لیست ده نفری مجرمین سازمان یافته (عکس)
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۰۹    ۱۳۹۷/۱۲/۷ کد خبر: 157578 منبع: پرینت
وزارت داخله یک لیست تازۀ ده نفری مجرمین سازمان یافته را منتشر کرد:

مجرمین

مجرمین

مجرمین

مجرمین

مجرمین

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مجرمین
وزارت داخله
نظرات بینندگان:

>>>   دربین انها نام اشرف غنی احمدزی نسیت مجرم اصلی مانده است

>>>   محمود محمدی
همین چند روز پیش شاید یکماه نشده باشد
همین حسیب سرخه از همسایه کوچه ما مصطفی به زور و تهدید که زنت و خودته میکشم در روز روشن 5000 دالر گرفت و وکیل کوجچه هم شاهد بود و تهدید کرد در صورت شکایت مرتبه دوم مورده اینها اینجا میباشد.
کوچه سوم عقب بازار بوش کارته اریانا
خانه
کجا بود پولیس در صد متری خانه این نفر پوسته است
و جالب ترین موضوع حسیب سرخه در موتر رنجر پولیس گشت و گذار میکند

>>>   چرا عکس های آنانیکه ملیون ها دالر را دزدیدند نشر نمیشود ؟؟؟ این چی رازی باشد ؟؟

>>>   همه پنجشیری هستند ؟
براستی این لنده غران وحشی نام پرافتخار ما تاجکان را بد کرده
خداوند متعال همه ما را از شر این نجس ها رها سازند
آمین

>>>   او بیادر به لیست چه ضرورت است ؟
خو می گفت لغمانی و پنجشیری

>>>   این لیست مجرمین هست یا لیست مقومتگرایا
هههههههه
همه پنجشیری و لغمانی جمع شده

>>>   دزد های شمالی هستند ف اینها همه خودرا عـــیـــار فکر میکنند!!!!

>>>   وزارت داخله مرکز فساد است جنرالان و.مدیران آن دزدی ها واختلاس های صد برابر اینها کره اند این افراد اموال شخصی دیگران را سرقت کرده اند اما جنرالانودزدان وزارت داخله اموال بیت المال را غارت کرده اند

>>>   یک کمیته تحقیق لست ادارات مفسد دولتی رانشر نموده که نام وزارت داخله درصدرآن قرار دارد :
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از آسیب پذیری‌هایی در وزارت امور داخله هشدار می‌دهد که فساد اداری را در این وزارت به بار می‌آورند. این کمیته در گزارشی، بخش‌های تدارکات، لوژستیک و مدیریت منابع بشری وزارت امور داخله را زیر پوشش گرفته است و چه‌گونه‌گی فساد اداری را در این بخش‌ها، بازتاب داده است. بخش‌هایی که به باور کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، بیشتر با خطر دست‌برد و فساد روبرو استند. باری سلام، رییس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، گفت: «تعداد مجموعی یافته‌های ما هفتاد و پنج مورد است که بیست و هشت یافته در مورد بخش تدارکات است، دوازده یافته در مورد بخش لوژستیک و سی و پنج یافته دیگر در مورد منابع بشری و مدیریت منابع بشری. سفارش‌های ما هم هفتاد و چهار سفارش است.» در همین حال، وزارت امور داخله بر تلاش‌هایش از بهر پیکار با فساد و شناسایی آسیب پذیری‌های این وزارت در این زمینه، تأکید می‌ورزد. نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «رهبری وزارت امور داخله، بخش‌های آسیب پذیر این نهاد را شناسایی کرده‌اند و تعهد جدی وجود دارد تا در این بخش‌ها، به خاطر ایجاد شفافیت بهتر و ارایه خدمات بهتر و موثرتر، برنامه‌هایی را عملی کنند.» کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که در هنگام تهیه این گزارش، گواه بوده است که در وزارت امور داخله، از بهر پیکار با فساد، کارهایی هم انجام شده‌اند؛ اما این کمیته تأکید می‌ورزد که برای ریشه‌کن شدن فساد در این وزارت، به تلاش‌های بیشتری نیاز است.

>>>   لست اوغانهای فاشیست که باعث تباهی این کشور شدند را نیز باشد نشر کنند اگر مرده باید عکس شان نشر گردد تا مردم ادارد خودرا بالا عکس شان کنند مانند احمد شاه بابای گوسفندان نادرغدار و عبدالرحمان خان

>>>   جالب اینجاست که عده متعصب و فاشیست قوم پرست متوجه پنجشیری ها شده اند اما متوجه اوغانهای تروریست و فاشیست نه

>>>   بلی وطن داران چهار روز بعد غنی کاکا در یک
بهانه آزاد میکند این یک گپ دورغ آمیز است
اینها از چند قرن همین فرهنگ دورغ شان بوده واست
ملت خوش باور هم فگیر کرد که آخر اینها راست
میگوید دورغ در پیش اینها ما نند یک کلاس آب
خوردن وسلام هم وطن

>>>   باز هم باید گفت که مقاومت یعنی جنایت و لندغری دزدی اختطاف و قتل کسانی که خودرا مقاومتگران معرفی میکنند از همه اولتر انها لندغر دزد غاصب قاتل و جنایتکار هستند و درین لیست ولایت پنجشیر که خودرا میراث خوار مقاومتگران میدانند درجنایت دزدی اختطاف وقتل و قتال در صدر جدول قرار دارند وتمام جنایات که در شهر کابل به وقوع می پیوندد همه شان از دست همین لندغران شورای نظار است و این گروه بدنام و جنایتکار هرگز از مامردم تاجک نمایندگی کرده نمیتوانند
حامد از دهلی جدید

