کنفرانس مسکو یا بن سایه؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۴۹    ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ کد خبر: 157281 منبع: پرینت

فدراتیو روسیه بعد از سپری نمودن دوره انزوا و اطمینان از تواناییها و قدرت خویش میخواهد انتقام شکستهای خود را از امریکا در جایی که ضربه خورده بود را بگیرد. به همین خاطر کنفرانس را مشابه با کنفرانس بن ۲۰۰۱ در مسکو تدویر و مدعی است که این گنفرانس به ابتکار اتحادیه افغانهای مقیم مسکو برگزار میگردد و روسیه هیچ نقشی ندارد.
در ظاهر گردانندگان ان افرادی از بازماندگان حزب دموکراتیک خلق اند. بگذریم از چند دستگی و اینکه بیشتر اعضای باقیمانده با تعلقات و دیدگاه های قبلی وداع و به زندگی عادی و خانوادگی مشغول اند. جالب است که چند نفر پناهجو توانایی پرداخت هزینه سنگینی در کشور روسیه را داشته باشند.

بهر حال روسیه میخواهد با رو کردن این کارت های سوخته همچو امریکا که در کنفرانس بن به اشاره پاکستان و ندانم کاری ها و ساده انگاری هیات دولت ربانی بخاطر جلوگیری از ایجاد یک حکمت مقتدر ظاهر شاه ناتوان و مریض را از بستر مریضی به میز مذاکره نشاند، بازی کند تا در اینده افغانستان مهره های وفادارتر داشته باشد.
انچه در این بازیها مجهول است جایگاه مردم و بویژه مردمی که سالها قربانی اصلی این سریال بودند میباشد. اشارات هرچند کوتاه ما را که متاسفانه حافظه تاریخی نداریم بگذشته های سیاه وصل سازد خالی از خیر نخواهد بود.

در دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق گوش دادن به رادیوهای بیگانه جرم پنداشته میشد و حتی جوانهایی بجرم شنیدن رادیوی بی بی سی محکوم بمرگ گردیدند. لت و کوب و ناخن کشیدن از شکنجه های عادی بود. مردم بنام مخالف بدون سند و محکمه اعدام و دسته دسته زنده به گور میشدند. سرپیچی از دستور و یا اهانت به یکنفر حزبی جزا اعدام داشت. طرف های مقابل که خود را مجاهد مینامیدند از طرف خلقی ها بنامهای اشرار بی فرهنگ، دزد، اخوان الشیاطین، جیره خوار امپریالیزم و.... نامیده میشدند و میگفتند باید همه کشته و نابود گردند.

اینان که بخاطر حاکمیت اسلام ناب کمر بسته و مدعی بودند که خلقی ها ملحد و نوکر روس اند و قتل شان جواز دارد. سرباز، افسر، معلم و مامور حکومت مباح الدم است. تا نظام کامل اسلامی در جهان حاکم نگردد جهاد ادامه دارد. مردم در مناطق زیر سلطه ایشان همچو برده در خدمت باید میبودند. بمنظور تصرف یک قریه یا منطقه جوی های خون جاری میگردید. جنگها بین تنظیمها بخاطر کنترول بر یک محل تا جنگهای تنظیمی اخیر چی مصایبی را بجای گذاشت.

تا اینکه سپاه فرشتگان نازل و امارت اسلامی را بنا نهادند. مکتب ها و حمام ها بسته و کشت قاچاق تریاک عام گردید. بیرون شدن زن ها از خانه قدغن و قطع دست، شلاق، سنگسار و اعدام اجرا گردید. زن های مناطق مفتوحه غنیمت شمرده شده و بحیث کنیز در اختیار دیگران قرار گرفت. انچه از سلاح و دارایی های دولتی موجود بود به پاکستان منتقل گردید. در مناطقی که مقاومت میشد قتل عام صورت میگرفت و تاجایی که تاکستان ها درخت ها و کشتزارها سوزانده شد.
فرو ریختن برج های مرکز تجارت جهانی و حمله بر پنتاگون در سال ۲۰۰۱ پای امریکا را به بهانه سرکوب تروریزم و القاعده با نیروهای نظامی به افغانستان کشاند و همزمان اداره موقت ایجاد و اقای کرزی با خیل عظیمی از بازماندگان رژیم های قبلی، تکنوکراتها و لیبرالها وارد گردیدند. تا اینکه بار دیگر طالب سربلند کرد و بیک قوت تبدیل گردیده که هر ان حاکمیت را به چالش میکشد.

