آیا برگزاری جرگه‌های سنتی باوجود قانون درست است؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۵۲    ۱۳۹۷/۱۲/۲ کد خبر: 157529 منبع: پرینت

با وجود نهادهای مدرن، مدنی و قانونی‌یی مانند پارلمان، مجلس سنا، کابینه، جامعه‌ی مدنی و روشن‌فکری کشور، حکومت متفکرمدار ما جرگه‌ی سنتی و عنعنوی را فرا می‌خواند تا در باره‌ی بنیادی‌ترین و مهم‌ترین مسایل کنونی کشور به ویژه صلح با طالبان تصمیم بگیرند و فیصله صادر کنند.

جرگه‌ای که بیشترین شمار اعضای اشتراک‌کننده‌ی آن را نه نمایندگان واقعی و منور مردم بل افراد زورمند و بانفوذ مناطق و ولایات کشور و موسپیدان و بزرگان قومی نادان و بی‌سواد و معامله‌گران قومی تشکیل خواهند داد.

تجربه نشان داده است که تشکیل و فراخوانی چنین جرگه‌هایی هم در گذشته و هم روزگار ما در مدیرت و قیمومیت مستقیم و نامستقیم حکومت‌های وقت قرار داشته و فیصله‌ها و مصوبات آن همیشه عادلانه و حقوقی نبوده. در این جرگه‌ها همواره دست‌های پنهان و آشکار حکومت‌های روزگار دخیل بوده و اشتراک‌کنندگان آن اکثر تطمیع و تهدید شده اند که برخی از مسایل مهم را به سود گروه حاکم و تبار ویژه‌یی فیصله کنند.

ما این تجربه‌ی تلخ را در جرگه‌هایی، که در دوره‌های حاکمیت کرزی برگزار گردیده بود، داشتیم و دیدیم که برخی از ماده‌ها و موارد در قانون اساسی [در محور حقوق برابر شهروندی، پرچم ملی، سرود ملی، ادبیات و زبان پول ملی، نوعیت نظام حکومتی و...] در خیمه‌های جداگانه تحت فشار و تطمیع و معامله دست‌کاری شدند.

دیده شود که این بار این جرگه چه گلی را به آب خواهد داد. بگذریم از این که در برگزاری چنین جرگه‌ها چه اندازه پول‌های هنگفت ملت حیف و میل می‌شود و برای مصارف بی‌جا و مجلل این جرگه‌ها هدر می‌رود و هزینه می‌‌گردد.

باور بامیک


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جرگه
قانون
نظرات بینندگان:

>>>   رسم وعنعنه منسوخ وتاریخ گذشته باید مردود شود وبجایش یک مدل قانونی وعصری وعلمی جاگزین شود

>>>   همین طور که گلبدین را بدون کدام امتیاز به کابل اورد طالبان را هم همین طور می خو اهند که بیاورند گلو خو خر واری هم شرمنده شد که نه از این دینا شد و نه از او دینا گلبدین هر واقعا در فکر جهاد می بود باید کمر خود را همرای طالبا ن بسته می کرد و کفار را مانند شوروی خارج می کرد و باز درکابل می امد که مردم می دانست که او واقعا جهاد ی بود و او حالا دیده شد که جها دی نه بلکه به خاطر دالر همرای امریکا ها یکجا شد

>>>   نوشیدن می در مذهب ما گرچه حرام است
انچه که حلال است درین شهر کدام است
دولتی را که اساسش را اشغال واستعمار نهاده وگردانندگان ان اجنت ها ومزدوران بیگانه ها باشدمصارف مامور وعسکر وپولیسش را دیگران بپردازد تعلیم وتربیه ای اردو وپولیس توسط بیگانه ها انجام شود تنظیم دخل وخرچ بودیجه اش ذریعه ای ممثلین اجانب صورت بگیرد وسیل تکنوکرات های بی دین وبی وطن را برای بیدین ساختن ملت وبی تفاوت جلوه دادن افغانها در برابر تجاوزتورید نموده باشندو... وحکومتش را جان کیری با پای لنگ ودست های لرزانش بنا نهاده باشد وباز بی شرمانه بگوید که غنی برنده ای انتخابات بود!!! اگر برنده ای انتخابات بود چرا در حق اوظلم کرده دیگران را شریک حکم غلامی اوساختید؟ پس در همچو یک ملک ومملکت به دنبال جایز وناجایز وحلال وحرام نیاشیدبگذارید تا انچه برنامه وپلان اجانب است تطبیق گردد وراستش این است که اگر بگذارید ویاخیر انچه قبلابرنامه ریزی شده وپلان کرده اند عملی شدنی است
بهلی وال

>>>   برو بردار در افغا نسان قانون نیست اگر قا نو ن می بود در 5 سال دولت ع وغ کابینه اش تکمیل نشد در مدت شش ماه نتا یج انتخابات شورای ملی را اعلا ن نکرد در دوایر دولتی معاش یک کارمند 90 هزار است اما از کارمن دیگر 5 هزاراست در روز قیامت مردم از یخن ع وغ بی عدالت انشالله که خو اهدکرفت

>>>   مردم ما از 3 حوت درمقابل تجاوز شوری قیا م نمو دند حالا چرا مردم ما در برابر امریکا قیا م نمی کند فرق بین این دو متجاوز به نظر من نیست فقط امریکا برای افغا نستان دالر می دهد و دهن همه رهبران و کسانیکه در مقا م ها اند چوپ کرده است بیاید چرا واقعیت ها را بر ملا نمی کند تا چه وقت خاموش هستید

>>>   به : مردم ما از 3 حوت درمقابل تجاوز شوری ...
اصل قیام آنست که مردم برضد پاکستان ومزدوران آن کنند نه امریکا !

