حسن بانو غضنفر رییس هلال احمر افغانستان شد
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۴۲    ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ کد خبر: 157315 منبع: پرینت

اشرف غنی طی حکمی داکتر حسن بانو غضنفر را به عنوان رییس عمومی جمعیت هلال احمر افغانستان تعیین کرد.

در فرمان اشرف غنی آمده است: به تأسی از حکم مندرج فقره 11 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترمه دکتر حسن بانو غضنفر، به حیث نامزد ریاست عمومی جمعیت افغانستانی هلال احمر، منظور است.

دفتر ریاست جمهوری افزوده است، که وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است بانو غضنفر را جهت اخذ رأی تایید به مجلس نمایندگان معرفی نماید.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هلال احمر
سره میاشت
نظرات بینندگان:

>>>   کدام مجلس
مجلس نو یا کهنه

>>>   با اشرف غنی رقابت دارد.
او در مذاکرات صلح،فوزیه کوفی را در پهلوی خود نشاند،اشرف غنی عاجل حسن بانو غضنفر را رییس حلال احمر مقرر کرد.
همان متل درست است میگویند:
گوساله از گوساله عقب ماند،دمب اش از بریدن است.

>>>   Kohistani
افغانستان درپاکستان است وافغان خراسان هم خدمت گذار همان پاکستان که خانه پدری شان است وزارت قبایل جنوب ۱۰ کرسی کوچی شورای صلح برای طالب افغان این همه امتیاز برای چی ؟
با انکه ریس جمهور خدمت گار کشور خود باشد ولی ۱۵۰ سال کشور بدست افغان ولی ما یک ۱۵۰ سال دیگر هم عقب مانده ایم این هم شاهدش چون اگر ما برای کدام ایرانی حد اقل یک حرف بزنیم ما جاسوس ایران خواند میشویم ولی این پاکستان پرسیتی کهحتی یک چشم شان پاکستان است

>>>   اشرف غنی دو مین مغز فاشیستی در جهان بعد از هتلر
هدف سیاسی فاشیسم، استقرار تکه قومی وسلطه یک نظام خودکامه غیر پارلمانی و متکی به تمرکز قدرت در دولت بوده است که با برانداختن سوسیالیسم و آزادی های فردی همراه باشد.
غنی کوچی یک آدم نامرد است که در طول زندگی اش با هیچ قوم دیگر اصیل افغانستان وفا نکرده است.
غنی از همه اوغان های متعصب ا حکومت تکه قومی مستبد را غنی ساخته است و در کجای از این لست وحدت ملی است دراین سهمیه‌بندی کجاست؟
١. رييس جمهور - پشتون
٢. مشاور شوراي امنيت ملي - پشتون
٣. رييس عمومي امنيت ملي - پشتون
٤. وزير دفاع - پشتون
٥. وزير ماليه - پشتون
٦. وزير مخابرات - پشتون
٧. وزير انكشاف دهات - پشتون
٨. وزير زراعت - پشتون
٩. وزير اقوام و قبائل - پشتون
١٠. وزير دولت در امور پارلماني - پشتون
١١. وزير اطلاعات و فرهنگ - پشتون
١٢. رييس ستر محكمه - پشتون
١٣. لوي سارنوال - پشتون
١٤. رييس كميسيون ملي تداركات - پشتون
١٥. رييس كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي - پشتون
١٦. رييس شوراي عالي طبي - پشتون
١٧. رييس مجلس سنا - پشتون
17. رييس اكادمي علوم افغانستان - پشتون
١٨. رييس راديو تلوزيون ملي - پشتون
١٩. رييس دافغانستان بانك - پشتون
٢٠. رييس پشتني بانك - پشتون
٢١. رييس عمومي گاز مايع و مواد نفتي - پشتون
٢٢. رييس انكشاف زون كابل - پشتون
٢٣. رييس بورد عدلي و قضايي - پشتون
٢٤. رييس كريكت بورد - پشتون
٢٥. رييس كميته ملي المپيك و تربيت بدني - پشتون
٢٦. رييس عمومي احصائيه مركزي - پشتون
٢٧. رييس شركت هوايي آريانا - پشتون
٢٨. معين كُل گمركات افغانستان - پشتون
٢٩. رييس كميسيون انتخابات - پشتون
٣٠. رييس بانك ملي افغان - پشتون
٣١. معاون اول وزارت دفاع - پشتون
٣٢. معين تاميناتي وزارت دفاع - پشتون
٣٣. قوماندان قول اردوي كماندو - پشتون
٣٤. قوماندان قول اردوي شاهين - پشتون
٣٥. قوماندان قول اردوي ميوند - پشتون
٣٦. قوماندان قول اردوي اتل - پشتون
۳۷. قوماندان قول اردوی تندر - پشتون
۳۸. قوماندان قول اردوی سیلاب -پشتون
۳۹. قوماندان عمومي سرحدي - پشتون
۴۰ . پيژندوال وزارت دفاع - پشتون
۴۱. رييس ارتباط خارجه وزارت دفاع - پشتون
۴۲. رييس روابط عامه و سخنگوي وزارت دفاع - پشتون
۴۳. معاون اول وزارت داخله - پشتون
۴۴.معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
۴۵.معاون معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
۴۶. معين تاميناتي وزارت داخله - پشتون
۴۷. معين محافظت عامه وزارت داخله - پشتون
۴٨. معين اداري وزارت داخله - پشتون
۴۹. پيژندوال وزارت داخله - پشتون

