فریب نخورید، خلیلزاد و غنی باهم هستند!
آمریکایی ها هر سه طرف قضیه را به نفع خودشان مهره چینی می کنند، بگونه ای که هم دولت از آنان باشد و هم مخالفان نظامی دولت و هم رقبای سیاسی دولت! در راس هرکدام از این سه قسمت، از نیروهای خودشان می گذارند 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۱    ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ کد خبر: 157313 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) همانگونه که تمامی طرح ها و عملکردهای حامد کرزی در پایان به نفع آمریکایی ها و نقشه های شوم شان تمام شده و می شود، تمامی طرح ها و عملکردهای اشرف غنی نیز به نفع آمریکایی ها ختم می گردد.
حامد کرزی و اشرف غنی دست پروردگان آمریکا هستند و هرآنچه که در ظاهر رفتار و عملکرد و سخنان شان می بینید باور نکنید و به عمق موضوع بروید و به نتیجه بعدی آن رفتار ها و عملکردها و سخن ها توجه داشته باشید.
حامد کرزی و اشرف غنی هردوی شان از جمله نوکران سرسپرده آمریکایی هستند که حتی بدون اجازه آمریکایی ها نفس کشیده نمی توانند، چگونه جرات دارند که با آنان و طرح های شان در منطقه و افغانستان مخالفت کنند؟

واقعیت قضیه این است که حامد کرزی یکطرف قضیه را گرفته و اشرف غنی طرف دیگر را! حنیف اتمر هم که حالش معلوم است و باید بر اساس دستورهای استخباراتی که به وی می رسد عمل کند، در این میان کسانیکه بی پناه و سردرگم بجان هم افتاده و یکدیگر را می کوبند، رقبای سیاسی نوکران آمریکا، مخالفان غنی و کرزی، تاجیک ها و هزاره ها و ازبک ها هستند که نقشه های طراحی شده را ندیده برای رسیدن به قدرت همه پیروان و مردم خود را تباه کرده اند.

در نوشته های قبلی متذکر شده ام که، نقشه کشورهای استعماری همیشه در یک روند بوده است و آن اینکه هم دوست و هم رقیب و هم دشمن باید خودی باشد و یا توسط خودی ها کنترول گردد!
چگونه و چرا؟

روش آمریکایی ها برای نفوذ در یک کشور و غارت آن سرزمین، در درجه اول نابودی تمامی زیربناها و نظام و ارتش آن کشور است. سپس برای ظاهر سازی، یک ارتش نامنظم فاسد اجیر درست می کنند که از همه جهت به خودشان وابسته باشد و بدون آنان آن ارتش هم حتی یک روز دوام نیاورد.
در مرحله بعدی، تمامی سران آن مملکت را یا نابود و یا فاسد می سازند و آنان را به امور عادی روزمره و جلسات واهی سرگرم کننده مشغول می کنند.
در این میان، هر سه طرف قضیه را به نفع خودشان مهره چینی می کنند، بگونه ای که هم دولت از آنان باشد و هم مخالفان نظامی دولت و هم رقبای سیاسی دولت! در راس هرکدام از این سه قسمت، از نیروهای خودشان می گذارند تا در مواقع لزوم در راستای طرح های قبلی شان دقیق و منظم عمل نمایند تا هیچ جنبش دیگری در کنار اینها نضج نگرفته و سر بالا نکند.

همین اتفاقی که امروز در افغانستان افتاده است دقیقا بر همین اساس بوده است.
یعنی آمریکایی ها هم دولت را اکمال می کنند، هم طالبان و داعش را تجهیز و تمویل می نمایند و هم دیگر رهبران و احزاب و سران سیاسی نمی گذارند که کنار بروند و بهر طریقی که هست آنان را به صحنه می کشانند و در امور دخیل می سازند و چهره های واقعی شان را بیشتر از گذشته به مردم نمایان می نمایند تا مردم کاملا امید شان را از دست داده، فکر آزادی و قیام از سرشان بیرون شود و صرفا هرکسی بفکر خودش باشد.

امروز در راس دولت و نیروهای امنیتی اشرف غنی است که تربیه شده آمریکایی ها است، در راس رقبای سیاسی غنی نیز کرزی را بزرگ کردند که بازهم نوکر و اجیر آمریکایی ها است و در راس طالبان نیز ملا برادر که مدت ها است در پاکستان روی او کار می شود و اینک او را به صحنه آورده اند و استانکزی که سابقه کمونیستی دارد و توسط سازمان استخباراتی روسیه به آمریکایی (مانند اتمر) معامله شده است. پس در هر سه طرف قضیه آمریکایی ها هستند.

