طالب را سرکوب کنید تا صلح بیاید
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۵۴    ۱۳۹۸/۱/۷ کد خبر: 157977 منبع: پرینت

فقط شيادان مزدور سياسي وطني، سازمان جهنمي اَي اس اَي، ولايت قبيح، امپرياليزم امريكا و امپرياليزم نو تتق كرده روسيه به مردم خود و دنيا و مردم افغانستان وانمود مي سازند كه گويا طالبان به اندازه ي "ادم" شده اند كه ميتوانند در يك نظام دموكراتيك مدغم شده و جز ساختار سياسي دموكراتيك شوند و از همه كرده مهمتَر احمق ها نا اگاه يا اگاه اما دستكي هاي مافياي جنگ و مواد مخدر انرا باور ميكنند.

"صلح طلبان" كه قباحت زدايي وظيفه شان است، دارند با خطاب برادر، بزرگها و افغان هاي نا راضي، اشتراك در نشست ها، نماز خواندن هاي جمعي، دست بدست گام زدن با طالبان از اين گروه وحشي و ضد انساني مزدور عنصر قابل تحمل ميسازند. از ان طرف طالبان هم با چك چك و واه واه عمران خان با پيش كردن شير عباس استانكزي با ان ريش غير طالبي و چند دله و ديوث كم ريش و حتي دريشي پوش ميخواهند مردم را إغفال كنند، مردم نه ، انسان و انسانيت را إغفال كنند.

واقعيت اين است كه طالبان بر كمتر از سلطه إمارتي بر مردم افغانستان به نفع پاكستان و امريكا و ايران و روسيه راضي نيستند.
انها تطبيق "شريعت غرا محمدي" را ميخواهند به زور "الله" بر مسلمانها تطبيق كنند و اين وظيفه و دستور إيمان شان است. طالب باور دارد كه "هرچي در قران نبست مردود است" و ار همه مهم باور كامل دارد كه اين دنيا دارالحرب است و "جهاد " تافيامت" ادامه دارد.

امروز يك ويديو كليپ را ديدم كه طالبان كثيف يك هم وطن ما را بدون اندك ترين تشريشي و صرف به خاطر كه طالب نبود به رگبار گلوله بستند و كشتند. اين است چهره اصلي و واقعي و تجربه شده يي طالب.
تا زمان كه طالب با ضربه سرخم نشود و سركوب نشود ناممكن است كه صلح در كشور بيايد.

فرید بهمن


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طالب
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   طالب که به خاطر ابرو و عزت و اشغال کفار می جنگد شما او را سر کوب می کنید و این دولت مردان که همه دختران و زنان را فحشا سا خته از انها دفاع می کنید ایا شما تا قیا مت زنده هستید نیکان ما در طول تاریخ هچ کفر را نگذاشتد که در این سر زمین بماند شما مردم چرا این قدر بی غیرت و بی امت هستید به خاطر چند روز محدوود

>>>   Salam
برای یک لحظه فکرکنید ، نام این کشور افغانستان نه بل پشتونستان می بود ، در آن صورت حاکمان قبیله جای اوغان همه را پشتون می نویشتند و یا اینکه می گفتند هر کی در پشتونستان زنده گی می کند ، پشتون است !
پشتون و پتان و پختون و افغان همه نام یک قوم اند .

>>>   ع وغ خو در طیاره می روند نزد او لاد های خود در کشور های خارجی وا به جان اولاد غریب که خود را سپر می کند به خاطر این دو دیگر هو شار شوید خود را به خاطر منا فع اشخا ص نکنید

>>>   طالبان راپاکستان ساخت ورامین مالی عربستان
تاریخ طالبان ارسال هزاروسیصدوهفتادودوهست و کشور اشغال کردن ودکترنجیب راکشتن
احمدشاه مسعود آمریکای نبود که طالبان علیه اومیجنگیدن.
و الان راپاکستان وپاکستان ساخت تا آزمودم افغانستان استفاده کنم وهمیشه مردم مارا عقب نگه دارن
ایزابل باشی میروی بهشت غیرقابل میرودجهنم
بهشت رفتن به اعمال آدم بستگی وارونه قوم یانژاد
وازکتومی بخواهدالان افغانستان رباتیک یکسان میکندشماباکدام سلاح ازخوددفاع میکنید
عقلتان رابه کاراندازیددست خرافات بردارید وبذاریدمردم آرام باشد وپیشرفت کنم جهل وجدانی بس است
دین یعنی انسانیت آدم بودن
نه وحشی بودن
آیا باهمان افکارتان میتوانیدیک نفر رامسلمان کنید
جهل بس است
دیگرمان رافائل ندهید
بهشت وجهنم م تنها برای من وتو نیست
هفت ملیاردانسان درونیا زندگی میکند