۵۰. رييس عمومي استخبارات وزارت داخله - پشتون

۵۱. قوماندان عمومي نظم و امن عامه وزارت داخله – پشتون

۵۲. رييس عمومي لوژستيك وزارت داخله – پشتون

۵۳. رييس عمومي تعميرات وزارت داخله - پشتون
۵۴. رييس تداركات وزارت داخله - پشتون
۵۵. رييس مالي وزارت داخله - پشتون
۵۶. معين سياسي وزارت امور خارجه - پشتون
۵۷. معين اقتصادي وزارت خارجه - پشتون
۵٨. رييس اداري وزارت خارجه - پشتون
۶۰. رييس تشريفات وزارت خارجه - پشتون
۶۱. رييس انستيتوت ديپلماسي وزارت خارجه - پشتون
۶۲. رييس همكاري هاي امنيتي وزارت خارجه - پشتون
۶۳. رييس امور پارلماني وزارت خارجه - پشتون
۶۴. رييس رياست پنجم سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۵. رييس رياست دوم سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۶. رييس رياست اول سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۷. رييس رياست ملل متحد وزارت وزارت خارجه - پشتون
۶٨. رييس همكاريهاي منطقه اي وزارت خارجه - پشتون
۶۹. رييس نمايندگي هاي ولايتي وزارت خارجه - پشتون
۷۰. سفير افغانستان در آمريكا - پشتون
۷۱. سفير افغانستان در كانادا - پشتون
۷۲. سفير افغانستان در جرمنى - پشتون
۷۳. سفير افغانستان در فدراسيون - پشتون
۷۴. سفير افغانستان در ويانا - پشتون
۷۵. سفير افغانستان در خلق چين - پشتون
۷۶. سفير افغانستان در پاكستان - پشتون
۷۷. سفير افغانستان در جاپان - پشتون
۷٨. سفير افغانستان در هندوستان - پشتون
۷۹. سفير افغانستان در ايتاليا - پشتون
٨۰. سفير افغانستان در ناروى - پشتون
٨۱. سفير افغانستان در كشور شاهي اوردن - پشتون
٨۲. سفير افغانستان در فرانسه - پشتون
٨۳. سفير افغانستان در دوحه قطر - پشتون
٨۴. سفير افغانستان در عربستان - پشتون
٨۵. سفير افغانستان در بلجيم - پشتون
٨۶. سفير افغانستان در كوريا جنوبي - پشتون
٨۷. جنرال قنسل افغانستان در دبى - پشتون
٨٨. جنرال قونسل افغانستان در پشاور - پشتون
٨۹. جنرال قونسل افغانستان در كراچى - پشتون
۹۰. جنرال قنسل در كويته - پشتون
۹۱. جنرال قنسل افغانستان در بن جرمنى - پشتون
۹۲. جنرال قنسل افغانستان در مرى تركمنستان - پشتون
۹۳. جنرال قونسل افغانستان در استانبول تركيه - پشتون
۹۴. سرپرست جنرال قونسل افغانستان در نيويارک - پشتون
۹۵. معين امور شاروالي هاي ارگانهاي محل - پشتون
۹۶. معين مالي و اداري ارگانهاي محل - پشتون
۹۷. رييس اداره مبارزه با فساد اداري - پشتون
۹٨.والی قندهار -پشتون
۹۹.والی ننگهار- پشتون
۱۰۰.والی غزنی- پشتون
۱۰۱.والی خوست -پشتون
۱۰۲.ولی پکتیا- پشتون
۱۰۳.والی پکتیکا -پشتون
۱۰٤.والی قندوز -پشتون
۱۰٥.والی بغلان -پشتون
۱۰۶.والی‌ کنر- پشتون
۱۰۷.والی میدان وردک-پشتون
۱۰٨.والی هلمند -پشتون
۱۰۹.والی لوگر - پشتون
۱۱۰. فرمانده پولیس ۲۰ولایت -پشتون
۱۱۱. ریاست های ۲۳ ولایتی امنیت ملی -پشتون
۱۱۲.قومندان قول اردوی هوایی- پشتون
۱۱۳.رییس میدان هوایی کابل- پشتون
۱۱۴.رییس شرکت برشنا- پشتون
۱۱۵.سی پست ریاست های ارگان محل- پشتون
اگر کانکور سهمیه‌بندی شد این بست‌ها هم باید سهمیه‌بندی شوند
غنی احمدزی ناکام‌ ترین سیاستگر قوم افغان « پشون » پساطالبانی است اعمال غنی صرفا شماری از نوچه‌ ناسیونالیست‌ های برتری طلب، کم سوادان قوم افغان و پیران شوونیست پشتو زبان را خوشحال می‌کند و بس غنی نه تنها رهبران ازبک، تاجیک و هزاره را از خود دور کرد که با شمار زیادی از متحدان سیاسی همتبار قوم افغان خودش نیز سر به مهر نشست.

