کاروان حکومت غنی به کجا میرود؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۳۱    ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ کد خبر: 157765 منبع: پرینت

در سه ماه گذشته، غنی بیخیال از اخلاق حکومت داری و مشارکت اقوام هی تلاش کرده تا کادر های اقوام دیگر را از حکومت بیرون کند و هرم قدرت را در هر سطح حکومت به قومای خودش دهد و بنحوی با کارت قومی وارد میدان رقابت انتخاباتی شود.

مردم یک مقدار امیدوار بودند تا حداقل در رهبری کمیسیون های انتخاباتی بتوانند راه یابند ، اما با مداخله واضح و رسوای حکومت متاسفانه اون حق هم از دیگران گرفته شد. حالا در تعیینات تازه در وزارت دفاع ملی، بجای اینکه داکتر یاسین ضیا را رییس ستاد ارتش و معاونیت اول را به یک هزاره یا ازبیک بدهد، همه را پشتونیزه کرده است.
این سرنوشت محتوم را به کجا خواهیم بُرد؟

شجاع محسنی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکومت
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   مهمترین دست‌آوردهای سیاست غلط و لجوجانه آقای غنی شرات انداز طی پنچ سال سال به این قرار است
حکومت غنی در کشورما ۵۴۲ انتحاری مهندس شده
حکومت غنی ۱۸۰۰۰۰ نفر مرد عادی در انتحاری کشته شدند
حکومت غنی 45000 افسروسرباز شهید
حکومت غنی ۱۶۰۰۰ نفر اردوی ملی شجاع کشور کشته شدند
حکومت غنی ۱۵۰ ساختمان در کابل از اثر آسیب انفجار و انتحار تخریب شد
حکومت غنی ۸۰۰۰ طالبان آزاد شد و از بین بردن روحیه جنگی درمیان نیروهای نظامی و امنیتی. امروزه دیگر حتی نیروهای امنیتی، روحیه و انگیزه مبارزه با طالبان را ندارند.
حکومت غنی ۶۰۰۰۰ هزار زن بیوه شد
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻨﻲ از اثرفقر و بیکاری ﻟﻜﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺭا ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺳﺎﺧﺖ شد.
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻨﻲ ﺩاﺭاﻱ ﻣﻠﺖ ﺭا ﺩﺯﺩﻱ ﻛﺮﺩ و ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اش افزوده اند.
حکومت غنی ۱۴ ولایت کشور به محاصره طالبان در آمده است
حکومت غنی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ دالر افغانستان از آمریکا قرضار شد
حکومت غنی ۳۲ وکیلان پارلمان کشته شد
حکومت غنی ۸۰ فیصد مردم کشوربرباد واز وطن فراری شد
حکومت غنی از هرنگاه در حکومت داری ۹۰ فیصد ناکام شد
حکومت غنی ۲۴۳ تظاهرات بزرگ برضد حکومت وحدت ملی شد
حکومت غنی ده ها نفر زد طالب کوش مالی و گرفتار شد
حکومت غنی قهرمان جبار و جنرال رازق کشته شد
حکومت غنی پارلمان تبدیل به ﻗﻮﻡ پرستی و فساد شد
حکومت غنی در ارگ غیره ﺗﻴﻢ ﺧﻮﺩﺵ دیگر قوم نیست
حکومت غنی سرک های مان از اثر بی توجه تخریب شد
حکومت غنی تعصیبات قومی سمتی به اوج خود رسید ، به خاطر سیاست‌های قوم‌گرایانه غنی،
حکومت غنی میان اقوام کشور تفریقه بی سابقه ایجات شد و بزرگ شدن شکاف‌های قومی و مذهبی
حکومت غنی داعش به کشورما بنام جعلی مهندسی شده پیدا شد.
حکومت غنی معاون اول را تبعید و توطعه و خانه نشین شد
حکومت غنی از بی کفایتی آن رای دادن مردم بر غنی پشیمان شدند
حکومت غنی از ترکیب لر و بر و داعش پیدا شد
حکو مت غنی دروغ گوی و گزافه گوی قانونی شد
حکومت غنی بلآخره کشور ما عنقریب است به بحران عظیم برود
حکومت غنی همکاران داخلی اش ناکام و شرمنده پیش باداراش شد
هم خدمت آقای اشرف غنی طی چهار سال با برنامه اسکان کوچی آن سوی مرز دیورند با تیم اش ﺑﺮاﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ

2. از بین بردن روحیه جنگی در میان نیروهای نظامی و امنیتی: رفتار آقای غنی و حکومت دربرابر طالبان موجب قباحت‌زدایی از طالبان و مشروعیت‌زدایی از مقاومت نیروهای ضد طالبانی شده است. برای همگان روشن است که امروزه دیگر حتی نیروهای امنیتی، روحیه و انگیزه مبارزه با طالبان را ندارند.

