عمر داوودزی، اشرفغنی را فروخت
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۲۵    ۱۳۹۸/۱/۴ کد خبر: 157940 منبع: پرینت

احتمال برکناری اشرفغنی و سرپرستی عمر داوودزی قوت گرفته است.

منابع مختلف به نیویورک تایمز گفته اند که عمر داوودزی در یک سلسله گفتگوهای پنهانی با مقامات امریکایی و غربی از آنان خواسته است تا بالای غنی فشار بیاورند که استعفا کند.

داوودزی به آنان گفته است که غنی درحال بردن افغانستان به سال های گذشته است و ادامه حکومتش می تواند جنگ های ویرانگر داخلی را دامن بزند.

منابع نیویورک تایمز که خواسته اند نام شان در این گزارش ذکر نشود، گفته اند که دیپلمات های غربی و امریکایی روی چندین گزینه کار کرده اند و شخص داوودزی یکی از گزینه های جانشینی غنی به شمار می رود.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اشرفغنی
داوودزی
نظرات بینندگان:

>>>   هیچ بعید نیست در افغانستان همه چیز امکان دارند هر کی خوب نوکری کرد همان ریسجمهور است وبس ...
میر ویس

>>>   نمی شود نمی شود نمی شود
غنی کوشش و جانکنی دارد که در بین مردم نفاق افگند ‌و تبر برداشته است تا درخت تنومند و ‌پربار هویت مردم را بر اندازد، این قبیله گرای کور دل اشتباه می‌کند در قرن بیست یک که قرن انفجار معلومات و قرن حق خواهی نام گزاری شده است کوشش های مذبوحانه و نفاق افگنانه و ‌هویت ستیزانه وی نتیجه نمیدهد ، وی نمی داند که مردم هوشیار و بیدار شده اند این هموطن عرض خود را می برد و روی خود را در تاریخ سیاه می کند و بس
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود می بری و زحمت ما می داری
حافظ

>>>   هرکی میاید مقصد غنی وعبداله واین حکومت فاسد فاشیستی قومی طالبی که کشور را به نابودی کشانده نابود شود.

>>>   بالكل غلط است ، نه صلح ميشود و نه امريكا ميخواهد ، تنها بخاطر انتخابات ترامپ تبليغات ميكند كه من عساكر خود را از افغانستان خارج ميكنم تا باشد كه امريكائي ها برايش رأي دهند.
دختر ترامپ گفته كه هيچ حكومت همراي طالب ساخته نميشود، آزادي زنان كسترده ميشود ، و از همين خاطر بود كه امسال تعداد زيادي از خانمان آزاد و مترقي بگفته خودشان ، از غرب بخاطر تجليل نو روز آورده شده كه در هر جا رفته و دنبه نمائي كنند ، كه اين بار اين آزادي هاي نو روزي وسيعتر بود .

>>>   اشرف غنی عهد شکن عوام فریب دروغگو را اطرافیانش هم خوش ندارند چون با دوستان خود هم از فریب و نیرنگ و اغوا کار میگیرد به همین اساس است که عمر داوودزی نماینده خاص غنی و ریس دبیر خانه کمیسون صلح دولت از دور شدن غنی احمدزی خشنود است تا بودن ان در ارگ ریاست جمهوری .

>>>   اشرف فاشیست واقعا که افغانستان را به جنگ های قبل برده است لاکن از نظر دهنی نه از نظر عملی. اگر همین شخص دوام نماید به یقین که به سال های قبل میرود. مردمان سایر اقوام کاملا درک کرده اند که این شخص متعصب و کوچی خیلی خطرناک بوده و در حذف سایر اقوام از قدرت خیلی کوشش دارد. این زمان های سابق نیست که یک عسکر با یک کمربند حکومت میکرد، حال عصر تانک است یعنی یک تانک در برابر یک نفر.
شاهین شمالی

>>>   اګرداوودزی هم ضد جنګسالاران وزورګویان باشد وجزیره های قدرت مافیایی را مانند غنی سرکوب نماید ، ازین چه بهتر- مګر فکر نمیکنم چنین شخصی باشد
بریدجنرال حسین خیل

>>>   این یک شایعه نه بلکه واقعیت است که در موجودیت غنی صلح در افغانستان آمدنی نیست غنی پنجسال را برای اروپایی ها برای آمدن صلح پیشنهاد کرده بود و آنها دانستند که این آدم نیت برای صلح در افغانستان ندارداز همان سبب گزینه یی را برایش در حکومت موقت جستجو دارند چه این فرد داود زی باشد و یا کرزی و یا شخص ثالثی و خود غنی هم میداند که روز های آخرم است از همین سبب خودرا به این در و به آن دیوار می زند همین برگزاری لویه جرکه مشورتی از جانب غنی خود یک کار شکنی از جانب امریکا و غربی هادر برابر پروسه صلح تلقی می شود و هر روز نیت غنی را درینمورد به امریکا یی ها اشکار می سازد. یک روز زن ها را دعوت ، روز دیگر جوانان را دعوت و روز دیگر یک گروه دیگر را دعوت و خواستار حق آنها در پروسه صلح می شود اما نمیداند که صلح در افغانستان برای کشور و همه مردم است زمانیکه صلح باشد هر کس به حق خود دست می یابد همه اقشار جامعه از صلح به حق خود می رسد.