بیچاره مردم ما که به چه رهبران و افرادی دلخوش کرده اند و از آنان انتظار دارند که این سرزمین را به طرف صلح و آرامی رهنمون باشند!
اینجا است که فقط اتکا و اعتماد به حضرت حق است که به ما امید می دهد و الا دیگر روزنه ای برای امیدواری نیست.

به امید خدا
کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خلیلزاد
غنی
کرزی
نظرات بینندگان:

>>>   با سلام و دورود ب همه
من ک متوجه نشدم حرف شان را ک گوش
میکنم خیلی خوبه ظاهران ولی دوستان ک
مثل شما تعلیل میکنن یک چیز دیگه هست
فقط از خدا متعال اینرو میخواهم ک هر
کس و هر کشور ب نقص کشور عزیزمان کار
میکنه نیست و نابود گردد
آمین آمین
با تشکر طنین هروی

>>>   Rawi
بلی , بیشتر آنها ازجمله لشکر فیسبوک چلونکی آتمر هستند ؛ آن کوته نظران و دشمنان عدالت وآزادی واقعی ؛ میخواهند بحث را از موضوع اصلی که رهبری طالبان توسط کرزی و احمدزی است و انگاره های فاشیزم اوغانی منحرف سازند ؛ همچنان میخواهند با پیش کشیدن پدرام چهره های کثیف سور خلقی ها را که به حیث رهبران و نماینده گان طالبان معرفی شده اند و در مجموع قیافه پست و پلید طالبان را پنهان سازند ... من بار ها نوشته ام این هیاهوی کاذب صلح طلبی چیزی جز پروسته ادغام نیرو های متفاوت فاشیزم اوغانی نیست ؛ اینها قصد دارند با ایجاد یک دولت متمرکز خشن با شرکت مستقیم طالبان مرحله نهایی برنامه های فاشیستی دومی سقویی را به اتمام برسانند ؛ فاشیزم میخواهد ؛ دوران نادر غدار را تکرار کند ؛ نبا براین تلاش دارند صدا پدرام را هرچه زود تر خفه سازند ؛ فاشیست ها کور خوانده اند ؛ پدرام یک فرد تنها نیست ؛ اندیشه های پدرام جنبشی را به وجود آورده است که بیش از پیش برعلیه فاشیزم و برای حفظ و بقاع هویت و منافع مردم مان بسیج میشوند تا از خود دفاع کنند ؛ فاشیست ها و باداران استعماری شان آرمان حاکمیت مطلقه اوغانی را به گور خواهند برد .

>>>   Saikal
بدون شك ، فاشيزم افغاني در عقب همه برنامه هاي خطرناك سياسي در كشور ما ميباشد و اميد واريم كه مردمان كشور ما راجع به اينها به آگاهي سياسي رسيده باشند.

>>>   جناب مدافع تاجکها ، هزاره ها وازبک ها فریب نمیخوریم بسیارخوب است که غنی وخلیل زاد باهم باشند دل دشمنان بکفد

>>>   رهبران تاجک ها و هزاره ها و ازبک ها فریب نخورند؟
کدام رهبر ها؟
همین رهبر هایی که در زمستان سخت در زیر خیمه ها زندگی میکنند؟
همین رهبر هایی که از غم کشته شدن سربازان و طالب های تاجک و ازبک ث هزاره شب و روز خواب ندارند و گریان و نالان هستند؟
همین رهبر هایی که از غم گرسنگی مردم،نان خشک میخورند؟
اینها رهبر نیستند،همه معامله گر بودند و هستند و در آینده نیز خواهند بود.
چه دولت باشد.چه اپوزیسیون و چه طالب.
منتهی منتظر اشاره از بالا هستند که چه وقت ،چه دستور برایشان داده میشود.

>>>   Kohistani
افغانستان درپاکستان است وافغان خراسان هم خدمت گذار همان پاکستان که خانه پدری شان است وزارت قبایل جنوب ۱۰ کرسی کوچی شورای صلح برای طالب افغان این همه امتیاز برای چی ؟
با انکه ریس جمهور خدمت گار کشور خود باشد ولی ۱۵۰ سال کشور بدست افغان ولی ما یک ۱۵۰ سال دیگر هم عقب مانده ایم این هم شاهدش چون اگر ما برای کدام ایرانی حد اقل یک حرف بزنیم ما جاسوس ایران خواند میشویم ولی این پاکستان پرسیتی کهحتی یک چشم شان پاکستان است

>>>   هر جه که آزادی و حق حاکمیت ملتها ( دموکراسی) سلب و نقض و غصب شده باشد، در آنجا روند رشد سیاسی آزاد و راه رفرم و اصلاحات جامعه سد گشته و دیکتاتوری، خفقان و استبداد و فساد دولتی و فقر و عقبماندگی و ظلم و ستم جای صلح و ثبات و عدالت و پیشرفتهای اقتصادی کشور را می گیرد و مردم را به قیام و تغییر و انقلاب سوق می دهد.

