افغان ها در هر سه طرف جنگ و صلح!
مردم خوش باور و برخی سیاسیون خوش خیال ما با تعدیل نقش ظاهر بازی آمریکا، بازهم فریب می خورند و می پندارند که صلح می آید و جنگ تمام می شود و خارجی ها هم افغانستان ترک می کنند...! 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۴    ۱۳۹۷/۱۱/۸ کد خبر: 157121 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) بازی جنگ و صلح آمریکا در افغانستان، که برای سرگرم نگهداشتن جامعه جهانی و همسایه ها و مردم افغانستان براه انداخته شده است، همچنان ادامه دارد.
این بازی نه تمام می شود و نه هم آنقدر مغلوبه می گردد که تکلیف همه در این بازی مشخص شود. صرفا برای مشغول نگهداشتن بقیه است که در کنار آن غارتگری اشغالگران و همچنان رسیدن به اهداف استراتژیک منطقه ای آمریکا تکمیل گردد.

انگلیس برای رسیدن به اهداف خود در منطقه، باید از طرف های بومی استفاده می کرد و بنابر مستندات تاریخی، قوم پشتون (آنهم نه همه شان) انتخاب گردید. که برخی از سران معامله گر این قوم در همه زمینه ها با غارتگران همکاری و همیاری کردند. بقیه اقوام بنابر طرح اولیه انگلیسی ها کنار گذاشته شدند. زیرا هرکدام از سران بقیه اقوام به کشورهای همسایه و یا دیگر ممالک خارجی پیوست های عنعنوی و دینی داشتند و اشتراک آنها در طرح های خارجی ها و استفاده از این اقوام می توانست عواقب بدی برای انگلیسی ها داشته باشد. بنابر این، تنها به قسمتی از قوم پشتون اکتفا گردید و بقیه اقوام به مرور زمان سرکوب شدند.

آمریکا هم که دنباله رو طرح های انگلیسی در غارت دیگر کشور ها بود، این قسمت از برنامه را معقول تشخیص داده و قسمتی از قوم پشتون را با اهداف خود همراه کرد. اکثر اقوام پشتون به خصوص در مرز با پاکستان، از لحاظ دینی و عنعنوی به آن کشور تعلق دارند و معمولا پیرو دستورات و آداب و رسوم آنان بوده اند. پاکستان هم که مرکز و پایگاه اصلی انگلیسی ها و آمریکایی ها در منطقه می باشد.

در تمام دوران جهاد نیز اکثر کمک ها و همیاری های پاکستان و امریکا به قسمتی از قوم پشتون تعلق می گرفت که آنان در این روند جان گرفته و پروار شدند تا جایی که در تشکیل حکومت و دولت در افغانستان نیز نقش اول به آنان داده شد و بازهم قسمتی از پشتون ها و دیگر اقوام کنار زده شدند و آنان بناچار در حاشیه قسمتی از پشتون های مورد تایید آمریکا و پاکستان به همراهی آنان پرداختند.

هرچند در این روند، دیگر کشورها مانند روسیه، ایران، چین، هند، کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا، جهت عدم ارایه طرح های بلند مدت برای جلوگیری از سیطره کامل آمریکا در افغانستان، مقصر بودند اما بازهم این هوشیاری مردم افغانستان بود که باید جلوی ایجاد زمینه های غارتگری آمریکا در کشور را می گرفت که متاسفانه اینچنین نشد!
بگذریم!

اینک که کار به اینجا کشیده شده است، هنوز تمامی ابتکارات در دست همان قسمت منتخب قوم پشتون در هر سه طرف قضیه می باشد.
نماینده تام الاختیار آمریکا پشتون! نماینده های مخالفان مسلح دولت پشتون، نماینده های دولت افغانستان هم پشتون! اما در جنگ ها همه اقوام را درگیر کردند که کشته و زخمی و تلفات و خسارات نصیب همه اقوام شود ولی آنچنان این روند کنترول شود که آنان بر قسمت اعظم برنامه های خارجی ها تفوق پیدا نکنند و همچنان متحمل تلفات و خسارات شوند بدون اینکه بدانند چرا و برای چی؟!

مردم خوش باور و برخی سیاسیون خوش خیال ما با تعدیل نقش ظاهر بازی آمریکا، بازهم فریب می خورند و می پندارند که صلح می آید و جنگ تمام می شود و خارجی ها هم افغانستان ترک می کنند و همه بخوبی و خوشی به زندگی عادی و رفاه اجتماعی می رسیم!
در حالیکه تا زمان اجرای کامل طرح های بلند مدت انگلیسی آمریکایی در منطقه و اتمام غارت افغانستان، نه آمریکایی از این سرزمین خارج می شود و نه هم جنگ خاتمه می یابد. فقط شکل برخی از نقشه ها عوض می شود در حالیکه طرح همان طرح و اشغالگران همان غارتگران هستند.

متاسفانه سران سیاسی و برخی متنفذین قومی کار ها را خراب کرده اند و زمینه تصمیم گیری از مردم را برای برپایی یک قیام عمومی گرفته اند و الا اگر به خود مردم می بود تا حالا قیام عمومی شکل می گرفت و این روند عوض می شد که تنها راه قیام سراسری و عمومی همه اقوام است.

خداوند این سران هدایت کند و اگر قابل هدایت نیستند از سر راه این مردم بردارد تا مردم تکلیف خودشان را بدانند.
کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
افغا ها
آمریکا
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   اگر هر چند طرف اش افغان باشد مشکلی ندارد چون افغان‌ها صلح میخواهد تا افغانستان امن شود واگر به این جنگ امریکایی ها خاتمه داده شود افغانستان یک نفس آرام خواهد کشید وال انعده کولی های اجنبی که در افغانستان خود را به چند نام یعنی بومی چی وچی میداند و خود را افغان و از افغانستان نمیداند حساب همرایشان آسان است وقتیکه تحت قوانین اسلامی افغانستان زنده گی کرده نمیتواند می‌توانند افغانستان را ترک نماید و از هر گنج و کنار که آمده اند پس به همان جا بروند بگذارد افغانستان را به مردم خودش

>>>   سخنگوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان می‌گوید، عمر سیاسی این ائتلاف به دلیل تقسیم شدن در چندین تیم انتخاباتی به پایان رسید.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان که ماه‌ها قبل همزمان با ایجادش در تلاش این بود تا به گونه واحد وارد مبارزات انتخاباتی شود اما سخنگویش حالا می‌گوید، عمر سیاسی این ائتلاف به پایان رسید.

>>>   پاکستان همیشه یک هسته ضد دولتی را در خود نگاه میدارد

>>>   همه مردم بایدمتحدشون
وهمدیگرپذیرباشن
به حقوق همه احترام گذاشته شود
یه دولت واحدازهمه اقلیت ها باشن
همه رهبران سیاسی دست ازنوکری همه کشورها بردارن
به منافع ملی ومنافع مردم بیندیشن
ازکشت وکشتاردست بردارن
وراه پیشرفت رادرنظربگیرن
چهل سال جنگ اگرنتیجه میداد که میداداما جنگ راه حل نیست تا صدسال دیگرهم بجنگیم
هیچ قومی بع تنهای نمیتوانددرافغانستان حکومت کنن
تنها راه نجات کشورهمدیگرپذیری است
وازافرادباسوادودانشمندبایداستفاده شوددرامورسیاسی وابادی کشور
این دیگران به ماسلاح میدهن همدیگروبکشیم دوست مانیستن بلکه دشمن ما هستن
اسلام ودین تنها برای مردم افغانستان نیست
همه کشورهای اسلامی تا غیراسلامی رانگاه کنیم
هیچ کشوری مثل مردم افغانستان زجرنکشیده اند
چراعربستان قطردبی پاکستان ترکیه ودیگرکشورهای اسلامی با امریکا رفتارخوبی دارن چراانها سفارتعای خارجی رادراتش نمیکشن
چراانها همش دنبال پیشرفت وترقی هستن
وفقط افراط گرای رادرکشورما تقویت میکنن
جمشیدی هرات

