چقدر به اشرف غنی امید دارید؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۲۹    ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ کد خبر: 157314 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) دور اول ریاست جمهوری محمد اشرف غنی رو به پایان است و او خود را برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند.
در این میان، تعدادی از طرفداران وی عقیده دارند که در دوران زمامداری وی که نتیجه توافق با عبدالله توسط جان کری بود، کارهای زیربنایی صورت گرفته که سال های آینده نتایج آن مشخص می شود.
همچنان اطرافیان اشرف غنی از برکناری حزبی ها از امور دولتی و تحقیر سران احزاب رضایت دارند و اصرار می ورزند که فقط این کار از عهده اشرف غنی بر می آید و این به نفع مردم است.

در جانب دیگر قضیه، مخالفان سیاسی اشرف غنی و همچنان مخالفان نظامی وی، او را فرد دیکاتور و خودرای و احساساتی دانسته تمامی عملکردهای وی را قوگرایانه و از روی تعصب و عقده مندی تلقی می کنند.
مهمتر از همه اینها که بسیاری او را بانی اصلی امضای پیمان با آمریکا می دانند و می گویند که او نوکر گوش بفرمان آمریکایی ها است و همه وطن و مردم را به آمریکایی ها فروخته است و از اول او تربیه شده آمریکایی ها بوده و در راستای منافع آمریکا قسم یاد کرده است.

شما چه فکر می کنید؟
آیا غنی نوکر گوش به فرمان آمریکایی ها است؟
آیا غنی باعث تخریب زیربناها در کشور شده است؟
آیا غنی متعصب و قوم گرا است؟
و.....

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   از اشرف غنی شنیدم گفت من شیرم آدم آدمیخورم
jaghori

>>>   غنی متعصب وقوم گرا نیست متعصب وقومگرا را ازدهه 70 بدینسو خوب شناخته ایم آنها همیشه میکوشند تا برف بام خودرا بالای بام دیگران بیاندازند وما فریب نمیخوریم

>>>   ازچیزیکه فکرمیکنی ازآن هم زیاد تر

>>>   در باره کسی که اهمیت تبصره را ندارد حیف وقت تان که روی آن مقاله نویسی می کنید. قوم گرایی و تعصب قومی وی به همه جهان معلوم است نشرات غرب را مطالعه کنید که در باره اش چه می گوید. و در مورد خودش یک حرف عام است که میگوید کاسه چینی که صدا می کند خود صفت خویش ادا می کند. چیغ زدن چه ضرورت است که یک ریس جمهور یا یک زعیم کشور چیع بزند !

>>>   اشرف غنی دو مین مغز فاشیستی در جهان بعد از هتلر
هدف سیاسی فاشیسم، استقرار تکه قومی وسلطه یک نظام خودکامه غیر پارلمانی و متکی به تمرکز قدرت در دولت بوده است که با برانداختن سوسیالیسم و آزادی های فردی همراه باشد.
غنی کوچی یک آدم نامرد است که در طول زندگی اش با هیچ قوم دیگر اصیل افغانستان وفا نکرده است.
غنی از همه اوغان های متعصب ا حکومت تکه قومی مستبد را غنی ساخته است و در کجای از این لست وحدت ملی است دراین سهمیه‌بندی کجاست؟
١. رييس جمهور - پشتون
٢. مشاور شوراي امنيت ملي - پشتون
٣. رييس عمومي امنيت ملي - پشتون
٤. وزير دفاع - پشتون
٥. وزير ماليه - پشتون
٦. وزير مخابرات - پشتون
٧. وزير انكشاف دهات - پشتون
٨. وزير زراعت - پشتون
٩. وزير اقوام و قبائل - پشتون
١٠. وزير دولت در امور پارلماني - پشتون
١١. وزير اطلاعات و فرهنگ - پشتون
١٢. رييس ستر محكمه - پشتون
١٣. لوي سارنوال - پشتون
١٤. رييس كميسيون ملي تداركات - پشتون
١٥. رييس كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي - پشتون
١٦. رييس شوراي عالي طبي - پشتون
١٧. رييس مجلس سنا - پشتون
17. رييس اكادمي علوم افغانستان - پشتون
١٨. رييس راديو تلوزيون ملي - پشتون
١٩. رييس دافغانستان بانك - پشتون
٢٠. رييس پشتني بانك - پشتون
٢١. رييس عمومي گاز مايع و مواد نفتي - پشتون
٢٢. رييس انكشاف زون كابل - پشتون
٢٣. رييس بورد عدلي و قضايي - پشتون
٢٤. رييس كريكت بورد - پشتون
٢٥. رييس كميته ملي المپيك و تربيت بدني - پشتون
٢٦. رييس عمومي احصائيه مركزي - پشتون
٢٧. رييس شركت هوايي آريانا - پشتون
٢٨. معين كُل گمركات افغانستان - پشتون
٢٩. رييس كميسيون انتخابات - پشتون
٣٠. رييس بانك ملي افغان - پشتون
٣١. معاون اول وزارت دفاع - پشتون
٣٢. معين تاميناتي وزارت دفاع - پشتون
٣٣. قوماندان قول اردوي كماندو - پشتون
٣٤. قوماندان قول اردوي شاهين - پشتون
٣٥. قوماندان قول اردوي ميوند - پشتون
٣٦. قوماندان قول اردوي اتل - پشتون
۳۷. قوماندان قول اردوی تندر - پشتون
۳۸. قوماندان قول اردوی سیلاب -پشتون
۳۹. قوماندان عمومي سرحدي - پشتون
۴۰ . پيژندوال وزارت دفاع - پشتون
۴۱. رييس ارتباط خارجه وزارت دفاع - پشتون
۴۲. رييس روابط عامه و سخنگوي وزارت دفاع - پشتون
۴۳. معاون اول وزارت داخله - پشتون
۴۴.معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
۴۵.معاون معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
۴۶. معين تاميناتي وزارت داخله - پشتون
۴۷. معين محافظت عامه وزارت داخله - پشتون
۴٨. معين اداري وزارت داخله - پشتون
۴۹. پيژندوال وزارت داخله - پشتون

۵۰. رييس عمومي استخبارات وزارت داخله - پشتون

۵۱. قوماندان عمومي نظم و امن عامه وزارت داخله – پشتون

۵۲. رييس عمومي لوژستيك وزارت داخله – پشتون

۵۳. رييس عمومي تعميرات وزارت داخله - پشتون
۵۴. رييس تداركات وزارت داخله - پشتون
۵۵. رييس مالي وزارت داخله - پشتون
۵۶. معين سياسي وزارت امور خارجه - پشتون
۵۷. معين اقتصادي وزارت خارجه - پشتون
۵٨. رييس اداري وزارت خارجه - پشتون
۶۰. رييس تشريفات وزارت خارجه - پشتون
۶۱. رييس انستيتوت ديپلماسي وزارت خارجه - پشتون
۶۲. رييس همكاري هاي امنيتي وزارت خارجه - پشتون
۶۳. رييس امور پارلماني وزارت خارجه - پشتون
۶۴. رييس رياست پنجم سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۵. رييس رياست دوم سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۶. رييس رياست اول سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۷. رييس رياست ملل متحد وزارت وزارت خارجه - پشتون
۶٨. رييس همكاريهاي منطقه اي وزارت خارجه - پشتون
۶۹. رييس نمايندگي هاي ولايتي وزارت خارجه - پشتون
۷۰. سفير افغانستان در آمريكا - پشتون
۷۱. سفير افغانستان در كانادا - پشتون
۷۲. سفير افغانستان در جرمنى - پشتون
۷۳. سفير افغانستان در فدراسيون - پشتون
۷۴. سفير افغانستان در ويانا - پشتون
۷۵. سفير افغانستان در خلق چين - پشتون
۷۶. سفير افغانستان در پاكستان - پشتون
۷۷. سفير افغانستان در جاپان - پشتون
۷٨. سفير افغانستان در هندوستان - پشتون
۷۹. سفير افغانستان در ايتاليا - پشتون
٨۰. سفير افغانستان در ناروى - پشتون
٨۱. سفير افغانستان در كشور شاهي اوردن - پشتون
٨۲. سفير افغانستان در فرانسه - پشتون
٨۳. سفير افغانستان در دوحه قطر - پشتون
٨۴. سفير افغانستان در عربستان - پشتون
٨۵. سفير افغانستان در بلجيم - پشتون
٨۶. سفير افغانستان در كوريا جنوبي - پشتون
٨۷. جنرال قنسل افغانستان در دبى - پشتون
٨٨. جنرال قونسل افغانستان در پشاور - پشتون
٨۹. جنرال قونسل افغانستان در كراچى - پشتون
۹۰. جنرال قنسل در كويته - پشتون
۹۱. جنرال قنسل افغانستان در بن جرمنى - پشتون
۹۲. جنرال قنسل افغانستان در مرى تركمنستان - پشتون
۹۳. جنرال قونسل افغانستان در استانبول تركيه - پشتون
۹۴. سرپرست جنرال قونسل افغانستان در نيويارک - پشتون
۹۵. معين امور شاروالي هاي ارگانهاي محل - پشتون
۹۶. معين مالي و اداري ارگانهاي محل - پشتون
۹۷. رييس اداره مبارزه با فساد اداري - پشتون
۹٨.والی قندهار -پشتون
۹۹.والی ننگهار- پشتون
۱۰۰.والی غزنی- پشتون
۱۰۱.والی خوست -پشتون
۱۰۲.ولی پکتیا- پشتون
۱۰۳.والی پکتیکا -پشتون
۱۰٤.والی قندوز -پشتون
۱۰٥.والی بغلان -پشتون
۱۰۶.والی‌ کنر- پشتون
۱۰۷.والی میدان وردک-پشتون
۱۰٨.والی هلمند -پشتون
۱۰۹.والی لوگر - پشتون
۱۱۰. فرمانده پولیس ۲۰ولایت -پشتون
۱۱۱. ریاست های ۲۳ ولایتی امنیت ملی -پشتون
۱۱۲.قومندان قول اردوی هوایی- پشتون
۱۱۳.رییس میدان هوایی کابل- پشتون
۱۱۴.رییس شرکت برشنا- پشتون
۱۱۵.سی پست ریاست های ارگان محل- پشتون
اگر کانکور سهمیه‌بندی شد این بست‌ها هم باید سهمیه‌بندی شوند
غنی احمدزی ناکام‌ ترین سیاستگر قوم افغان « پشون » پساطالبانی است اعمال غنی صرفا شماری از نوچه‌ ناسیونالیست‌ های برتری طلب، کم سوادان قوم افغان و پیران شوونیست پشتو زبان را خوشحال می‌کند و بس غنی نه تنها رهبران ازبک، تاجیک و هزاره را از خود دور کرد که با شمار زیادی از متحدان سیاسی همتبار قوم افغان خودش نیز سر به مهر نشست.