>>>   حالا قرن بیست و یکم و زمان زندگی دیجیتالی و عصر تدوین بهترین قوانین مدنی که مفاد آن بیان کتتده منافع ملی مردم و مجموع کشور باشد ، است.
جرگه ها تا جاییکه من بخاطر دارم مثلا لویه جرگه ی قومی دوران داود خان که در آن ایشان را یکصدا به حیث رییس جمهور بهتر بگویم تعیین کردند ، نمایندگی از مجموع مردم افغانستان نه بلکه نمایندگی از خان و خوانین می‌کرد.گذشته از آن بررسی و تصویب مسایل حقوقی کار افراد مسلکی است نه کار خان و فیودالیکه حاکم بر جان و مال رعیت است. و بسیاری از آنها بیسواد اند.البته ما احترام به عنعنات جرگه ی داریم و لی این جرگه امروز می‌تواند در حل و فصل مسایل درونی مربوط به یک قبیله و یا مردم یک محل باشد و مسایل ذات ا لبینی و اختلافات قومی را می‌تواند حل کند ، چنین جرگه ها امروز در دهات و قریه جات هندوستان بنام پنچایت نیز وجود دارد ولی این جرگه ها قانون ساز نیستند.
مردم رییس جمهور انتخاب می‌کند و پارلمان و مجلس سنا قوانین را غور و بر رسی و تصویب مینمایند و رییس جمهور انرا توشیح می‌کند.
تدویر لویه جرگه به هر نام و عنوانی که باشد اتلاف وقت و زمان صرف هنگفت پول میباشد و آنهم در شرایطیکه آواره‌ گان جنگ‌ها از اینجا و آنجا در زمستان سرد حتی در شهر کابل در زیر خیمه های سرد بدون نان و آب آشامیدنی به سر میبرند. با داشتن چنین جامعه ، چنین رهبران سیاسی ، موجودیت غارتگران ثروت ملی ، ملیونر های مافیایی ، دزدان و هم عده ای ملا یان مفسد ،که دعاگوی چنین رژیم اند ، انسان ،انسان افغان یا افغانستانی خجالت میکشد.
بامیانی

>>>   در حادثه ی سوم حو ت من جوان بیست ویک ساله بودم . تعدادی از تروریست مربوط حزب اسلامی و وابسته به ای اس ای. پاکستان در شهر کابل فعالیت های تخریبی را شروع و دکانداران شهر را مجبور ساختند که دکان‌ها را ببندند و شب آن از با منازل نعره ی الله و اکبر بلند شد و در بعضی خانه در بام آن تیپ های ثبت شده را از طریق اسپیکر های بزرگ چالان کرده و نعره ی الله و اکبر را به گوش مردم میرسانیدند . فردای آن یکعده به کوچه ها ریختند و همان نعره ی الله و اکبر . و شعار های ضد دولتی و شوروی . در میان شورشیان عده ا ی زیادی از اطفال نیز بودند . من در تلویزیون مصاحبه ی یکی از اینها را که مربوط قوم هزاره بود دیدم. از او ‌پرسیدند که چرا در بین شورشیان بودی و چرا ، او در جواب گفت که برای ما گفته بودند که کمونیست ها آمده اند و مساجد را آتش میزنند ، قرآن شریف را آتش میزنند مسلمان را میکشند....
دستگیر شد گان رها شدند به شمول اطفال به جز منافقین و عاملین.
در طول ده سال حکومت کمونیست ها من ندیدم که کسی مسجد را یا قرآن را بسوزاند و یا کسی را بنام مسلمان کسی زند انی کند بر عکس تعداد مساجد زباد شده رفت و اهل تشیع و تسنن هر کس به عبادت خود با امنیت کامل میپرداختند.
من منحیث یک افغان بیطرف حقیقت را میگویم و آن اینکه کمونیستها وطنفروش نبودند . من به چشم سر آمدن مجاهدین را دیدم در طول تاریخ افغانستان من چنین دزدان ماهر و آدمکشان مسلمان نما ندیده بوم . لذا سوم حوت یک قیام عوامفریبانه بر ضد مردم افغانستان بود و هر کسی با منطق کوبنده میخواهد با من جر و بحث کند در قید اسناد و منطق حاضر استم..
شفقت از نو آباد ده افغانان کابل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است