چرا جمعیت اسلامی "شاخه اتمر"؟
در "تسلیم نامه" نشست مسکو که بقلم کرزی، اتمر و عباس استانکزی نوشته شده بود، کوچکترین خواست جمعیتی های شاخه اتمر درنظر گرفته نشد، نه حکومت موقت و نه تغییر نظام سیاسی کشور... 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۵۴    ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ کد خبر: 157306 منبع: پرینت

تمام تخم های غرور، عزت و قربانی های ضد تروریزم را در سبد امارت تروریستی طالبان گذاشتند؟
رهبران جمعیت اسلامی شاخه اتمر کی ها اند و چرا به طالبان در دربار لنین بیعت کردند؟

عنان یک تعداد کلانکاران و فراریان جمعیت اسلامی افغانستان اخیرا در جریان شکل گیری تکت های انتخاباتی در دست حنیف اتمر افتاد.
یک تعداد کلانکاران جمعتی در جستجوی معاونیت در تکت یک تکنوکرات پشتون تبار و ترس از مار آستین و خوش خط و خال که می خواست باز در آستین جمعیت اسلامی درآمده طعمه خود را شکار کند، از جمعیت اسلامی فرار کردند و به حنیف اتمر پناه بردند. در نتیجه مار آستین زرنگ به بسیار سادگی از فرار کلانکاران جمیعتی استفاده نموده بار دیگر در آستین جمعیت اسلامی درآمده رییس تیم انتخاباتی تشکیل داد.
بدین ترتیب عنان جمعیتی های فراری و معاون طلب بدست حنیف اتمر افتیده از آنها در نشست مسکو بحیث دست بوسان طالبان استفاده کرد.

حنیف اتمر اولین کسی بود که قرار داد امنیتی با امریکا را امضا کرد و به برکت آن صاحب قدرت و همه کاره حکومت غنی شد، و دست به نسل کشی و ترور های هدفمند از جمله بخاک خون کشانیدن جنبش روشنایی، جنبش رستاخیز تغییر و تلاش کشتار دسته جمعی رهبران جمعیت اسلامی افغانستان در مراسم خاک سپاری سالم ایزدیار و بر کناری امپراطور شمال از ولایت بلخ و انتقال جابجایی طالبان و داعشیان نقش برجسته داشته است. ولی او در نشست مسکو یکی سازماندهندگان آن در راستای امارت طالبان و منافع کشور میزبان بحساب می آید.

در نشست مسکو جمعیت اسلامی شاخه اتمر تمام تخم های افتخاری جهاد و مقاومت، عزت، غرور و ادعا های نظیر "شکستن شاخ کمونیزم" و تروریزم بین المللی و لقب های کاذب امپراطور شمال، مجاهد سترگ و امیر هرات و میراث داران مکتب مسعود را یکسره در سبد امارت تروریستی طالبان در دربار لنین گذاشتند. این فراریان جمعیتی در نشست مسکو مثل روباهای ترسو و متملق در برابر کفتار های طالبی بحیث مزدوران امریکایی احساس حقارت و خجالتی می کردند. در هر جمله و واژه اینها با گردن نرمی از طالبان تقاضای ترحم و بخشش می کردند.
اما طالبان بی رحم با توهین و تهدید آنها را مزدوران اشغالگران نامیده و وعده مجازات اسلامی را برای شان دادند.

جمعیتی های فراری و ترسو از ترس طالبان گاهی در زیر چپن کرزی سلطان فساد و حامی طالبان پناه می بردند و گاهی از لنگ لنگ اتمر محکم می گرفتند.
شگفت آور این بود که اینها در حضور طالبان به سختی نفس می کشیدند ولی از هر فرصت استفاده می کردند که در حضور رسانه ها اکت بزرگی و کلانکاری نموده خود را هرکاره نشست مسکو معرفی کنند. این بیچاره ها حتا در سطح طالبان بیسواد هم زبان انگلیسی و یا روسی بلد نبودند و از طریق ترجمانها با رسانه های خارجی تماس می گرفتند.

جالب این است اینها به طالبان چاپلوسی می کردند، ولی از موضع زور عباس استانکزی بر سر غنی می تاختند.
غنی را اخطار دادند که هر چه زود تر از قدرت کنار برود و قدرت را به امیرالمومنین طالبان خالی کند. این در حالی بود که نه طالبان و نه کرزی و نه اتمر به غنی اخطار ندادند و تلاش کردند در چهارچوب پشتونولی معضله قدرت را که قرنها است میان قبائل مختلف پشتون جریان دارد حل و فصل کنند.