>>>   ای کسانی که در جغرافیای بنام افغانستان نفس میکشید برای خدا کمی تکان بخورید قاتلان تان را دولت قاتل از بند با معامله رها میکند وهیچ برنامه عمرانی در طول هژده سال با بزرگ ترین پول کمک وخیرات وذکات اهل کفار بجز کمک به انسوس سرحدی های اوغان وطالبانی که تنها میکشند وقتی گیر هم افتند رها میشوند ندارند اگر تکان نخورید خون تان بگردن کسی دیگر نیست جز خود تان طالب های نازدانه را انقدر با احتیاط پاین وبالای چکر میدهند که زیر پای شان نمی خواهند سرک خامه باشد ودر بعضی جا ها این جانوران عجیب الخلقه را با پراهن عروسی خواهران شان به بهشت هم بواسطه ریختاندن خون اظفال وپیره زنان ونان اوران خانه های گرسنه استقبال میکنند مریضی شان را به بهتر بیمارستان ها وزخمی های شان را در امریجنسی های مدرن تداویی میکنند مرده های شان رادر چرخبال به زاد گاه های شا نقل میدهند در حالی که پیگر سرباز وطن در صندوق عقب بس های لینی نقل داده میشود خسته های شان را در دوبی وابوظب وسواحل اروپا استراحت میفرستند وقتی مفلس شدند یک شوهر جدید برای شان پیدا میکنند گوی این موجود ات با ویژه گی خاص خود کمیاب اند در حالی که در هر خانه اوغان از هر دوتای شان یکی از همین موجودات است ویکی دیگر هم اوازش چه سرچپه گی بالای این مردم امده که حتی دیوانه ترین ادم را ریس جمهور قبول کرده اند
این جناوران ارگی در این اواخر معامله ننگی را انجام دادند که چند تا شتر چاپ شان را از زندان رها نمودند بجای اعدام وانتقام خون سربازان برای خدا خود را تکان دهید که نابود تان میکنند
امریکاه با استفاده تجربه سال ۹۱عیسوی دولت را به همان فرزندان طالب خود رها میکنند وخود شان از ترس اینکه شکست نخورند فرار میکنند
بدبختی دیگر تان که برادر اوغان تان هم نظاره گر توته وپارچه شدن تان است ویا در فکر نجات همتبار تروریست خود نه در فکر وطن وشما در بی تفاوتی انها او ل شما نابود خواهید شد بعد او وخیلی مزخرف است که فرزندان ما امنیت سرحدات میگیرند تا دشمن از بیرون حمله نکند ولی فاشیزم قومی خودش تروریست را با امکانات خود تکثیر میکنند

>>>   کدام رئیس جمهور این وطن قوم گرا نبود در طول این هژده سال که این مرد متفکر دوم جهان (اولش معلوم نیست) در این وطن پای خود را گذاشته است کدام کاری خوبی را اجرا کرده است و امروز این وطن را به شعبه سرحد پنجم تبدیل نموده و با تمام جنایت کاران یکدست شده و تنها چیزی که یاد دارد لاف و فکاهی و چیغ بزند کجا شد که وعده های دوره انتخاباتش که بدخشان را مرکز تجارتی جهانی ....... جور میکند از دیگر کار هایش نباید نوشت

>>>   نه به غني وأواني رأي نمي دم

>>>   بهترین ریس جمهور افغانستان اشرف غنی است
۱ از بین بردن دزدان و چپاولگران
۲افغانستان را در ردیف دیگر کشور ها دوباره ایستاد کردن در ملل متحد
۳کشور که دوست یک گروهی پارتزانی بنام شورای نظار به اسارت گرفته شده بود دوباره خلاص کردن از اسارت
۴ افغانستان را در سیاست خارجی به پای ایستاد کردن که گاومیشان دهه هفتاد نمیدانست سیاست خارجی یعنی چی
۵ پنچرمین را به پنچرمینی معلم را به معلمی و مامور را به ماموریت روان کردن
۶ برچیدن گلیم اجاره داران افغانستان از دست ناموس فروشان اجاره دار
۷افغانستان را به شرق ‌عرب وصل کردن
۸ اقتصاد افغانستان را به پا ایستاد گردن که تیکه داران دهه هفتاد استعداد نوشتن یک عریضه را نداشت
۹ بیرق افغانستان را در سطح جهان در هر عرصه به احتزاز آوردن
۱۰ مردیکه تمام جانوران را به راه انسانیت رهنمایی کردن
ریس جمهور آینده افغانستان و افتخار افغانستان داکتر اشرف غنی
برایش رایه میدهیم و برایش رایه بدهید به پیش به سوی روشنی

>>>   به نان روغنی ههههههههههههههههه

>>>   ما به اشرف غنی رای ندادیم به عبدالله رای دادیم اما خوب فهمیدیم این یک انتخابات نبود بلکه انتصابات بود
خود از قبل برنامه داشتند اشرفزی را رییس کنند

>>>   اینها میراث کــرزی وبقایای شروفساد است

>>>   راست میگه.
دوستم پیش از انتخابات گفت که :مه رییس جمهور خوده یافتم،رییس جمهور مه اشرف غنی است.
حالا اشرف غنی چندان چیز نه برآمد،بنأ از دوستم خواهش کنید که خوده به ریاست جمهوری کاندید کنه و به او رای بدهید که ببینیم او چه میکنه؟
بدون آنهم در افغانستان ....بازی است.
.....

>>>   اشرف غنی یک کافر بی دین است مستحق رای ما نیست .

>>>   اشرفك متقلب كشور را تباه كرد خدا تباه اش كند اين رواني متقلب را.

>>>   فقط تغییر بنیادی میخواهیم و آن صرف از طریق دوکتور لطیف پدرام ممکن است نه از طریق این معامله گران آزموده شده و آن قبیله گرایان امتحان داده۰

>>>   آقای غنی دزدهارا از بین نبرد بلکه اظافه ساخت و اگر زمینه کار برای جوانان آماده نشود شاید فیصدی دزد در افغانستان بالا تر رود.
حیدری

>>>   آیا در بین این قدر خائن تاجک ،ازبک و هزاره یک وطن دوست باغیرت پیدا نمی شود که با گلوله فرق این فرد ....و بی شعور غنی را که مغز نجس و پلید اش باعث این قدر فاجعه شده از هم بپاشاند!!

