چرا غنی بخاطر حرف یک عضو طالبان غوغا برپا کرد!؟
تا وقتیکه رهبری حکومت خاین نشوند و به مردم و کشور خیانت نکنند منسوبین اردو درمجموع جنرالان افسران نیروهای امنیتی کشور هرگز به دشمن تسلیم و سرخم نمی کنند 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۵۷    ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ کد خبر: 157455 منبع: پرینت

در اکثریت از کشورها، اردو حافظ و مدافع قانون اساسی و حراست از ارزشهای معنوي و تمامیت ارضي کشور می باشد؛ ولی قوانین شان با تغییر حکومت تغییر نمی یابد. لهذا دفاع از قانون اساسی درحقیقت دفاع از کشور، دفاع از نظام و دفاع از منافع ملي شان است. از همین جهت است که نظامیان دران کشورها به قانون اساسی سوگند میخورند و به دفاع ازان متعهدند.
در افغانستان، اردو از بدو تأسیس آن بر دو پایه مستحکم بنا بود؛ دفاع از دین و دفاع از وطن (تمامیت ارضی). لهذا، اردو همواره یک پیشه مقدس و مورد احترام مردم ما بوده است.

اشرفغنی از انحلال اردوی حکومت داکتر نجیب یاداور و انرا مثال میدهد، باید گفت که یکی از عوامل که زمینه ساز انحلال اردوی انوقت شد، عوامل داخلی و خارجی داشت. در عوامل داخلی رهبران حکومت نقش اساسی داشتن بشمول شخص داکتر نجیب الله، رهبران و جنرالان بلند پایه دولت، بنابر مخالفت های جناحی، سلیقوی، زدو بندهای درون حزبی، فراکسیون بازی باعث شد که هر کس، صرفنظر از متفاوت بودن سلیقه، افکار و اندیشه و حتی تضاد های ایدیالوژیکی، بنابر تعلقات قومی و زبانی و سمتی با گروه ها و تنظیم های جهادی درتماس شدند و قطعات شانرا با سلاح و مهمات و تجهیزات، وسایط نظامی تسلیم نمودند.
دو : یکی از عوامل عمده دیگر عوامل خارجی بود. یعنی وقتی که داکتر نجیب الله و سایر رهبران دولت احساس کردند تکیه گاه و حمایتگر سیاسی و اقتصادی خود را از دست داده اند و توان ادامه قدرت سیاسی را در کشور ندارند با گروه ها و تنظیم های جهادی درتماس شدند و ارتباطات خود را تامین کردند.

من خود شاهد انحلال اردوی داکتر نجیب الله و سایر حوادث و اتفاقات در کشور بوده و می باشم. باید گفت که سرآغاز تمام بی‌نظمی‌ها و جنگ های داخلی تنظیم های جهادی و بدبختی ها ویرانی کابل فقط انحلال اردو در افغانستان بود. یعنی با منحل شدن اردو در کشور دیگر نه دولتی وجود داشت و نه قانونی و نه نظم و دسپلین درجامعه، یک هرج و مرج ناگهانی مانند گردباد وحشتناک که از نیروی ویران گری برخودار بود همه شهرها بویزه کابل پایتخت را فرا گرفت و مردم ما در بین این گرد باد های خشن گیر افتادند و غافلگیر شدند. منظور از این گرد باد ها (جنگ های تنظیم های جهادی) در کشور می باشد. هر کسی در هر گوشه‌ای که تفنگ به دست گرفته بود سركرم سرخوشى هاى خود بود وحاکم محل و منطقه و شهرستان خود بود.

همان بود که هر گروه و تنظیم جهادی تلاش می ورزید تا ساحه حاکمیت و تسلط خودرا گسترش دهد و اراضی بیشتر را بدست بیارد. به همین دلیل جنگ داخلی کوچه به کوچه شهر به شهر آغاز شد. علاوه بران گروه‌های جنایتکار، دزد، قاچاقبر سلاح و مواد مخدر منتظر فرصت و ظهور هرج و مرج در کشور بودند، که اکثریت انها عضو تنظیم‌های جهادی بودند و سلاح های مختلف النوع در دست داشتند و تمام مسیر راه های کشور را در دست داشتند. خلص کلام دارو ندار شهر کابل و سایر شهرستان ها ادرات دولتی ملکی و نظامی توسط و شهروندان کابل را مجاهدین سربه کف چوروچپاوکردند. شهروندان کابل دیگر نفس راحت نکشیدند و صدها و هزار نفر مردم بیگناه در جنگ های وحشتناک تنظیم های جهادی در شهر کابل شهید شدند.