در "تسلیم نامه" نشست مسکو که بقلم کرزی، اتمر و عباس استانکزی نوشته شده بود، کوچکترین خواست جمعیتی های شاخه اتمر درنظر گرفته نشد، نه حکومت موقت پیشنهاد امپراطور مخلوع شمال و نه تغییر نظام سیاسی کشور را کسی جدی نگرفت. بر خلاف تمام حلقه پشتونیزم دولت متمرکز قوی پشتون محور را خواست طالبان و اشتراک کنندگان نشست مسکو معرفی کردند. این پدرام بود که در میان ... قدرت طلب و گوسفندان جهادی شمال مردانه ایستاد از داعیه مردم افغانستان شجاعانه دفاع کرد. این در حالی است که جمعیتی های شاخه اتمر بیش از طالبان و طالب پرستان نشست مسکو را "موفقیت بزرگ" در راستای صلح نامیدند.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جمعیت اسلامی
نشست مسکو
نظرات بینندگان:

>>>   حنیف اتمرازتاجیکان لغمان استووازهمکاران امنیتی قهرمان ملی.
حاجی عبدالرحمن

>>>   Khorasani
تداوم اهداف شوم قومی حامد کرزی در نشست مسکو .

حامد کرزی شخصیت مرموز و جاسوس با اعتماد امریکا بعد از سرنگونی رژیم منفور و ضد انسانی تروریستان طالب در جلسه بن به حیث رئیس حکومت پسا طالبانی از طرف امریکا انتصاب گردید .
حامد کرزی شخص قوم گرای آرام که ، در جریان سه دوره حاکمیتش بعلاوه اینکه توانست کار های بنیادی را به نفع تبارخود انجام دهد ، بسیار ماهرانه توانست برادران طالب تروریستش را به نسبت تعلقات قومی حفظ تقویه و رشد دهد .
حامد کرزی شخص شیونیست چندپهلو، با برگزاری نشست مسکو تلاش کرد که گروه های مزدور تروریست جنایتکار و قاتلین هزاران انسان مظلوم سرزمین ما را هم به جامعه جهانی حق بجانب معرفی نماید و هم به کمک پا بوسان بلی گویش نزد مردم افغانستان برائت داده و در آینده بالای مردم تحمیل نماید .
حامد کرزی شخص تمامیت خواه قومی قبیله ، در نشست مسکو تلاش کرد که نظام سیاسی مطلقه مرکزی که وسیله ابزاری تحقق اهداف شوم قومی شان میباشد ، را که در جرگه بزرگ قانون اساسی بالای مردم تحمیل نموده بود یکبار دگر به کمک برادران جنایتکار و مزدوران گوش بفرمانش مهر تایید بگذارد .
خواهشمندم شما دوستان عزیزم نیز نظریات تان را درین مورد شریک سازید .

>>>   ز ماست که بر ماست، خودی های ما اند که این آدمک را بر شانه های ما سوار کردند و کنون هم همان چهره ها برای خشنودی ارباب قبیله حاضر به هر نوع خم و چم کردن ها اند.

>>>   شیونیستان همیشه توسط خود فروخته های خود ما اهداف شوم خود را بالای ما عملی نموده و می نمایند .
م

>>>   دلیلی همه بیچاره گی جمیعتی ها همان مار آستین است اینها را پارچه پارچه ساخته

>>>   درین مدت سالها جمعیت شما چی کارکرده شما ازکدام ویژگی های جمعیت ستایش می‌کنید ؟؟؟
همینطور گفتید آب درآسیاب اسماعیلیون نریزید ، تاکنون همین جمعیت بوده که از آدرس تاجیک‌ها آب را در آسیاب اسماعیلیون وامثالهم ریخت واز بن تاکنون نزدیک به ۲۰سال است که تمام فرستها را از ملت تاجیک همین جمعیت شما است که میگیره ودودسته تقدیم فاشیستان دشمن خونین وابدی ما کرده هنوزهم ما جمعیت گفته بنشینیم ومنتظر بد بختی بیشتر باشیم از آدرس این نا جمعیت تان

>>>   اول باید گفت که مرد میدان تاحال و انشاالله بعد ازین هم داکتر صاحب پدرام بوده و خواهد بود. امیدوارم حالا از طرف داری امپراطور لافوک و بی همه چیز دست برداشته باشید. بامعذرت.

