خاموشی مرگ است ما هنوز زنده ایم
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۹    ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ کد خبر: 157761 منبع: پرینت

بدون حضور داشت دولت افغانستان از چندی بدینسو پشت در های بسته آقای زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا با طالبان 30 میلیون نفوس این سرزمین را تعیین سرنوشت میکند اما زمامداران ما خمی به آبرو نمی آورند.
خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش بدست خویش بنوشت
به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت

نمیدانم از کجا آغاز کنم با کی بگویم آیا گوش شنوای باورمند به منافع ملی وجود دارد.
روزی نیست که در کشور ما از کشته ها پشته ساخته نشود روزی نیست که مادری به سوگ فرزند دلبندش فریاد نزند، هر روز شاهد این همه درد و رنج ها بوده و هستیم، جناب رئیس جمهور آقای اشرف غنی به این باور است که در زمان حکومت وحدت ملی 45 هزار انسان این سرزمین قربانی شده اند اما جناب آقای محمد حنیف اتمر کاندید دیگر ریاست جمهوری ارقام تلفات را اضافه تر از 51 هزار و مجروحین را در حدود 80 هزار نفر میگوید همین لحظه سربازان جانباز و فدا کار ما در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس و در مناطق دیگر در ولایت سرپل در محاصره دشمن قرار دارند فریاد شان بخاطر رسانیدن کمک به آسمان بلند است. از سوی دیگر همه مصروف کمپاین قبل از وقت انتخابات ریاست جمهوری اند با وعده ها و شعار های میانتهی محافل پر شکوه برگزار میشود هر یک از اینها از صداقت و خدمت گذاری برای مردم آنچه که در زبان شان میاید وعده میدهند اکثر این وعده ها وعده های سر خرمن اند من نمیخواستم این مقاله را اینقدر سخت و انتقادی بنویسم اما مجبورم دیگر چاره ای ندارم .
ناله را هرچند ميخواهم كه پنهان سر دهم
سينه ميگويد كه من تنگ آمدم فرياد كن

به باور من مردم افغانستان از همین لحظه اگر با تقدسهاي جعلي و بي محتوا و دروغين موجود در جامعه خود مبارزه نكنند جامعه شان در آینده نه چندان دور تبديل به مردابي ايستاده خواهد شد كه در آن زالوهاي مقدسي به قدرت میرسند كه فقط با خون انسان تغذيه و رشد نموده جز دروغ و اعوام فریبی چیز دیگری ندارند و اين زالوهاي مقدس فقط با ويتامين تعظيم و احترام خود باوری و خود پرستی چاق و فربه ميگردند آنقدر چاق كه اگر خون همه ملت را به مكند باز كفاف شان نميكند و براي زنده ماندن بازهم احتياج به خون بيشتري خواهند داشت از جمع شان آنهائيكه داراي تقوا هستند خود مشخص اند و احترام شان در هر حال برقرار است ولي زالوها هم نمايان هستند و هركسي آنان را مي بيند و میشناسد که توماری از فریبکاری در جیب شان بوده با این تصور که مردم افغانستان هیچ چیز را نمیدانند مبارزه با اينها يك فريضه انسانی و اسلامی است تا ملت خویش را از سنگيني شعار های دروغین شان نجات دهیم، نمیدانم این قلم تا کجا با من یاری خواهد کرد . تا مفصل تر بنویسم درد دل کنم چون در کشور عزیزم افغانستان بر سر هر شاخي جغدي را نشسته مي بينم خدا آخر و عاقبت اين افغانستان پر جغد سیاسی را به خير كند اي مردم اي فرزندان انسان و انسانیت بيائيد عدالتخواه شويم ! نمیدانم