بدبختی مردم افغانستان بویژه شهروندان کابل در بهار سال ۱۳۷۱ زمانی که صبغت الله مجددی که در راس حکومت مجاهدین تعیین شده بود وحکومت را رسمن از فضل الحق خالقیار نخست وزیری داکتر نجیب الله تسلیم شد اغاز شد. منسوبین اردو که بنابر عفو عمومی دولت مجاهدین در قطعات باقی بمانده بودند و صادقانه آرزوی خدمت به وطن و مردم را داشتند، متاسفانه همه را بنام کمونیست و ملحد چی و چی توهین و تحقیر کردند تعدادی از جنرالان و افسران ورزیده و مسلکی اردو را به بهانه های مختلف به تقاعد سوق دادند، تعدی دیگری مجبور شدند تا ترک وظیفه و بالاخره ترک وطن نمایند. بعوض جنرالان و افسران مسلکی اردو ، مجاهدین سر به کف بی‌سواد که بجز جنگ و تفنگ، چور و چپاول، دزدی چیزی دیگر را بلد نبودند بجای افراد مسلکی و کارفهم و کادرهای ورزیده ومسلکی اردو جاگزین شدند و تمام سلاح و وسایط و تجهیزات اردو را از قبیل توپ و تانک و هلیکوپتر و حتای طیارات جنگی را پرزه کردند به قیمت اهن کهنه بالای پاکستانی ها فروختند.

همینقدر میگم با انحلال اردو حکومت داکتر نجیب الله، مردم افغانستان میلیون ها دالر متضرر شدند. بیت‌المال تاراج شد، دار و ندار شهروندان کشور بویژه شهروندان کابل چور و چپاول شد حتی تجاوز به ناموس مردم شد و در ضمن شهر کابل تخریب گردید. اگر در شهر کابل یک گشت بزنید، در هر گوشه و کنار نشانه های از جنگ را اکنون هم مشاهده خواهید کرد و کابل هنوزهم شاهد ویرانی های ناشی از جنگ های تنظیم های جهادی و موشک‌ها و آتش توپخانه‌ و درگیری های مجاهدین می باشد.

باید خاطر نشان که صبغت الله مجددی فقط برای دو ماه در راس حکومت مجاهدین قرار داشت. سپس صبغت الله مجددی قدرت را به استاد ربانی تسلیم کرد. اگر حکومت استاد ربانی بالای منسوبین اردو (جنرالان و افسران) اعتماد میکرد و انرا حفظ می نمودند و کادرهای ورزیده و مسلکی اردو را مورد توهین و تحقیر قرار نمیدادند، زیرا بالای انها میلیون ها دالر مصرف شده بود و از خون ملت تربیه شده بودند. جنرالان و افسران اردو نه تنها بازوی قوی برای دولت بود بلکه سلاح و وسایط و تجهیزات، تانگ و توپ و طیارات اردو فعال وحفظ نگهداری می گردید و اردوی نیرومند، قوی، مسلکی باتجربه درمنطقه می داشتیم.

حال که اشرف غنی از انحلال اردوی حکومت داکتر نجیب الله یاد اور شد و از حرف های استانکزی یک عضو طالبان تشویش دارد. باید گفت: تا وقتیکه رهبری حکومت خاین نشوند و به مردم و کشور خیانت نکنند منسوبین اردو درمجموع جنرالان افسران نیروهای امنیتی کشورهرگز به دشمن تسلیم و سرخم نمی کنند. موضوع انحلال اردوی ملی افغانستان که از سوی استانکزی عضو گروه طالبان مطرح شده، در حقیقت خواست استخبارات منطقه خاصتاً سازمان استخبارات مرکزی پاکستان می باشد.