>>>   Abdullah
افغان که با تمدن در تضاد نباشد که افغان نمیشود. اینها قسم خورده اند که هرگز تغییر نکنند. در مسکو، در زمستان، در هوتل، روی زمین خشک مینشینند، در حالیکه کوچ و چوکی هم در همان صالن است. شرم بر اینها نیست. شرم بر کلینر های فاریسوان اینها است.

>>>   Q.u. Amin
حنیف اتمر جمیعتی های مجاهد را در پایتخت لنین به دست بوسی طالبان کرام برد .
چون آنهاادعای جهاد ومقاومت میکردند .
بنابرین باید بخاطر جهاد شان از لینن وبخاطر مقاومت شان از طالبان عزرخواهی میکردند .
ولی طالبان آنهارا نبخشیدند وبرای شان وعده مجازات اسلامی دادند.

>>>   Khalid
بالاخره سرقوماندان اعلی نیرو های مسلح به نیروی های امنیتی امروز دستور داد که دشمن را در هر کجا دیدی بکشید و از بین ببرید.
نوت: چرا تا کنون چنین دستوری صادر نشده بود

>>>   چون هميشه و خصوصاً بعد از تشكيل حكومت رباني چهره هاي مجهول الهويه با تركيب غير متجانس جمعيت و پنجشير و شوراي نامنهاد نظار و كمونيستان تسليمي خود را اركان جمعيت نام داده و قدرت را تقريباً از استاد سست خايه خارج كردند، و بعد از يازده سبتمبر اين چهره هاي دزد و خائن به وطن و تنظيم و حتي خائن به دين صاحب مليونها دالر شدند، و فعلاً بخاطر حفظ مال دزدي شان بإداري يك چكه چور و بي شخصيت مانند اتمر خاديست را قبول نموده و به طالب هم تسليم شدند تا باشد در حكومت آينده به رهبري طالبان جاي داشته باشند

>>>   Tamkin voelt zich boos.
در اولین دقایق آغاز نشست مسکو کرزی شیاد باز هم در کنار قانونی این گول خور سابقه جای باز کرد و باز در گوشش چیزی خواند. پیشتر از آن این دو آخرین کسانی بودند که داخل جلسه شدند و قانونی طبق معمول از عقب کرزی داخل تارلار شد. در چوکی که قانونی میخواست بنشینید کرزی بی خیال نشست و قانونی را هیچ اهمیتی نداد. خدایا چقدر اهانت به بزرگی مقاومت به جایگاه قهرمان ملی

>>>   تنظيم جميعت از اول هم از مردم ترسو و جنون تشكيل شده بود وفروش افغانستان به روس و امريكا به انها توان چند روز حكومت را دادند.
اينها بعد ازين در سياست افغانستان جايي نخواهند داشتند.
نوروز

>>>   استاد صبور رحیل

دری زبان فاخر رسمی است. باید هم دوستش داشته باشیم. به این ترتیب زبان رسمی‌یی که در ایران و تاجیکستان از طریق رسانه‌ها و نوشتار تولید می‌شود، نیز در اصل دری اند. اما اصل این زبان فارسی است. من در خانواده‌ام و در کوچه و کشتزار با مردمم فارسی می‌گویم نه دری.

پشتون زبانش پشتوست. فارسیوان زبانش فارسی است. فارسی تنها زبان نیست. هویت فرهنگی و قومی نیز هست. وقتی امام اعظم را در تمامی مناقبی که در موردش نوشته اند، فارسی می‌خوانند و اهل کابل، معنایش اینست که فارسی تنها زبان نیست بلکه قومیت نیز هست. وقتی سیبویه و سلمان را فارسی می‌خوانند معنایش زبان نیست، قومیت است. وقتی امام بخاری را فارسی می‌خواند، منظور قومیت است....

پس اینجا تنها موضوع زبان نیست که دری باشد و یا فارسی. فاشیزم قومی به خاطری بر دری خواندن این زبان پافشاری دارد که ما را از پیشینۀ تاریخی و تمدنی مان جدا کنند و این تاوان و جفای بزرگ را نباید اجازه داد.