>>>   درروزگاری که جرات وشجاعت همه ای مردم گرفته شده است. خیانت وخفقان همه ای کشور را فراگرفته است. جنین درشکم مادرش آرامش ندارد دعا کنید که خداوند یک عبدالخالق هزاره دیگر را به فریاد مظلومان برساند که رودر رو باخصم تصفیه حساب نماید. این بار میتواند عبدالخالق هزاره ازهر طایفه ای دیگری باشد فرقی نمیکند. باید جان مردم را ازاین جانی ها خلاص نماید
بااحترام

>>>   اشرف غنی یک گام جلوتر از هبت الله میرود اقای غنی میگوید هر قدر در کشور نا ارامی وخون ریزی بیشتر شود به همان اندازه روح من ارام وخاطر من اسوده میباشد چیزی که تاهنوز نه چنگیز گفته ونه هلاکو ونه تیمور گوره گان نه ملاعمر ونه هم تره کی وامین وحتی گلب الدین هیچ کدام اینها اگر اظهار ندامت نکرده اند این عبارت را به زبان نیاورده اند
زیدالله بیگ

>>>   دردهه 70 شهرکابل ازمرده پربود آنوقت نه اشرف غنی بود ونه هیبت الله چرا چپ بودی این ادامه همان سناریو است

>>>   مجاهدین که علیه دکترنجیب جهادکردن ومیگفتن حکومت غیراسلامی هست
حالابا روسیه همان قاتل هزاران افغان الان رابطه دارن وازانها پول وسلاح میگیرین
وعلیه حکومت میجگن خب اگران زمان شوروی کافربود حالا هم کافراست چه فرقی هست بین شوروی سابق وروسیه فعلا؟؟؟
مردم افغانستان ازخواب غفلت بیدارشوید طالب دشمن دین وانسانیت وافغانیت هست وبرای نابودی تمام اقوام میجنگن

وهموطنان عزیز طالب پاکستانی وغیرپاکستانی هست عده ای خیلی کم افغانی هستن فریب نخورید همه طالبان افغان نیستن درست است به زبان پشتون صحبت میکنن ولی اهداف بزرگی دارن تا جنگ قومی راه بندازن پیام من به تمام افغانهای که فریب میخورن وبه طالبان میپوندن

شماها گمراهید ووطن خودراخراب میکنید طالبان برای منافع ملی نمیجنگن برای منافع دیگران میجگن کدام افغان کشورخودراخراب میکندکدام مسلمان خون برادر مسلمانش رامیریزد کدام مسلمان انسان بیگناه میکشد کدام مسلمان سرکها وپلها وشفاخانه ها ومدرسه رابه اتش میکشد کدام مسلمان خانه کسی رااتش میزند.

>>>   اگر10 دفه هم ازاین اتفاقات خشن و ترس ناک مثلی کشته شدن نادر غدار .داوود خان .ویا نجیب اله بیافتد. باز هم عبرت نمی شوند که نمی شوند.همین ریس جمهور غنی.از ابتدای که میخواست ریس جمهور شود چه وعده های که بمردم داد هیچ کدام اش را عملی نکرد میتوانست بشکلی درست انجام دهد اما نکرد. بهترین اشخاص با نفوذ را در اختیار داشت .فقط همین به دوستم اجازه فعالیت می داد .امروز غنی یکی از ریس جمهور های موفق افغانستان بود ما مردم افغانستان اگر کم و بیش به غنی رای داده بودیم فقط بخاطر آن چهار نفر بود غنی را همراهی می کردن. مردک کله خراب .ازخودراضی و... هیچ وقت به حرف های اطرافیان اش گوش نميداد

>>>   انکه برنامه ای اجانب را پیاده نمود وملت خودرا به نفع تطبیق پروگرامهای استعماری دیگران به بحران سوق داد مستحق اعدام وهر جزای ممکن دیگراست از همان اوانی که اورا مغز متفکر دوم جهانش خواندند قبر اورا حفر نمودند ولباس سفیدش را دوختند اما این بی مغز غیر متفکر تا اخیر چنین می پنداشت شاید انگلیس ها که اورا بلند ترین لقب تفکر داده اند راست گفته اند گرچه وقتی باخویش خلوت مینمود در خود ذره ای از تفکر وتعقل نمی یافت با انهم به این باور بود که البته چیزی است که او وملت افغان نمیتوانند ببینندبه هرصورت همیشه مزدورها واجنت ها ازسوی ولی نعمت وارباب ها مجازات میشوند تا هنوز زیارت ومقبره ای هیج ظالم ومزدوری را ندیده اید نه از شاشجاع کدام اثر باقی مانده نه از تره کی ونه از امین ونه از ببرک کارمل ونه هم از داکتر نجیب همچنان از کرزی وغنی هم چیزی نخواهد ماند اینها را در تاریکی های شب در جاهای نا معلوم در کدام گودال خواهندانداخت وسردار محمد داود که وطن دوست بود بعد از چندین سالکالبد اورا یافتند ودر محل معلوم دار دفن نمودند
شیخ علی بلخابی سرپلی

>>>   ریس جمهور باید یک شخص با حوصله .بردبار.فهمیده.و درک ملی داشته باشد. مثلا با هر طور قوم و ملتی که در این خراب شده زندگی می کند آشنایی کامل داشته باشد با قمار باز قمار باز باشد با ملا.ملا باشد. بانطامي نظامی باشد با رعیت.رعیت باشد.این حتی اعصاب درست حسابی هم نداشت. بعضی مواقع با وسایل های روی میز اش هم درگیر بود آدم اینقدر.خودخواه.حرامزاده اصلا ندیده بودم.آن برادر پوک وکچه اش هم همینطور بود

>>>   غنی هر گز نمی میمرد زیرا او ایمان کامل ندارد و غیرت هم ندارد او نجیب بود که خود را شهد وطن کرد این شخص فقط خود را زنده نگاه می کند

>>>   اگر می خواهید این کار را کنید هزار سال منتظر بمانید !
ر

>>>   اقای خاوری شما به ریس جمهور توهین میکنید که این عمل نارسایی و نادانی و حماقت شما را نشان میدهد در دیگر ممالک اسلامی اعدام میشوید و در ممالک اروپایی بندی میشود تا زمانی که گفتار تان را ثابت کنید
بصیر نظری

>>>   دارزدن مستحق کرزی است

>>>   کاملا درست است. احمدزی جلاد افغانستان را پارچه پارچه کرد. ..... امیدوارم بزودترین وقت مردار شود.

>>>   اگر اشرف غنی بدار زده شود. مطمعین باش که جلادهای اصلی مانند محقق، حکمتیار، دوستم، کریم خلیلی، عطانور،اسماعیل خان وبقیه انسان های فاسدو خود فروخته هم بسزای اعمال شان خواهد رسید. ....
امید میثم

>>>   مدال وزیر محمد اکبرخان؟؟؟!!!
این هم یکی از آن کسانی است که تو میگویی که از فرارش جلوگیری کنید
سگ زرد برادر شغال
سگ، سگ است دمش یا سرش
این مرز و بوم از دست همه ی اینها در عذاب اند

>>>   غنی و کرزی هم تبار هم قبیله و هم فکر طالبان مزدور و خودکش بیگانه پرور اند ، وای به حال رهبران معامله گر فروخته شده و پول پرست جهادی تاجیکان ، هزاره گان و ترک تباران و ما مردم عوام که با آمدن حکومت سباه طالبی باز هم خورد وخمیر خواهیم شد ، غنی ها ، کرزی ها، اتمر ها ، احدی ها ، یون ها و طاقت ها بازهم بصفت سخنگویان طالبان تحجر خدمات شایسته یی درمجامع بین المللی به هم تباران وبرادران ناراض فعلی و راضی آینده خویش خواهند نمود .
کوه کن

>>>   امریکای جنایتکار به هیچ کدام نوکران خود وفا نکرده. سرنوشت احمدزی مزدور مشل داکتر نجیب خواهد شد

>>>   سلام.
اگر به اشرف غنی پایه دار را مستحق میدانید به مسعودیان وبقایای شورای نظار جنایتکار وهمدستان شان چه معامله صورت گیرد؟
پروانی.