امروز اردوی ملی افغانستان بسیار برتری ها نسبت به اردوی دولت داکتر نجیب الله دارد. بطور مثال از نگاه سلاح، وسایط، تجهیزات و غیره. گپ مهم اینکه دولت اکنون از حمایت و پشتیبانی گسترده‌ سیاسی و اقتصادی و نظامی نسبت به دولت داکتر نجیب الله برخوردار است. در حالیکه حکومت نجیب الله تکیه گاه و حمایتگر سیاسی و اقتصادی و نظامی خود را از دست داد و دیگر منبع تمویل کننده اقتصادی پیدا کرده نتوانست که خود یکی از عامل عمده و اساسی سقوط حکومت و انحلال اردو داکتر نجیب الله بشمار می رود.

علاو بران یکی ازعوامل دیگر که باعث شد تا از قدرت سیاسی دست بکشد اختلافات دورانی حزبی و دولتی بود و میخواست وطن را ترک کند «فرار را بر قرار ترجیح داد» که موفق نشد سرانجام خودرا به دفتر ملل متحد در کابل تسلیم نمود. به هرحال باحفظ اینکه عساکر شوروی از افغانستان خارج شدند روحیه منسوبین قوای مسلح بویژه اردو تضعيف نشد و بسیار خوب بود. یعنی روحیه و مورال جنگی شانرا از دست نداده بودند و برای چند سال دفاع مستقلانه هم نمودند. اگرحکومت داکتر نجیب مانند حکومت اشرف غنی تکیه گاه و حمایتگر سیاسی و اقتصادی و نظامی میداشت به بقین کامل می توان گفت باحفظ کمی و کاستی ها و نارسایی ها و اختلافات درون رهبری حزبی و دولتی، حکومت نجیب الله هرگز اردو منحل نمی شد و حکومت سقوط نمی کرد و تنظیم های جهادی قدرت سیاسی را درکشور گرفته نمی توانستند.

لهذا اکر اشرف غنی احمدزی و جنرالان بلند پایه حکومت آراده به سرکوب طالبان را داشته باشند و به مردم و کشور خیانت نکنند به اطمینان می توان گفت که: پس از خروج عساکر امریکایی و ناتو افغانستان، اردوی دلیر و نیروهای امنیتی شجاع کشور توان دفاع مستقلانه را از مردم و وطن ( تمامیت ارضی کشور) دارند. فقط به انگیزه نیاز دارند و بس.

ن . غیاثی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   تحلیل تان دورست است ولی ما هیچ وقت از تاریخ ایبرت نگیرفتیم