>>>   اگر راستش را ببپرسید در هیچ طرف هم افغان وجود ندارد جناب خلیل زادافغان تباروازاب وهوای این مرزوبوم تربیت شده واز نام افغان به پرس تحصیلی رفته وازهمین طریق به جاه ومال ومنصب رسیده امادیگر ایشان یک امریکای ونماینده ای وزارت خارجه ای امریکا در مذاکران اند
طالب که مانند همه مزدور های دیگر غلام ونوکر خارجی ها بوده ظرف بیست وسه سال میشودافغان میکشنمد وافغانستان را ویران مینمایند چه کسی وچطور میتواند انها را افغان بخواند؟
طرف سوم هم ملت افغان در مذاکرات شامل نیست بلکه حکومت دست نشانده ومزدور ونوکر خارجی ها خودرا در راس قدرت جازاده اینهایک ان ولحظه هم برای افغانستان وملت افغان کار نمیکنند و حافظ منافع خارجی ها در کشور ما اند وتابع سازمانهای استخباراتی خارجی
ازین رو درین مذاکرات قطعا افغانها اشتراک ندارند بلکه طرف چهارم یعنی قربانی وکبش فدای این معاملات ومذاکرات هستند بیش از سی سال انها را هیزوم جنگ منافع خود ساخته وروسها وسایر خارجی هاکشور مارا میدان جنگ نیابتی و محل تطبیقات انواع سلاح های ممنوع وغیر مجاز ساخته اند بگذار تا امام زمان عجل الله فرجه الشریف با لشکریان پاک طینت وجانبازش که من هم انشا الله ازان جمله خواهم بودبیایم وهرسه طرف معامله رابه سزای اعمال شان برسانیم
محمد داودبیگ از لیسه ای صمیم سانچارک

>>>   اصلا یک طرف جنگ پاکستان است ویکطرف دیگرش امریکا مثل زمان حکومت نجیب که آن زمان یک طر ف جنگ شوروی بود طرف دیگر جنگ پاکستان وگوریلا هایش البته به پشتبانی امپریالزم ومرتجعین عربی آن زمانه !
دران وقت پاکستان وامپریابزم شوروی اش را شکست دادند

>>>   بهترین حالت صلح آنست که طالبان سلاح شانرا به حکومت تسلیم کنند وخود شان برونددرمساجد ودهقانی وکاروبار خود مصروف شوند ، چوکی های حکومتی را بگذارند برای چهار صد دزد غاصب مختلس تقلب کار قانون شکن ،زورگو ، تا اینها به نوبت امروز وزیر فردا والی پس فردا مشاور روز دیگر وکیل باردیگر وزیر مشاور والی تکرار شوند ، این بهترین شکل صلح است

>>>   دردوطرف جنگ ودوطرف مذاکرات صلح ودرراس قدرت هردو طرف ازیک قوم پشتون است اما درقربانی وتلفت وشهادت صفوف اردو خصوصن تاجیک ها,هزاره ها وپشتون هایننگرهار ولغمان است نه دیگران.

>>>   خلیلزاد و غنی و طالب هرسه یک وجهه مشترک دارند و آن پشتونوالی است.
هم جنگ جنگ پشتون ها است وهم صلح

>>>   کاملا درست است
امریکای جنایتکار کشور ما را در حالت نابودی قرار داده است. فساد اداری را در افغانستان ترویج کردند فساد اخلاقی را در کشور ما راییج کردند. تولید تریاک را ده برابر کردند و جوانان مارا به این مرض آغشته کردند. طالبان ترویست را تا دندان مسلح کردند و داعش تروریست را از عراق و سوریه به افغانستان انتقال دادند. و یک شخص مریض روانی را رییس جمهور ساختند
سید احمد

>>>   نیروهای اسرائیلی در افغانستان مستقر شده اند ؟
کماندوهای اسراییلی برای فاش نشدن هویت خود در افغانستان از هویت امریکایی استفاده می کنند
عساکر اسراییلی برای فاش نشدن هویت خود در افغانستان از هویت امریکایی استفاده می کنند : پایگاه خبری وترنز تودی در گزارشی اعلام کرد که نظامیان اسراییل از سال ۲۰۰۴ تاکنون برای آنچه آموزش نیروهای پولیس افغانستان و مبارزه با مواد مخدر به کشورمان اعزام شده اند . این پایگاه خبری امریکایی در ادامه تصریح کرد که حقیقت اما کاملا متفاوت است و نظامیان اسراییلی برای انجام عملیات علیه ایران و همچنین کمک به تیم های عملیاتی سیا و موساد برای انتقال تروریست های داعش از عراق و سوریه به افغانستان اعزام می شوند . براساس این گزارش منابعی در پایگاه هوایی جلال آباد می گویند که سازمان های جاسوسی موساد و سیا حدود ۱۸ ماه پیش مراکز آموزشی داعش را در افغانستان ایجاد کردند و از طریق پروازهای قراردادی از ترکیه و عراق تروریست ها را به افغانستان منتقل می کنند

>>>   شبیر کاکر نویسنده‌ی افغان (پشتون)
حق‌خواهی ما پشتون‌ها در افغانستان وپاکستان:
در پاکستان؛ باید سطح زنده‌گی ما پشتون‌ها با پنجابی‌ها برابر باشد و قوانین پاکستان بالای همهء اقوام بدون تبعیض وامتیاز در چارچوب نظام فدرال کشور خداداد پاکستان تطبیق شود. اما حق‌خواهی ما در افغانستان این است که قدرت عام وتام دولتی؛ تنها میان غلجایی ودرانی دست بدست شده و به قول قوماندان زرداد وبرادر مجاهد حکمتیار در دست افغان‌های اصیل باشد. اقوام غیر پشتون نیز به زور یا به رضا خودشان را (افغان) بسازند. اعتراض های مدنی شان به لنده غری تعبیر شود ودر استعمال زبان مادری شان نیز تابع مقررات ما باشند.
چه عدالتی!

>>>   Ahmady
رأست رأست است و بس
واقعت اين است كه ،
پشتونها تا تسلط کامل بر قدرت و به حاشیه راندن دیگران به هر وسیله ای چنگ خواهند زد، چه که به طالبانیزم باشد، تکنوکراسی غربی، احیای سلطنت شاهی، روشنفکری کهن، خردجال، عاجوج و معجوج، داعش، و ....
ه
تازيان توسط انگلیسها پشتونها را بر ما طائفه عاجوج و معجوج پرورانده اند.
می‌گویند، "جگر خوار طاقت کرده، آموخته خوار طاقت نکرده."
جماعتهای پشتونهای افغانستان، توسط تازيان و مخصوصاً انگلیسها، به آموخته خواری و حاکمیت جز بر کل عادت داده اند و این سرزمینها تا ابد روی خوبی را نخواهند دید.
…..
اه از این قوم ریایی که در این شهر دو روی
روز ها شحنه و شب باده فروشند همه

ما نميتوانيم كه با اين طور مردم كه رهبرش كرزي و غني جاسوس پاكستان باشند و باباي طالبان و ٩٩٪‏ اين قوم شُياد دفاع از طالبان ميكنند و ما در يك كشور زندگي كنيم كه وحشي ترين جناور باشند و مضر جامعه ما باشند
پس بهترين راه جدايي است !!!
ابله اي خود را گم كند
كدخداي خانه مردم كند

>>>   سوال اینجاست که تا بکی ما مردم به خود کشی و بیگانه پروری پیش میرویم؟ بهترین جهاد ایستاد شدن در برابر سازماندهنده گان انتحاری ها در و طن خود ما میباشد

>>>   ما در شرایط قرار داریم که از هر لحاظ بگونه ای وابسته به کمک و همکاری کشور های خارجی هستیم . بنا گزینه که میتواند بصورت نسبی به موفقیت برای رسیدن به صلح همکاری خارجی ها است البته بدون اراده دولتمردان افغانستان این پروسه به کندی مواجه میشود .
طالبان درین پروسه نقش حاشیه ای دارند در میان چندین عوامل میتوانند یکی از آن باشد به اصطلاح هام خار زیر پای هستند.
احمدی

>>>   وقتیکه ما این طور استادان ..... مانند لطیف نظری داشته باشیم از شاګردان انها چی ګله کنیم مدت. یک سال میشود که به دور همین یک مطلب سخن میګوید و صدا دارد که صلح. در دست خارجی است وقتیکه خودت صلح نمیخواهی. و خود را مانند مولی سفید فکر میکنی باید ریسمان صلح را خارجی به دست بګیرد چون برای انها ثابت شده که از دست شما استادان بیسواد چیزی ساخته نمیشود

>>>   ما میزنیم درگیل،اوغان میزند دردل". بدبختانه تاجیکان غرق خوشگزرانی وبیتفاوتی هستند.