>>>   Afghanistan مگر رئیس جمهور را مردم تا اکنون تعیین کرده؟ معاش نظامیان را می می‌پردازد؟ سیاست خارجی کشور را کی‌ در دست دارد؟
اگر نه پس عقل تو هنوز به بلوغیت نرسیده تا قضاوت کنی که اشغال چه معنی دارد!

>>>   Salam
یکی از سفیر های پشتو زبان پاکستانی در کابل ، زمانی در یک محفل رسمی به یک تاجیک چنین کفته بود ؛
شما تاجیک ها چرا این قدر ساده اید و سیاست را نمی فهمید و داغ‌تر از شوونیست ها و ناسیونالیست های افراطی اوغان ( پشتون ) پشتونستان خواهی و دیورند خواهی می کنید ، لحظه ی فکر کنید اگر روزی ملیون ها پشتون آنسوی مرز با پشتون های این سوی مرز یکجا شوند و لوی اوغانستان بسازند ، شما تاجیک ها را کسی دیگر برابر مگس هم در این سرزمین ارزش نخواهد داد ، شما همین اکنون در قدرت راه ندارید و قدرت دست پشتون ها است ، چه فکر می کنید در یک لوی اوغانستان جایگاه شما چه خواهد بود ، جز غلامی .

>>>   اشرف غنی دو مین مغز فاشیستی در جهان بعد از هتلر
هدف سیاسی فاشیسم، استقرار تکه قومی وسلطه یک نظام خودکامه غیر پارلمانی و متکی به تمرکز قدرت در دولت بوده است که با برانداختن سوسیالیسم و آزادی های فردی همراه باشد.
غنی کوچی یک آدم نامرد است که در طول زندگی اش با هیچ قوم دیگر اصیل افغانستان وفا نکرده است.
غنی از همه اوغان های متعصب ا حکومت تکه قومی مستبد را غنی ساخته است و در کجای از این لست وحدت ملی است دراین سهمیه‌بندی کجاست؟
١. رييس جمهور - پشتون
٢. مشاور شوراي امنيت ملي - پشتون
٣. رييس عمومي امنيت ملي - پشتون
٤. وزير دفاع - پشتون
٥. وزير ماليه - پشتون
٦. وزير مخابرات - پشتون
٧. وزير انكشاف دهات - پشتون
٨. وزير زراعت - پشتون
٩. وزير اقوام و قبائل - پشتون
١٠. وزير دولت در امور پارلماني - پشتون
١١. وزير اطلاعات و فرهنگ - پشتون
١٢. رييس ستر محكمه - پشتون
١٣. لوي سارنوال - پشتون
١٤. رييس كميسيون ملي تداركات - پشتون
١٥. رييس كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي - پشتون
١٦. رييس شوراي عالي طبي - پشتون
١٧. رييس مجلس سنا - پشتون
17. رييس اكادمي علوم افغانستان - پشتون
١٨. رييس راديو تلوزيون ملي - پشتون
١٩. رييس دافغانستان بانك - پشتون
٢٠. رييس پشتني بانك - پشتون
٢١. رييس عمومي گاز مايع و مواد نفتي - پشتون
٢٢. رييس انكشاف زون كابل - پشتون
٢٣. رييس بورد عدلي و قضايي - پشتون
٢٤. رييس كريكت بورد - پشتون
٢٥. رييس كميته ملي المپيك و تربيت بدني - پشتون
٢٦. رييس عمومي احصائيه مركزي - پشتون
٢٧. رييس شركت هوايي آريانا - پشتون
٢٨. معين كُل گمركات افغانستان - پشتون
٢٩. رييس كميسيون انتخابات - پشتون
٣٠. رييس بانك ملي افغان - پشتون
٣١. معاون اول وزارت دفاع - پشتون
٣٢. معين تاميناتي وزارت دفاع - پشتون
٣٣. قوماندان قول اردوي كماندو - پشتون
٣٤. قوماندان قول اردوي شاهين - پشتون
٣٥. قوماندان قول اردوي ميوند - پشتون
٣٦. قوماندان قول اردوي اتل - پشتون
۳۷. قوماندان قول اردوی تندر - پشتون
۳۸. قوماندان قول اردوی سیلاب -پشتون
۳۹. قوماندان عمومي سرحدي - پشتون
۴۰ . پيژندوال وزارت دفاع - پشتون
۴۱. رييس ارتباط خارجه وزارت دفاع - پشتون
۴۲. رييس روابط عامه و سخنگوي وزارت دفاع - پشتون
۴۳. معاون اول وزارت داخله - پشتون
۴۴.معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
۴۵.معاون معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
۴۶. معين تاميناتي وزارت داخله - پشتون
۴۷. معين محافظت عامه وزارت داخله - پشتون
۴٨. معين اداري وزارت داخله - پشتون
۴۹. پيژندوال وزارت داخله - پشتون