در مسکو دشمنان دیروزی یکدیگر را در بغل میگیرند، در پشت سر مزدور پاکستان و نوکر امریکا نماز میگذارند انهم در مقر حزب کمونیست شوروی که تا دیروز دست دادن و مصافحه با انها حرام دانسته میشد اما امروز سجده گاه میگردد. جالب است طالبی که زمانی در پل باغ عمومی موهای سر جوان ها را قیچی مینمود حال در پهلوی مردی نشسته است که سبیلهایش همچو پمپر زیس و ریشش چپه تراش است.
بنظر میرسد مساله اساسی رسیدن به قدرت است در قبال قدرت نه دین، نه مذهب، نه اسلام عزیز و نه هم منافع پرولتاریا و زحمتکشان اهمیتی نخواهد داشت.
پس بر ما لازم است که از این گذشته تلخ و دردناک عبرت گرفته و دیگر به این بازیگران بیشرم اجازه بازی با سرنوشت خویش را ندهیم. بیایید حد اقل رسالت ما را بخاطر اساسگذاری نظامی که که در ان عدالت اجتماعی و رفاه شهروندان در اولویت باشد به انجام رسانیم تا از نکوهش نسل فردا در امان باشیم.

نور احمد برزین خطیبی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کنفرانس مسکو
بن
نظرات بینندگان:

>>>   به دور از عدالت.
به دور از واقعیت.
و با تعصب کور، و با پا نبشته شده است.

>>>   عدالت اجتماعي ورفاه شهروندان بدون قيد وشرط نژاد ورنگ قوم. و ديو. ومذهب وزبان تكلم وتفاهم را در أوليت بگذاريم وبراي نسل اينده روزنه سعادت. حريت وأزاد غراهم كرده باشيم وزندگيرا بهنام زنده بدن بدانيم

>>>   شما محترم درست میفرمایید خو سناریو همی رقم تهیه شده بود حال از غرب تا شرقی در هر سن سال که است نمی خواهد عمر خو را در اسایش گاه های کهن سالان سپری کند تعنه خور زن دختر که تا نیمه شب ها در نایت کلپ ها تیر میکند از انها وارثی کند اینجا یک مشت ملت مظلوم ناچار را بنام های قوم زبان سمت ملیت قبیله جهت مدهند و خودشان راحت تا اخرین نفس ها در ناز نعمت زندگی میکنند.ایطرف مقرری ها بعد از ۱۵ یکما طول نمی کشد در طول چهار سال تماما سرپرست سرپرست حتی ای مرض در سفارت ها و حتی در امریکا سرایت کرد .در مجموع تصمیم راه حل نهایی به ملت های که از همه اینها بیزار است با یک تعهد و بدور از افکار پوچ قومی سنتی دوریی و غری گرد هم جمع شوند .قبل از خروج امریکا راه های اجراات این فریبکاران را از هر طرف ببندند تا نخست کشور های که این اتش را افروخته اند نخست سرنوشت ما معلوم شود بهدا خروج انها .دغیر در هر چهر گوشه بازی فریبکارا جا گرفته یکیش فشار میته دیگرش را باز میکند باا لاخره بنفع یک فریبکار تعلق میگیرد.
الله همرایشان محاسبه سخت کند.

>>>   درسطح جهانی ما یا جایی اول هستیم ویاهم جای دوم...
خدا سایه این چنین آدم بی برکت را از سراین ملت آگاه و شجاع ومجاهد پرور; هرچ زو د تر کم کن دومین متفکر «جهان»! که صد ها هزار نفر کشته وزخمی تنها 45000 هزار سرباز شهید . واین خاک را به قبرستان تبدیل و اوج تعصب قبیله گرایی بینظر که درهیچ نقطه کره زمین وجود ندارد.
- دست آورد هروز به سه ملیون لشکر معتادین مواد مخدره یک ملیون مهاجر در کشور فزوده میشود. شفاخانه های دهلی واسلام آباد پر از مریض مردم افغانستان ا ست.
اشر غنی در این فرصت 18 سال شکوه و جلال خود را برای زن بچه های خود نشان داد؛ این روزها اما افول غنی رخ کشیده است.
او در برنامه‌های کلان-صلح و انتخابات-حمایت هیچ طرف مطرح سیاسی کشور همسایه ها را ندارد، برنامه‌های او تنها در داخل ارگ حمایت می‌شوند و گاهی هم تاییدیه‌های سرور دانش چین‌های پیشانی او را صاف می‌کنند.
امروز این تنهایی، غنی عصبی را بیشتر از پیش عصبی و پریشان ساخته است. حاشیه‌رانی‌های غنی از طرف امریکا با داراش و بعد به حاشیه رفتن خودش درس بزرگی در تاریخ افغانستان است، این درس "نه" به انحصارطلبی و دیکتاتوری است.
تصمیم گیری های سبکسرانه و دیکتاتورمابانه آقای غنی روند حکومتداری را مختل و نظم اجتماعی و ثبات سیاسی را برهم زد، نه تنها فاصله بزرگ میان ملت و حکومت وحدت ملی ایجاد شد بلکه ایالات متحده آمریکا، به شکل فوری و یکبارگی، آقای غنی را تحریم کرد و تمام


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است