>>>   نه ربانی به اساس لیاقت و استعداد به این جا و مقام رسیده و نه هم عبد الله، چون اهل کار و سیاست نیستند، نتیجه هم همین ذلت و رسوایی خود شان و هم یک قوم و ملیت بزرگ و دارای تاریخ و فرهنگ. این ها خوب میدانند که بازی را باخته اند و در این مدت کمی که از زمان ننگین و شرم آور حکومت شان باقی مانده مصروف پر کردن جیب های خود هستند.

>>>   آیا افعان بودن ویا خود را افغان نامیدن واقعآ افتخار بز رگی است؟

>>>   نخبه يى تاجيك فقط عاشق مزدورى قبيله گرايان است و قبله اش را در كوته ى اينها مى بيند ؛
به ياد دارم وقتى اتمر يك سازمان سياسى ساخت تا خود را مطرح كند، با هشيارى تمام عده يى از نخبگان تاجيك و هزاره و ازبيك را فريب داد و اينها بى درنگ خود را به او چسپاندند و اتمر هم بعد از اين كه به هدف رسيد ، اين بى كله ها را دربست در توالت ريخت ، اين قلم عده يى از اينها را در همان زمان هشدار داده بود كه ساده نشوند و ابزار نگردند، اما اين حرف را جدى نگرفتند تا اين كه فرايندش را ديدند.
حال عده يى ديگرى از سران قبيله آمده اند و تشكلى به نام «محور »را كه اسپنتا ، نبيل ، جنرال وردك در راس آن قرار دارند و يكى از پروژه هاى كرزى است ، عده يى از نخبگان بدخشى و پنجشيرى و ديگران از جنس هميشگى را در حلقه يى خود گير آورده اند تا روزى باز غذاى توالت شان سازند. واقعن بايد تعجب كرد كه اين درس خوانده هاى ما چرا نمى آموزند و پوياى ندارند و فقط دنبال چرب كردن شكم اند ، كسانى كه يك خشت را براى بقاى فاشيزم مى گذارند نتنها نخبه نيستند،.... هاى اند كه از بيدارى مى ترسند و جرئت برخاستن را ندارند.
Najib Salam

>>>   خودشرح وپاسخ این معما را دریابید....!
من ازعزیزان همتبارم صادقانه پرسان میکنم که چرا وچگونه این حاکمیت فاشیستی از حامدکرزی گرفته الی اشرف غنی احمدزی چند سال است که یک مبلغ گزاف وبی حساب را روزانه بالای قبر مارشال قسیم فهیم ازبودجه دولتی به مصرف میرساند ، ولی حاضرنیست یک روپیه ویادالرهم به ترمیم نیمه کارمقبره قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود , جنرال داود داود ویاهم جنرال مولانای سیدخیلی تخصیص بدهد.؟؟ اینکه چه رسد به اعمار مقبره شاه حبیب الله کلکانی ...لذاکدام سخاوتمندی ویا چه عملکرد فراموش ناشدنی مارشال اینها را مجبور ساخته است که این مصرف گزاف را متقبل شوند ؟؟

>>>   در پیوند به پست قبلی‌ام مبنی‌بر کنترول و حصارکشی بر مرز میان افغانستان و پاکستان معروف به مرز دیورند تعدادی از دوستان هنوز هم برطبل مالکیت نیمی از پاکستان تاکید داشتند و از حق افغانستان برپاکستان سخن راندند.
اینکه مرز دیورند از طرف عبدالرحمن خان با وزیر خارجه هند بریتانوی «دیروند» در بدل پرداخت مبلغی مشخص سال‌وار، واگذار گردید و قراردادی نیز به امضا رسید و بعد از آن حاکمان بعدی به نوبه‌ی خویش رسماً به تائید آن پرداختند، به یک طرف. حالا من توجه شما را به مقاله‌ی تحقیقی پروفیسور لعل‌زاد زیر نام «شكل گيري مرزها و إيجاد كشور افغانستان» که کاملاً بحث حقوقی می‌باشد جلب می‌کنم. استاد لعل‌زاد درین نوشته‌ی تحقیقی نشان‌ داده است که تمامی مرزهای افغانستان علی‌السویه به اساس نتیجه‌ی مذاکرات روسیه‌ی تزار و هندبریتانوی و موافقه‌ی جانب دولت افغانستان مطابق معیارهای مدرن تثبیت و سپس علامت‌گذاری گردیده است که میان مرزهای شمال و جنوب و شرق و غرب کشور هیچ تفاوتی وجود ندارد و اگر قرارباشد یکی ازین مرزها پذیرفته نشود موجودیت سایر مرزهای کشور نیز زیر سوال می‌رود. ایشان درین نوشته‌ی تحقیقی علاوه می‌کند که دلایلی و اسناد کافی وجود دارد شماری از حاکمان افغانستان برخلاف تعهدات شان صرفاً بربنیاد منافع قومی، قبیله‌یی و حتی شخصی با بهانه‌تراشی‌های ناموجه مرز موسوم به دیورند را نپذیرفته اند.
باید اضافه کرد که روسیه‌ی تزار و هند بریتانوی که هردو از نفوذ یکدیگر در ساحه‌ی تحت تسلط شان نگرانی داشتند، ابتداء افغانستان را منحیث نقطه‌ی حایل و یا خط فاصل میان همدیگر پذیرفتند اما بعدها روسیه‌ی تزار نفوذ بریتانیا را به شرط اینکه بریتانیایی‌ها در آسیای میانه مداخله نمی‌کند، در افغانستان به رسمیت شناخت.
Abdul Lalzad

>>>   خطاب به ارگ وفاشیزم بخصوص غنی کرزی عبدالله یون وطاقت واحدی
قبل ازینکه بدنبال تحمیل گرای وتکگرایی وقبیله گرایی باشید این رواج نو که تحفه عربستان وامریکاه است یعنی برده گیری جنسی اززنان را قطع نماید
هشدار به شما که این فرهنگ را تحمیل نکنید بالای مردم
در گذارش تازه رسانه ها داعش یعنی طالب دیروز بیشتراز صد زن را بنام برده جنسی از شهرستانهای ننگرهار باخود برده اند وهشدار داده اند که هرکه دختر جوان دارند باید بالای خانه خود بیرق نصب نماید اخر این بانوان ناموس شما اند غیرت تان کجاست قبل ازا فغان سازی به غیرت افغانی ارج گذارید باز امر به دیگران تحمیل نماید
این فرهنگ را مانند انتحاری رواج ندهید که تحمل ناپیر است امروز نه فردا مردم متوجه اینوضعیت ننگین شده وروز تان را به شب های خونین مبدل خواهند نمود تا دیر نشده اینوضعیت شرم اور راکنترول نماید

>>>   من فقط یک شرط به این شعار می افزایم:
تا زمانی که فاشیزم قومی در افغانستان حاکم است، ......تاجیک همان است که با پاکستان دشمنی می کند. زمانی می شود علیه پاکستان ایستاد که همه متحد شده باشیم و دولتی که می سازیم در آن حقوق مساوی داشته باشیم.