3. عدم اعتماد مردم به حکومت و نیروهای نظامی و امنیتی: سیاست غلط حکومت و ضعف مدیریت‌ها شکست‌های سنگینی را برای نیروهای امنیتی و حکومت دربرابر طالبان درپی داشته است. این شکست‌ها و ضعف‌ها چنان است که حتی مردم هم متوجه این قضیه شده و اعتماد آنان از حکومت به کلی سلب شده است.

>>>   این کاروان به ترکستان میرود

>>>   Ariaie
تفاوت بين سياستگر زرنگ و سياستگر خود بزرگ بين و اوقى!
شما با يك ديدگاه منطقى ديدگاه امرالله صالح را به چالش بكشيد ، در جا بلاك ميشويد به ويژه كه بداند تاجيك هستيد.
در طرف ديگر كسى مانند اقاى غنى با تمام حرف هاى ركيك و زشت كه كسى مانند سميع حامد عليه او استفاده كرد، او را مشاور ولو براى يك روز هم كه باشد، تعيين كرد.

>>>   با این سیاست‌گذاری‌های که غنی احمدزی روان است، به مراتب بهتر است طالب بیاید و شریک قدرت شود. یک زمانی ما نگران بودیم که اگر طالبان دوباره به کشور مسلط شوند، ترس داشتیم که مبادا نظام قومی شود، فضای مختنق باز گردد، فصل ترور و حذف فرا رسد و سیاستِ زمین سوخته یک‌بار دیگر حاکم شود؛ مگر این همه نا به‌سامانی و قومی‌شدنِ نظام در دولت غنی با رژیم طالب چه تفاوت دارد؟ هیچی. بگذارید طالب بیاید حد اقل صف ما روشن می‌شود. آن‌وقت نه در جاده‌ها طعمه انتحاری می‌شویم و نه جوانان ما در جبهات جنگ دسته دسته قربانی می‌شوند. در حال حاضر ما در دو جبهه قربانی می‌شویم، هم در جبهه غنی هم در جبهه طالب، پس بهتر است «برادران» تشریف بیارند تا ما هم حساب مان را بدانیم و دوست و دشمن مشخص گردد.
#هارون_معترف

>>>   اکرام اندیشمند
مي گويند فردا فرمان تقنيني صادر مي كني كه نام سادات به عنوان قوم درج تذكره برقي شود.
تو كه ٣٠ سال در جامعه غربي تحصيل و كار و زندگي كردي و شهروند جامعه مدني غرب شدي، حالا چرا در كشور خودت، جامعه قومي و قبيله اي مي سازي؟
مگر سادات آنگونه كه مدعي اند، بازماندگان نوادگان پيغمبر اسلام(ص) نيستند كه در افغانستان ميان تمام اقوام و مذاهب قرار دارند و زبان مادري همان قوم، زبان مادري شان است؟
فرمان صادر مي كني كه سادات را در تذكره، قوم سادات بنويسند، بر كدام اساس و مبناي علمي و منطقي؟
آخر اين افغانستان را دربدر كردي: قوم قبيله، قوم قبيله، قوم قبيله.
اردو قومي، پوليس قومي، حكومت قومي، وزارت خانه قومي، قانون قومي، تذكره قومي وووووو
اين جامعه، همه انسان هستند. اين جا همه بايد شهروند باشند. شهروندان افغانستان و برابر حقوق.
تو با كرزي در اين ١٨ سال در ذهنيت هر آدم اين كشور، ذهنيت قومي و قبيله اي را تلقين و تزريق كردي. حالا هر آدم در اين سرزمين و در اين كشور خود را نه انسان شهروند و اتباع اين مملكت، بلكه انسان قومي و قبيله اي مي پندارد كه حتي قوميتش بر انسانيتش چيره شده است.
آخر چرا؟

>>>   Mutaref
روند قومی‌سازی مثل حکومت «موسولونی» در کابل ادامه دارد. غنی در یک اقدام کودتاگونه همه ساختار‌های وزارت دفاع را که باید «ملی» باشد، در اختیار یک قبیله واگذار کرده. جلو سیاست‌گذاری‌های فاشیستی این مردک اگر گرفته نشود، کشور گُه در گُه‌تر خواهد شد.

>>>   آیا کوچی قوم است؟
قبیله است؟
شغل و پیشه است؟
چرا باید امتیاز داشته باشد؟
غنی جواب بگو

>>>   بهترین کاری را انجام میدهد اگر به خیر واقعی یک قوم قشر این مرز بوم هم کار میکند الله توفیق بتیش وای به حال کسانی این روز را درک نکرده بودند مصروف تجارت مقطعی بودند.در های خود رابروی جوانان و تحصیل کرده ها بسته بودند .انتظار از این بیشتر ذلت شان هم در را است .
گربیابن خویش را هیچ مطلبی نایاب نیست
بااحترام

>>>   هیچ جای نه رفته میتواند نه توان آنرا دارد داخل ارگ دوره میکنند و تا دم که نوبت شان پوره شود وبادارشان کسی دیگرا بیارد و عمر اینها به پایان رسیده هیچ قوم و هیچ کسی را نتوانست در دور خود نگهدارد چون نادیده بود مغرور شد همه فرار کردن .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است