>>>   انتخابات ریاست جمهوری در پیش است اشرف غنی احمدزی عوام فریب خواهر غظفر بانک را بحیث ریس سره میاشت تعین کرده تا در انتخابات بنفع اشرف غنی هم کمک مالی کند و هم برایش کمپاین تبلغاتی نماید و رای ها را برایش خریداری کند با این هم عوام فریبی های اشرف غنی اگر تقلب گسترده را انجام ندهند دو فیصد رای را بدست اورده نمیتواند .

>>>   معامله در کار است نه نیت نیک و شایسته سالاری . تمام فکر و ضمیر غنی در معامله گری سپری می شود. به خاطر دریافت پول کمپاین و کسب رای بانو غضنفر را ریسه سره میات تعین کرد. ازبک ها خوب خودت را شناخته اند غظنفر تنها ازبک و هزاره ها تنها دانش نیست . این دو خود را با نزدیکی به غنی در انزوا قرار داده اند. و این در انتخابات ثابت می شوذ اما اگر انتخاباتی دایر گردد که در گمان اغلب امریکا نمیخواهد بدون حل مشکل طالبان انتخاباتی صورت بگیرد زیرا خوب میداند که انتخابات تحت حاکمیت غنی با تقلب و بی بندو باری و فساد همرا بوده و کشور را به بحران می کشاند که تاوان همه راامریکا باید بدهد و جانکیری دیکری دست بکار شود ! غنی هم باید بداند که اینبار اگر انتخا باتی در کار باشد نه رای های گوسفندی ، نه ماشین چاپ شخصی کارت رای دهی و نه جان کیری به سراغش می آید. و نه استخاره زیرا استخاره گر هم ازغنی خفه است و اینبار به کسی دیگری دست دعا به آسمان بلند کرده و استخاره می کند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است