انسان امروزي آن هم در قرن بیست و یک در کشور من غرق در مصيبتها است بخاطر اينكه بي عدالت و خودخواه و فزون طلب شده اند آنچه را كه براي خود ميخواهد براي ديگران نميخواهد. خود را در حالیکه بهره ای از ارزش های صداقت و خدمت گذاری میدانند اما از این ارزش ها بهره ای ندارند متاسفانه خویش را از هر کس صادق تر مسلمان بهتر و افضل تر ميدانند. براي خود و نزدیکان خود هر حقي قايل اند و براي ديگران هيچ و همين طرز فكر ريشه همه مصيبتهائي است كه انسان امروزي بخصوص رهبران سیاسی ما به آن دچار اند. براي اينكه از مصيبت ها بدر آئيم بيائيد مرد و زن پیر و جوان بخاطر نجات وطن خود راه خود را از این بت های سیاسی جدا کنیم همه روزه سر سختانه با بي عدالتي در تمام اشكالش مبارزه كنيم. امروز بزركترين بي عدالتي ها در زير ماسك های دروغين خدمت گذاری انجام ميشود و عده اي انگشت شمار ولی محدود و زرنگ و فزون طلب و حتی خدا نترس، جامعه تقدس خدمت گذاری را بخود اختصاص داده اند اما در حقیقت امر و فقط با درست كردن يك شكل ظاهري خدمت گذاری بي تقوا و بي محتوا دست بهر بي عدالتي ميزنند.

بيایيد اين ماسكهاي تقدسي را كه عده اي محدودی شياد خودپرست بر چهره مكروه خود كشيده اند بي ملاحظه پاره كنيم وگرنه سنگینی خدمت گذاری تقدس دروغين شان پشت ملت را براي هميشه خم و جامعه را با رايج كردن پذیرش ببر های کاغذی تباه خواهد كرد. همه بی عدالتی ها نابسامانی ها را میبینیم باز هیچ كسي جراات اعتراض به بي عدالتي هاي شان را ندارد من نسبت به گذشته تا نفس در تن دارم علیه ادامه این خود پرستي ها بي عدالتي ها و فزون طلبي ها مبارزه خواهم کرد متاسفانه امروز مردم ما فقط چوب سوخت همين خود خواهان گردیده اند شعار های قلابی وعده های قلابی و بي تقواي امروز ظلم و جنايت و خيانت شان نسبت به انسانيت كمتر از ديكتاتورهای خود کامه ديروز نيست. ميگويند كه ماهي از سر مي گندد و نه از دم. بيائيد اين سر هاي گنديده را اگر قابل علاج است معالجه كنيم و گرنه دور بيندازيم تا كل جامعه از گند خدمتگذاران دروغين آنها نجات یابند. اي مردم بيائيد دست از خودخواهي برداشته و عدالتخواه شويم تا انسانيت به آسايش حقيقي و امنيت برسد.

در همه جای دنیا از اول تاریخ تا به امروز مبارزه انسان های عدالت خواه و تحت ستم بر علیه انسانهای ظالم و حکومتهای ستمگر وجود داشته است. مبارزین حقیقی و در کنار آنها خائین فرصت طلب و سوء استفاده گر هم در نقش مبارز در همه ادوار و در همه صحنه های مبارزاتی وجود داشته اند. امروز در صحنه مبارزه ملت آگاه افغانستان علیه جفای که هر روز دامنگیر مردم ماست مبارزه کنیم وظیفه ماست تا صادق را از منافق و صادقین را از مدعیان دروغین و فرصت طلب، تشنه قدرت و دنیا پرست تشخیص دهیم و به طرفداری از ندای حقانیت ملت خویش بپردازیم در غیر آن بیرونی ها شما را تعین سرنوشت میکنند و سیاسیون داخلی بشمول یک عده رهبران قلابی نظاره گر اوضاع خواهند بود.

احمد سعیدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خاموشی
سعیدی
نظرات بینندگان:

>>>   اقای محترم سعیدی!
ایا اینهایکه تعیین سرنوشت را در بن بناء نهادند، مګر بار دیګر حق سرنوشت بار دوم را شما از ایشان سلب کرده اید؟
اګر واقعیت را گفته نه مبتواند لا اقل بگذارد مردم فکر کنند و قضاوت نه شما!
شریف

>>>   لطیف پدرام:

در سایت انترنتی هشت صبح امروز ۲۱ حوت۱۳۹۷ مقاله ای به این عنوان"پشتون ها و تاجیک ها از یگانه گی تا بیگانه گی" خواندم و این پاسخ کوتاه را نوشتم.