>>>   به این فرمایش موافق هستم با این تفاوت که درینجا حکومتی وجود ندارد تا اراده داشته باشد این تشکیل نماینده ای منتصب از سوی خارجی هادر کشور تحت اشغال ومورد تجا وز است کشوری که حکومتش در بیرون از مرز ها تهیه وترتیب گردیده ومجلس دست نشانده وانتصابی به ان صحه گذاشته وانتخابات تقلبی وتصنعی وگوسفندان چاق ولاغر امر خیل به ان قانونی بخشیده از همچو یک تشکیل توقعی بیش ازین نیست { شو اپم شو جیزم}همین خواهر وهمین یزنه واین شاه شجاع ها یکی دیگرش را می شرمانند شاه شجاع اولی ابرومند تر از ببرک کارمل وداکتر نجیب بود وباز کرزی نسبت به این دو خدابیامرز گردیده ودر هر دو نیز عبدالله بازی را به اتمام رسانیده که تیپ مو هایش را نیز مانند ترامپ ساخته است ودر برابر هدایات واومر ارباب ها همه دار وندار خودرا به گرو گذاشته است
زیدالله بیگ از رخه ای شریف

>>>   کدام صلح و امنیت جهانی؟
از سال ۱۹۹۲ تا حال جنگ هایی که صورت گرفته است قرار ذیل است:
جنگ خود افغانستان.
جنگ افریقای مرکزی.
دو مرتبه جنگ در عراق.
حمله عراق به کویت.
حمله جورج بوش اول به عراق.
جنگ یوگوسلاویا.
یازدهم سپتامبر.
حمله امریکا و ناتو به افغانستان.
حمله امریکا به عراق.
جنگ اوکراین.
جنگ الجزایر.
بهار عربی که منتج به جنگ تونس و مصر و لیبیا و سوریه شد.
جنگ ایتیو پیا و سودان و یمن.
جنگ نایجریا.
پیدایش گروپ های القاعده و طالبان و بوکو حرام و ابوسیاف و داعش و دیگر گروپ های تروریستی.
دست یافتن پاکستان و کوریای شمالی و اسراییل و هندوستان به سلاح اتمی و ایران نیز در شرف بدست یافتن آن است.
آیا همین است دنیای آرام شما به مردم جهان؟
یکدفعه محاسبه کن که قبل از جهاد شما در دنیا چقدر جنگ وجود داشت و فعلاً چقدر جنگ وجود دارد؟
تهدید جنگ اتمی نیز نه تنها کم نشده است،بلکه با بدست آوردن کشور های زیادتر به سلاح اتمی،خطر آن نیز زیاد شده است.
قبلا جهان به دوقطب تقسیم شده بود و درین میان یک تعداد کشور ها بیطرف بودند و کشور ها نه توان اقتصادی بدست آوردن سلاح اتمی را داشتند و نه هم تلاش آن را،زیرا کشور های مربوط پیمان های نظامی خود را تحت چتر امنیتی ابر قدرت ها میدیدند و کشور های بیطرف خود را خارج از رقابت های جنگی و تسلیحاتی میدیدند،اما حالا همه کشور ها بخاطر حفظ امنیت خویش در راه بدست آوردن سلاح اتمی هستند.پس از کدام امنیت جهانی حرف میزنید؟

>>>   خودکشهای بیگانه پرور!!!!!!

>>>   اتحاد جماهیرشوروی را شکست دادیدن یا خودش خارج شد. مگر متاسفانه و بد بختانه که پنجابیحا باهمکاری زعمای مزدور افغانی شان و خائنین بی فرهنگ قبیله بنام طالب طوری همه شما را به زانو درآورده که توسط عمال افغانی فاشیزم هویت تان را محوه و راه نجات را، از مردم آزاده افغانستان را گرفته از الف الی یاء شما را به برده گی خود کشانیده است . لاف زدن کار مردانه گی نیست چزیکه عیان است چه حاجت بیان است .

>>>   روزگارغریبی است، چگونه جنایتکاران به تاریخ نویسی رو آورده اند که خود هم متهم اند و هم داور وهم تاریخ نویس ؟
تاریخ واقعی ما در میان لجن پراگنی ها و شستشوی مغزی تاریخ نویسان جعلی ُگم است. این تاریخ نویسان کودتای هفت ثور که با وقاحت مردم را به میدان جنگ کشانیدند و خود شان به کشورهای امپریالستی که چهل سال علیه شان شعار های تند و نفرین باد می دادند با سر افگندگی فرار کردند، و حال در آرامش فضای غرب با خوشی و ذوق زدگی عجیبی، از آب گل آلود دوران سیاه مجاهدین و طالبان و داعش ماهی می گیرند و از بدبختی های امروز مردم برأت نامه جنایات خود را می نویسند، بدون آن که درک کنند مجاهدین و طالب و داعش و کرزی و غنی پیامد همان کودتای ننگین هفت ثور است، که آغازگر این دور تسلسل شما بودید، نظم و مناسبات اجتماعی و سیاسی جامعه را برهم زدید، با نخبه کشی و شکنجه و فرار گل های سر سبد جامعه آن روز، یک نسل جنگ زده و ویران گر و بیمار را به جا گذاشتید و کشور را در چهارده سال حکومت دست نشانده خود چنان تضعیف کردید که پاکستان توانست به آسانی آنرا ببلعد. باز در این لجنزار تاریخ، رهبران خاین حزب دموکراتیک از زیر چتر امپریالیسم با تاریخ نگاری های دورغین و جعلی می خواهند جنایات خود را برأت دهند. در واقع اینها هم متهم به خیانت اند و هم خود داور و همپتاریخ نویس . من ندیده ام که یکی از این تاریخ نویسان اشتباهات و گناهان خود و رهبران مزدور خود را نقد کند تا درسی برای نسل های آینده باشد، ندیدم بنویسند که به برمردم و کشور خود چه ها روا داشتند و حقایق درون حزب شان و شبکه های جاسوسی شان به نفع کشور بیگانه و کا جی بی چگونه بوده است؟ من ندیدیم و نخواندم که نادم و پشیمان از جنایات گذشته خویشتن خویش باشند و درد غربت را از زیر چتر امپریالیسم بازتاب دهند، بلکه با وجدان راحت در پشت دفتر سوسیال اروپا کله را زیر برف نموده تاریخ نویسی می کنند و یا در رسانه ها بر حکومت مزدور امروز انتقاد وارد می کنند، اما رهبران جلاد و خاین خود را وطنپرست، قهرمان و شهید جا می زنند، تاریخ واقعی در میان این همه لجن پراگنی ها ُگم است و نسل امروز ما در میان بهشت دروغین کمونیستان و جهنم راستین مسلمانان، بی هدف و بی ریشه، در برزخ تاریخ سر گردان اند ! و این سرگشتگی یک ملت است.
Soraya Baha

>>>   در سال 1367 "رهبران مجاهدین" در پاکستان "دال" میزدند، دکتور نجیب الله روسها را از افغانستان اخراج کرد و 26 دلو را در پیش روی سفیر روس روز نجات ملی یاد کردند.