۵۰. رييس عمومي استخبارات وزارت داخله - پشتون

۵۱. قوماندان عمومي نظم و امن عامه وزارت داخله – پشتون

۵۲. رييس عمومي لوژستيك وزارت داخله – پشتون

۵۳. رييس عمومي تعميرات وزارت داخله - پشتون
۵۴. رييس تداركات وزارت داخله - پشتون
۵۵. رييس مالي وزارت داخله - پشتون
۵۶. معين سياسي وزارت امور خارجه - پشتون
۵۷. معين اقتصادي وزارت خارجه - پشتون
۵٨. رييس اداري وزارت خارجه - پشتون
۶۰. رييس تشريفات وزارت خارجه - پشتون
۶۱. رييس انستيتوت ديپلماسي وزارت خارجه - پشتون
۶۲. رييس همكاري هاي امنيتي وزارت خارجه - پشتون
۶۳. رييس امور پارلماني وزارت خارجه - پشتون
۶۴. رييس رياست پنجم سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۵. رييس رياست دوم سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۶. رييس رياست اول سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۷. رييس رياست ملل متحد وزارت وزارت خارجه - پشتون
۶٨. رييس همكاريهاي منطقه اي وزارت خارجه - پشتون
۶۹. رييس نمايندگي هاي ولايتي وزارت خارجه - پشتون
۷۰. سفير افغانستان در آمريكا - پشتون
۷۱. سفير افغانستان در كانادا - پشتون
۷۲. سفير افغانستان در جرمنى - پشتون
۷۳. سفير افغانستان در فدراسيون - پشتون
۷۴. سفير افغانستان در ويانا - پشتون
۷۵. سفير افغانستان در خلق چين - پشتون
۷۶. سفير افغانستان در پاكستان - پشتون
۷۷. سفير افغانستان در جاپان - پشتون
۷٨. سفير افغانستان در هندوستان - پشتون
۷۹. سفير افغانستان در ايتاليا - پشتون
٨۰. سفير افغانستان در ناروى - پشتون
٨۱. سفير افغانستان در كشور شاهي اوردن - پشتون
٨۲. سفير افغانستان در فرانسه - پشتون
٨۳. سفير افغانستان در دوحه قطر - پشتون
٨۴. سفير افغانستان در عربستان - پشتون
٨۵. سفير افغانستان در بلجيم - پشتون
٨۶. سفير افغانستان در كوريا جنوبي - پشتون
٨۷. جنرال قنسل افغانستان در دبى - پشتون
٨٨. جنرال قونسل افغانستان در پشاور - پشتون
٨۹. جنرال قونسل افغانستان در كراچى - پشتون
۹۰. جنرال قنسل در كويته - پشتون
۹۱. جنرال قنسل افغانستان در بن جرمنى - پشتون
۹۲. جنرال قنسل افغانستان در مرى تركمنستان - پشتون
۹۳. جنرال قونسل افغانستان در استانبول تركيه - پشتون
۹۴. سرپرست جنرال قونسل افغانستان در نيويارک - پشتون
۹۵. معين امور شاروالي هاي ارگانهاي محل - پشتون
۹۶. معين مالي و اداري ارگانهاي محل - پشتون
۹۷. رييس اداره مبارزه با فساد اداري - پشتون
۹٨.والی قندهار -پشتون
۹۹.والی ننگهار- پشتون
۱۰۰.والی غزنی- پشتون
۱۰۱.والی خوست -پشتون
۱۰۲.ولی پکتیا- پشتون
۱۰۳.والی پکتیکا -پشتون
۱۰٤.والی قندوز -پشتون
۱۰٥.والی بغلان -پشتون
۱۰۶.والی‌ کنر- پشتون
۱۰۷.والی میدان وردک-پشتون
۱۰٨.والی هلمند -پشتون
۱۰۹.والی لوگر - پشتون
۱۱۰. فرمانده پولیس ۲۰ولایت -پشتون
۱۱۱. ریاست های ۲۳ ولایتی امنیت ملی -پشتون
۱۱۲.قومندان قول اردوی هوایی- پشتون
۱۱۳.رییس میدان هوایی کابل- پشتون
۱۱۴.رییس شرکت برشنا- پشتون
۱۱۵.سی پست ریاست های ارگان محل- پشتون
اگر کانکور سهمیه‌بندی شد این بست‌ها هم باید سهمیه‌بندی شوند
غنی احمدزی ناکام‌ ترین سیاستگر قوم افغان « پشون » پساطالبانی است اعمال غنی صرفا شماری از نوچه‌ ناسیونالیست‌ های برتری طلب، کم سوادان قوم افغان و پیران شوونیست پشتو زبان را خوشحال می‌کند و بس غنی نه تنها رهبران ازبک، تاجیک و هزاره را از خود دور کرد که با شمار زیادی از متحدان سیاسی همتبار قوم افغان خودش نیز سر به مهر نشست.