هر قدر ستم گری ملی و اجتماعی عمیق شود به همان پیمانه نزاع های قومی و طبقاتی و اجتماعی عمیق می شوند.
شوونیست های بی آزرمی که در پی تحقق هویت خود بر دیگر هویت ها می باشند عامل اصلی این بحران ها و انقطاب ها اند. ظلم است که بی ثباتی،بحران،کینه و نفرت ایجاد می کند نه عدالت و عدالت طلبی. اگر پشتون ها و تاجیک ها این همه مشترکات دارند و دو روی یک سکه اند، پس درهمان تذکره ی الکترونیکی بنویسید قوم پشتون ملت تاجیک، تا بدانیم که واقعا یکی هستیم. چرا از آن زاویه مطرح نمی کنید که افغان ها هویت تاجیکان را مثلا به حیث هویت ملی بپذیرند. نام افغانستان هم که یک نام جعلی و چندروزه است کدام نام تاریخی نیست. پس توصیه ی من به همه ی آن هایی که ظاهرا ادعای عدالت خواهی و انسانیت دارند این است فریب کارانه گپ نزنید هویت های اقوام را به رسمیت بشناسید،توزیع عادلانه ی قدرت را میان همه ی اقوام و شهروندان بپذیرید این تنها راه نجات از بحران است. اگر راست می گویید چرا بر سر کلمه ی افغان این قدر حساس هستید؟
من چرا خراسان را به عنوان نام کشور پیشنهاد کردم؟ برای این که آریا و آریا بازی بوی فاشیزم هیتلری می دهد و من از هر چه هیتلر، فاشیزم، تبعیض طلبی و ستمگری بیزارم. خود را دایه ی مهربانتر از مادر جا نزنید توصیه هم نکنید فقط به عدالت احترام بگذارید.
در افغانستان اقوام در کنار هم زیسته اند اما نه به عنوان اقوام برابر و شهروندان دارای حقوق برابر،بلکه به عنوان برده گان زیر دست یک ارباب قومی. این دولت-ملت شدن ای که این آقا در این مقاله می گوید حل کردن همه ی هویت ها در یک هویت افغانی است. ما دولت-ملت ای می خواهیم که نه از طریق نفی هویت های اقوام،بلکه از طریق به رسمیت شناختن آن ها، احترام گذاشتن به آن ها با تضمین های حقوقی در قوانین، در قانون اساسی و در چهارچوب های کاملا دموکراتیک شکل بگیرد و تحقق پیدا کند.

>>>   Abdul Hai Khurasani
آیا فقط پشتونها/افغان‌ها،در دوطرف مرز این کشور حایل؛جدا از هم افتاده اند،تاجیک ها و ازبیک ها چطور؟
محمد اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی در دیدار با اساتید دانشگاه سیدجمال الدین افغانی و مکاتب استان کنر به مسؤولین گفت:
«پشتونها که در دوسوی مرز جدا از هم افتاده اند؛ دارای احساسات ،فکر،تاریخ،ارزش‌ها و آیندهٔ مشترک هستند،باید بصورت خاص مورد توجه قرار گیرند»
«پوهنتون‌های: خوست،کنر، پکتیا، پکتیکا،کندهار و هلمند، باید برای پشتونهای هردو طرف،مراکز وصل و روشنایی باشند.»
« توجه داشته باشید که به این پوهنتونها فقط به عنوان پوهنتون های ولایات نگاه نکنید اینها بصورت عام برای افغانستان و بصورت خاص برای پشتونهای دوطرف جهت آینده برنامه ریزی نماید.»

