جنرال دوستم و بازی سیاسی خونتای ارگ
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۳۶    ۱۳۹۸/۱/۱۱ کد خبر: 158037 منبع: پرینت

این برای چند مین باراست که جنرال دوستم از ریشه کن کردن طالبان سخن میگوید. اما سخنان دیروزش مبتنی برتصفیه طالبان ازولایات شمال، شمال غربی و شمال شرقی، در این مرحله حساس تاریخی از آنجهت شگفت انگیز بود که مذاکرات امریکا و طالبان به نقطه حساس خود رسیده است.

در چنین وضعیت هیچ یک از سیاسیون با شعار«جنگ با طالبان» وارد عرصه نمیشوند. همین سیاسیون چندی قبل به مسکو رفتند و با طالبان اعلامیه مشترک صادر کردند. حتی آنهایی که از ساختار نیمه ریاستی و والیان نیمه انتخابی، سخن میگفتند ولی در اعلامیه مشترک خود با طالبان برساختار« ظام متمرکزقوی» مهر تایید گذاشتند.

اما جنرال دوستم این مبارزه طلبی خود را مشروط به اجازه رییس جمهور و رییس اجرایی ساخت و این را نیز پنهان نکرد که رییس جمهور با من تماس گرفت و گفت بیا که مساله صلح جدی است و خلیلزاد کابل میاید با او در این مورد گفتگو کنیم.

این سخن جنرال، شاید سرنخ ها را تا حدی آشکار بسازد. در این چهارونیم سال او را در هیچ یک از مذاکرات جدی اجازه ورود ندادند و به عنوان معاون اول رییس جمهور، تمام امور اجرایی را از چنگش خارج کردند یا در تبعید بود و یا در دفترش محصورش ساختند.

اینک غنی چگونه به عنوان یک دایه مهربانتر از مادر، در قبال جنرال دوستم عمل میکند؟ آیا بار دیگر از او به عنوان «نیش مار» علیه امریکا و طالبان استفاده نمیکند؟ غنی میخواهد که به امریکایی ها و طالبان نشان بدهد که هرگاه حکومت مرا در مذاکرات نادیده بگیرید، جنرال دوستم را وارد میدان نبرد با طالبان میکنم. حتی همین کمین زدن کاروان جنرال، امکان دارد که برنامه ریزی شده باشد تا زمینه های هرگونه نزد یکی اورا با طالبان نابود نماید.

برگشت جنرال دوستم در زادگاهش به این سادگی هم میسر نشده است، احتمالآ بازی های دیگری در این برگشت شاید وجود داشته باشد که قطعآ زمان نشان میدهد. اما تا حدودی بازی سیاسی خونتای ارگ در قضیه مشهود به نظر میرسد و امیدواریم که برای بار چندم جنرال دوستم از یک سوراخ گزیده نشود. چون بازیگران سیاسی در افغانستان به هیچ تعهدی پایبند نبوده و برای ترور شخصیتی نامداران جوامع محروم از هرگونه ترفند سیاسی و اخلاقی دریغ نکرده و نمیکند. ایشچی مثال زنده ای از یک تاریخ توطیه است که چند سال پیش وارد اذهان جمعی کردند.

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنرال دوستم
ارگ
نظرات بینندگان:

>>>   ایا جنایت نادر غدار در مقابل امیر حبیب الله کلکانی را از یاد برده اید که با مهر کردن بروی قران از حساسات پاک امیر حبیب الله با چه ترفندی استفاد کرد و انرا با یارانش بمجرد داخل شدن درداخل ارگ به رگبار بستند ایا از یاد برده اید که همین ریس جمهور موجود اشرفغنی احمدزی پس از سوگند وفاداری که همه اغوا بود و فریب تا امروز در طول بیشتر ازجهار سال گذشته با همین ترفند ها و قسم خوردن ها و فریبکاری های قومگرانه اش در مقابل مردم فارسی زبان و ترکتبار و ازبیک ها از کدام خیانت از تقرر های کلان تا پایین تر بنفع قوم و تبار خودش استفاده است این چند تا انگشت نشان بی صلاحیت که انها را بخاطر عملی کردن اهداف شوم خودش نگهداشته نه چیزی دیگری کسی دیگر فریب غنی احمدزی را نباید بخورند بی صلاحیت ساختن جنرال دوستم از چوکی معاونیت اول دور کردن اقای عطامحمد نور والی مقتدر سابق بلخ و ده ها عوام فریبی و دشمنی با اقوام دیگر بغیر از قوم خودش کافینیست که باز همز جنرال دوستم فریب غنی را بخورد واینبار مانند قوماندان علیپور در نابودی و دستگیری جنرال دوست هدفخواهد داشت ورنهاز روز بازگشت اش تا امروز چرا دوستم را در جلسات و نسشته های کابینهو شورای امنیت ملی نخواسته بود وبه جلسه انرا راه نداده بود که حالی انرا به مجلس خواسته است .