>>>   ...جنگ طلبان و دشمنان صلح در افغانستان.
یگانه راه نجات از ظلم ظالمان در کشور اتحاد و اتفاق مستحکم و صادققانه تمام اقوام ساکن در افغانستان است آن هم بدو ن شرکت این رهبر های فریبکار جهادی و غیر جهادی که تا به حال صرف از احساسات مردم شریف افغانستان استفاده سو کرده اند و تنها از راه فریب ری مردم را گرفتند و به قدرت های دولتی و پارلمانی رسیده اند .مردم باید خیزش عمومی و سراسری دو ر از تبعیض خشونت چورو چپاول به پا خیزند. و این بار به دروازه های ادارات ملل متحد و سفارت امریکا و ادارات جامعه اروپا با مظاهرات گسترده و همه جانبه به رهبری نهاد های حقوق بشر و جامعه مدنی به حرکات مدنی و صلح جویانه فریاد کنند . زیرا تمام کلید حل معضلات سیاسی افغانستان در دست همین نهاد های که دنیا را ظاهراً رهبری میکنند است همین ها هستند که یک کشور را به بحران میبرند و همین ها هستند که یک کشور را از بحران نجات میدهند.
کابلی افسرده

>>>   سلام هیچ کس دلش ب حال این مردم نمی سوزد تغییر ار فقط با اتحاد می توانیم انجام بدیم

>>>   خلیلزاد به جرم فساد، تحت تحقیق
پولیس آمریکا قرار دارد.
ایشان به همه چنین وانمود کرده بودند که در حکومت ترامپ وزیر خارجه پیشنهاد مبشوند۵.
انگار که ریاست و حیله و نیرنگ در در خون اینها جا داده شده است

>>>   پیام حزب همبستگي ملي در مورد صلح با حكمتيار
این بار نیز سازمان ملل متحد با حذف نام یکی از پلیدترین جنایت‌کاران افغانستان از لست سیاه، نشان داد که جز ابزاری در خدمت سیاست‌های استعمارگرانه امریکا و کشورهای قدرتمند چیز دیگری نیست.

>>>   این لست سیاه ملل متحد هم بیخی ریشخند بوده بخدا.

>>>   امروز نماينده حكمتيار به روشنى اعتراف مى كند؛ كه شبكه نظامى و تروريستى حزب اسلامى بدون اينكه خلع سلاح شوند، وارد كابل مى گردند !
اين يعنى زير پا نهادن قانون اساسى و سؤ استفاده از توافق صلح جهت اهداف نظامى معين حزب در كشور.

>>>   توافق با حكمتيار؛ صلح يا توطيه ؟
جوانان ما بايد مسلح به (شمشير و قلم ) و آماده دفاع مقدس از حريم هويت، فرهنگ ، آزادى ،عزت و عظمت ادوار درخشان جهاد و مقاومت ملى مردم افغانستان باشند.
من زمانيكه خواستم نيروهاى جوان ما كه در سالروز شهادت سپهسالار جهاد و زعيم مقاومت ملى به خيابانهاى كابل مى آيند؛ منظم ، آهنين و قدرتمند بدرخشند، عده اى بر اين قلم نقد بستند كه بى بندوبارى را توصيه مى كنم !
حالا هم صريح و شفاف خواهان تنظيم هدفمند جوانان ما براى بحران هاى پيش بينى نشده ى كابل هستم .
امروز نماينده حكمتيار به روشنى اعتراف مى كند؛ كه شبكه نظامى و تروريستى حزب اسلامى بدون اينكه خلع سلاح شوند، وارد كابل مى گردند !
اين يعنى زير پا نهادن قانون اساسى و سؤ استفاده از توافق صلح جهت اهداف نظامى معين حزب در كشور.
معلوم است كه حزب با يك توطيه اى جنايتكارانه در نظر دارد با استخدام عناصر قانون گريز و متخلف دست به مسلح نمودن مليشه هاى نظامى بزند، زيرا حزب اسلامى هم اكنون فاقد نيروهاى كارامد جنگى مى باشد و درماندگى و بيچارگى نيرو انسانى نظامى بود كه به طرح صلح روى آورد.
حكومت وحدت ملى بايد با تمام قوا بر ورود باند حزب اسلامى نظارت داشته باشد و تمام افراد وابسته به حزب را قبل از ورود به اجتماع خلع سلاح نمايد.
حكمتيار در نظر دارد با استفاده از موافقت نامهء صلح، باند هاى تروريستى و جوغه هاى اعدام حزب را بصورت رسمى وارد جامعه نمايد.
جوانان ما بايد بيدار و هوشيار باشند
Khurasani

>>>   امروز نماینده حکمتیار گفت که سلاح های خود را تسلیم نمی کنند. در ملل متحد برای هر عضو حق میدهد که تقاضا نماید تا شخصی شامل فهرست تعزیرات" تحریمات " شود و یا نامش حذف شود. دولت تقاضا کننده رفع یا حذف نام از فهرست تعزیرات باید معلومات و دلایل شامل ساختن و حذف نام یک فرد یا سازمان را ذکر نماید .
وزارت خارجه به مردم بگوید که برای حذف نام حکمتیار کدام دلایل را دولت ذکر کرده است ؟ . عدم توسل به خشونت و سلاح یکی از شرایط می باشد. باید وزارت خارجه و دولت افغانستان واضح سازند که آیا با فریب دادن کمیته تعزیرات معلومات نادرست داده اند ؟؟ و کمیته تعزیرات ملل متحد هم مسئول است ، در صورت عدم دادن این معلومات ، بدون دادن سلاح و عدم توسل به خشونت یک حزب و یا یک شخص را از فهرست خارج میسازد.
حکومت وحدت ملی به سلسله سطحی نگری های خود این بار هم با مو جودیت متفکر دوم جهان ؟؟؟ از جانب آی اس آی و مهره آن حکمتیار فریب داده شده است . حزب اسلامی با غرور و افتخار از داشتن و حفظ سلاح و توسل به زور یاد می نمایند. شرم به گروه مذاکره کننده و این حکومت و دستگاه جاهل بنام حکومت وحشت ملی

>>>   مردم کابل باید راکتیار کثیف و درنده های ....ی و قاتل اش را باسنگ .... نمایند!

>>>   وقتيكه سلاح هاي گلبديني ها جمع اوري نميشود
پس بايد كسانيكه مردم مارا خلع سلاح نمودند بيايند و جواب بدهند
سلاح هاى خود را تسلیم نمی کنیم حزب اسلامی !
کریم امین، نمایندۀ با صلاحیت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز (یکشنبه ۱۷ دلو) در کابل گفت که خلع سلاح افراد این گروه، مشمول توافق‌نامۀ صلح با حکومت افغانستان نیست !

>>>   گلبدین از لست سیاه بیرون شده اما از دست پروردگار کجا خلاص میشود و آه آن همه مظلومانه مردم که کشته و شهید دادند خلاص شدنی نیست ..... بر این قاتل

>>>   خوش آمدی"
به استقبال آمدن گلبدین حکمتیار
خوش امدی تو به شهری که از تو ویران شد
ز مکر و حیله تو غرق رنج و بحران شد
خوش امدی تو به شهری که بی گناه و خطا
به حکم تو به دم تیغ مرد و قربان شد
ببین به خسته تن شهر من و رنج دلش
هزار زخم کهن را که ماند و پنهان شد
به کوچه های که روزی بهشت مردم بود
ولی به همت تو جایگاه شیطان شد
ز حال شهر و غم مردمش چه میدانی
عزا عزا که در این خطه از تو بنیان شد
ز رنج مردم اگر هیچ، مکه یادت هست
اهانتی که ز سوگند تو به قران شد
نوشته لینا روزبه

>>>   ۸صبح در این مقاله نوشته است که‌ حکمتیار در جنگ دولت افغانستان با طالبان بی‌طرف اما در زد بندهای دولت با اعضای شورای پیشین نظار، طرفدار حکومت است.