وقتی شما به هند بروید و در مساجد و زیارتگاهها و کوچه های قدیمی اشعار و الفاظ را ببینید، مردم آنجا آن الفاظ و اشعار را دری نمی گویند، فارسی می گویند. در دانشگاه دهلی تنها یک دیپارتمتت به نام دیپارتمت زبان فارسی وجوئد دارد. چیزی به نام دیپارتمنت دری وجود ندارد. همین گونه در تمام عالم شعر و ادبیات مولانا و سعدی و فردوسی را فارسی می خوانند نه دری.

دری خواندن این زبان به منظور تقلیل هویت ما به چهارچوب شورباراز کابل است و بریدن از جعرافیای وسیعی که از اناتولی تا کاشغر و از خوارزیم تا بنگال گسترده است.

پ. ن: این متن را در پای پست دوستی نوشتم که گفته بود دری را دوست دارد.

>>>   پدرام از همه بیش‌تر با طالبان همنوایی داشت

>>>   سلام.
این مجاهدین وجمعیتی هابود که همیشه ازجهاد لاف میزدند،بالآخره در دستر خان لینن نان خوردن وبمقبره آن سر تعظیم فرود آوردند.جای تآسف است...........
باشنده کابل.

>>>   حنیف اتمر یکی ازبنیانگذاران جمعیت است

>>>   Farid
نباید از صلح پُلی ساخت برای گذار از جنگ به استبداد!
صلحی که مستبدین را برای تداوم جنگ و سرکوب آزادی های مردم یک دست و متحد می سازد؛صلح برای مردم نیست.
"حکومت قوی مرکزی" در کشوری چون افغانستان کاربردی به غیر از تحمیل استبداد ندارد.حکومت قوی مرکزیِ قوم محور یعنی استبداد پی در پی بر مردم و جنگ دوامدار با دیگران و دیگر اندیشان. حکومت قوی مرکزی همیشه برای ما درد بوده نه درمان.پافشاری بر چنان حکومتی؛پافشاری بر دیکتاتوری است و با دیکتاتوری نمی توان برای انسان و آزادی کاری مفید کرد.

>>>   جمعیت اسلامی که باوجود انقدر اشخاص دانشمند و قوی بازهم غلامی پشتون ها را کرد و باز مثل نوکر به طرف شان بدود و به اشاره انها رقص کند این هم شد نتیجه جهاد و مقاومت برای چوکی و اشخاص بی بنیادی جمعیتی های مرموز و لو رفته بیکاره افسوس به مردم شریف تاجک

>>>   ما ازتاجکان واز جمعیتی ها می خواهیم تا با یک صدا وهمنوا در برابر این خود فروختگان همانند قانونی عطا محمد وسایرین برخواسته به جهانیان برسانند که اینها نمی توانند از مردم تاجیک نمایندگی کنند زیرا اینها همیشه فریب مکاری های کرزی را خورده اند.
س

>>>   برادر هر اقدام و هر حرکت برای صلح خیر است.... چقدر کشته و چقدر بر بادی ؟ هنوز از خون نا حق سیر نه شده ایید ؟ آیا منحیث یک انسان تصور کن که جنازه پسر و یا براردرت را برایت تسلیم کند و یا خبر مرگ وی را برایت بیاورد ؟ بس است و بس است دعا کن هرچه زودتر در کشور ما صلح بیاید و ما آزادانه در هر کوشه و کنار وطن خود رفته بتوانیم و زندگی کنیم .

>>>   Salam
یکی از سفیر های پشتو زبان پاکستانی در کابل ، زمانی در یک محفل رسمی به یک تاجیک چنین کفته بود ؛
شما تاجیک ها چرا این قدر ساده اید و سیاست را نمی فهمید و داغ‌تر از شوونیست ها و ناسیونالیست های افراطی اوغان ( پشتون ) پشتونستان خواهی و دیورند خواهی می کنید ، لحظه ی فکر کنید اگر روزی ملیون ها پشتون آنسوی مرز با پشتون های این سوی مرز یکجا شوند و لوی اوغانستان بسازند ، شما تاجیک ها را کسی دیگر برابر مگس هم در این سرزمین ارزش نخواهد داد ، شما همین اکنون در قدرت راه ندارید و قدرت دست پشتون ها است ، چه فکر می کنید در یک لوی اوغانستان جایگاه شما چه خواهد بود ، جز غلامی .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است