صاحب و ساكن اصيل اين سرزمين كيست؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۱۱    ۱۳۹۸/۱/۱۸ کد خبر: 158115 منبع: پرینت

در گوش كودكان پشتون چنين مي خوانند "شما افغان هستيد اين سرزمين افغانستان مال شماست!" آن كودكان با اين باور غلط كه در حافظه اشان سپرده اند بزرگ ميشوند آنگاه در منبر مسجد مانند حكمتيار خطبه مي خوانند ميگويند اين سرزمين مال افغانها است، در مجلس مانند اصولي فرياد مي زنند اين سرزمين مال افغانها است، در رسانه مانند جرّأت و يون ميگويند هركي در اين سرزمين خود را افغان نمي داند حرامي است، ديگراني مي آيند مي فرمايند همه مهاجر هستند جز پختونها كه از اين سرزمين هستند و...

بحث كردن با چنين افراد و مردمي كه به مدارك، شواهد و اسناد تاريخي در اين مورد ارزش قائل نيستند و سخن شان بر منطق استوار نيست كاري است احمقانه اگر صبح تا غروب به آنها دليل و مدارك نشان داده شود در پايان مي فرمايند افغانستان مال اوغانها است!

چقدر اين كشمكش هاي قومي بر سر اينكه اين سرزمين مال كيست درد آوار و شرم آور است يكطرف كشور را در بحران فرو برديم در آتش جنگ، انتحاري فقر و بد بختي آن مي سوزيم در آنسوي ديگر رهبران قومي انديشي كه مدعي برتري هستند در گردن شان بيگانگان زنجير بردگي بستند حتي پيش يك فرمانده آمريكايي جرّأت صحبت كردن را ندارند آنها ملت را اسير كرده اند و براي سر نوشت مردم آمريكا، پاكستان، روسيه، قطر، انگليس و... تصميم مي گيرند.

تا زماني نام قومي اين سرزمين تعويض نشده است در گوش كودكان متولد شده پشتون بعد الله اكبر خواهند گفتند شما اوغان هستيد افغانستان مال شما است و آنها كه بزرگ ميشوند مانند كرزي، غني، حكمتيار، ملا عمر و... براي حاكميت افغانگري خويش مجبورند در آغوش خارجي ها پناه ببرند...
براي تغير نام از افغانستان به خراسان بسيج بشيم نام قومي را برداريم تا خرافات، اسارت و بردگي در اين مورد نيز برداشته شود.

اگر نگاهي كوتاه به تاريخ اين سرزمين بيندازيم در كوه و دشت كتيبه ها، دست نوشته ها، آثار به جا مانده از اٌدبا و شاعران بزرگ، پيشوايان ديني و... همه شهادت مي دهند اين سرزمين از كيست و خواهيم دانست "اينجا زادگاه و خاستگاه پارسي زبانان است كه هزاران سال در تاريخ اين جغرافيا ريشه دارند" و بعدها به مرور ديگران وارد اين منطقه شده اند كه آخرين آن قوم پشتون بوده است اما معلوم نيست اين جمله از چه زماني وارد ادبيات مناظره كنندگان در مجلس و رسانه ها شده است كه ميگويند" اينجا سرزمين اقليت ها است!" اصلاً كاربرد چنين جمله اي نادرست درست نيست اگر موضوع اكثريت و اقليت زباني است فارسي زبانان اكثريت و پشتونها در اقليت زباني هستند اما پشتونيست ها بسيار زيركانه اقوام و مذاهب متفرقه خود را پيرامون زبان خود جمع كرده اند پارسي زبانان را با مذهب، قوم و... تفكيك كرده اند كه متاسفانه اين جدايي را بسياري از پارسي زبانان پذيرفته اند و بر اساس آن تجزيه و تحليل كرده اند و حتي بي شرمانه اعتراف كرده اند خود را مستحق رهبري ندانسته شهروند درجه دوم خويش را شمرده اند براي معاون شدن پشت دروازه پشتونيست ها صف بسته اند!

