دهن كجى غنى غلجايى به دودمان درانى ها!
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۳۵    ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ کد خبر: 157736 منبع: پرینت

اشرف غنى از فرط انزواى سياسى و شگرد هاى استخباراتى حريف درانى اش كرزى چنان عصبانى است كه چون مار به خود مى پيچد و پيوسته هذيان مى گويد.

او كه همواره خود را سلاله مشترك احمدشاه درانى و ميرويس خان هوتك معرفى مى نمود، شيفته امير با صلابت عبدالرحمن خان ، ادامه دهنده فصل ناتمام امير امان الله خان و مجرى برنامه هاى سردار محمد داود خان معرفى مى نمود و بار ها از تملق حامد كرزى را ملى مشر خطاب كرد و ميدان هوايى بين المللى كابل را به نام بدنام وى مسمىٰ نمود. حالا مى گويد كه :

تمام سران و حاكمان درانى از احمد شاه بابا تا حامد كرزى لالا با كشتن پدر توسط پسر، برادر توسط برادر و بچه كاكا توسط بچه كاكا يعنى بدون مشروعيت بقدرت رسيده اند. اين تنها منم كه با آراى پاك و معصومانه گوسفندانِ بى زبان به سرير ارگ تكيه زده ام.

فكر مى كنم در حال حاضر يگانه شخصيت ايده آل سياسى و رول مودل كاريزماتيك وى در تاريخ پنجهزار ساله افغانستان، فقط و فقط محمد گل خان مومند، پدر فاشيزم مانده و بس.

بدين ترتيب او حاكميت سه صد ساله درانى ها را زير سئوال برده، فاقد مشروعيت مى داند و با اين گفته ها قيد پشتونوالى را هم زده است.

محمد عارف منصوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرزی
غنی
غلجایی
نظرات بینندگان:

>>>   اشرف غنی کوچی دو مین مغز فاشیستی در جهان بعد از هتلر
هدف سیاسی فاشیسم، استقرار تکه قومی وسلطه یک نظام خودکامه غیر پارلمانی و متکی به تمرکز قدرت در دولت بوده است که با برانداختن سوسیالیسم و آزادی های فردی همراه باشد.
غنی کوچی یک آدم نامرد است که در طول زندگی اش با هیچ قوم دیگر اصیل افغانستان وفا نکرده است.
غنی از همه اوغان های متعصب ا حکومت تکه قومی مستبد را غنی ساخته است و در کجای از این لست وحدت ملی است دراین سهمیه‌بندی کجاست؟
١. رييس جمهور - پشتون
٢. مشاور شوراي امنيت ملي - پشتون
٣. رييس عمومي امنيت ملي - پشتون
٤. وزير دفاع - پشتون
٥. وزير ماليه - پشتون
٦. وزير مخابرات - پشتون
٧. وزير انكشاف دهات - پشتون
٨. وزير زراعت - پشتون
٩. وزير اقوام و قبائل - پشتون
١٠. وزير دولت در امور پارلماني - پشتون
١١. وزير اطلاعات و فرهنگ - پشتون
١٢. رييس ستر محكمه - پشتون
١٣. لوي سارنوال - پشتون
١٤. رييس كميسيون ملي تداركات - پشتون
١٥. رييس كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي - پشتون
١٦. رييس شوراي عالي طبي - پشتون
١٧. رييس مجلس سنا - پشتون
17. رييس اكادمي علوم افغانستان - پشتون
١٨. رييس راديو تلوزيون ملي - پشتون
١٩. رييس دافغانستان بانك - پشتون
٢٠. رييس پشتني بانك - پشتون
٢١. رييس عمومي گاز مايع و مواد نفتي - پشتون
٢٢. رييس انكشاف زون كابل - پشتون
٢٣. رييس بورد عدلي و قضايي - پشتون
٢٤. رييس كريكت بورد - پشتون
٢٥. رييس كميته ملي المپيك و تربيت بدني - پشتون
٢٦. رييس عمومي احصائيه مركزي - پشتون
٢٧. رييس شركت هوايي آريانا - پشتون
٢٨. معين كُل گمركات افغانستان - پشتون
٢٩. رييس كميسيون انتخابات - پشتون
٣٠. رييس بانك ملي افغان - پشتون
٣١. معاون اول وزارت دفاع - پشتون
٣٢. معين تاميناتي وزارت دفاع - پشتون
٣٣. قوماندان قول اردوي كماندو - پشتون
٣٤. قوماندان قول اردوي شاهين - پشتون
٣٥. قوماندان قول اردوي ميوند - پشتون
٣٦. قوماندان قول اردوي اتل - پشتون
۳۷. قوماندان قول اردوی تندر - پشتون
۳۸. قوماندان قول اردوی سیلاب -پشتون
۳۹. قوماندان عمومي سرحدي - پشتون
۴۰ . پيژندوال وزارت دفاع - پشتون
۴۱. رييس ارتباط خارجه وزارت دفاع - پشتون
۴۲. رييس روابط عامه و سخنگوي وزارت دفاع - پشتون
۴۳. معاون اول وزارت داخله - پشتون
۴۴.معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
۴۵.معاون معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
۴۶. معين تاميناتي وزارت داخله - پشتون
۴۷. معين محافظت عامه وزارت داخله - پشتون
۴٨. معين اداري وزارت داخله - پشتون