>>>   درسطح جهانی ما یا جایی اول هستیم ویاهم جای دوم...
خدا سایه این چنین آدم بی برکت را از سراین ملت آگاه و شجاع ومجاهد پرور; هرچ زو د تر کم کن دومین متفکر «جهان»! که صد ها هزار نفر کشته وزخمی تنها 45000 هزار سرباز شهید . واین خاک را به قبرستان تبدیل و اوج تعصب قبیله گرایی بینظر که درهیچ نقطه کره زمین وجود ندارد.
- دست آورد هروز به سه ملیون لشکر معتادین مواد مخدره یک ملیون مهاجر در کشور فزوده میشود. شفاخانه های دهلی واسلام آباد پر از مریض مردم افغانستان ا ست.
اشر غنی در این فرصت 18 سال شکوه و جلال خود را برای زن بچه های خود نشان داد؛ این روزها اما افول غنی رخ کشیده است.
او در برنامه‌های کلان-صلح و انتخابات-حمایت هیچ طرف مطرح سیاسی کشور همسایه ها را ندارد، برنامه‌های او تنها در داخل ارگ حمایت می‌شوند و گاهی هم تاییدیه‌های سرور دانش چین‌های پیشانی او را صاف می‌کنند.
امروز این تنهایی، غنی عصبی را بیشتر از پیش عصبی و پریشان ساخته است. حاشیه‌رانی‌های غنی از طرف امریکا با داراش و بعد به حاشیه رفتن خودش درس بزرگی در تاریخ افغانستان است، این درس "نه" به انحصارطلبی و دیکتاتوری است.
تصمیم گیری های سبکسرانه و دیکتاتورمابانه آقای غنی روند حکومتداری را مختل و نظم اجتماعی و ثبات سیاسی را برهم زد، نه تنها فاصله بزرگ میان ملت و حکومت وحدت ملی ایجاد شد بلکه ایالات متحده آمریکا، به شکل فوری و یکبارگی، آقای غنی را تحریم کرد و تمام صلاحیت ها و امکانات واگذارشده پیرامون روند صلح را نیز از او گرفت. تحریم آمریکا چنان بزرگ و جدی بود که حتی رهبران آمریکایی از پذیرش و ملاقات با آقای غنی نیز خودداری نمودند.

>>>   من محمدآصف جهانیارهستم بنطرمن ای کاملأیک باورغلط است که بگوییم حامدکرزی یاعطامحمدنور ویاکدام چهره دیگرسیاسی به افغانستان صلح میاره آقای کرزی تقریبأسیزده سال ریس جمهوربودچرانتوانست صلح بیار؟امروزهم کرزی صلح به افغانستان نمیاره فقط بی اتفاقی بین افغانها به وجودمیاره وکوشش میکنه که قدرت راازآقای غنی بگیره چون کرزی اینکه نتوانست مثل آقای غنی خدمت کنه فعلأباآقای غنی حسودی میکنه دیگه هیچ گپی نیست یک ضرب المثل است که میگه گربه بخاطرخداموش نمیگیره. حالاهم کرزی بخاطرافغانهاصلح نمیاره فقط بخاطرنفاق اندازی کوشش میگنه.

>>>   داكتر غني تنه نيست بلكه كتله عظيم مردمي همرايش است وكسي نميتواند به غني أصيبي برساند.
شهران همشيره هاي تان اگر امد باز قدر غني را خواهيد فهميد.
نوروز

>>>   غنی حمایت میلونی مردمام خاموش این کشور را باخود دارد آقای خروری مطمین باشید این باندهای جنایت کار ،غاصبان و چک چوران و قوم گرایان منفی باف و منفعت طلب خواهد بودند که فرار کنند

>>>   اگر اشرف غنی را دستگیر میکنید وبه حلقه اعدام آویزان میکنید مگر! با بی بی گل کار نداشته باشید که تازه مسلمان شده و قوم خود را پشتون معرفی کرده که از قوم خود و از مسلمانی خود انکار نکند که از انتخاب خود پشیمانی و ندامت بکشد.

>>>   به پروانی یا شاید پاکستانی !
مسعود ومسعودیان از عزت شرف وناموس این وطن در مقابل وحشت و دهشت طالبان وطنی ، پنجابی و عربی دفاع نمودند که چشم ذهن و مغز شما کوته نظران فاشیستان و قبیله پرستان از فهم آن عاجز است .
کوه کن

>>>   کوکن.
چور ویرانی ،غارت گری،وتجاوز،در کابل ودیگر شهر های افغا نستان توسط شورای نظار ومسعودیان فراموش کردی یا خودت هم از همان دار دسته جنایت کار هستی
پروانی.

>>>   وباز هم تاریخ تکرار خواهد شد

>>>   کوچی ها پاکستان با عث خطر عظیم ناهنجاری های اجتماعی در افغانستان
امدن کوچی ها از آن طرف مرز دیورند با عث نا هنجاری های اجتماعی در کشور ما و آفات طبیعی خطر ناک سر طان زا در جامعه افغانستان !
اولیت استراتژی اشرف غنی کاشتن تخم تفرقه و اسکان کوچیان پاکستان است، آمدن کوچی ها پاکستان با عث خطر عظیم ناهنجاری های اجتماعی در جغرافیا افغانستان . آمدن کوچی هم به اساس پلان شوم استعمار کهن برای ایجاد تشدید و گسترش بحران سیاسی ، قومی و زبانی در افغانستان بمنظور قتل و قتال ملت ما است.
اقوام کوچی رمه دار آن طرف مرز دیورند با تطبیق نظام نامه امان الله خان در فصل بهار به چراگاه های افغانسان از بیرون مرز دیورند می آیند, آنها دارای زمین و خانه ای نیستند و «چادرنشین » غژدی نیسن اند. و کوچی در ایام تابستان برای استفاده از علف خوش خوار ما به چراگاه های مناطق کو هستانی افغانستان بطور مؤقت به همرای گله بز , رمه گوسفند, گله گاو , شتر ,اسپ از داخل دره ها و باغستان شاداب منطقه به مناطق چراگاه های مرتفع نیزدیک یخچال های طبیعی منابع آبی کشورما کوچ مي نمایند.
این سیستم چرای عنعنوی مفرط و غیر علمی کوچی ها در واحد های چراگاهی افغانستان از طرف ک آنها ها از عدم کنترول دولت های قبیله معمول بوده که باعث پایمال حاصلات مردم بی دفاع و جنگلات کشور زیبا ما توسط رمه ای های آنها و در نهایت خطر عظیم نا هنجاری های اجتماعی تخریب فرسایش نباتات و فرسایش خاک در مناطق دشتی وکوهی افغانستان گردید ه است.

بسیاری ازچراگاه های کوهی و دشتی کشور بعلت چرای بی رویه کوچی ها از بی مسولیت دولت نابکار طرف دار قبیله آنها موجب تخریب بیش از حد با بحرانی عمیق مواجه شده اند وادامه ی این روند کشور ما را با مشکلات بسیار خطر ناک از بابت پامال شدن گیاهان توسط رمه کوچی مانند آمدن برف کوچ ها سریع آب شدن یجچالهای طبیعی کشور و در نتجیه باعث روا ناب سیلی بارانها های موسومی سرازیر شدن سیل های مخربه و کم آبی ,طوفان شن های روان و پیامد آن الوده گی بصری محیط زیست در بعضی محالت و خشکسالی پی در پی در سرتاسر افغانستان از عملی ناسلم آنها روبه رو کرده است.

در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی , گیاهان دچار مشکالات بیشتر می شود و با انقاض روبر خوا هد شد. برای کمک این مطلب قوانین برای حمایت ازحیات پوشش گیاهی باید تصویب به اجرا در اید تا گیاهان و جانوران بومی بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند. چرای بی رویه کوچی ها یک از دالیل سرزمین های تخریب شده ای کاهش پوشش گیاهی از دید گاه دانش محیط زیست می باشد.

