برگزاری انتخابات و هزینه هنگفت آن
هزینه خرید دستگاه‌های بیومتریک ٢٠ میلیون دالر و هزینه عملیاتى آن ٢.٥ میلیون دالر است. این مصارف گزاف تا چه حد به سود مردم است که بازهم در پایان سرنوشت مردم بدست گروهی اجیر و مفسد و وابسته قرار بگیرد 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۲۱    ۱۳۹۸/۱/۱۲ کد خبر: 158048 منبع: پرینت

انتخابات در گذرگاه زمان همیشه در یک خط موازی بامناسبات ، تعاملات و ارتقاع سطح فکری جامعه بشری در حرکت بوده است.
رای ونظر مردم در امر رهبری سیاسی جامعه هدف اساسی در انتخابات شمرده میشود. انتخابات مکانیسمی است که تمام اقشار واجدشرایط رای یک جامعه میتوانند . به وسیله ان در تعین سرنوشت سیاسی خود وانتخاب مدیران ورهبری سیاسی جامعه شرکت کنند. خواست و نظر توده های میلیونی یک کشور دران تبلور میابد.

انتخابات چند دوره ای در کشور نشان داد که برعکس ، اراده و خواست توده ها دران انعکاس نیافته. باتاسف دیده شد که با رای مردم به اساس مداخله رهبران قومی، افراد صاحب نفوذ، زورمندان، رهبران و لیدر های مذهبی و استخبارات کشور های جهانی ومنطقه به طور اخص (پاکستان وایران) معامله صورت گرفت و هیچگاه تامین کننده منافع توده های میلیونی کشور نبوده ومداخله ومنافع ازمندانه کشورهای خارجی سبب گردید که در کشور جنگ نیابتی اغاز گردد و ازجانبی دیگرفقر ، بیکاری، نامنی و سایر چالش ها ی نامیمون نصیب مردم گردید.

انتخابات اینده در کشور با هزینه بسیار گزاف براه انداخته میشود. بخشی از این پول را دولت وبخشی دیگر انرا کشورهای دونر باید بپردازند.اطلاعات و گزارش های منابع خبری مصارف انرا چنین پیشبینی مینمایند:
کمیسیون انتخابات اعلام کرده که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بودجه ابتدایی حدود ۱۹۲ میلیون دالر را تخمین کرده‌ است.
مولانا محمد عبدالله، یکی از اعضای این کمیسیون گفت: قرار است در کنار نهادهای بین‌المللی، حکومت افغانستان نیز تآمین بخشی از این مصارف را بردوش بگیرد.
او گفت: "این دو مرجع همکار هستند اما همکاری آنها مشروط به ارائه طرح مشخص بودجه انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات است.

انتخابات افغانستان یکی از پرهزینه‌ترین انتخابات‌ در منطقه است. براساس اطلاعات نشر شده در یک دهه گذشته بیش از یک میلیارد دالر برای برگزاری سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و دو دوره انتخابات پارلمانی افغانستان هزینه شده ‌است. بیشتر این بودجه توسط کشورهای خارجی پرداخت شده و حتی در انتخابات کنونی نیز دولت فقط ۱۱ میلیون دالر از ۱۱۵ میلیون دالر بودجه انتخابات را تامین خواهد کرد.
تامین بودجه انتخابات زیر نظر سازمان ملل انجام می‌شود و کمیسیون انتخابات در آن هیچ دخالتی ندارد.

پرمصرف‌ترین بخش انتخابات خرید و انتقال مواد انتخاباتی، تهیه تجهیزات و حقوق کارمندان است. حقوق تمام کارمندان موقت کمیسیون انتخابات توسط برنامه توسعه‌ای سازمان ملل پرداخت می‌شود
منبع معتبری از ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان به یکی از منابع خبری گفت: هزینه خرید دستگاه‌های بیومتریک ٢٠ میلیون دالر و هزینه عملیاتى آن ٢.٥ میلیون دالر است.

با چنین مصارف گزاف در یک کشور یکه مردم ان از بیکاری ، فقر ، نا امنی و فساد بیداد میکنند تا چه حد بحال مردم سود خواهد داشت. بازهم در پایان سرنوشت مردم بدست گروهی اجیر و مفسد و وابسته به کشور های بیگانه قرار بگیرد.
به امید یک صلح سراسر ی که تضمین کننده منافع توده های وسیع کشور باشد.