>>>   بینچشیرها خودوزد ن حرفوی است از مسعود رفته تا عبدالله وزارت داخله برای دوزدی بنچیری ها ساخته شده هر جنرال بنجشیری ۱۰۰ نفر اختیتاف گر و دوزد دارد دوزدی کابل کی میکند که به چنگبفتد یا بنجشیری است یا شمالی وال باز روز دومرها میشود مرگ به بنجشیریها این دوزدان ملی

>>>   کسا نیکه میلو ن ها دالر را اختلاص کرده اند انها زورمندان اند زور شا ن به انها نمی رسد فقط زور برای چند نفر خس دزد

>>>   حامد جان شاید تو گک در هندوستان مهاجر باشی اما متوجه باش اگرهمین مقاومت گران خلاص همین کسانی که ضد طالب و ضد فاشیزم هستند نمیبودند خدا میداند تو امروز مامای ۲۰ دانه طفل پاکستانی میبودی میدانم شاید فاشیست باشی اما حقیقت تلخ است جواب ما کمی سوخت دارد اما سالها در ذهن شما باقی خواهد ماند.

>>>   پس حکمتیار کو؟

>>>   معلوم نیست که حکومت افغانستان است یا اداره کابل؟ تمامی فعالیت های این حکومت ازکابل بیرون نمیشود.در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان باند مسلح و جنایت کاری فعالیت داردکه توسط زلمی و جاوید مجددی وکیل های حکومتی ساخته شده اندو حمایت میشوند.مسول این باند شخصی بنام ناشیر پیس تابه حال چندین قتل دزدی مسلحانه و باجگیری و اختطاف راانجام داده ومیدهد و هربارکه توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشود توسط زلمی مجددی دوباره رها میگردد، چند ماه پیش بخاطر اختطاف و انتقال یک زن شوهر دار به پاکستان دستگیر شده بوددوسه روز بعدبخاطر اشتراک در انتخابات از محبس بیرون کشیده و به زورمردم را مجبوربه رای دادن به زلمی ساختند،درین روز ها گروپ مسلح این جنایت کاردر شهر فیض آباددست به چورو ترورو دزدی مسلحانه میزنند که دیروز توسط نیروه های امنیتی بخاطردو قتل و ترورکه درین هفته درشهر فیض آباد صورت گرفته بوداز سرپل جدید فیض آباد دستگیر شده وبعداز انتقال به قومندانی امنیه توسط وکیل جاویداز چنگ پلیس بیرون گردیده و دوباره آزاد ساخته شد.چون اراکن بند پایه پولیس در بدخشان توسط زلمی مجددی وکیل پارلمان مقرر و حمایت میشودبه دستور مستقیم او ناشیر پیس و باند جنایت کارش گرفتار نمیگردند، قابل ذکر است این گروپ کار بارو انتقال مواد مخدررا که توسط وکیل جاوید پسر کاکاو شریک زلمی مجددی ایجاد شده است بدوش دارند. تمامی ارگان های امنیتی و کشفی در جریان هستند اما یا شریک هستند ویاهم بخاطر رضایت زلمی همرایشان همکاری میکنند.

>>>   اگر ما پنچشیری دزدی ویا قتل میکنیم حق ما است چون ما مقاومت وجهاد میکردیم وگرنه حالا تما دخترا برهنه میگشتند
قسیم به ثبوت از پنچشیر

>>>   را نام ملا تره خیل و برادر زاده هایش که در قتل و اختطاف در ساحه ناحیه دوازدهم و دزدی خانه ها و راه گیری ها در ان ناحیه دست دارند و چندین بار از جانب پولیس محل دستگیر شده بودند اما به اثر مداخله وملا تره خیل که حمایت ارگ را با خود دارد چرا نام انها درین لیست دیده نشده مردم دزدان و قاچاقبران و اختطاف چیان و خاینین ملی را خوب میشناسند اگر دولت از اارایه نام انها کوتاهی کنند اما دیده مردم را نمیتواند که انرا پنهان کند .

>>>   تاجک از پنچشیری هافرق دارد چرا که مردم تاجک نه دزد استند نه قاتل ونه بثبوت اما پنچشیری که استند

>>>   اول: در مورد مقاومت دربرابر طالب: پنجشیری ها نه تنها مقاومت نکردند .ازکابل
بدون هیچ دلیلی فرار نمودند و تنگی پنجشیر را منفجر کردند . مردم شمالی تهنا در میدان ماندند.هزاره ها در فرنجل (غوربند) طالبان را کست دادند. و مسعود به طالب
پیام میته که شما اول حساب هزاره ها را روشن کنید باز ما وشما گپ میزنیم. شما
یک سند نشان بیتین که پنجشیری ها در برابر طالبان جنگیده باشد. هزاران فیلم وجود دارد که که شورای ....نظار در کابل در کنار طالب علیه وطن داران هزاره جنگیدند. در دشت شمالی هم تاجیک ها و هزاره در برابر طالب جنگیدند
البته سالنگی ها هم در جنگ بودند. مردم قندوز.تخار.سمنگان بدخشان .و هزاره
تا اخرین لحظات مقاومت کردند شورای نظار تا امدن امریکایی ها در سوراخ ها پت بودند کلشان از طریق خوست فرین در غار های کوه های بدخشان پت شده بودند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است