واین نوع چرای بی مسولیت طبیعت زیبای شاداب کشور ما را لکد مال و خاک آلوکرده ساخته اند. ترمیم پوشش گیاهی تخریب شده از طرف کوچی ها در شیب ها ی تند تپه ها و دامنه کوه ها مشکل و تقریبا غیر ممکن است و به ارزش ملیار دار آسیب رسانده و می رساند . رعایت فصل چرا و آماده گی چراگاه جهت استفاده از چرا گاه ها از دید دانش محیط زیستی الاقل یک ماه بعد از آب شدن برف ها ویا از اولین بارنده گی در منطقه تا موقع ای که گیاهان به ارتفاع 21 سانتی نرسیده اند آغاز چرا غیر علمی و غلط از طرف دانشمدان محیط زیست گفته شده است. چرای غیر داشتن تقویم چارواها در بلندی و ارتفاعات چراگاه ها باعث از بین رفتن پوشش گیاه وبدون رشد ونمو گیا در سالهای آینده و هم موجیب اصلی تخریب منابع طبیعی هیمن چرا بی تقویم می شود و نیز از جمله عوامل تهدید کنند اکوسیتم کوهستانی است و پیامد آن آمدن طغیان دریا ها از اثر برف کوچ , فرسایش آب ,خاک و سیلاب های ویرانگری را به بار آورده و می آورد.
هوطنان مهن دوست نمونه ای خطر عظیم ناهنجاری های اجتماعی از طرف کوچی در بهسود ، در دایمراد
حجرستان ناور غزنی ، خاواک پنچشیر ،دشت شیواه ، بدخشان ، دشت برچی قندوز و این آفات طبیعی خطر ناک اجتماعی در جامعه افغانستان به نسبت تهيه و تحقق راهبرد اشرف غنی کوچی و تعصب آمیز هم تبار آن ثواب الدين مخكش کوچی معاون پيشين اداره امور، و بر خورد دوگانه وي در برابر ساير اقوام بومي كشور در امورات رسمي بخصوص در اداره امور اقاي مخكش از سوي ارگ جهت تحقيقات بيشتر به داد ستاني معرفي نه گرديد. تیم فاشیستی غنی کوچی ابو جعل در ناحیه بگرام ولایت پروان به توزیع شناسنامه افغان را به کوچی های پاکستان جواز توزیع آن به مدیریت ثبت احوال نفوس صادر کرد است .
از نظر اکثریت آگا هان قلم بدست ميبايست مغز تعصب افغانستان يعني اقاي غني احمد زی مورد باز پرس واستجواب ملت افغانستان و نهاد هاي بين المللي حقوق بشر و ساير نهاد هاي معتبر قرار گيرد.
اشرف غنی احمدزی مامور انجام تجزیه‌ی این سرزمین است اگر چنین نباشد هیچ آدم ملی‌ گرا، عاقل و مهین دوست دست به اعمالی نمی‌ زند که سبب ساز نارضایتی مردم تا سرحد برافراشتن پرچم‌ های قومی و جدایی طلبی شوند.

>>>   اشرف غنی کاری خوبی نکرده که مردم بوی دوباره اعتماد کنند حتا که اکثریت پشتون ها مخالفات شانرا با اشرف غنی بحیث ریس جمهور از قبل بار بار توسط نمایندگان شان ابراز کرده اند اگر خود را به هر کارت کانیدید کنند ناکام است ناکام.

>>>   اقای فطرت تکت قومی در جوامع داری عقل وشعور محکوم به شکست است٫نه در جامعه ما.
عاقل

>>>   سگ زرد برادر شغال است.
باز هم نسبي اشرفو بهتر است، لااقل نه حزب مسلح دارد ، نه مال و زمين و زن كس را غصب نموده و يك اندازه تعليم و تجربه هم دارد.

>>>   افغانستان مربوط ملت افغان است اگر از هر ملیتی باشد و حکومت های مردم افغانستان دایم مردمی بوده. ‌است ‌ریس جمهور آینده ما نیز محترم داکتر غنی خواهد بود و ملت افغان به تبلیغات این یک مشت کولی های بی وطن که حالا در گردن ملت افغان افتیده هیچ تاثیرات نخواهد داشت ما بدون اشرف غنی دیگر هیچ کسی را و هیچ دزدی را بنام ریس جمهور نمیشناسیم و نه خواهیم شناخت

>>>   افغانستان متصوص افغان ها نیست بلکه مخصوص همه اقوام افغانستان منجمله تاجیک افغان هزاره ازبک بلوچ ترکمن پشه ای نورستانی و... میباشد درگر دوران افغانملتی ها تمام شده است مردم ما بیدار شده اند و نمیگزارد هویت اقوام ما توسط اوغان ها دزدانده شود ما تاجیکها از برای خود فرهنگ و نام و نشان و افتخارات و شاعران و بزرگان و دانشمندان داریم که بیش از هزارها سال تاریخ داریم اما شما پشتونها نهایت تاریختان مربوط به سیصد سال قبل میشود که وارد خراسان و کابلستان ما شدید. تو افغان باشد منحیث یک افغان برای من محترم هستی اما من افغانستانی را قبولدار میشوم خراسانی را هم قبولدار میشوم ولی هرگز نمیگزارم قبل از هر چیز مسلمانی را قبولدار شدم اما هرگز نمیگزارم هویت من دزدیده شود و افغانیت تو کنا اسلامییت ما باشد اسلام دین بزرگ است که صدها اقوام مسلمان بیش از یک و نیم ملیار مسلمان را شامل میشود کسی که نام قوم و قبیله خود را کنار اسلامیت قرار میدهد خوب است کمی شرم کند.

>>>   اوغان یا افغان هیچ فرقی باهم ندارند و هردو یعنی پشتون۰
اوغان یا افغان همان اپگان یا پتهان است که همه نامهائی هستند که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکردند و میکنند در حالیکه خود پشتونها به خود پختون یا پشتون مینامند۰
ما اوغان نیستیم۰ افغان یا افغان یعنی پشتون و من را خداوند پشتون هست نکرده است۰ اکثریت مردم کشور اوغان نیستند۰
ما نه هویت خود را بر دیگران تحمیل میکنیم و نه هم میگذاریم دیگران هویت خود را به هر بهانه که شده بر ما تحمیل کنند۰

>>>   هر رهبر غیراوغان که باز هم معاونیت این فاشیست های اوغان چون غنی کوچی یا اتمر خائن را قبول کند دیگر نزد ما مرده۰

>>>   هرکس به اشرف غنی رای بدهد جقای بزرگ در حق این ملت مر تکب خواهد شد.

>>>   یک کوچی هیچ وقت رئیس جمهور شده نمیتواند .
تمام گفته های شما درست است و این شخص یک شخص مریض است و در حین حال بسیار در برابر دیگر اقوام افعانستان تعصب دارد جز یک قوم خاص دیگر اقوام را نمیخواهد . انشاءالله که نمیشود .
M.A

>>>   احمدزی بخاطر به هدف خود برسد هرکاری را انجام میدهند اگر لازم باشد از مواد استفاده میکنند ، از علی رضا جان تقاضا دارم یکمی بیشتر در باره احمدزی تحقیق کنید تا بدانید کی هست و چی میخواهد و از طرف کی آمده تشکر
M.A

>>>   اشرفغنی که نه کدام شخصیت مردمی است ونه سیاسی ون نظامی این مملکت و فقط توسط یهود ها و مسیحی ها شخصیت سازی میشود گاهی بهترین وزیر مالیه آسیا نام گزاری میشود که کاملا دروغ وتهمت علیه اشرفغنی و مسلک اقتصاد است زیرا اشرفغنی در زمانیکه وزیر مالیه افغانستان بود بیش از 50 ملیارد دالر از این کشور اختلاس و دزدی شد که در هر دالر آن اشرفغنی دست داشت و تمام گمرکات افغانستان را به حزب افغان ملت همه ازیک قوم وازیک ولایت تسلیم کرد که همه اسناد آن موجود است عایدات داخلی افغانستان را هم دزدید و غارت کرد نمیدانم این لقب را برایش کی داده شاید بخاطر دزدی 50 ملیاردی اش داده باشند
و گاهی هم شخصیت متفکر نامگزاری میشود که این نامگزاری هم توهین و دشنام به اشرفغنی است زیرا مردم افغانستان که اشرفغنی را میشناسند بیش از یک مریض.... و اعصاب خراب و ... بیش نیست حالا که مردم افغانستان چل و فریب و خدعه و نیرنگ یهود ها و مسیحی هارا دانستند که این شخصیت سازی ها همه پروپاگند انتخاباتی است وزره ای به اشرفغنی تطابق ندارد پلان شان را مردم افغانستان ازریشه خنثی ساختند وهمه مردم به مریض بودن و ... اشرفغنی باور کامل دارند و اشرفغنی کسی بوده که منحیث وزیر مالیه بنیاد فساد را در افغانستان گذاشت که کشور ما ازبرکت این وزیر مالیه محترم اولین کشور مفسد جهان شددرمورد علف خوردن باید گفت که آیا خانم یهودی و اطفال مسیحی اشرفغنی حاظر هستند تا در افغانستان حتی زنده گی کنند که نخیر ایشان تاهنوز به این راضی نشده اند که در افغانستان حتی زنده گی کنند چه رسد به خوردن علف یا اشرفغنی برای اطفال و مردم ما علف میخوراند و باز تصمیم دارد مانند مقام وزارت مالیه اش تمام سرمایه مارا چور کند ؟بهر صورت ملت افغانستان بسیار هوشیار شده اند ومیدانند که اشرفغنی به نماینده گی از کدام کشور کدام دین و کدام مردم خود را کاندید کرده است

>>>   دوستان گرامی وهم میهنان عزیز هرکس به اشرف غنی رای بدهد جفای بزرگی به مردم خود کرده این نتنها یک یهودی یک مریض ... است.
(بابه گلکی)

>>>   این بیچاره شخصیت از کجا کرد نهاد های یهودی بینام ونشان برایش القاب دروغین داده اند که بعد از انتخابات آنرا پس میگیرند اشرفغنی را خو همه میشناسیم که یک مریض ...واعصاب خراب است وتوسط خانمش از خانه هم کشیده شده نه خانه دارد ونه هم وطن یک شخص مریض وعلیل ودرمانده است

>>>   رای به اشرف غنی، رای به بقای امریکا و دخالت اسرائیل در امور افغانستان است.متوجه باشید او ملت مسلمان!

