دزدان کوچک به مرکز دزدان جهانی میپوندند...!
مگر رییس تفتیش اداره امریکا (سیگار) نمیدانست که در این ساحه چه میگذرد؟ خودشان این افراد را دیسانت کردند و تا آسمان ها بلند کردند از مدال میرویس نیکه و غازی شان گرفته تا یگانه وزیر شفاف... و دوباره مع الخیر به جایی اصلی برگرداندند 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۴۱    ۱۳۹۸/۱/۱۰ کد خبر: 158010 منبع: پرینت

وقتی خبر شدم دست پرورده های خودشان بعد از چور و چپاول دوباره به جایی اصلی یعنی از همانجایی که دیسانت شده بودند مع الخیر تحت نام گویا «فرار» صحیح و سالم برگشته اند ، با خود گفتم در بعضی اوقات برای سرزنش فرزندان خویش بقول معروف: "دزدان بزرگ دزد کوچک را بنام قانون سر می برد" و بعضی اوقات روی ملحوظات اگر سر نبرند به افشا گری دست میزنند. وقتی گزارش تازه «سیگار» را خواندم که شاکرد خودشان (اکلیل حکیمی) وزیر پیشین مالیه ۱۱ میلیون دالر مالیه کردیت کارت موبایل را غارت و به آمریکا فرار کرده است...، آیا مگر رییس تفتیش اداره امریکا (سیگار) نمیدانست که در این ساحه چه میگذرد؟ یقینا که میدانست درحالیکه اینها خود بقول معروف "خود کوزه و خود کوزه گر و خود گل کوزه" زیرا خودشان این افراد را دیسانت کردند ، تشویق کردند و تا آسمان ها بلند کردند از مدال میرویس نیکه و غازی شان گرفته تا یگانه وزیر شفاف با تایید و آنهم با تایید همین منابع خارجی در واشنگتن ... و بالاخره دوباره به شکل امنی از جاییکه دیسانت شده بود دوباره مع الخیر به جایی اصلی برگشت و بعدا هم برای گم شدن رد پایی بسیاری از مسایل شروع به افشاگری کردند هرچه شد الله باالله در گردن ملا...

هموطنان عزیز !
قریب دوسال قبل از امروز مطلبی که شما در زیر مطالعه میفرمایید، با اینکه این فرد هرکاره و گویا چیز فهم را همچون مغز متفکر بعد از اشرفغنی احمدزی متخصص در این ساحه حساب میکردند به معرفی گرفته بودم ، درحالیکه این قصه دزدی اش هنوز گل نکرده بود.
اینهم یاد آوری مطلب دو سال پیش:

کشوری که ناممکن ها به ممکن تبدیل میگردد ....!
بالاخره یک افتخاردیگر بعد از متفکر دوم جهان نصیب گشور ما گردید....
اگر باور ندارید به این خبر جالب که سراپا مملو از خوشبختی بینظیر دیگر که در عالم خیال وجعل تاریخی همراه است توجه کنید:
"بودجۀ ملی افغانستان، دومین بودجۀ شفاف در منطقه شد ".!!!

سازمان مشاركت بين‌المللى بودجه؟!،گویا در یک سروی بودجۀ مالی سال ۲۰۱۷ ، افغانستان را به عنوان دومین بودجۀ شفاف در منطقه شناخت.
اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ افغانستان این خبر را در سفر رسمی که به واشنگتن داشت در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرده است. من باور کامل دارم و هیچ شکی هم در مورد ندارم همانکه اگر دیروز این چنین نهاد های گنگ بی معنی وبی خاصیت برای کرزی لقب "شیک پوش جهان" و برای یک مریض روانی چون اشرف غنی لقب "متفکر جهان " تحفه نامبارکی ازکیسه خلیفه اعطآ کردند وبه جهانیان معرفی کردند وآنرا شخصیت ساختند وچند نفر بی ریشه هم برایش مداحی نمودند و نعره تکبیر نثارش نمودند؛ معلوم میشود که اینبار نوبت شکوفایی بودجه و دست آوردهای وزیر مالیه و رهبری سالم آن تحت قیادت جناب اشرفغنی احمدزی را بازهم این چنین نهاد ها به معرفی میگیرند و ستایش میکنند.