>>>   ای کسانی که در جغرافیای بنام افغانستان نفس میکشید برای خدا کمی تکان بخورید قاتلان تان را دولت قاتل از بند با معامله رها میکند وهیچ برنامه عمرانی در طول هژده سال با بزرگ ترین پول کمک وخیرات وذکات اهل کفار بجز کمک به انسوس سرحدی های اوغان وطالبانی که تنها میکشند وقتی گیر هم افتند رها میشوند ندارند اگر تکان نخورید خون تان بگردن کسی دیگر نیست جز خود تان طالب های نازدانه را انقدر با احتیاط پاین وبالای چکر میدهند که زیر پای شان نمی خواهند سرک خامه باشد ودر بعضی جا ها این جانوران عجیب الخلقه را با پراهن عروسی خواهران شان به بهشت هم بواسطه ریختاندن خون اظفال وپیره زنان ونان اوران خانه های گرسنه استقبال میکنند مریضی شان را به بهتر بیمارستان ها وزخمی های شان را در امریجنسی های مدرن تداویی میکنند مرده های شان رادر چرخبال به زاد گاه های شا نقل میدهند در حالی که پیگر سرباز وطن در صندوق عقب بس های لینی نقل داده میشود خسته های شان را در دوبی وابوظب وسواحل اروپا استراحت میفرستند وقتی مفلس شدند یک شوهر جدید برای شان پیدا میکنند گوی این موجود ات با ویژه گی خاص خود کمیاب اند در حالی که در هر خانه اوغان از هر دوتای شان یکی از همین موجودات است ویکی دیگر هم اوازش چه سرچپه گی بالای این مردم امده که حتی دیوانه ترین ادم را ریس جمهور قبول کرده اند
این جناوران ارگی در این اواخر معامله ننگی را انجام دادند که چند تا شتر چاپ شان را از زندان رها نمودند بجای اعدام وانتقام خون سربازان برای خدا خود را تکان دهید که نابود تان میکنند
امریکاه با استفاده تجربه سال ۹۱عیسوی دولت را به همان فرزندان طالب خود رها میکنند وخود شان از ترس اینکه شکست نخورند فرار میکنند
بدبختی دیگر تان که برادر اوغان تان هم نظاره گر توته وپارچه شدن تان است ویا در فکر نجات همتبار تروریست خود نه در فکر وطن وشما در بی تفاوتی انها او ل شما نابود خواهید شد بعد او وخیلی مزخرف است که فرزندان ما امنیت سرحدات میگیرند تا دشمن از بیرون حمله نکند ولی فاشیزم قومی خودش تروریست را با امکانات خود تکثیر میکنند