با عرض حرمت
ادریس اریب


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات
مصارف
نظرات بینندگان:

>>>   مقامات دولت افغانستان که پارسال در جلسه کشور های کمک کننده به افغانستان اشتراک کرده بود،به کشور های کمک کننده گفتند که ما امسال با دست پر نزد شما آمدیم و ما با فساد در افغانستان مبارزه کزدیم و تا اندازه زیادی فساد را در افغانستان از بین بردیم.
حالا پنجهزار دستگاه بیومتریک انتخابات دزدیده شده است.
این بدان میماند که قوماندان امنیه شهر کابل غرض دستگیری دزد به شهر برآید و هنگام بازگشت متوجه شود که دزدان به دفتر اش داخل شده اند و تمام سامان و آلات دفتر او را دزدی کرده اند.
نیرو های امنیتی شجاع ما پیش ازین که امنیت محل های رای دهی را از نگاه حمله طالبان و داعش بگیرند،امنیت این مراکز را از نگاه دزدی بگیرند.
کاندید ها و رای دهندگان ادعا میکردند که دولت در انتخابات تقلب کرده است و رای ما دزدی شده است.
اما آنها هیچ وقت فکر نمیکردند که وسایل رای دهی ،همراه رای هایشان یکجا دزدیده میشود.
اکر به همین منوال ادامه پیدا کند،شاید در انتخابات پیش رو هم رای مردم و هم دستگاه های بیومتریک و هم کارمندان حوزه های انتخاباتی،همه یکجا دزدی شوند.
رای دهندگان و کاندید ها باید رای هایشان را پیدا کنند که چه شد،مسؤلین انتخابات دستگاه های بیومتریک خود را بپالند که چه شد و فامیل های کارمندان حوزه های انتخاباتی،اعضای فامیل شان را بپالند که چه شد؟
میگویند که در زمان ظاهر شاه ریچارد نکسن که آن زمان نمیدانم که وزیر خارجه بود و یا رییس جمهور،به افغانستان سفر کرده بود ،بعد از برگشت اش به امریکا گفت که باید به ظاهر شاهادشاه افغانستان مدال قهرمانی داده شود،زیرا او هژده میلیون دزد را رهبری میکند.در آن زمان افغانستان هژده میلیون نفوس داشت.
فکر میکنم که ساعت ریچارد نکسن را نیز در افغانستان،دزد ها در هنگام دست دادن با مردم از دست اش دزدیده بودند.

>>>   این پول ها همه حیف میشوند۰
اوغان نه آنقدر فرهنگش را دارد و نه هم مغزش آنقدر انکشاف کرده که به مردم سالاری، انتخابات پاک، و به احترام حقوق شهروندی همه باور داشته باشند. بازهم راه های تقلب، خیانت، و جنایت را پیدا میکنند و باز هم همان وحشت و دهشت را که در سرشت خود بصورت طبعی دارند درین موارد نیز بنمایش میگذارند.
اینبار اگر گوسفندی نشد یادتان باشد که از خره کی هم بدتر میکنند۰

>>>   در کشور ما قدرت به شکل اتصابی تقسیم می شود. انتخابات نام و عمل است برای فریب ملت، اگر واقعا اشخاص در پروسه شفاف مطابق با قانون انتخابات تعیین می شدند 90 در صد وکیل های پارلمان تغییر می کرد.
بلی بخاطر از بین بردن بی اعتباری و اعتمادمردم به پروسه انتخابات باید عاملین و مسولین کمیسیون انتخابات و سمع شکایات به اشد مجازات می رسیدند. تا برای ملت اعتماد دوباره ایجاد می شد.

>>>   در کشور ما قدرت به شکل اتصابی تقسیم می شود. انتخابات نام و عمل است برای فریب ملت، اگر واقعا اشخاص در پروسه شفاف مطابق با قانون انتخابات تعیین می شدند 90 در صد وکیل های پارلمان تغییر می کرد.
بلی بخاطر از بین بردن بی اعتباری و اعتمادمردم به پروسه انتخابات باید عاملین و مسولین کمیسیون انتخابات و سمع شکایات به اشد مجازات می رسیدند. تا برای ملت اعتماد دوباره ایجاد می شد.

>>>   از غنی کوچی توقع انتخابات پاک و سالم را نداشته باشید. کسیکه بر اساس تقلب خیانت و به مداخله خارجی بقدرت رسیده باشد هیچگاهی زمینه انتخابات بدون خیانت بدون تقلب و بدون مداخله خارجی را برای ملت فراهم نمیکند، چون در آنصورت نه خودش خواهد بود و نه آنهائیکه غنی آنها را میخواهد خواهد بودند.
انتخابتیکه نتیجه آن بعد از پنچ ماه نهائی نشده اند و تمام برگذار کننده های آن حالا زیر پیگرد محکمه هستند یک مثال بر تصدیق ادعای بالا هستند.

>>>   بعد از مداخله نظامی امریکا در کشور ما عناصر قبیله با نوکری استعمار گران و از زور اشغالگران تا که توانستند برای تحکیم قدرت قبیله و تطبیق اهداف شئونیستی و فاشیستی خود از این فرصت سهو استفاده کردند۰
قبیله با نوکری انگلیس روس پاکستان و حال نوکری امریکا همیشه منافع علیا کشور را قربانی منافع قومی و قبیلوی خود کرده اند۰ تاریخ این کشور گواه این حقیقت است۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است