخبارات پاکستان طرح ریزی و توسط این مزدوران خاین به وطن عملی میشود.

>>>   دولتی که نمیتوانت ازملت همایت کند چطور میتواند مردم خلع سلاح کند اول باید سرتاسر افغانستان امنیت باشد ساختار نیظام دورست باشد اول باید انهای متابق قانون نیست انها باید خلع سلاح شود

>>>   این نه تنها خواست طالبان است بلکه خواست تک تک مردم زجر دیده کشورما است که اشخاص غیرمسؤل باید خلع سلاح شوند تا سطح گراف جرایم وبدماشی ها نزول کند شما هم درین مورد تشویش نکنید این خوب کاراست

>>>   حقوق بشرتوسط طالب نقض شده
ونقض خواهدشد
همه مردم بدانن که طالب دشمن پیشرفت وترقی هست
طالب ازهرقومی باشدبایدنابودشودطالب عقل واندیشه سیاسی ندارد
طالب دکترنجیب راکشت چون باروسیه بود
حالا طالبان باروسیه هستن بس فرق حکومت طالب بادکترنجیب چه بودکه علیه اوجهادفرض بود؟؟؟علیه طالب هم جهادفرض است چون باکافرهمپیمانه شده وکمک میگیرد

>>>   قطردرحال ساخت یک جزیره دویست هکتاری برای اقامت میلیاردرهای جهان
دبی درحال ساخت اولین شهرمسقف جهان برای پونزده ملیون نفر
عربستان درحال ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان
مردم افغانستان مشغول کشت وکشتارکه درقران چه امده
قران واسلام تنها به مابه ارث نرسیده برای همه مسلمانها هست نگاهی به دیگرکشورهای اسلامی بیندازیم
ما ملت خودراتباه کردیم بااین خرافات وچرندیات
بگذاریم مردم افغانستان هم نفسی بکشن
هفت میلیاردانسان هست
ماهم مثل انها حق ازادی وحق زندگی داریم
اما متاسفانه یک عده ای فریب خوردن ودارن کشورراخراب ومردم رابیچاره میکنن
....

>>>   هرچندماافغانیها تفنگ به دست داریم
این غربی ها کتاب دردست دارن کتاب جزه لایفنگ زندگی مردم است
ماچوب حماقتمان رامیخوریم
انها نون لیاقتشان را
اگرکسی بازورمسلمان میشد هیچ کسی دردنیا کافرنبود
دین بازورنیامده بامنطق امده
ملاهای بی دین که افغانستان راخراب کردید
ویک ملت رااواره وسرگردان این نه درسرنوشتشان بوده نه نصیبشان
اینها بع ماتحمیل شدتوسط افراد بی سواد وجاهل ونوکر
امیدوارم مردم افغانستان بیدارشون
هفت میلیارد انسان دردنیا هست
بهشت وجهنم فقط برای ما ساخته نشده
جمشیدی هرات


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است