>>>   صلح یک کلمه نهایت مقدس است که درتمامی جوامع بشری نهایت دوست داشتنی ومورد احترام خاص وعام‌است.افغانستان که بیشتر ازچهل سال جنگ خانمانسوز وویران گر توام با کشته ومعلول شدن صدها هزار نفر وآواره شدن ملیون ها نفردرکشورهای همسایه ودور گردیده اند صلح وآشتی ملی خیلی ضروری ولازمی میباشد.درقرآن کربم خدای بزرگ نیز صلح را یک عمل خیر ونیکو ذکر فرموده (الصلح الخیر).اما متاسفانه ازطرح صلح درافعانستان حکومت مقتدر به نفع قدرت شان استفاده مینماید طوریکه درسال های اواخر حکومت حزب دموکراتیک خلق که ناچارگردید طرح صلح وآشتی ملی را برای اهداف وپیشبرد حزب دیموکراتیک خلق مورد استفاده قرار دهد وحتی درصلح و آشتی ملی مشروط براینکه رهبری دولت آشتی ملی به دست حزب دموکراتیک خلق باشد تاکید میکردند.درحالیکه ۸۰ فیصد خاک افعانستان بدست مجاهدین دلیر وجان برکف افغانستان بودند و درینصورت صلح وآشتی ملی موردپذیریش گروه های مجاهدین قرار نگرفتند.درزمان حکومت مجاهدین نیز درعین جنگ وخونریزی گاه گاهی صدای صلح وآشتی ملی ازطریق رادیو ورسانه هاوبعضی مصاحبه ها شنیده میشدند امانظر به خودخواهی بعضی حلقات ماجراجو وگروپ های خاص که در حکومت کابل شامل بودند، صلح وآشتی ملی درافغانستان عملی نگردید ومتاسفانه شهر کابل به ویرانه مبدل گردید.دردوره حکومت امارت اسلامی ،طالبان با اتکاء به نیروی اجنبی به رهبری بعضی اعراب فاسد وجاهل، نه تنها کلمه مقدس صلح به فراموشی سپرده شد بلکه با نهایت تعصب، طالبان به کشتار خود درمناطق مختلف افغانستان ادامه دادند طالبان نه تنها با گروه های مجاهدین اتحاد شمال باشدت جنگیدند بلکه درقلمرو حکومت خود هزارها مسافرین را درمسیر عبور ومرور عم ازذکور،اناث واطفال به قتل رسانیدند ودوسال متواتر مواد غذائی را بالای مردم مومن وزحمت کش مناطق مرکزی افعانستان مسدود کرده بودند که ملت شریف افعانستان شاهد این ادعا است.طالبان به انواع تعصب وتهدید باتمامی ملیت ها واقوام محروم افغانستان اعمال غیر انسانی را بجا آوردند وبعضی رهبران وطن دوست ومشهور مجاهدین را نیزبه شهادت رسانیدند مانند قومندان عبدالحق شهید ، شهیدعبدالعلی مزاری و قومندان مشهور شهید احمد شاه مسعود را با دسیسه های خطرناک سنجیده شده ومشوره مستقیم اعراب متعصب وجاهل شهید کردند.حالاکه حکومت وسیع البنیاد باهمکاری جامعه جهانی درافغانستان شکل گرفته است وزمینه زندگی درفضای دیموکراسی و آزادی بیان میسر گردیده است وهمزمان با‌پیشرفت تعلیم وتربیت،رشد،ترقی وانکشاف افغانستان طرح صلح و آشتی ملی توسط حکومت منتخب افغانستان و ممالک صلح دوست جهان ومنطقه زمینه سازی شده است.صلح وآشتی ملی درشرایط کنونی برای خاتمه جنگ ورشد وترقی افغانستان ویران شده نهایت ضروری ولازمی میباشد.اگر جنگ ده ها سال دیگر هم درافغانستان ادامه یابد بالاخره پایان هرجنگ صلح است جنگ های بزرگ جهانی ومنطقوی پایانش به صلح وآشتی خاتمه یافته اند.متاسفانه یکعده متعصبین خودخواه وجنگ طلب به صدای صلح وآشتی ملی تاحال صادقانه لبیک نگفته اندوبه بهانه های مختلف وافکار ارتجاعی شان به تجاوز وآدم کشی بالای مردم بی دفاع ومومن افغانستان ادامه میدهند.این تنگ نظران خاین راه های مواصلاتی بعضی مناطق را به روی ملت مومن وزحمت کش افعانستان بسته اند ودرین فصل زمستان که اکثریت مردم زحمت کش افعانستان از سردی وبرودت هوا رنج میبرند بازهم به رنج و اندوه آنها با اعمال غیر انسانی شان اضافه مینمایند ومکاتب وشفاخانه هارا نیزبا تهدید مسدود وغیر فعال ساخته اند.این تنگ نظران وفاشیستان بدانند که بالاخره این جنگ روزی پایان مییابد اما این نامردانگی واعمال غیر انسانی گروه های جنگ طلب وظالم برای ابد به عنوان یک تجاوز وظلم فراموش نشدنی ثبت تاریخ افغانستان خواهد شد.درین روزها که الحمدالله پروسه صلح باکومک جامعه جهانی وکشورهای همسایه وکشورهای منطقه درجریان است ومردم مومن ومجاهد افغانستان بی صبرانه برای صلح وآشتی ملی به درگاه خدای بزرگ دست به دعا اند وامید وارندکه صلح وآشتی داییمی درافغانستان ویران شده بعد ازمدت چهل سال جنگ خانمانسوز عملا مورد تطبیق قرارگیرند تا درتمامی نقاط افغانستان زمینه رشد وترقی،تعلیم وتربیت وپیشرفت انشالله آماده گردند.درآخر اینجانب ازمردم غیور وصلحدوست افغانستان تفاضا مینمایم نگذارندتا دشمنان صلح وآشتی ملی دربین ملیت های برابر ومومن افغانستان شیطان صفتانه به مکر وحیله های شیطانی شان ادامه دهندوباعث پراگندگی وتفرقه بیشتر بین ملیت های وطن دوست ومترقی افغانستان گردند.به پیش به یاری خدای بزرگ به سوی صلح داییمی و امنیت پایدار ،تفاهم ملی ،رشد،ترقی وهمزیستی مسالمت آمیز بین تمامی اقوام برابر درافغانستان ویران شده، نابودباد گروه های جنگ طلب،خودخواه و ماجراجو ،جاوید ومستدام باد صلح، برابری ،دیموکراسی ومشارکت ملی درافغانستان، ومن الله التوفیق.
الحاج انجنیر عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   Aziz Arianfar
از قدیم ها گفته اند تا احمق در جهان است، مفلس در نمی ماند:
باز هم راه جوری است تا شیوخ احمق عرب میلیاردها دالر را برای تمویل پروزه دولت وهابی طالبان در افغانستان هزینه کنند.
نوش جان امریکا، نوش جان پاکستان
بدا به حال سیاستمداران خودفروخته و ابروباخته ما که مردم را به خاطر منافع ازمندانه خود قربانی می کنند.