>>>   کی چنین جرات و توانایی ی دارد بتواند طلبانی را که مجاهدان را خدا و اسلام هستند سر کوب کند مگه چنین قدرتی پیدا میشود مگر چنین چیزی ممکن است چرا ممکن نیست چون خدا یار و یاور حق و اسلام است بادار تان آمریکای گستاخ و انگلیس مکار و بیدین و کثیف که بزرگترین قدرتهای دنیا هستند نتوانستند سر کوب کنند بعد توی نوکر ازین پیشنهاد های بیجا میدهی اگر مردی یا مردی سراغ داری بفرما آماده شو برای سرکوب مجاهدان راه خدا برای سر کوب سپاه فاتح مگه جرات داری با اون باداران غربی ی کثیفت خلاصه مردان خدا پیدا میشود که جلوی آمریکای گستاخ و دیگر کفار و نوکران شان را بگیرد یک جای احمد شاه بابا یک جای امیر امان الله خان یک جای شهید احمدشاه مسعود یک جای سپاه فاتح طالبان یک جای اسماعیل خان یک جای سردار قاسم سلیمانی یک جاهای دیگر قهرمانان اسلام فرقی نمی کند که با چه مذهب و قومیتی یا ملیتی باشد مهم اینست که اسلام باشد جلوی آمریکای گستاخ و دیگر کفار بیشعور و بیدین و بیغیرت را بگیرند خیلی متاسفم برای تو و امثالت و باداران گستاخت که همه جا از اسلام شکست میخورید....
حمید هراتی

>>>   چرا باید باید طالبان را سر کوب کرد به خاطر اینکه از ارزشهای اسلامی و انسانی دفاع میکنند به خاطر اینکه از فحشا و فساد جلو گیری میکنند به خاطر اینکه به نفع اسلام و ایمان و دین میجنگند به خاطر اینکه بر علیه منافع باداران غربی و کثیف تان میجنگند به خاطر اینکه از فرهنگ اسلامی افغانستان دفاع و حفاظت میکنند شما غلامان غربیهای کثیف هدف تان گمراه کردن و به فحشا کشاندن ملت مسلمان افغانستان است و هدف بعدی تان غارت معادن و سرمایه های ملی سرزمین اسلامی افغانستان است انشاء الله که به زودی با این حکومت مزدور و دست نشانده سرنگون خواهید شد طالبان پیروز خواهند شد
عزیزی بدخشان

>>>   طالبان که از ناموس افغانستان از عزت و شرافت افغانستان دفاع میکنند چرا باید سر کوب شود آیا طالبان بد هستند که بر علیه کفار اشغال گر میجنگند آیا طالبان بدهستند که از فحشا فساد قتل و کارای نامشروع جلوگیری میکنند ازین حکومت فاسد که هجده سال است که حکومت میکند چه خیری دیدین آیا امنیت اورد آیا برای شهروندان کار ایجاد کرد آیا از قتل دزدی فحشا اعتیاد مواد مخدر از کارای نامشروع جلوگیری کرد نه خیر هیچ کاری نتوانست بکند شهروندان افغان در ایران پاکستان و دیگر کشورها سخت کار میکنند زیر فشار روحی و روانی قرار دارند سرگردان و پریشان هستند این حکومت فاسد چکار کرد این حکومت دست نشانده مزدور و غلام حلقه به گوش آمریکا و دیگر غربی ها هست رسانه های افغانستان همه تحت دستور امریکا هستند همه فروخته شده هستند بر علیه طالبان و دین اسلام خبرهای دروغ را پخش میکنند به دستور غربی ها مجاهدان طالب را بد جلوه دادند طالبان هیچ رسانه ی ندارند که از خود دفاع کنند بیشک طالبان مجاهدان راه خدا هستند رسانه ها مزدوران غربی ها هستند اخبار دروغ بر علیه مجاهدان طالبان پخش میکنند امریکای کثیف این همه بمب باران میکنند ملت مظلوم مارا قتل عام میکنند با مزدور های داخی شان که غنی و زیر دستانش است چطور طالبان تحمل کنند آنها دین و ایمان محکمی دارند نمیتوانند چنین وضعی را تحمل کنند پس بر علیه کفار و مزدوران که اداره کابل است میجنگند تا پیروز شوند که انشاءالله پیروز هم خواهند شد
فیضی جوزجان

>>>   طالب برای کشورهایی همسایه میجنگن
ان است
چرامدرسه ها راخراب میکنن
چراسرکها را خراب میکنن
چراشفاخانه ها راهکار میکنن
چرازیربنای اقتصادی کشور اخراب میکنن
چرابه انتخابات باورندارن
چرامیخواهن به زورحکومت کنن
چرانمیگذارن از همه اقوام درنظام باشن
چرادکترنجیب راکشتن
چرااثارباستانی راخراب کردن
چرادرعربستان ودیگرکشورهای اسلامی پیشرفت حرام نیست
امادرافغانستان آزنگاه طالبان پیشرفت حرام است
طالبان کشورراباکمک پاکستان و کمک مالی عربستان اشغال کردن
چرا رزمان حکومت طالبان در مقابل احمدشاه مسعودمیجنگیدن
برادردر افغانستان هیچ جهادی نبوده وفقط برای قدرت جنگیدن همه سیاسیون
ومیلونها انسان آواره شده هزاران کشته وهزاران یتیم
طالبان درکشورهای همسایه آموزش میبینن


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است