۵۰. رييس عمومي استخبارات وزارت داخله - پشتون

۵۱. قوماندان عمومي نظم و امن عامه وزارت داخله – پشتون

۵۲. رييس عمومي لوژستيك وزارت داخله – پشتون

۵۳. رييس عمومي تعميرات وزارت داخله - پشتون
۵۴. رييس تداركات وزارت داخله - پشتون
۵۵. رييس مالي وزارت داخله - پشتون
۵۶. معين سياسي وزارت امور خارجه - پشتون
۵۷. معين اقتصادي وزارت خارجه - پشتون
۵٨. رييس اداري وزارت خارجه - پشتون
۶۰. رييس تشريفات وزارت خارجه - پشتون
۶۱. رييس انستيتوت ديپلماسي وزارت خارجه - پشتون
۶۲. رييس همكاري هاي امنيتي وزارت خارجه - پشتون
۶۳. رييس امور پارلماني وزارت خارجه - پشتون
۶۴. رييس رياست پنجم سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۵. رييس رياست دوم سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۶. رييس رياست اول سياسي وزارت خارجه - پشتون
۶۷. رييس رياست ملل متحد وزارت وزارت خارجه - پشتون
۶٨. رييس همكاريهاي منطقه اي وزارت خارجه - پشتون
۶۹. رييس نمايندگي هاي ولايتي وزارت خارجه - پشتون
۷۰. سفير افغانستان در آمريكا - پشتون
۷۱. سفير افغانستان در كانادا - پشتون
۷۲. سفير افغانستان در جرمنى - پشتون
۷۳. سفير افغانستان در فدراسيون - پشتون
۷۴. سفير افغانستان در ويانا - پشتون
۷۵. سفير افغانستان در خلق چين - پشتون
۷۶. سفير افغانستان در پاكستان - پشتون
۷۷. سفير افغانستان در جاپان - پشتون
۷٨. سفير افغانستان در هندوستان - پشتون
۷۹. سفير افغانستان در ايتاليا - پشتون
٨۰. سفير افغانستان در ناروى - پشتون
٨۱. سفير افغانستان در كشور شاهي اوردن - پشتون
٨۲. سفير افغانستان در فرانسه - پشتون
٨۳. سفير افغانستان در دوحه قطر - پشتون
٨۴. سفير افغانستان در عربستان - پشتون
٨۵. سفير افغانستان در بلجيم - پشتون
٨۶. سفير افغانستان در كوريا جنوبي - پشتون
٨۷. جنرال قنسل افغانستان در دبى - پشتون
٨٨. جنرال قونسل افغانستان در پشاور - پشتون
٨۹. جنرال قونسل افغانستان در كراچى - پشتون
۹۰. جنرال قنسل در كويته - پشتون
۹۱. جنرال قنسل افغانستان در بن جرمنى - پشتون
۹۲. جنرال قنسل افغانستان در مرى تركمنستان - پشتون
۹۳. جنرال قونسل افغانستان در استانبول تركيه - پشتون
۹۴. سرپرست جنرال قونسل افغانستان در نيويارک - پشتون
۹۵. معين امور شاروالي هاي ارگانهاي محل - پشتون
۹۶. معين مالي و اداري ارگانهاي محل - پشتون
۹۷. رييس اداره مبارزه با فساد اداري - پشتون
۹٨.والی قندهار -پشتون
۹۹.والی ننگهار- پشتون
۱۰۰.والی غزنی- پشتون
۱۰۱.والی خوست -پشتون
۱۰۲.ولی پکتیا- پشتون
۱۰۳.والی پکتیکا -پشتون
۱۰٤.والی قندوز -پشتون
۱۰٥.والی بغلان -پشتون
۱۰۶.والی‌ کنر- پشتون
۱۰۷.والی میدان وردک-پشتون
۱۰٨.والی هلمند -پشتون
۱۰۹.والی لوگر - پشتون
۱۱۰. فرمانده پولیس ۲۰ولایت -پشتون
۱۱۱. ریاست های ۲۳ ولایتی امنیت ملی -پشتون
۱۱۲.قومندان قول اردوی هوایی- پشتون
۱۱۳.رییس میدان هوایی کابل- پشتون
۱۱۴.رییس شرکت برشنا- پشتون
۱۱۵.سی پست ریاست های ارگان محل- پشتون
اگر کانکور سهمیه‌بندی شد این بست‌ها هم باید سهمیه‌بندی شوند
غنی احمدزی ناکام‌ ترین سیاستگر قوم افغان « پشون » پساطالبانی است اعمال غنی صرفا شماری از نوچه‌ ناسیونالیست‌ های برتری طلب، کم سوادان قوم افغان و پیران شوونیست پشتو زبان را خوشحال می‌کند و بس غنی نه تنها رهبران ازبک، تاجیک و هزاره را از خود دور کرد که با شمار زیادی از متحدان سیاسی همتبار قوم افغان خودش نیز سر به مهر نشست.