>>>   این بار هم جنرال دوستم فریب خورده است ازتجارب گذشته باید غنی را خوب میشناخت
تجربه حاصل میکرد اما ندانست که ندانست استعمال میشود باز در اثر یک دسیسه اندک محو فزیکی خواهد شد قبیله اهداف شوم وفتنه گرانه خودرا دارد.آنکه نه آموخت زگذشت روز گار....نیاموزد زهیچ آموزگار.
ازکشته شدند امیر حبیبالله کلکانی ومهر درقران .ازدسیسه وشخصیت کشی ایشچی .باید تجربه وپند میگرفت که قبیله هرگز دوست نمیشود بدنبال هدف دولت تک قومی خود ومحو وحذف دیگ ملیت ها است.
بااحترام عبید.

>>>   اگر دوستم دوباره به دیکتاتور ارگ که همیشه به فکر نابودی اقوام غیر افغان است اعتماد کند. دیگر باید خود را پیش از پیش حلق اویز کند.

>>>   علی خان خودت قبول نمیکنی که دوستم بد بخت ایشچی را خراب کرد.یک کار کن نزد دوستم برایش بکو که چه وقت نشه میکنی من نزد میایم . باز خود محکم کن .

>>>   جنرال دوستم انطوری که مینماید ساده وبدون مشاور وکار اگاه هم نیست هرکه از ظن خود تفسیر وتعبیر های شایسته وناشایسته مینمایدواقعیت این است که جنرال کار کشته وابدیده وگرنه حامیان ولابی گرانش ازین مهره خوب بهره برداری میکنند واورا در جا جای مناسب نصب مینمایند یک روایت ضعیف اینهم امده که اورا مذاکره کنندگان دوحه جهت فشار اوردن بالای طالب اورده باشندگرچه این تحلیل خیلی ضعیف به نظر میرسد وتوجیه دومی هم درخواست ارگ نشینان محتاج ودست بین ازاو میتواند باشد ولی ارگیان کجا بدون اجازه ای ارباب ولو در حالت بسیار مجبوری واضطرار میتوانند چنین غلطی را انجام دهند اما در چنین شرایط حساس برای جنبش ملی فرصت بسیار مناسب این است که خودرا در زادگاه حزبش رسانیده از انجا حرکات سایرین رانظاره نموده هنگام ضرورت تصمیم های لازیم را بگیرندبعضی ها میگویند نه این است ونه ان مستقیما خود تصمیم گرفته تا پله ای ترازوی طالب های روسی وایرانی وچینای را وزین نمایندواز مذاکره کنندگان وارگ نشینها هردو انتقام این همه جفا ها ودوری هاوتبعید هارا بگیرد مگر در کشوری که زمین وهواوسرحداتش کاملا در دست خارجی هاباشد چنین چیزی ممکن است ؟بستگی به خستگی ودلشکسگی ویا علاقه ای مفرط متجاوزین از اوضاع دارد که دیر نشده واقعیت موضوع اشکارا ومبرهن خواهد شد
تبنگ چی

>>>   جنرال دوستم فقط و فقط به زدن کشتن دریدن و تاراج کردن بلد وبس ، اگر او مرد سیاست میبود از حامی خود داکتر نجیب قطع رابطه نمیکرد وبه مجاهدین نمی پیوست ، بعدآ با گل بی دین راکت یار شورای نامنهاد هماهنگی نمیساخت و به بمباردمان مردم بی دفاع کابل نمی پرداخت ، بعدآ توسط کرزی و غنی استفاده ابزاری نمیشد از کدام معامله پنهان او یاد کرد براستی که کله خام است.
کابلی

>>>   Pagina leuk vinden
همه روزه افسران اردو از خیانت مقامات بلند پایه وزارت دفاع شکایت میکنند و شکایت ها قرار ذیل اند.
1٫ افسر کوماندو در ولسوالی زرمت طالب را دستگیر و فرونر اش را گرفتیم از طرف دولت یک شبانه روز در کانتینر در زمستان بندی شدم.
2, افسر کوماندو در ولسوالی جاغوری طالبان را شکست دادیم و ولسوالی را آزاد کردیم اما خواست حکومت که سقوط ولسوالی بود زمانی به کابل برگشتیم به بهانه ناکام ماندن در مصاحبه ضد استخباراتی امریکایی ها از اردو اخراج و چند روز بعد محکمه ام برگزار میشود.
3, افسر امنیت در ولایت کندز جنگ جریان داشت طالب را محاصره کردیم مخابره آمد به خط دفاعی برگردید یعنی طالب را دستگیر و نکشید.
4، افسر کوماندو در ولسوالی موسی قلعه طالب را محاصره کردیم یک طیاره چرخک آمد تمام ایشان را با خود برد و به ما امر شد بالای طیاره انداخت نکنید.
اکثرا نظامیان کشور که طالب کشی کرده و طالب را دستگیر میکنند به کابل که برگشتند به بهانه های مختلف از نظام خارج و محکمه میشوند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است