آیا محمد اشرف غنی مطابق همین دیدگاه و فرمول حاضر است بپذیرد،که دانشگاهای هرات،بلخ ،فاراب/ فاریاب ،جوزجانان ،تخارستان،هیرمند و قطغن،با دانشگاه های؛ ایران،تاجیکستان و ازبیکستان عمل نمایند،یا این معیار فقط مخصوص افغان ها/ پشتونهای دو طرف مرز بین المللی می باشد؟
با توجه به معیار محمد اشرف غنی؛ تاجیک ها و ازبیک ها هم می توانند مرز های بین المللی؛با ایران،تاجیکستان،ازبیکستان و ترکمنستان را نپذیرند و به این صورت می توان پیش بینی کرد که شیرازهٔ هویت جعلی این کشور ماتمزده با همین دیدگاه بیمار رئیس حکومت وحدت ملی آهنگ فروپاشی پرشتاب را در پیش گیرد.
راه اقتدار و عظمت (این برگ بازمانده از تمام تمدن خراسان)تنها احیاء خراسان،قانون اساسی شهروند محور،دموکراسی و کثرت گرایی خواهد بود نه تفکر فاشیسم افغانی.

یادداشت:
لینک سخنرانی دکتر اشرف غنی در کامنت نخست در اختیار شماست،دقیقه ۱۲-۱۴ را مشاهده نمایید.

>>>   طریقه اسان مرگ را من برای تان نشان می‌دهم یک کپه زهر بخورید آرام در بستر بخوابید دیر دیدن دنیا بالای تان حرام خواهد شد سرنوشت سی میلیون نفر را شما فاحشه های سیاسی خراب ساخته اید تنها شمه هستید که تشویش دارید چون به آمدن صلح کسی همرای شلغم شما ها را برابر نمیکند چون بازار تان را همین کفار رونق داده است و همین کفار پس ذلیل میسازد چون خود فروخته هستید پیش سی میلیون مردم اهمیت ندارید

>>>   پدرام را نقد کردن آسان است ولی پدرام شدن کار دشوار!

در اوج رستاخیز تغییر یک هیئت حکومتی بعد از این که دکتر پدرام راضی شد به خانه آمدند، پیشنهاد دو وزارت از جمله وزارت خارجه را دادند، البته چک سفید را هم روی میز گذاشتند.

دکتر پدرام به آنها گفت: زیر عکس قهرمان ملی به من چنین پیشنهاد می کنید؟
آنها دلیل آوردند...
دکتر پدرام عریان گفت: من اصل نظام تان را غیر مشروع می دانم، روز دوم تشکیل حکومت وحدت ملی در تالار لویه جرگه همایش بزرگ بر علیه تان دایر کردم، حالا بیایم وزیر وزارت شما شوم؟
آنهم وزارت خارجه، از ریش تاجیک می گیرید به سبیلش پیوند می زنید؟
سکوت سنگین حاکم شد...
باز ادامه داد: چک سفید را هم ببرید اینجا چیزی برای فروش نداریم، مشکل این وطن با معامله گری حل نمی شود عزیزان، زخم این کشور ریشه در بی عدالتی دارد از نام کشور که قومی است تا پرچم، سرود ملی، وزارت ها، ریاست ها، تمرکز قدرت و...
چای تان را بخورید مهمان و عزیز ما هستید، ما مشکلات اقتصادی شدید داریم این را هم می دانیم طرفداران ما را از حکومت به بهانه ای مختلف اخراج می کنید یا عمدی جذب نمی کنید، با این حال #ما_اینجا_چیزی_برای_فروش_نداریم!

پ.ن: آنهای که تا چند روز پیش نقد می کردند حالا به خاطر یک پستِ که تداوم آن معلوم نیست مردم را توهین می کنند.