>>>   این... شایسته این کشور نیست ....
مسیح الله مسیر مرزی

>>>   این همه نیرنگ و حیله گری اورا نزد غربیان به مفز متفکر معرفی نموده است در حالیکه تا هنوز نتوانسته که فامیل خود را براه خیر و سعادت که مربوط به دین مبین اسلام است سوق بدهد چگونه خواهد توانست که یک اردوی قوی که تمام افراد آن مسلمان اند این غنی گک انها را دوباره مسلمان نماید ایا کدام نوع اسلام را غنی از اسرایل اورده است که مردم را به ان میرساند البته که اسلام مانند وهابیت که عرب ها به ارمغان اورده اند که ساخته یهودیان و غربیان است.این شخص تا این حد بی عقل فراست است که سربازان پاکدل و مسلمان ما را کفر معرفی نموده و خود را مسلمان نام نهاد کرده است به شرط میتوان گفت که خودش شاید دو سوره از ایات پاک قران شریف را نداند و حتی خوانده نمیتواندپس سوال در اینجا است.که اشرفک...چطور مردم را میخواهد بفریبدتا رای شان را جمع نماید.در تصاویریکه از او مشاهده میشود نمایانگر فریب و دروغ محض است.گاهی تسبیح را بدست به حدی بالا گرفته است تا اینگه خود را مسلمان نزد مردم معرفی نماید.تا این حدکوردلی ...که هیچ شرم و حیا ندارد که هزار مرتبه از کرزی بد تراست که مانند او در کشور ما هیچ نظیر نداردالبته با تفکریت های شیطانی به درجه یک است.

>>>   این کاندید یهودی اولاد خود را زن خود را مسلمان کرده نتوانست و حال آمده که اردوی افغانستان را اسلامی میسازم خجالت بکش .... اگر تو مسلمان باشی اول اولاد هایت را مسلمان بسازید و زن خود را مسلمان کنید. او فاشیست ... اردوی ما الحمد الله همه اولاد مسلمان هستند مانند تو نیستند که حتی قرآن را خوانده نتوانند اول خودت برو قرآن را یاد بگیر بعداٌ از اردوی مسلمانی سخن بگو دوستم بسیار خام پورته کرد که همراه این... یکجا شد راستی که دوستم هم ... اگر میداشت با این مریض ...ابداٌ یکجا نمیشد بخاطریکه اشرفغنی به هر افغان تاجک ازبک هزاره ترکمن تا روز آخر عذر وزاری میکرد که درتیم من به صفت معاون بیایید کسی قبول نمیکرد وهیچ کس حاضر نشد تا همراه اشرفغنی د ریک تیم خود را کاندید کند بخاطریکه اشرفغنی مریضی... شدید دارد بعد از هر یک ساعت بعد لجاجت میکند زن و اولادش هم اشرفغنی را از خانه کشیده اند و خودشان در امریکا زنده گی میکنند بخاطریکه در خانه هم گپ های حق و ناحق میزند و حالا زنش هم اشرفغنی را در خانه نمیماند و از خانه کشیدیش.چرا کسی حاضر نشد تا معاونیت اشرفغنی را قبول کند غیر از دوستم بخاطریکه مردم افغانستان میدانند که اشرفغنی یک فاشیست است و رفیق هایی یهودی مانند اسمعیل یون و .جنرال طاقت دارد که هیچ افغان برایش رای نمیدهد.
نذیر گل کندهاری

>>>   سلام :- نمیدانم این اقا احمد زی در طول یازده سال انقدر خاک به چشم مردم زده که تا چندین سال دیگر اثارش در تمامی ابعاد کاملأ مشهود است به همه مردم روشن است که قدرت وصلاحیت او در دوران حکومت کرزی از خود کرزی هم بیشتر بود ( تصفیه نمودن اوردو ، تبدیل نمودن کشور به گدام کالای خارجی ،سیستم اصلاحات اداری وغیره منافقت در بین اقوام با همه برادر و مسائل تعصب امیز همه از دست اورد های او میباشد او تنها خدمت بزرگی که انجام داد عده محیود سرمایه دار و مافیای قدرت را تقویه نمود حال باز میخواهد از القاب دروغین استفاده نموده و به زور و بازوی یک تعداد مافیای قدرت قدرت را بدست گیرد مطمئین هستم که باز مانند دفعه قبل سر افگنده خواهد شد.

>>>   رای به نیرنگ و حیله گری مزدور یهود یعنی اشرف غنی٫ رای به بر بادی٫ ویرانی٫ قتل قتال٫ آدم کشی و انتحار انفجار و بلاخره رای به طالبان ... و بی ایمان مباشد. چرا که اشرف غنی و طالبان به طور مستقیم از طرف یهود و نصارا حمایت می شوند.

>>>   اولا اینکه اشرف غنی به نام طالب نکتایی پوش نزد مردم افغانستان مشهور است دوم اینکه وقتی وزیر مالیه افغانستان بود درحدود 30 تا40 ملیارد دالر عایدات داخلی وکمک های خارجی ازین کشور غارت شده که منحیث وزیر مالیه ومسول درجه اول باید به ملت جواب دهد سوم اینکه ملت افغانستان مسلمان است واین شخص حتی نمیتواند قرآن را بخواند از اسلام واز فرهنگ افغانی ما هیچ آگاهی ندارد علاوه برآن بنیاد فساد را درافغانستان همین شخص گزاشته شما یکبار به گمرکات افغانستان که منبع عمده وبزرگ عایداتی کشور است سر بزنید از الف تا یا اعضای حزب افغان ملت مقرر شده اند وهمه از یک سمت واز یک یا دوولایت هستند تمام عایدات گمرکات که سالانه ملیارد ها دالر میشود واز جیب ما مردم غریب وبیچاره کشیده میشود گم ولادرت میشود تمام این افراد را اشرف غنی مقرر کرده دیگر اینکه اشرف غنی شهر وند درجه اول افغانستان نیست زیرا اینها خدمت عسکری نمیکنند ومالیه نمیپردازند به این خاطر حق ندارد تا رییس جمهور شود.
برعلاوه اشرف غنی شخصی است که دوتابعیت دارد وقادر هم نیست تاخودش را حفظ کند آیا میتواند این کشور بزرگ را حفظ کند؟
همچنان آوازه است که اشرف غنی تصمیم دارد تا اگر در انتخابات پیروز شود بعداز پیروزی فرار نموده وحکومت را به طالبان بسپارد زیرا خودش یکی از سر سخت ترین طرفداران وحامیان طالب ها وتروریست ها میباشد.

>>>   پشتون سازی شمال توسط اشرف غنی احمدزی ادامه دارد.
طالبان داعش خونخوار از ارگ حمایت میشود و توسط اشرف غنی احمدزی رهبری میشود. نا امنی شمال و پشتون سازی شمال یک پلان شوم و خطرناک اشرف غنی احمدزی است.
چکار باید کنیم.
مردم شمال باید مسلح شویم و خود ماها باید در مقابل طالبهای ارگ مقاومت کنیم.به منتظر رهبران ... پشتون تبار مشل عبدالله نباید باشیم. همه ما و شما میدانیم که طیاره های ارگ در تمام طول شب میاید و طالبان را کمک میکنند.

>>>   انچه که من از غنی شنیدم این چنین شنیدم غنی با صدای بلند چنین گفت
من غنی شیرم ادم میخورم
د شمنان خویش دردم میخورم
دوستم زودتر بیا از ترکیه
دوستم را سپیده دم میخورم
نبی جاغوری

>>>   بار ها نوشته ام و باز خواهم نوشت که اوغان اوغان است ، تا انسان و فرهنگی می شود انجیر تاشقرغان ما گل خواهد کرد و دم شتر تازی های سوسمار خور به زمین خواهد رسید .
این یک نمونه دیگر کار رئیس اوغان که از قضا رئیس دانشگاه بلخ شده . شما خود داوری کنید که من متعصب هستم یا این طایفه بی فرهنگ زن فروش :

>>>   Abdul Habib
نوشته ها و تحققات من ؛ پیرامون تاریخ اوغان ها برمبنای سند و حقیقت استوار است و تاریخ ظهور این قبیله در کشور مان ؛ حدود 300 است و نه بیشتر.