>>>   صلح یک کلمه مقدس است که درتمامی جوامع بشری نهایت دوست داشتنی ومورد احترام خاص وعام است.این کلمه مقدس درجامعه افغانستان که بیشتر ازچهل سال جنگ خانمانسوزی وویران گر توام با کشته ومعلول شدن صدها هزار نفر وآواره شدن ملیون ها نفردرکشورهای همسایه ودور گردیده اند خیلی ضروری ومورد علاقه ذکور واناث هستند.درقرآن کربم خدای بزرگ نیز صلح را یک عمل خیر ونیکو ذکر فرموده (الصلح الخیر). متاسفانه درافغانستان درین چهل سال صدای صلح وآشتی ملی به شکلی ازاشکال به نفع حکومات وقت تعبیر و تبلیغ گردیده است. درسال های اواخر حکومت حزب دموکراتیک خلق که ناچارگردید صدای صلح وآشتی ملی را برای اهداف وپیشبرد حزب دیموکراتیک خلق مورد استفاده قرار داد وحتی درصلح و آشتی ملی مشروط براینکه رهبری دولت آشتی ملی به دست حزب دموکراتیک خلق باشد تاکید میکردند .درحالیکه ۸۰ فیصد خاک افعانستان بدست مجاهدین دلیر وجان برکف افغانستان بودند و درینصورت صلح وآشتی ملی موردپذیریش گروه های مجاهدین قرار نگرفتند.درزمان حکومت مجاهدین نیز درعین جنگ وخونریزی گاه گاهی صدای صلح وآشتی ملی ازطریق رادیو ورسانه هاوبعضی مصاحبه ها شنیده میشدند امانظر به خودخواهی بعضی حلقات وگروپ های خاص وماجراجو که در حکومت کابل شامل بودند، صلح وآشتی ملی درحکومت مجاهدین عملی نگردیدوشهر کابل به ویرانه مبدل گردید.دردوره حکومت امارت اسلامی ،طالبان با اتکاء به نیروی اجنبی به رهبری بعضی اعراب آدم کش وجاهل، نه تنها کلمه مقدس صلح به فراموشی سپرده شد بلکه با نهایت تعصب، طالبان به کشتار خود درمناطق مختلف افغانستان ادامه دادند طالبان نه تنها با گروه های مجاهدین اتحاد شمال جنگیدند بلکه درقلمرو حکومت خود هزارها مسافرین را درمسیر عبور ومرور عم ازذکور،اناث واطفال به قتل رسانیدند ودوسال متواتر تمامی آشیای مورد ضرورت را بالای مردم مومن وزحمت کش مناطق مرکزی افغانستان مسدود کرده بودند که ملت شریف افعانستان شاهد این ادعا است .طالبان به انواع تعصب وتهدید باتمامی ملیت هاواقوام محروم افغانستان اعمال غیر انسانی را بجا آوردند وبعضی رهبران نیکنام ومشهور مجاهدین ووطن دوست را نیزبه قتل رسانیدند مانند قومندان عبدالحق شهید ، شهیدعبدالعلی مزاری و قومندان مشهور شهید احمد شاه مسعود را با دسیسه های خطرناک ومشوره مستقیم اعراب فاسد وجاهل شهید کردند.حالاکه حکومت وسیع البنیاد باهمکاری جامعه جهانی درافغانستان شکل گرفته است وزمینه زندگی درفضای دیموکراسی آزادی بیان وهمزمان با‌پیشرفت تعلیم وتربیت ورشد وترقی وبازسازی افغانستان صدای صلح و آشتی ملی توسط حکومت مرکزی افغانستان وبعضی ممالک صلح دوست جهان ومنطقه پیشنهاد گردیده است.صلح وآشتی ملی درشرایط کنونی برای خاتمه جنگ ورشد وترقی افغانستان ویران شده نهایت ضروری ولازمی میباشد.اگر جنگ ده ها سال دیگر هم درافغانستان ادامه یابد بالاخره پایان هرجنگ صلح است جنگ های بزرگ جهانی ومنطقوی پایانش به صلح وآشتی خاتمه یافته اند.متاسفانه یکعده متعصبین خودخواه وجنگ طلب به صدای صلح وآشتی ملی تاحال صادقانه لبیک نگفته اندوبه بهانه های مختلف به تجاوز وآدم کشی بالای مردم بی دفاع ومومن افغانستان وخصوصا مناطق مرکزی افغانستان ادامه میدهدوهم راه های مواصلاتی را به روی این ملت مومن ومجاهد افعانستان بسته اند ودرین فصل زمستان که اکثرمردم زحمت کش افعانستان از سردی وبرودت هوا رنج میبرند بازهم به رنج و اندوه آنها با اعمال غیر انسانی شان اضافه مینمایند ومکاتب وشفاخانه هارا نیزبا تهدید مسدود وغیر فعال ساخته اند وهم پول بدون کدام دلیل معقول ومنطقی به نام عشر ازمسافرین وموتر داران مناطق مرکزی افغانستان در مسیر عبور ومروراخذ میدارنددرحالیکه مردم مناطق مرکزی افغانستان خمس میپردارند وضرورت نیست که عشر بدهد.این تنگ نظران وظالمان بدانند که بالاخره این جنگ روزی پایان مییابد اما این نامردانگی واعمال غیر انسانی گروه های جنگ طلب وظالم برای ابد به عنوان یک تجاوز وظلم فراموش نشدنی ثبت تاریخ افغانستان خواهد شد.درین روزها که الحمدالله پروسه صلح باکومک جامعه جهانی وکشورهای همسایه وکشورهای منطقه درجریان است ومردم مومن ومجاهد افغانستان بی صبرانه برای صلح وآشتی ملی به درگاه خدای بزرگ دست به دعا اند وامید وارندکه صلح وآشتی داییمی درافغانستان ویران شده بعد ازمدت چهل سال جنگ خانمانسوز عملا مورد تطبیق قرارگیرند تا درتمامی نقاط افغانستان زمینه رشد وترقی،تعلیم وتربیت وپیشرفت انشالله آماده گردند.ملت مومن ومجاهدا فغانستان نگذارند که این تنگ نظران فاسد ومتعصب بین ملیت های برابر ومومن افغانستان شیطان صفتانه به مکر وحیله های شیطانی شان ادامه دهند.به پیش به یاری خدای بزرگ به سوی صلح داییمی و امنیت پایدار ،تفاهم ملی ،رشد،ترقی وهمزیستی مسالمت آمیز بین تمامی اقوام برابر درافغانستان،محو ونابود باد گروه های جنگ طلب،ظالم وآدم کش٫ جاوید ومستدام باد صلح، برابری،دیموکراسی و تحقق عدالت اجتماعی درافغانستان.ومن الله التوفیق.
انجنیر عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   درکشور مصر انقلاب شد تحول و تغییر آمد اما هیچ وقت. اردو آن کشور هیچ وقت دست و پاچه نشدن همیشه با مورال بالا جریانات را نظارگر بودن.یک سال حکومت مصر بدست اخوانلمسلمين بود ارتش مصر همانطور با قوت و سرشار از وطن دوستی پابرجا باقی ماند.بعدها ارتش متوجه شد که رهبران اسلام گرا به هرچیز دخالت میکنند دیگر ارتش تصمیم گرفت در ساختار حکومت مصر تغیر و تحول را بوجود.بیاورد که آورد فعلا مصریان در صلح و صفا با آرامش زندگی میکنند .مردم مصر مردمان با هوش تحصیل کرده با فرهنگ هستند .آنها از فکر وذهنشان کار گرفتن .مثلی مردم افغانستان.جاهل بیسواد کور مغز.خود فروخته.حاله دست بیگانگان.خودخواه زور کم قهاربسيار.بیرحم.جاطلب.هرچه ادامه بدهیم باز هم کم گفتیم.نیستن در دهه70 ارتش که از زمانی شیر علی خان به میراث مانده بود .چهار نفر ناشایست ارازل خداناترس احمق.جاهل خودفروخته به همین راحتی منحل کردن وسایل جنگی را تاراج بردن همان های که این کار ها را نمودند دوباره بابی شرمی تمام برگشتن خودشان را زحيم ملت میدانند.و هنوز هم به همان کار های پلید وحرامزاده شان ادامه می دهند.خداوند این ها را به خشمش گرفتار کند انشاالله که تا نسل نسل روزی خوشی نبینند به حقی‌ این سرزمین خیانت کرده‌اند
( زلمی کاپيسا