>>>   این مهره ی دستپرورده استخبارات کشورهای قدرتمند استعمارگر، و همچنان مهره‌های دیگر شان، هیچ اراده مستقل سیاسی و نظامی و حتی شخصی ندارند !
چنان گوش بفرمانند که هر آنچه که باداران گویند، همان کنند ؛
نه آنچه که وجدان سالم انسانی حکم کند !
موفق باشید

>>>   شورای امنیت ملل متحد یعنی شورای هماهنگی پنچ قدرت جهان بخصوص امریکاو انگلیس
ایا همین شورای امنیت ملل متحد ارامش مردمان عراق سوریه لیبیا یمن افغانستان را نگرفت واجازه داد تا استعمار جهان خوار به این کشور ها تجاوز نماید وکشتار مردم بیگناه کشور هارا حلال فتوا داد
ولستهای سیاه شان هم یک فریبی است برای دیگر کشور ها که مصارف این نهاد بزرگ را سهم دار بوده وتادیه می نمایند
اگر چنینن نیست
چرا دربازی های جهانی مداخله نمیکندو تروریزم سازی قدرت هارا نظاره گر است
خیلی مثال زنده وتازه در کشور ما رهبران جنایت کار طالب را همه از زندان های بین المللی رها کرد حال هم در اخرین اقدامش گلبدین حکمت یار را بدون محکمه از لست بیرون نمودین خودش شاهدی است بر جنایات این سازمان عوام فریب بین المللی

>>>   بزرگوار این شورا شورای معاملات و منافع ۱. امریکا، ۲ ، انگلیس،۳، کشورهای کاملا وابسته به غرب ۴، روسیه و تا حدی چین میباشد.. این شورا هرگز از حقوق بشر، دولت ها و گروه های عدالت خواه، ٱزادی خواه دفاع نکرده بلکه این چنین دولت ها، احزاب و گروها را بدنام و یا سرنگون ساختند و میدان را برای منافع خویش هموار نمودند.. ما می توانیم مثال های زنده داشته باشیم..
ولی جهان و جوامع ملل هنوز ه هنورزز فریب این شورا را خورده و یا در بند حلقه مافیایی این شورا گیر

>>>   ازين نوده پيوند كنيد؛ آلِ سعود در خدمت آلِ يهود؟
افشا شده در سند هاى پاناما: شاه سلمان آل سعود در مارچ ٢٠١٥ مبلغ هشتاد ميليون دالر به كمپاين انتخاباتى بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل كمك نموده است.
عجب دوستى، هم با القاعده و هم با الفايده!
#مسلم_شيرزاد

>>>   عین خدمت که شما کردید او هم خواهد کرد.
شما بی شرم ها قبل از اینکه انگشت انتقاد را به خود بگیرید به جانب مقابل میگیرید.
اگر این سوال ها از شما شود چه جواب دارید؟شما کدام شمشیر را در ....فیل زده اید شما باید خوش باشید که یک.... دیگر در قطار شما خا.... اضافه شد.

>>>   حقیقت است. جنگ در افغانستان برهبری امریکا و پاکستان پایان ندارد. تا این دو کشور باشند جنگ و ناامنی در افغانستان روز بروز بدتر میشود و افغانستان از سوریه و عراق تخریب تر میشود

>>>   حیف صد حیف که افغانهای ما هنوز هم هوشیار نشده اند بازهم مسئله پشتون را به زبان می اورند تا چه وقت در این جهالت. همه دنیا به این سخن پی برده اند که جنگ ترور و همه فاجعه یی که در کشور ما برپا میشود دست امریکا و پاکستان در آن دخیل است ولی هموطنان ما نا آگاهانه ویا آگاهانه از روی تعصبات زبانی یی که در درون سینه های شان نهفته است باز قوم پشتون را در نوشتار های خود یاد میکنند افسوس به حال شما اشخاص فریفته شده که همواره آتش نفاق وشرارت را دامن میزنید.

>>>   خارجی ها عده ای را متهم منی نمایند که جنگ سالار اند ولی خود جنگ سازان اند و در هر کجا اتش جنگ را می افروزند وملت ها را به قتا میرسانند وکور ها را تخریب مینمایند این گونتانامو زندان نیست جای پرورش تروریست ها وایادی واوباش است ببینید همه گردانندگان تروریزم ازان مدرسه سند فراغت بدست اورده اند ابوبکر بغدادی و... وبه شهادت اجینت معلوم الحالشان اقای کرزی انها طالب وداعش را از جنوب به شمال ذریعه ای هلیکوبتر ها انتقال میدهند ودرانجا تقویه وتمویل می نمایندفرار دسته جمعی زندانیان ورهای انها از زندان ها همه به دستور انها صورت میگیردوهمه میدانند که گردانندگان امور در ارگ بدون اجازه ای خارجی ها یک شرب اب هم نمیتوانندبنوشند پس اینها به عقل ملت ها میخندند وبرهمه جز خود مقام غیر ابسانی قائیل هستند اینها که علیه مردم ما اعلان جنگ نموده اندوقتی مستقیماشامل معرکه وکازار نمیشوندمردم را از طریق طالب وداعش و... میکشند این کشنار وسناریو ادامه دارد تا زورگوی مانند خودشان در جهان پیداشود وجلو ستم وزبر دستی هایطاقت فرسای انها رابگیرد ویا روزی کملتهای خودسان مطمئین شوند که حکومت هاشان بالای دنیا ستم روا میدارند وسیل خون روان کرده اند درغیر ان هیچ چراغ سبزی در راه نیست واین بیداد وظلمبهد قوت خود باقی است ویا این همه خون ها سیل عظیمی شود وبنیاد این ستم گران را ویران کند
لالی از ننگرهار

>>>   قابل تایید است .

>>>   سال 2016 سال خونین برای دولت افغانستان خواهد بود چرا که امریکایییها و غربیها دست از حمایت طالب داعش برنمیدارند. و با همکاری پاکستان به نا امنی کشور ما ادامه میدهند. پروزه میلیاردها دالری داعش سازی امریکاییها و غربیها در عراق و سوریه کاملا شکست خورد . و روسیه این پروزه میلیاردی غربی را از بین برد و غربیها را ناامید کرد . و حال غربیها میخواهند که افغانستان را به مرکز داعش سازی تبدیل کنند.

>>>   این پیام مورد تأیید بنده است بخاطریکه امریکا شیطان بزرگ است برای اینکه مدت زیادی برای دزدی از کشور ها داشته باشد هر سیاستی را دنبال میکند و برایشان مهم هم نیست که چقدر ادم میمیرد و اواره بیچاره بیکشور میشود

>>>   واقعا امریکا شیطان بزرگ است

>>>   فکر میکنم محمد زلاند صاحب بعد از چهل سال جنایات - قتل و کشتار تازه فهمیده اند که امریکا چی پلان های شومی برای منطقه دارد اجرا میکند و فکر میکردند که امریکا آمده تا اف.غانستان را گل و گلزار کند

>>>   امریکا عملن جنگ سوم جهانی را از کشور های سلامی شروع نموده است. کشور ما را بنام جهاد قی سبیل الله- اسلام ناب محمدی و اسلام کامل و یا هیج ما را به کشور ضعیف دارای اختلافات قومی شدید و سلاح های مارا یا توسط عمالش از بین برد و یا به پاکستان تحفه داد. کشور های فدرتمند اسلامی مانند عراق -سوریه - یمن و لیبیا را توسط عمالش در منتطقه مانندعربستان -ترکیه-اسراییل و پاکستان از هم پاشاند و به ویرانه ها مبدل کرد. حالا دیگرنوبت هند ایران و آسیای میانه و بعد قدرت های بززگ آسیا مانند چین و روسیه خواهد بود. از اوضاع چنین معلوم میشود که دیگر خاطر شان از اقعانستان جمع شده و کار های لازم را انجام داده و اکنون رو به هندکرده اند و در این روز هامسله آزادی کشمیر سر زبان پاکستان قرار کرفته و نا امتنی ها و تظاهرات دامنه پیدا میکند خدا خیر دنیا را پیش کند. ک ک از قندز
>>>   کرزی در نقش دیگر ظاهر می شود، قابل یاد آوری میدانم که :کرزی از درگاه امریکا رانده نشده درسناریوی فلم جدید درمورد کشور ما برایش سازمان سیاه نقش دیگر برای بازی کردن انتخاب کرده است .
نقش جدید کرزی بسیار مهم تر وخطرناک تر از نقش قبلی اش درسمت دست نشانده ای امریکا به کرسی قدرت است ، این نقش بسیار ویرانگرتر است نسبت و نقش پیشینش

>>>   Hamdard
کرزی محیل است از کجا معلوم که سی آی ای آمریکا آنرا در حلقوم روسیه پرتاب نکرده باشد. آیا کسی که آمریکا آنرا به کرسی چهارده سال حاکمیت رساند امنیت اش را تامین کرد چطور اجازه میدهد که عضو شبکه های جاسوسی اش یک دم به زاویه 180درجه ای چرخش به آغوش حریف روس اش می افتد. برای هیچکس قابل قبول نخواهد بود.