>>>   بدالسمیع صمدی
تاريخ اين سرزمين جعلكاري شده وبايد دوباره باز خواني شود. اين رسالت روشنفكران است تا اقليت هاي كاذب كه سال هاي سال است زير نام اكثريت امتياز مي گيرند بايد اين روند متوقف شود در غير جعل كاران با اين سم پاشي شان ذهنيت بيدار نسل جوان ما را مسموم ميكنند. مادر شعور شكوهمند ات را مي ستايم هميشه انتظار توليد زيباترين مفاهيم را دارم از شما.

>>>   اين فارمول دولتداري اشرف غني است ، كه هيچ قوماندان وهيچ رياست هاي تعليم وتربيه وتحصيلات عالي بجز از پشتون ازديگر اقوام بوده نميتواند .

>>>   اگر این یهودی 5 سال دیگر هم باشد یک نان مردم از 10 فیصد به 1ی فیصد تبدیل می شود اگر شما مردم افغا نستان واقعا خود را مسلمان می گرید دیگر نگذارید این یهودی دوباره ریس جمهور شود

>>>   بلی کارش نا تکمیل است.
50% افغانستان را در 5 سال اول تسلیم طالبان کرد و 50% باقیمانده را باید در 5 سال دوم تسلیم کند و بعد دست بی بی گل را گرفته و فرار کند.
مگر
و
باز هم مگر
پیک اجل فرصت اش نخواهد داد.

>>>   کسانیکه‌از‌ادامه‌کار‌اشرف‌غنی‌حمایت‌میکنند‌ممکن‌است‌مثل‌خوداو
مریض‌روانی‌باشند‌ویا‌مزدگیرهای‌استعمار‌اند

>>>   برای غنی بس است اینقدر بد نامی . چه بلای نبود که بر سر این ملت نیاورد کافی کافی است . مغز و اعصاب برایش نمانده زیاد تلاش کرد مگر چیزی نتوانست. افغانستان رهبر مدبر و دور اندیش و بی تعصب و حد اقل به خود متکی و نه مزدور بیگانه ها نیاز دارد که این کشتی شکسته را از طوفانی که در آن گیر مانده نجات دهد خود غنی یک ملوانی است که نمیتواند این کشتی را به سر منزل مقصود برساند . شخص عصبی و بی حوصله است دور اندیشی و دید باز ندارد چیغ وفریاد درد مردم را دوا نمیتواند . مردم افغانستان اگر می خواهد ازین جنک ، فقر و بد بختی نجات یابد با غنی خدا حافظی کند در غیر آن همه وعده های غنی بی مصرف و مفت است که ما آنرا طی ۵ سال گذشته تجربه کردیم.

>>>   اشرف غني نصف كشور را به طالبان تسليم كرد نصف ديگرش مانده بايد هدف نيمه كاره اش را تمام كند.
سخي باور

>>>   در فروختن وخریدن شمال شک نداریم واقعا که همیشه در دقایق 99 خود رابه پول ناچیز و بهای ناچیز عرضه مینمایند اما اگریک ذره هم بالای خداوند خود حق داشته باشیم ما را از شر غنی و هم تبارانش نجات دهد خداوند روزی را دگر نیاورد که باز جوانان این سرزمین کشت تریاک را با خون خود آبیاری کنند و منفعت اش را غنی با بادارانش تقسیم نمایند. ما از غنی بجز از قوم پرستی دگر موضوع را ندیدیم

>>>   دلاک از مشارکت مردم میترسد و میدانند که مردم برای وی دیگر یکفصید رای را مردم با این چند سال دوکه و فریب ان که بمردم داده رای شانرا به ان نخواهند داد ودیگرنه به وعده های دروغین ان ونه بخودش نزد مردم برایش اعتماد و اعتبار مانده و نه بکسانی که در گذشته از ان بدروغ توصیف های نادرست نزد مردم میکردند اگر جنرال دوستم و ضیاء مسعود در تیم انتخاباتی ان نمیبودند و فریبدروغ های انرا نمیخوردند قبلن هم یک فیصد رای مردم را بخود گرفته نمیتوانست چون به استثنای حنیف اتمر و معصوم استانکزی و اکلیل حکیمی و چند نفرک خورد و کوچک دیگر که دهن جوال گیری ان هستند و خود هم منفعت های زیادی را با انجام خیانت بملت دیگر کسانی که در اوردن رای بوی کمک و همکاری کرده بودند و یا مبلغین ان گردیده بودند با وعده خلافی هایش مانند سایر مردم دیگر با اشرف غنی احمدزی بایکات کرده اند و در مقابلش ایستاده اند در دور قبلی هم و دور بعدی همچنان بدون تقلب گسترده و دزدی رای پاک مردم بحیث ریس جمهور چه که بحیث یک مامور عادی هم رای مردم را بخود اختصاص داده نمیتواند دروغگویو عوام فریب باساس عادت فطی اش هیچگاهی راست بوده نمیتواند .

>> همه ميدانستند كه شخصي كه با تقلب و زور دوستم رييس جمهور شود نتيجه اش ويراني كشور است كه همينطور شد. افسوس به اين ملت به خواب رفته كه تا هنوز چنين رييس جمهور را تحمل كرده اند.

>>>   واضح است که نظر به عملکرد نادرست اشرف غنی احمدزی مبنی بر قوم اندیش و قومگرایی ان و علاوتن عوام فریبی و دروغگویی و تعهد شکنی ان اکثریت از طرفداران عمده سابق زمان گمپاین های انتخاباتی سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری از تیم اشرف غنی جدا شده و بر ضد غنی قرار گرفته اند که میتوان بطور نمونه از جنرال دوستم و دیگران یاد کرد بدین اساس اگر تقلب گسترده تر از گذشته را کمیشنران کمیسون های انتخاباتی انجام ندهند اشرف غنی احمدزی صد در صد ناکام است و برنده انتخابات حمل ۱۳۹۸ شده نمیتواند و اکنون اشرف در صدد معاونین خود شده و به هرکسی که پیشنهاد معاونیت اول را میکند نظر به تجارب گذشته شان حاضر به قبولی معاونیت اول ان نشده تنها کسی که با غنی بحیث معاون کله جنبانده و در خدمت اشرف غنی است سرور دانش است که برای جایگاه قدرت سازی ان در بین قوم هزاره گرفتاری و رهایی قوماندان علیپور را صحنه سازی و تمثیل کردند اما بر خلاف مردم هزار چندین برابر نفرت و مخالفت شانرا در برابر غنی و هوا خواهان ان بیشتر و بیشر شده است .

>>>   اگر غنی را باز هم بر سرنوشت این ملت حاکم بسازند تمام ملت به صحنه خواهند آمد و مانع خواهند شد

>>>   در دوره اول اشرف غنی ملت چی خیر دید که بار دوم خود را کاندید مینماید یک خائن است و قوم پرست است
روز به روز اوضاع امنیتی کشور بد تر شد ولی این ادم از طالبان دفاع کرد

>>>   آزموده را آزمودن غلط است
غنی کوچی نه تنها تابعیت امریکا را دارد بلکه یک جاسوس درجه اول امریکا است

>>>   هیچ هیچ هیچ هیچ ....

>>>   اگرغنی درآینده به صحنه بیاید دزدان وبدماشان را گم میکند

>>>   100 فیصد به اشرف غنی امیدواریم که رهبر و رئیس جمهور دور بعدی است
جواد رسولی از کانادا

>>>   غنی فاشیست و کرزی یاور اوست
خلیل زاد و گلو اندر بر اوست
به طالبان و داعش داده دل را
تروریستان و دزدان دلبر اوست

>>>   میگویند درغلگر بابا یک نامه عاشقانه و یک دستمال گل سیب دست دوزی بی بی گل را برای ترمپ بابا روان کرده است و نوشته خیر است مصرف ما را کم کن ولی سایه ات را از سر ما کم نکن۰
گندمک امضا نمیکنم۰ هههه۰۰۰ بابه و بابه کلانت امضا کرده تو چطور نمیکنی، در همان روز اول امضا کردی۰

>>>   اولین زوری بد که آمد کلمرغ بابا مثل امان الله خان صندوق های زنش را گرفته بطرف غرب فرار میکند. پولها را که قبلن خودش و زنش به حساب های اولاد های خود انتقال داده اند. حال از چه ترس دارند؟ ترس او از دست دادن مقام چوکی و عیش و عشرت داخل ارگ است. در غم مردم اگر این خائن های پراشوتی میبوند وضع به این حالت نمیرسید.