>>>   این اشرف غنی زره وجدان داشته باشد با خواندن این لست طویل باید فورآ استعفی بدهد از افغانستان در مدت چند روز از افغانستان خارج شود . مگر این شخص آنقدر فاشیست و بیغیرت است که چشمش کور وجدان علش بکلی مختل شده است که بجز کرسی در ریاست جمهوری چیز دیگر نمی شناسد.

>>>   از گیلایه و شکایت چیزی جور نمیشود هر که امد تبار خودرا می اورددر زمان استاد ربانی همه از بد خشان بودند اینها اگر پشتون را مقررداشته اند حد اقل تنوع قبایل وفبیله هارا رعایب نموده اند در زمان امیر حبیب الله خادم دین رسول الله یکی از دوست هایش تقاضای کرسی وچوکی نمود چون جای خالی نمانده بود گفت بچیم خودت عسکر باش ولی تا جنرال راهم می توانی بزنی از مزاح که بگذریم در زمان تره کی نصف افغانستان خودرا قوم تره کی میگفت یک زمان دور محمد زای ها بود حال سلاله ای احمد زای حکمروای دارد کنون که دیگر مغز متفکر دوم جهان بودن این دکته ای انگلیس کهنه شده پس ازین کار ارای ندارد اینها بجان هم افتیده اندحقایقی را که همه میدانستند ومیگفتند واینها همه حقایق را رد مینمودند کنون از مجبوری خود لب باز نموده اهسته اهسته جنایات درانی هارا بیان میکنند یک زمانی باز دور درانی ها که امد پرده از وحشت غلجای ها بر میدارند چون دیگر حریف بالفعل ندارند دیگران همه را قلع وقمع نموده اندپس ازین تاجک وهزاره وایماق را بخود سیال وشریک نمیدانند چون محقق ونور واسماعیل را بجای خود نشانده وقانونی ومحمدی وفساد الدین ربانی را خریده اند از که بگویند؟ومتاسفانه خودرا نیز چنان بزرگ می بینند که دیگران را اصلا به نظر نمی اورند اینجاست که باقی مانده غلزای یعنی بچه های دزد ودرانی امید اختلاف اینها رونق یابذ تا ما که از سران بی سروپای خود مایوس شده ایم حد اقل از شر انها در امان باشیم
تبنگچی

>>>   تاجایکه‌ معلوم‌است همه ایشان به لیاقت و وطن دوستی خود آمده اند ولی یک ملیون پنچرمین که از پشت خر و گاو آمدند ریس وزیر شدند واخرین نتیجه آن همین که حکومت را به صفر ضرب کرد که تا حال جور نمی‌شود و به یکباره گی به چور شروع کردند در پهلوی این باید لست دزدان مسلکی را نیز نشر کنید که کدام اش زیاتر است

>>>   دفر اویانی
اعتراف ها و اقرار های احمدزی را در باره سردمداریی نیاکانش، در کتابها و کتابچه های خود نگهداری کنیم جاوید؛
چونکه افغانیت نبوده و نیست بر پایه پاکی و راستی؛ فردا ازین اعتراف بر راستی، کتمان کند.