>>>   Salam
حکومت مرکزی قوی که شوونیست های قبیله ی می خواهند تنها برای دو هدف است .
۱. ادامه ی سنت تاریخی حاکمیت های استبدادی پشتون ها
۲. مهار و مدغم کردن سایر اقوام در یک نظام تک قومی و اقتدار گرا .

>>>   فرق یک جا شدن محور کرزی با محور احمدزی با طالبان زمان است و مردم به ناحق به سر و صورت یکدیگر می زنند!

نشست مسکو غوغای را در فضای مجازی ایجاد کرد و جامعه را به دو قطب محور کرزی و محور احمدزی تقسیم نمودند، در محور احمدزی طرفداران ایشان با تغییر ۱۸۰ درجه ای ایشان را یک شبه قهرمان، مدافع ارزش های دموکراتیک و پاسدار قوای امنیتی کشور و بسیار تصادفی ضد طالب توصیف کردند و بر محور کرزی تا توانستند تاختند تا اینکه حقیقت امروز در برنامه فراخبر تلویزیون طلوع در مصاحبه با شاحسین مرتضوی سخنگوی دولت معلوم گردید، مرتضوی می گوید صلح، پنج سال را در پلان ولسمشر دربر می گیرد در حال که محور کرزی می گوید صلح هرچه زودتر بهتر.

از گفتار مرتضوی چنین برمی آید که انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات پارلمانی یک بهانه برای تبلیغات است و اشرف غنی احمدزی صد فیصد زمینه آن را فراهم کرده است که در صورت خنثی کردن پلان های کرزی و خلیل زاد در ارگ برای مدت پنج سال باقی می ماند و بعد از پنج سال قدرت را به طالبان واگذار می کند، لذا کسانی که خود را برای مقام ریاست جمهوری کاندیدا کرده است از همین روز باید بدانند که مرتضوی ناکامی آن ها را اعلام کرده است و رأی مردم در تعیین ریس جمهور هیچ نقشی را بازی نمی کند چنانچه در انتخابات پارلمانی رأی مردم در نظر گرفته نشد.

حسن علی عدالت

>>>   متعصبترین گروه همین اوغانها یاپشتونها هستند۰
همین اوغان ها یا پشتونها هستند که گاهی طالب میشوند، و گاهی گلبیدینی، گاهی داعشی، و حتی گاهی جنایتکاران خلقی و نجیبی ویا فاشیست های اوغان ملیتی میشوند۰ ولی بازهم خود اینها و رهبر های اینها بر اساس همان روابط تعصبات قومی و پشتونولی خود همه باهم یکی میشوند، یعنی چون همه اوغان هستند و باهم وجه مشترک تعصبی قومی دارند به اساس همان وجه مشترک باهم همبستگی و همکاری میکنند۰ خلاصه که تمام این وحشت و کشتار ها را همین اوغان ها میکنند، فقط به اشکال مختلف، ولی بازهم به اساس همان مشترکات قومی تعصبی از همدیگر دفاع میکنند و انگشت ملامت را هم با دیده درائی بطرف دیگر اقوام یعنی غیر اوغانها میگیرند۰