از یک طرف این هیاهو تبلیغات بودجه بیانگر این است که افغانستان بازهم در قطار کشور جهانی در بخش تولید مواد مخده - فساد اداری و وخون ریزی ها در مقام نخست قررا داشته و این پیروزی هم ا افزود شد. اگر این آش و این کاسه باشد ممکن است در این عرصه خاص یک دوسال بعد درسطح جهان قرار خواهیم گرفت...

کاش وزیر محترم مالیه آقای اکلیل و نیز این نهاد های تجارتی انجوی اگر وجدانی و یا شرف انسانی داشتند بجای این جمله (بودجۀ ملی افغانستان، دومین بودجۀ شفاف در منطقه شد) از نظر منطقی و حقیقت انکار ناپزیر جامعه بهتر بود این جمله را (بودجۀ افغانستان، از نظر نا کار آمدی اش در منطقه مقام نخست را کمایی کرد) تحویل افغانستان میدادند.

بنآ از آنجاییکه بنده هم یک و دوکتابی را در مورد اقتصاد خوانده ام و اندکی معلومات دارم و خواستم در مورد این گزارش که گویا براساس شفافیت ، رشد ، موثریت ، حسابدهی ، معیار های بین الملی و استراتژی مبازه علیه فساد استوار است چیزی بنویسم... ولی واقعآ خنده زهر آلود نمودم این خنده زهر آلود وجودم را درد گرفت و این درد در حقیقت بیچارگی مردم را باخود دارد که به چه سرنوشتی دچار شده اند.... باخود گفتم کاش وزیر محترم اندک گامی به جلو میگذاشتند که این دستاورد خیالی را در مقام نخست قرار میدادند تا دروغ شان شاخدار تر میشد و نیز از نظر ناکار آمدی در پهلوی افتخارات چون کشت و تولید مواد مخدره ، فساد اداری ، بدبختی و خونریزی در سطح جهان قرار میگرفتم
یا ممکن است این نهاد در گزارش خویش کشور دیگر را بررسی کرده باشد ، زیرا افغانستان بودجه؟؟؟.

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اکلیل حکیمی
آمریکا
نظرات بینندگان:

>>>   سپاس از شما که غم خور مردم خود هستید، وظیفه هر فردی ملت افغانستان است که آن چه در توان دارد برای رشد و شکوفایی ملت خود صرف کند توانایی سیاسی فرهنگی اجتماعی به خصوص امر حتمی است

>>>   بعضی روشن فکران ساده لوح وماجرا جو در افغانستان، تحولات سیاسی افغانستان را به اشتباه وبه چشم شک وتردید تحلیل وتجزیه مینمایند ووضع سیاسی افغانستان را اشغال وتجاوز میدانند درحالیکه دموکراسى ،رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی درساختا نظام موجوده افغانستان را کاملا نادیده میگیرند وافکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ماجراجويانه وپروپاگندهای خطرناک شان مشوش ومکدر میسازند. مردم افغانستان اکثرا بيسواد،ساده وخوشباور هستند لذااین پروپاگند و اعمال خطرناک شان مانند تیشه زدن در ریشه خودشان هستند باید درین مورد توجه دقیق وبااسناد موثق ومعتبر تحليل وتجزيه نمايد درغير اينصورت درجامعه افغانستان پيامد منفی وجبران ناپذیررا به دنبال خواهد داشت وآنگاه ندامت وپیشیمانی سودی نخواهد داشت.صلح عادلانه دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای اکثر مطلق مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند. جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى متاسفانه درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه تبدیل کرده اند وهزارها عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارګاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود ګرديده اند.خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وبه وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.خلاصه انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی بردند.الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده است وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش دوباره ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو دربعضی مناطق راهای عبورومرور مسافرین را درداخل افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین را میربایند و میکشند وتحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که انشالله روزی درافغانستان صلح عادلانه وامنیت سرتا سری حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه آنها به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ افغانستان خواهدشد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی موثر ووطندوست و جامعه مدنی افغانستان درداخل وخارج ادامه دارد و به یاری خدای بزرگ به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى مردم شریف ومومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ودشمنان صلح وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق
انجنیر عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   روزنامه انگلیسی پرده از راز ثروت افسانه ای " کرزی " در دوبی برداشت © Sputnik / Evgeniy Odinkov
افغانستان
15:22 13.05.2017(اخرین تجدید 15:31 13.05.2017) دریافت لینک کوتاه5187
روزنامه انگلیسی «دیلی‌میل» با انتشار گزارشی مدعی شده که «حامد کرزی» رئیس جمهور پیشین کشور یکی از بزرگترین امپراطوران مالی دوبی است.