شفق‌سیاه‌پوش

>>>   مهمترین دست‌آوردهای سیاست غلط و لجوجانه آقای غنی شرات انداز طی پنچ سال سال به این قرار است
حکومت غنی در کشورما ۵۴۲ انتحاری مهندس شده
حکومت غنی ۱۸۰۰۰۰ نفر مرد عادی در انتحاری کشته شدند
حکومت غنی 45000 افسروسرباز شهید
حکومت غنی ۱۶۰۰۰ نفر اردوی ملی شجاع کشور کشته شدند
حکومت غنی ۱۵۰ ساختمان در کابل از اثر آسیب انفجار و انتحار تخریب شد
حکومت غنی ۸۰۰۰ طالبان آزاد شد و از بین بردن روحیه جنگی درمیان نیروهای نظامی و امنیتی. امروزه دیگر حتی نیروهای امنیتی، روحیه و انگیزه مبارزه با طالبان را ندارند.
حکومت غنی ۶۰۰۰۰ هزار زن بیوه شد
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻨﻲ از اثرفقر و بیکاری ﻟﻜﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺭا ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺳﺎﺧﺖ شد.
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻨﻲ ﺩاﺭاﻱ ﻣﻠﺖ ﺭا ﺩﺯﺩﻱ ﻛﺮﺩ و ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اش افزوده اند.
حکومت غنی ۱۴ ولایت کشور به محاصره طالبان در آمده است
حکومت غنی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ دالر افغانستان از آمریکا قرضار شد
حکومت غنی ۳۲ وکیلان پارلمان کشته شد
حکومت غنی ۸۰ فیصد مردم کشوربرباد واز وطن فراری شد
حکومت غنی از هرنگاه در حکومت داری ۹۰ فیصد ناکام شد
حکومت غنی ۲۴۳ تظاهرات بزرگ برضد حکومت وحدت ملی شد
حکومت غنی ده ها نفر زد طالب کوش مالی و گرفتار شد
حکومت غنی قهرمان جبار و جنرال رازق کشته شد
حکومت غنی پارلمان تبدیل به ﻗﻮﻡ پرستی و فساد شد
حکومت غنی در ارگ غیره ﺗﻴﻢ ﺧﻮﺩﺵ دیگر قوم نیست
حکومت غنی سرک های مان از اثر بی توجه تخریب شد
حکومت غنی تعصیبات قومی سمتی به اوج خود رسید ، به خاطر سیاست‌های قوم‌گرایانه غنی،
حکومت غنی میان اقوام کشور تفریقه بی سابقه ایجات شد و بزرگ شدن شکاف‌های قومی و مذهبی
حکومت غنی داعش به کشورما بنام جعلی مهندسی شده پیدا شد.
حکومت غنی معاون اول را تبعید و توطعه و خانه نشین شد
حکومت غنی از بی کفایتی آن رای دادن مردم بر غنی پشیمان شدند
حکومت غنی از ترکیب لر و بر و داعش پیدا شد
حکو مت غنی دروغ گوی و گزافه گوی قانونی شد
حکومت غنی بلآخره کشور ما عنقریب است به بحران عظیم برود
حکومت غنی همکاران داخلی اش ناکام و شرمنده پیش باداراش شد
هم خدمت آقای اشرف غنی طی چهار سال با برنامه اسکان کوچی آن سوی مرز دیورند با تیم اش ﺑﺮاﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ

2. از بین بردن روحیه جنگی در میان نیروهای نظامی و امنیتی: رفتار آقای غنی و حکومت دربرابر طالبان موجب قباحت‌زدایی از طالبان و مشروعیت‌زدایی از مقاومت نیروهای ضد طالبانی شده است. برای همگان روشن است که امروزه دیگر حتی نیروهای امنیتی، روحیه و انگیزه مبارزه با طالبان را ندارند.

3. عدم اعتماد مردم به حکومت و نیروهای نظامی و امنیتی: سیاست غلط حکومت و ضعف مدیریت‌ها شکست‌های سنگینی را برای نیروهای امنیتی و حکومت دربرابر طالبان درپی داشته است. این شکست‌ها و ضعف‌ها چنان است که حتی مردم هم متوجه این قضیه شده و اعتماد آنان از حکومت به کلی سلب شده است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است