>>>   یب جان امانی‎.
منطقه هرکس به خودش !
وقتیکه میگویند در مناطق پشتونها باید خود شان حاکم باشند، ما میگوییم که در مناطق تاجیکان هم باید خود تاجیکها حاکم باشند. پشتونها مناطق خود را برای خود قایم کرده اند،اما میخواهند بالای مناطق ما هم حکومت کنند.
اگرمن قدرت داشته باشم و بتوانم، نمیگذارم کسی یک خس را هم ازمناطق تاجیکان بدون اجازه و فیصله خود شان از جایش تکان بدهد. نمی گذارم که هیچ غیر تاجیک بالای تاجیکان حکم براند. نمی گذارم که ثروت و پیداوار و دارایی های مناطق تاجیک نشین را کسانی دیگری ، هرکس که باشند، به بهانه های مختلف به یغما برند و خود تاجیکان از گرسنگی و ناداری عذاب کشند. اگر دیگران حاکمیت میخواهند، تاجیکان هم حاکمیت میخواهند. اگر دیگران مناطق خود را خاص برای خود دارند، تاجیکان نیز مناطق خود را نباید پایمال دیگران سازند. چرا دیگران همه چیز را برای خود بخواهند اما تاجیکان خاموش بمانند؟!

>>>   مر راوی
حاکمیت واداره مناطق پشتون نشین شرق و جنوب در دست خود پشتونهاست. در این زمینه کدام مشکل بزرگ ندارند. اما همه گپ،همه تپ و تلاش شان در این جهت است که مناطق غیر پشتون را تابع خود سازند و حاکمیت پشتونی را در آن قایم و دایم گردانند. همه نیروهای مسلح و ملکی پشتون، همه حزبها و افراد مطرح سیاسی اش، هرقدر که با هم اختلاف داشته باشند، در این گپ همنظر و همپیمان اند که مناطق غیر پشتون را به قیمومیت و اسارت خویش درآورند. این کار را هم از طریق دولت پشتونی - تعیین والی های پشتون، تعیین مسوولین امینتی پشتون، تعیین رییس های پشتون و غیره - هم از طریق نیرو های مسلح به ظاهر غیر دولتی طالب ، گلبدینی و دیگران شان ، انجام میدهند. از چندین جهت ، با چندین نیرو ، با چندین طرح و نقشه ، به سوی تامین همین هدف به پیش میروند تا حاکمیت مطلقه پشتونی شان تکمیل شود. بعد برنامه های خطرناک دیگری که دارند عملی خواهند کرد. مناطق زیست تاجیکان آماج اصلی کنونی شان است.

>>>   واقعا پشتون بازار شده است.

>>>   یک منبع گفت : اشرف غنی می خواهد نام میدان هوائی کابل را از کرزی تغیر وبه نام میدان هوائی ضیا الحق امرخیل مسمی سازد وسرک فرعی دروازه میدان الی داخل میدان رابه نام کرزی مسمی میسازد

>>>   اوغان ها هم اصل وبدل دارند تعدادی اوغان های اصل وتعدادی اوغان های بدل هستند

>>>   د قولترین و دروغگوی ترین و قومگرا ترین و فاسد ترین و معتصب ترین شخص در تاریخ کشور ما پس از عبدارحمن خان و مهمند و تره کی و امین اشرف غنی احمدزی عوام خود خواه قدرت طلب خود کامه همین شخص است که در صورت خطر به قدرت تقلبی و جعلی که بدست گرفته کسی را مانع قدرتش بداند نهایت با بد زبانی و توهین و تحقیر و دشنام در مقابل ان عمل میکند زنش که یک لبنانی یهودی است هم تحت تاثیر این روانی گردیده بطرفداری از قومگرایی و تعصب و زشت گویی و عوام فریبی اشرف غنی احمدزی روی اورده و عادت کرده است .

>>>   از کسی که به انواع بیماری های روانی مصاب است نباید شکایت کرد. باید از گوسفندانی که او را برشانه های فربه خود به ارگ رسانیدند، حساب گرفت.
داود نیستانی

>>>   ناگفته نماند که آقای ویسی سفیر در آسترالیا و نصیر اندیشه معین اداری وزارت خارجه ایشان را پشتون می خوانند

>>>   فقط راه عنصری بلخی باقی مانده!

>>>   نه کل باشد و نه کدو خاک در سر هر دو


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است