>>>   این اشرار ها وقتی که بدون سرنوشت بمانند.همه کاره میشوند.مثلا.متوجه انسان های گرسنه دربدر میشوند میروند نماینده مردم میشوند مردم را به ضد حکومت برای گرفتن حق و حقوق شان به .تظاهرات تشویق می کنند.دلسوز مردم میشوند.هر چیزی که به حکومت ربط دارد این ها دخالت میکنند.مثلی کریم خلیلی.مثلی امرالله صالح.وخیلی های دیگر.زمان که کرزي ویا غنی یک مشت دالر.وپول را به کیسه های لعنتی این ها می ریخت.دیگر همه چیز تمام میشد.نی مردم گرسنه خبری بود وني ازحق وحقوق.چیزی بود وني از جنبشی روشنایی خبر بود خصوصا اگر مقام و سمت هم در اختیار این ها گذاشته میشد .برای محاکمه همقطارانشان که دیروز با هم بودن اقدام میکردن این اتفاق ها ده بار افتاده.خداوند از سری تقصیرات این ها بگذرد

>>>   Ayenah
به لغو مذاکرات طالبان با قاتل خاشقچی ، دل خوش نکنید . هیچ چیزی را تغیر نمی دهد . طالبان حق ندارند ، یک جمله چه که حتا یک کلمه کمتر و بیشتر از خواست پاکستان را بر زبان برانند . پس ملاقات و همسویی پاکستان و عربستان کفایت می کند تا دست کم ده ها سال جنگ و بد بختی را در افغانستان ضمانت کند

>>>   منشا تمام بدبختیهای کشور ،فکر های تصنعی ووارداتی است که همین اردو درزمان تره کی کشتار های فجیع غیرنظامیان ومردم خود می نمود چراکه کمونیست وخلقی بوونگاه به شوروی داشت
مجاهدین هم انقلاب رابه انحراف برده مزدور امریکا والقاعده شدند.
شیوای بلخی

>>>   تحليل تان درست است ولي ما هيچ وقت از تأريخ ؛ عبرت نگرفتيم !


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است