>>>   گرگ را چوپان کنند
گرگ را درگله ها دوباره چوپان می کنند
نرخ گـوشـت آدمی را باز ارزان می کنند
آنچـه زیـر نـام آزادی کاذب ســاخـتـه انـد
در قـدوم طالبان از ریـشه ویران می کنند
نه فقـط عفـریت اسـتبداد و وحـشت آورند
صـد تبر در بـیــخ آزادی انـسـان می کنند
اهـل فـرهنگ و تمـدن را به زنـدان افگنند
وحشیان راخارج اززنجیروزندان می کنند
عقل و دانش رااسیرجهل وحشت کرده اند
آتـش ویـرانگـری را در دبـسـتان می کنند
تـا که تـاریکی افـراط و ســـتـم می آورنـد
غارت صبح امید و مهر رخشـان می کنند
گرگ وکفتاروشغال وخرس باهم گشته اند
طبع انسان را فـدای خوی حیوان می کنند
جانی و آدمکـش و دزد و دغـل را بار بار
بیجهت برخوان صلح خلق مهمان می کنند
زیــر نـام واژگان خـستـۀ جـنـگ و جهــاد
تـابکی دسـتان خـون آلـوده پنـهان می کنند
دیـن را شـمشـیر خونریـز ستمگر سـاختند
خـود را گاهی امیر و گاه سلطان می کنند
ازجهاد وجنگ پول و قصر وقدرت یافتند
بره و بزغـاله را هر روز بریان می کنند
مافیا در زیـر نام قـوم پنهان گـشـته اسـت
صد رقم چور و چپو با نام افغان می کنند
دیوهـا در پوسـت انسانی نمایان می شوند
با شرارت غارت وتاراج وجدان می کنند
نه فـقـط کشـتار و تبعید و ستم جاری بود
خلق مظلوم رازجان شـان گریزان میکنند
در رقابت های قدرت ها وطن برباد رفت
تابکی جنگ وجدل راصلح عنوان میکنند
خشک شـد باغ وطـن در آتـش افـراطـیت
عقده وکین و جفا را خصم باران می کنند
تا شریعت تیغ دودم چـوب وقمچی میشود
سال ها ظلم و تجاوز بر مسلمان می کنند
نظـم و قانـون و ترقی را امارت می کُشد
زخم دیرن رابه تیغ خون درمان می کنند
لافُکان مــردۀ کــور جــهادی در عـمـــل
کار پاکـسـتان و طالـب را آسـان می کنند
خون اقوام را به دشـمن بی بها بفروختند
تاجران بی سـیاسـت ترک میدان می کنند
عاقبت ایـن آشـپزان از زیـر غـوری پلـو
جای گوشـت خوشمزه مُلی نمایان میکنند
با خلیل زاد وغنی وطالب و کرزی شدند
خط خط تاریخ خودرا هیچ بطلان میکنند
دیگر از این رهبران فاسـد و رسوا مگو
خاک و مردم را برای پول قربان میکنند
همت و زور جوانان را نگر با چشم قدر
خاک میهن رابه طرز نوعمران می کنند
جنبشی از بتن مردم باز می جوشد بخیر
حـفظ آزادی و استقلال و ارمان می کنند

>>>   واقعیت امر اینست که کرزی ‌، غنی و طالب روی اجرای پلان های امریکا در حرکت هستند . به اندازه یک سانتی هم نمی توانند از مسیر تعیین شده پا فرا تر بگذارند . کزری در ابتدا نشست مسکو گفت که ما از امریکا حمایت می‌کنیم .

>>>   اوغان نه آنقدر فرهنگش را دارد و نه هم مغزش آنقدر انکشاف کرده که به مردم سالاری، انتخابات پاک، و به احترام حقوق شهروندی همه باور داشته باشند. بازهم راه های تقلب، خیانت، و جنایت را پیدا میکنند و باز هم همان وحشت و دهشت را که در سرشت خود بصورت طبعی دارند درین موارد نیز بنمایش میگذارند.

>>>   باید صلحی بیاید که ثبات بیاورد تا پلانها و هزینه های امریکا و متحدان او ،که انکشاف و پیشرفت اقتصادی افغانستان را به همراه دارد، محقق شده بتواند!
صلحی که افغانهای مختلف و منافع ملی آنها را دور هم جمع نتواند و امکان تحریک و نفاق اندازی کشورهای منطقه ،خصوصاً همسایه های دیکتاتور و طماع، باقی گذاشته باشد به درد نمیخورد و پلانهای اقتصادی امریکا و افغانستان را محقق نمیتواند.
کنشکا ورسجی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است