به گزارش اسپوتنیک، روزنامه انگلیسی «دیلی‌میل» با انتشار گزارشی مدعی شده که «حامد کرزی» رئیس جمهور پیشین کشور یکی از بزرگترین امپراطوران مالی دوبی است.
دیلی‌میل که در این گزارش حامد کرزی را به فساد متهم کرده است، نوشت: مجموع ارزش املاک مربوط به اعضای خانواده حامد کرزی در دوبی، به ۹۰ میلیون پوند انگلیسی می‌رسد.
این خبر در حالی توسط این روزنامه انگلیسی منتشر شده که دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیشین افغانستان تاکنون واکنشی به آن نشان نداده است.
در سال ۲۰۱۶ نیز یک روزنامه به اسم «پیپل ویت مانی» ۱۰ سیاستمدار پر درآمد جهان را معرفی کرده بود که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در این رده‌بندی جایگاه نخست را داشت.
براساس گزارش این روزنامه، که‌ در سال ۲۰۱۶ منتشر شده بود، حامد کرزی بطور میانگین ۸۲ میلیون دالر سالانه بدست آورده است و حدود ۲۴۵ میلیون دالر سرمایه دارد.
همچنین پایگاه اینترنتی «مدیا مس» نیز سال گذشته با انتشار گزارشی رئیس جمهور پیشین افغانستان را بعنوان ثروتمندترین سیاستمدار جهان معرفی کرده بود که دفتر کرزی آن را رد کرده و کذب دانست.
بنابر ادعای مدیا مس، تنها سرمایه شخصی ریس جمهور پیشین افغانستان مبلغ ۲۴۵ میلیون دالر و همچنین درآمد سالانه کرزی از ماه مارس سال ۲۰۱۵ الی مارس ۲۰۱۶، ۸۲ ملیون دالر بوده است.

>>>   Warsajee
ثروت غارتکرده وجمع کرده کرزی که منابع آن کمک های امریکا ودیگرکشورها برای بازسازی افغانستان جمع مواد مخدرکاری ومنابع مالی درونی می باشند؛ به مراتب بیشترازآن است که روزنامه دیلی میل انگلیسی فاش کرده است.

>>>   غنی با آن همه لاف هایش و چیغ زدن هایش نه آب های کشور را محار کرده توانست، و نه لاف های فروش جالغوزه او جائی را گرفت، و نه هم چندینبار افتتاح کردن پروژه های کهنه چون تاپی و غیره برای او چیزی آوردند. چند تا پل هوائی را هم که با تبلیغات و مصرف فوق العاده درست کرده از نظر بلندی مصارف آنقدر کمتر عملی هستند که قابلیت پایداری را ندارند و برای تجارت واقعی موثر نیستند.
ناموفق ترین سیاستمدار همین غنی کوچی بود. در عرصه خارجی هم منزوی شد و باخت، تا به سویه که صاحب اصلی خودش بیرون راندش، و با پیشبرد سیاست های فاشیستی قومی همراه با مخکش های احمقش در عرصه سیاست های داخلی هم چنان بد باخت و منفور شد که بجز چند تا هویتفروش غلام بچه و همان بوت پاک های شناخته شده کسی دیگری حتا حاضر نبود معاونیت او را قبول کند.
پای ترقیده که تازه موزه را ببیند همینگونه عمل میکند. یک کوچی متعصب و حکومتداری یک کشور متنوعی چون افغانستان فرسنگ ها باهم فاصله دارند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است