>>>   والله این خارجی ها حیران شده اندکه یک روزگاری ما در مورد افغانستان ومردم غیور ان چیز های بسیار با ارزش وشهامت وشجاعت میدانستیم وزمانی که انها در برابر روسها استادگی نمودند ومقاومت میکردندبه انها افتخار مینمودیم وشجاعت ودلاوری انها را توصیف مینمودیم چه شده که امروزبالای غلامی ومزدوری مسابقه دارندهریک می اید ومیگوید که ان دیگری خوب غلام نیست من ازعهده ای این خدمتگذاری خوبتر بر می ایم غنی امد کرزی را به کم خدمتی متهم کرد وداود زی هردورا وعبدالله هم به لات ومنات قسم یادمیکند که از او اجنت تر در دنیا نمی یابندو...

اما ما میگویم ان حدس اول شما غلط وبیجا نیست راستی افغانها مردم شجاع ودلیر ووطندوست وفداکار هستنددر هر زمان مزدور وغلام هم وجود داشته در هنگام مقاومت هم ما ببرک کارمل وتره کی وامین ونجیب داشتیم همچنان همین کرزی وعنی وعبدالله وداودزی وحکمتیار از قدیم درسلک سازمانهای استخبارتی شما داخل شده بودند نه از حالا در ان اوانی که عده ای سربازی مینمودند وجانهاعزیز خودرا برای استقلال وازادی کشور خود قربان مینمودند این عده به سر فروشی وتن فروشی مشغول بودنددر هر قوم هم سرباز وایثار گر وفداکار است وهم کرزی وحکمتیار وغنی وقانونی وخلیلی وکشور افغانها نیز ازین امر مستثنی نبوده ماهم هردو را داریم هم مزاری ومسعود وداودخان داریم وهم ازین بلا های دیگر امید واریم که ان انتباه نیک خودرا در مورد افغان وافغانستان خراب نسازیدوانهای که جانهای گرانقدر خودرا برای دفاع از وطن وشرف وحیثیت خود قربان نموده اند با این هرزه ها قیاس ننماید

تبنگ چی

>>>   او برادر ها نکنید. تبلیغ همین امروز اتمر در سال روز فهیم چی می گفت.اتمر کیست.کی بود.همه را پیش انداخته. فقد چهار سال مزه ریاست جمهوری را بچشد..داوری نوکر پاکستان بود. از کجا آمده.همین های کی شما مردم دورش جمع شدید. تین حکومت فاشسیت است.به گب شما درست.در این حکومت همین های کی کاندید شده آمد.پول از کجا جمع کردند.در همین بیست سال در حکومت کار می کردند.اوضایع کشور همین ها خراب کردند.بخاطر مردم بخیزد.تا دیروز دیروز هر چی مردم چیغ می زد.اتمر کجا بود.حال آمده.حکومت موقت می خواهد.نکنید
والله کی همین اتمر همراه تیم اش کامیاب شود.طرف شما سیل هم نمی کند.تیشه نزنید.همه این ها امتحان خود داده آمد. ریس شورای امنیت همین نبود.مرده پنجشیری ما کی شهید شد.یاد شما رفته.قانونی همه اولادش در لندن به هر کدام خانه خریده.این جا تنها نشسته.اخر عمر پادشاهی می خواهد.مردم پنجشیر بازی این بدبخت ها را نخورید.عطا لطفا خود بی ابرو دیگه نیاز..خانه بشین.این ها همه‌ببست سال است.امتحان خود را داده آمد.فدای این بدبخت ها نشوید..

>>>   خواب دیدم که من رییس جمهور موقت هستم ولی این یکسال فقط در تعینات گزشت وسپری گردید حال بالایم فشار است که ریا ست را ترک گویم ولی لذتچوکی مرا مجبور ساخته تا به زور وقوت نظامی وکمک بعضی همسایه ها قدرت را ادامه دهم مردم با من نه بلکه از کسان حساب بگیرند که حکومت مو قت را میخواست .

>>>   Salam
من اگر صلاحیت داشتم و جای امریکای ها بودم ، همین باند های را که در این هژده سال حکومت را رهبری می کردند و به گونه ی در بدنه قدرت شریک بودند ، مرده و زنده ی شان را به گوانتانامو انتقال می دادم و زنده هایش را امر می کردم که هر کدام خاطرات فساد ،دزدی ، چپاول و تعصبات شان در دفترچه ی بنویسند تا نشر شود . آنهای شان هم که مرده اند ، ولیعهد ها و میراث داران شان را وکیل این کار می ساختم .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است