>>>   دا مرز ندی۰ هههه۰۰۰ درررت۰
اگر مرز نیست برو اعمار دیوار سیم خاردار درین مرز را ایستاد کن، اوغان لافوک۰
دیورند و دیورند بازی فقط مصرف داخلی دارد، آنهم جهت سود جوئی های سیاسی بر مبنای قومیت۰ اکثریت این سیاستمدران به اصطلاح ملی گرا پشتون وقتی به پاکستان به آن مناطق مورد مناقشه شان میروند در این ارتباط مانند موش خاموش میمانند، وگرنه همان برادران همتبار پختون پاکستانی خودشان جگر ایشان را از راه پاهین برایشان خواهد کشید، و حاجت به پنجابی ها اصلاً نیست۰ برو برادر کدام جائی دیگر لاف بزن۰
دیورند را قبول ندارم۰۰۰ ههههههههههه

>>>   غنی کوچی تابعیت امرکائی دارد وهم نوکر امریکا است وهم جاوسوز درجه اول امریکا میباشد خداوند این قوم پرست را از سفره روزه گار بردارد تا مردم شریف ومسلمان افغانستان از شر این کمونست یهودی نجات پیدا کند

>>>   اشرف غنی یک انسان روانی ودیوانه است شما به یاد دارید که کدام کار خوب واساسی برای این ملت انجام داده باشد من به عنوان یک پشتون از این اسنان روانی وعقده ای کدام توقع ندارم زنده کرزی صاحب
عبدالولی اکبرزی

>>>   این سوال مثل این است که از شخص عاقل و ملتفت در روز روشن بپرسی الآن روز است.
سید محمد مصباح

>>>   اشرف غنی بهترین رئیس جمهور است مشکل درجنگ سالارهای دزد است که صرف به منافع حریصانه ونا مشروع خود فکر میکنند وتنمیگذارند غنی پلان هایش را عملی سازد
ر

>>>   دا مرز ندی۰ هههه۰۰۰ درررت۰
اگر مرز نیست برو اعمار دیوار سیم خاردار درین مرز را ایستاد کن، اوغان لافوک۰
دیورند و دیورند بازی فقط مصرف داخلی دارد، آنهم جهت سود جوئی های سیاسی بر مبنای قومیت۰ اکثریت این سیاستمدران به اصطلاح ملی گرا پشتون وقتی به پاکستان به آن مناطق مورد مناقشه شان میروند در این ارتباط مانند موش خاموش میمانند، وگرنه همان برادران همتبار پختون پاکستانی خودشان جگر ایشان را از راه پاهین برایشان خواهد کشید، و حاجت به پنجابی ها اصلاً نیست۰ برو برادر کدام جائی دیگر لاف بزن۰
دیورند را قبول ندارم۰۰۰ ههههههههههه

>>>   خود غنی کوچی دزد درجه اول است، زنش دزد درجه دو، و بچه کاکایش اجمل غنی سر تمام دزد ها را خاریده.

>>>   اگر این ملت مرده و یا خواب برده همینطور خواب با شد هرگز قیا م سرتا سری نخواهد کرد در غیر ان اشرف غنی کلا یک ریس ارگ تحمیل شده توسط جان کری وزیر خارجه پیشین امریکا بر مردم افغا نستا ن است و افغا نستا ن را برباد کرد اگر جلواش گرفته نه شود تا پنج سال اینده افغا نستا ن از صفحه هستی محو خواهد شد
....خو شحال لغما نی

>>>   به هر شخص که رای میدهید اختیار انتخاب را هر شخص خودش دارد به شخص گه رای میدهد آزاد است اشکالی ندارد مگر مواظب باشید! فقط به جنایتکار تاریخ جلاد افغانستان و ویرانگر افغانستان گل بیدین راکیتیار رائی ندهید .اگر اشتباه کردید که رائی دادید آنگاه گناه مرتکب گناهشده به افغانستان ومردم مظلومش سخت جفاء کرده اید.

>>>   چهل سال کشوردردست طالب مجاهدواخوندبوده
وسرنوشت مردم هم معلوم هست
یک ملت عقب مانده بیسواد وجاهل که فقط سنگ عربستان وپاکستان رادرسینه میزنن
وبنام اسلام کشورراویران ومردم راتباه کردن
ماازخودهزاران سال تمدن داریم وبعدازاینکه عراب حمله کردن به کشورما دیگرروی خوش زندگی راندیدیم
اسلام راگذاشتن ورفتن وفقط ما ازاسلام حراست میکنیم
خودشان با خیال اسوده زندگی میکنن
ایادرطول چهل سال جنگ داخلی درکشور. عربها کدام خدمتی به ماکردن
عربستان قطر دوبی امارات عمان کویت
همه شان نوکران امریکا هست ودرحال پیشرفت هستن
وهیچ وقت خانه خودشان راخراب نمیکنن
اما اخوندها وملاهای ما همش سرشان به کون عربستان هست
وملت مارا تباه کردن
بروید جهادکنید
وخواسته ام ازتمام ملت افغانستان این است اگریک روزی همه کشورها به عربستان حمله کرد وخاکش کرد هیچ کس برای دفاع برنخیزدوماهم بایدازعربستان انتقام بگیریم انتقام چهل سال جنگ اوارگی وبدبختی
بگذاریم عربها بفهمن فقر بدبختی اوارگی سخت است
به امیدروزی که همه عربها به عربستان به خاک وخون کشیده شون
جمشیدی هرات

>>>   خود غنی کوچی دزد درجه اول است، زنش دزد درجه دو، و بچه کاکایش اجمل غنی سر تمام دزد ها را خاریده.

>>>   اشرف غنی احمدزی یک انسان روانی عقده ای ونوکرآمریکاست خوده مسلمان حساب میکند ولی نماز عید، نماز جنازه نمیداند این ....
خداوند این ملت بزرگ ازشر این آدم روانی ومریض نجات بدهد.
عبدالحمید نیازی

>>>   دیکتاتور قومگرا.
متعصب فاشیست
هتلر دوم.
قاتل هزاران افغان.

>>>   اشرف غنی ازهمه بهتراست
وافغانستان راخواهدساخت انشاالله
یک تاجیک
فقط بایدکمی صبرکرد

>>>   درسطح جهانی ما یا جایی اول هستیم ویاهم جای دوم...
خدا سایه این چنین آدم بی برکت را از سراین ملت آگاه و شجاع ومجاهد پرور; هرچ زو د تر کم کن دومین متفکر «جهان»! که صد ها هزار نفر کشته وزخمی تنها 45000 هزار سرباز شهید . واین خاک را به قبرستان تبدیل و اوج تعصب قبیله گرایی بینظر که درهیچ نقطه کره زمین وجود ندارد.
- دست آورد هروز به سه ملیون لشکر معتادین مواد مخدره یک ملیون مهاجر در کشور فزوده میشود. شفاخانه های دهلی واسلام آباد پر از مریض مردم افغانستان ا ست.
اشر غنی در این فرصت 18 سال شکوه و جلال خود را برای زن بچه های خود نشان داد؛ این روزها اما افول غنی رخ کشیده است.
او در برنامه‌های کلان-صلح و انتخابات-حمایت هیچ طرف مطرح سیاسی کشور همسایه ها را ندارد، برنامه‌های او تنها در داخل ارگ حمایت می‌شوند و گاهی هم تاییدیه‌های سرور دانش چین‌های پیشانی او را صاف می‌کنند.
امروز این تنهایی، غنی عصبی را بیشتر از پیش عصبی و پریشان ساخته است. حاشیه‌رانی‌های غنی از طرف امریکا با داراش و بعد به حاشیه رفتن خودش درس بزرگی در تاریخ افغانستان است، این درس "نه" به انحصارطلبی و دیکتاتوری است.
تصمیم گیری های سبکسرانه و دیکتاتورمابانه آقای غنی روند حکومتداری را مختل و نظم اجتماعی و ثبات سیاسی را برهم زد، نه تنها فاصله بزرگ میان ملت و حکومت وحدت ملی ایجاد شد بلکه ایالات متحده آمریکا، به شکل فوری و یکبارگی، آقای غنی را تحریم کرد و تمام صلاحیت ها و امکانات واگذارشده پیرامون روند صلح را نیز از او گرفت. تحریم آمریکا چنان بزرگ و جدی بود که حتی رهبران آمریکایی از پذیرش و ملاقات با آقای غنی نیز خودداری

>>>   اشرف غنی یعنی چهار عیب شرعی .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است