>>>   اي كاش همه استادان جوان مانند زلاند فكر وسيع اسلامي افغاني ميداشتند، و هميشه با نظريات خوبشان مردم را به همپذيري و اتحاد تشويق ميكند، و هميشه راه صلح با وقار را ترجيح ميدهد، نه مانند جناب يون و چند ستمي و سمتي ديگر كه هميشه در مطبوعات أفكار پشتون و تاجك و هزاره و ازبك را ترويج ميدهند.

>>>   این یک واقعیت است امریکابخاطر ویرانی کشور های اسلامی بعد از یازده سپتمبر دست های خود را بر زد نه ابادی انها . در ان زمان جورج بوش گفت بعد از این ما از کشور های اسلامی قصاص می گیریم .

>>>   شاعری گفته است:
جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است.
من به قربانت این چه نیرنگ است؟

>>>   اگر ده بار قوم محترم اوغان را بشماری بیش از 25 درصد نفوس کشور را نمیتوانند تشکیل دهند، بنأ دروغ های شاخدار را گفتن اصلأ نه معنا دارد و نه فایده و نه درد فاشیستها دوا میشود
kandahari

>>>   در ساده ترين كلام
سرزمين هاي ما پارسيان توسط افغانه يا پشتانه از زمان هوتكي به بعد اشغال شده و همه ما پارسيان تاجيكان مجبور و مكلف هستيم كه در برابر اين قوم بدوي مبارزه كنيم براي آزادي خود و مردمان خود.
افغانه در سرزمين پارسيان حق حكومت ندارد

>>>   نخست سلام !
جواب سوالات ذیل را شخصاً نمیدانم اگر شما میدانید برایم بنویسید .
1. تفاهمنامه صلح امروز با حزب اسلامی حکمتیار در کابل امضا شد در عین روز دو سال قبل قرار داد امنیتی که حضور امریکایی ها را در افغانستان ده سال اجازه داد با امریکا امضا شده بود .
2. قرار داد امنیتی را با امریکا جناب آقای حنیف اتمر مشاور شورای امنیت با سفیر امریکا امضا کرده بود امروز نیز با عین تاریخ از طرف دولت افغانستان امضا کننده جناب آقای اتمر بود تنها عوض سفیر امریکا نماینده حزب اسلامی امضا کرد.
3. هنوز رنگ قلم های که روی کاغذ امضا کرده بودند خشک نشده بود که سفارت انگلستان و سفارت امریکا از این امضای تفاهمنامه پشتیبانی کردند. من در قدم اول امید داشتم نخست افغان های مسلمان مجاهد و جهان اسلام از این تفاهمنامه پشتیبانی خود را اعلان میکردند بعداً سفارت خانه های کشور های غربی .
4. به باور شما امضای این تفاهمنامه با گذشت دو سال از تفاهمنامه با امریکا که عین روز امضا شده بود و باز تفاهمنامه با حزب اسلامی با عین روز تقریباً با همین اشخاص امضا شده بنظر شما یک تصادف است یا تائید حضور ده ساله امریکایی ها در افغانستان توسط حزب اسلامی که قبلاً از خروج شان سخن میگفتند .

>>>   هر ملتی حکومتی نصیبش می گردد که سزاوار آن است
در کنار این قانونمندی، قانون دیگری نیز عمل می کند، به این معنی که اگرچه قواعد بازی معمولا از دل فرهنگ و تاریخ یک ملت برگرفته می شوند و قرابت نزدیکی با آنها دارند و سپس توسط رهبران فرموله و تعیین می گردند، اما در عین حال، مردم که یکی از بازیگران مهم این عرصه هستند و می توانند قواعد بازی را درهم ریزند و سرنوشت دیگری بر خلاف آنچه که غنی و حکمتیار برای شان رقم می زنند، برای خویشتن خویش رقم بزنند ،حتا مردمی که برای چند کیلووات برق بیشتر، دوبار تظاهرات ملیونی درخیابانهای شهرراه می اندازند و کشته های فراوان می دهند، اما برای آمدن حکتمیارکه یک مصیبت ملی است، سکوت اختیار می کنند و کوچکترین واکنشی از خود نشان نمی دهند، این به چه معناست؟ لطیف پدرام و کانگره ملی وی که برای استخوانهای فسیل شده کلکانی چند ماه کمپاین می کنند و صدا می کشند، حال چرا صدای شان برای قاتل صدها هزار شهروند کابل بلند نمی شود؟ روشنفکران فیسبوکی هم در خانه، آرام در پشت شیشه های کمپیوتر خود لمیده اند و دنیا را در یک کامنت فتح می کنند، چرا حضور فزیکی و عملی ندارند؟ زنان بینوای ما تیزاب باشی های حزب اسلامی را فراموش کرده اند، چون زن ما هرگز تاریخ مبارزه و دست آورد مبارزانی نداشته و یگان زنانی که معشوقۀ رهبربوده اند به عنوان رهبر جنبش زنان ما معرفی شده اند که هیچگاه به سطح زنان مبارز دنیا حتا یک اثر، یک مقاله، یک سخنرانی تاریخی، یک کتاب، یک رساله ویک تحلیل علمی و پژوشی در پیرامون وضعیت تاریخی زنان افغانستان نداشته اند و حتا یک صدا در برابر سنگسار طالبان بلند نکرده اند.
در دنیای سیاست نیز همین گونه قانون عمومی مبنی بر اینکه هر ملتی حکومتی نصیبش می شود که سزاوار آن است و ملت مرده و خاموش ما سزاوار حکومت اشرف غنی و حکمتیار است

>>>   سرزمين ديوانه ها
سرزمين ديوانه ها جغرافيايى است كه
• نام اش از ناله و فغان گرفته شده
•معيار در آن وابسته گى به قبيله عقل كل است نه انسانيت و نه اسلاميت
• پست ترين وطن فروشان را بابا لقب ميدهند
• خائن ترين شخص بزرگترين فرودگاه را به نام خود قباله ميكند
• خون خوار ترين مزدور راكت پران دسولى اتل ميشود
•خلاصه در سرزمين ديوانه ها روزانه ده ها خبر درد و غم را ميشنويد
قوم درجه يك سرزمين ديوانه ها انسانيت و دين را فقط در صورت عدم تقابل با أصول حيوانى قبيله قبول دارند
كه بد بختانه اصول حيوانى قبيله كاملاً با انسانيت در تضاد است
• مردم اين سرزمين بالاى رهبران معامله گر اعتماد ميكنند
و اين رهبران بالاى اين ديوانه ها ميخندند
واى برحال ما

>>>   ترسم از آن است که روزی برسد در عین عبور از شاهراه کابل شمال مانند شاهراه کابل قندهار با ده ها ماین کنار جاده یی روبه رو شوم و صدها پل های انفجار داده شده.
ترسم از آن است که به جاده کابل شمال راه گیری و آدم ربایی ها آغاز گردد و به جرم اوزبیک، هزاره، و تاجک بودن از موتر پایین کرده شویم یا سر ما بریده شود یا به دست تربیه شده های پاکستان گروگان شویم آنها با فرهنگ انتحار،انفجار،قتل،گروگان گیری،تمدن سوزی،وحشت،ودهشت بزرگ شده اند اکثر آنها همان طالبانی هستن که علیه مردم شمال وشمالی اعلان جهاد کرده بودند خانه وباغ ودرخت شمالی را آتش زدند و بعد شکست دولت طالبان به پاکستان پناه بردند حالا با دسیسه های گوناگون پاکستان وپاکستانی زاده گان دوباره میایند افغانستان ولایت های بزرگی که چند برابر پروان مساحت دارند دارد و اکثر این مهاجرین از همان ولایت ها اند اگر ولایت خود را نا امن ساخته اند بارها گفته ایم نکنید پس خود کرده را نه درد است و نه درمان امیدوارم حرف های بنده را از روی تعصب نه بلکه بادرک کامل انسانیت بخوانید ودرک کنید.
#یما_سیاووش

>>>   صلح عمل انسان و رضائیت خداست. صلح باید به نفع جامعه و مردم باشد. کلبیدین قاتل و جنایتکار است. صلح با قاتل و جانی رضائیت خدا و رضای مردم نیست. گلبیدین باید طبق شریعت اسلامی و قوانین ملی و بین المللی بعنوان جنایتکار جنگی محاکمه علنی شود. غنی نمیتواند از طرف خدا و مردم قاتل هزاران انسان بیگناه را ببخشد. گلبیدین بدستور پاکستان و سی آی ای امریکا به افغانستان فرستاده میشود. با آمدن گلبیدین ترور نخبگان، منورین و فرهنگیها بیشترمیشود. گلبیدین را برای ترور مردم بیگناه به افغانستان ارسال میکنند.

>>>   در دوازده سال گذشته چه صورت گرفت و قسميكه از عكس معلوم ميشود كبوتر صلح از چهار أطراف تفنگ باران شده است .
ايا تمام جنايات را گلبدين در افغانستان كرده ويا آفتاب را مانند ديگر وطنفروشان با يك انگشت پنهان ميكنيد .
م م سفارت افغانستان در لندن

>>>   بگذارید حکمتیار صلح کند این صلح به نفع ملت افغانستان است . حزب اسلامی هنوز یکی از پر طرفدار ترین حزب افغانستان است و ما نمیتوانیم این حزب را نادیده بگیریم .
حبیب الله یوسفزی

>>>   کسانیکه این فکر را دارد که ګلبدین جنایت کرده و یا جنګ را جاری ساخته خود همان دزدان وجنایتکاران هستند که افغانستان را در این بیست سال چور و چپاول کرد و فعلا که چیزی در کابل نماند به انسان دزدی روکرده اند و باید ګفت که همین مردم دشمنان صلح هسنتد و نمیخواهند که همین پول حرام را از دست دهند که نمونه مثال ایشان سیاف.... بسم الله .... امان الله دزد. و چند پنچرمین دیګر.
باید هرچه زود تر با حزب اسلامی صلح شود. تا برادران حزب اسلامی مصدر خدمت به وطن شود.

>>>   همانطوریکه در سایر عرصه ها عین وغین از خود اراده واختیار ندارند درامور صلح وجنگ هم دست های انها بسته و{صم وبکم وعمی}هستندوان طرف قضیه نیزدر دنباله روی وفرمانبرداری کمتر از اینها نبوده همه از یک مرکز فرمان میگیرند وتابع یک هدایت ودستور اند هرگاه خارجی ها حواستند جناب حکم تیار صاحب راکت باریدند ومردم را کشتند وکشور رابه ویرانه تبدیل نمودند کنون که رنگشان خلاص گردیده وناکار ارای شان باثیات رسیده ایشان را به داخل سوق میدهند تا انچه از تخریب وکشتار وهلاکت ودربه دری ملت باقی مانده باشد تکمیل نموده جفارا درحق ملت مظلوم افغان اکمال نمایند
وگرنه ان مردبظاهر انقلابی ومسلمان ظاهرا دو اتشه وقتی حکومت ربانی را اسلامی نمیداند وان همسنگر قدیم ودیرین خودرا کنار میزند نباید با این حکومت که بقول خودشان خاکم به دهن دست نشانده ومحصول اشغال است چگونه میشود صلح نمود وبا انها ار در سازش بیش امد واضح است که از همان ابتدا ها ایشان تحت اداره ودستور دیگران کار نموده میخواهند رسوای وخذلان را به بایه ای اکمال برسانند
درین میان یک نکته قابل بحث است وان حقوق ملت ومردم است که احدی به هیچ صورت نمیتواندان را برای هیچ کسی ببخشد ودر حق کسانی که توسط راکت های انها به شهادت رسیده ومعیوب ومعلول گردیده اند اهمال واغفال نماید بس است که ابرو وحیثیت وشرف وقار خودرا به گرو کرسی بلاستیکی نهاده اند حقوق الناس را خداوند نمی بخشد چه رسد به بندگان بنده ای الهی که این کار از حوصله وقدرت انها بیرون است
شیخ علی بلخابی سربلی

>>>   سلام و عرض ادب: سروصدای های صلح و جنگ از موقعیت جغرافیای ما دور است بی مورد فریاد نزنید . از شما بینندگان و خوانندگان سوال میکنم.
ایا یک برده غلام حلقه بگوش میتواند خودسرانه با کسی جنگ یا صلح کند؟ اگر نمیتواند باید قبول نمایم که کشور ما بیرون از مرز های کشور مدیریت میشود یعنی ما حق نداریم بدون اجازه با کسی صلح نمایم . اگر دروغ گفتم بروید از جان کری بپرسید.برای ما یک حکومت دوسره ساخت

>>>   به این فرمایش موافق هستم با این تفاوت که درینجا حکومتی وجود ندارد تا اراده داشته باشد این تشکیل نماینده ای منتصب از سوی خارجی هادر کشور تحت اشغال ومورد تجا وز است کشوری که حکومتش در بیرون از مرز ها تهیه وترتیب گردیده ومجلس دست نشانده وانتصابی به ان صحه گذاشته وانتخابات تقلبی وتصنعی وگوسفندان چاق ولاغر امر خیل به ان قانونی بخشیده از همچو یک تشکیل توقعی بیش ازین نیست { شو اپم شو جیزم}همین خواهر وهمین یزنه واین شاه شجاع ها یکی دیگرش را می شرمانند شاه شجاع اولی ابرومند تر از ببرک کارمل وداکتر نجیب بود وباز کرزی نسبت به این دو خدابیامرز گردیده ودر هر دو نیز عبدالله بازی را به اتمام رسانیده که تیپ مو هایش را نیز مانند ترامپ ساخته است ودر برابر هدایات واومر ارباب ها همه دار وندار خودرا به گرو گذاشته است
زیدالله بیگ از رخه ای شریف

>>>   هرگاه یک حکومت و یا یک جریان فکری و سیاسی نتواند خود را ملّی و مدرن و با دموکراسی و قوانین حقوق بشر جهان منطبق سازد، حتی اگر وابستگی خارجی نیز نداشته باشد، عاقبت خودبخود تبدیل به عمله و آلت دست و مزدوری بیمزد گشته و منافع فرصت طلبان و سودجویان داخلی و خارجی و بیگانه را تاًمین می کند. این اصول در همه جا صادق هست. ناتوانی و افول و فساد دولتی را حاکمان و دیکتاتورهای داخل می سازند و نه آمریکا. بعد از آن هم، وقتی آزادی از جامعه سلب گشت و امورات و امکانات کشور در دست شخص دیکتاتور و باندش متمرکز و همهً امکانات به مالکیت شخص دیکتاتور و دارخلافه و دربار و حزب درآمد، دیگر مردم اسیر و زیر دست و امّت و رعیّت هست و کاره ایی نیست، نتیجه انباشته شدن فقرو فلاکت در جامعه هست واز بابت این ضعف دولتها سواری می دهد و وقتی سواری داده شد، دیگران سوار خواهند شد، عرب آمد و عجم رفت و حسن آورد و آمریکا برد، این داستانها جهت توجیه ضعف دیکتاتورهای حاکم بوده و هست و هنوز و همواره می بافند تا نتیجهً تمامی ضعف و ندانم کاری و اعمال وسیاستهای استبدادی خود را به خارج مثلاً آمریکا و...، ربط و نسبت می دهند. سپاس از دقت شما.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است