نفرت پاسخ اش نفرت است، تعصب پاسخ اش منطق است، حمله پاسخ اش ضد حمله است، مهر و رزي پاسخ اش صميميت است و ... در واقع آنچه را هديه مي دهيد بيشتر از آن را در يافت خواهي كرد پس آيا بهتر نيست از جنگ و ستيز دست برداريم تسليم حقيقت بشيم به هم ديگر پذيري و احترام متقابل بكوشيم و به اين سخن قانع بشيم "اينجا سرزمين همه است"

پارسي زبان، ازبيك، تركمن، هزاره، افغان، بلوچ، پشه اي، عرب، نورستاني، قزلباش، هندو، مسلمان، غير مسلمان همه و همه و هرآنكه در اين سرزمين زاده شده است و زندگي مي كند صاحب اين سرزمين است هيچ يكي از ديگري برتر و مستحق تر نيست.

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سرزمین
پشتون
نظرات بینندگان:

>>>   هرکه شهروند این کشور است صاحب این کشور است.

>>>   آقای محترم گل امیری عالقدر.
با عرض معذرت یک جمله را تذکر میدهم.
ضرب المثل عامیانه است میگویند{ گوز} حیوان بوی ندارد اشخاصی را که شما نام بردید همچنان همفکران پوچ مغز واحمق شان را ما به مثابه حیوان یعنی باکرامت انسانی حیوان های ناطق برای شان خطاب میکنیم .بگذارید که عو عو میکنند مثلیکه در از 150 سال ماضی حتی الان کرده اند و بکنند بجز روی سیاهی و نفرت چیز دیگر را کسب کرده نمیتوانند . با آنهم من نفرین ولعنت میفرستم به زعمای سرافگنده گوسفند اقوام غیر پشتون که از دنباله روی اکتفاءنکردن. هنوز هم از قرون ماضی حتی الیوم عبرت نگرفتند که قبیله فاشیست ولجوج لحظه به لحظه میکوشند تا اصل فصل و نسل شان را برای آبد نیست و نابود میکند.

>>>   در یا داشتهای تاریخی بعضی از نویسنده گان انگلیسی منجمله ( جنرال ادوارد فلینستون ) مولف کتاب افغانان نماینده انگلیس در در باره شاه شجاع نامهای تمام مناطق افغان نیشن با تفصیل آن در اطراف کوه سلیمان , خیبر پشتخوا و وپیش وژوب سرزمین آبایی افغانان می باشد و ذکر گرده است.
سید محمد یعقوب هروی در تاریخ نامه ی هرات، نیز این واقعیت را می نویسد زیستگاه اوغان« افغان » یکی از ولایات مکران بوده است. شهر مستنگ شامل دهات بسیاری بوده است چنانکه در حاشیهء کتاب تاریخنامه ی هرات هم ذکر شده است که: شهر مستنگ یا مستنج را استخری و مقدسی هر دو در آثار خود اسم برده اند.
وقتی تاریخ خراسان قدیم (افغانستان امروزی) را بررسی نماییم طایفه ی افغان و کشوری به نام افغانستان در تاریخ و جغرافیای کشور ما موجود نیست و مردم ما که امروز برخلاف صریح اسناد تاریخی افغان نامیده می شود هیچ گونه تعلقی به افغانستان دیروزی و مردم آن سرزمین که اوغان=افغانها بوده اند، ندارد.
ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند نوشه است قبیل افغان در کوه های غرب هندوستان به سر می بردند وتابه حدود رودخانه سمندر میرسد.
مرحوم میرمحمد صدیق فرهنگ می گوید واژه ی پشتون و افغان در آثار نویسدگان وشا عران این قوم این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.
دیگر کشور نیز به معنی واحد ویکسان هردو واژه ی پشتون وافغان تأکید میکند: «هنگامیکه زبان پشتو به مرحلۀ خط وکتابت رسیده است کلمات افغان وپشتون درآثار نویسندگان وشاعران این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.»
هموطنان آگاه قلم بدست افغان تنها نام یک قوم از اقوام افغانستان امروز اینها بنام ها ی درانی و غلجائی ( غلزائی) است و افغانها نام ها تاریخ و فرهنگ و استوره یکسان در سرزمین امروز م بنا م افغانستان ندارند بلکه بر ضد ان هستند و تلاش دارند هویت تک قومی خود را بر‌دیگر اقوام تحمیل میکنند. آنها بتنهایی در افغانستان حکومت تک قومی دارند و دیگر اقوام را در معادله قدرت راه نمی‌دهند.
داشتن دوکتورای غنی فقط تفرقه بهتر و سیستماتیک تر بین تمام اقوام شریف سرزمین مان و جایگزین کردن فاشیست های قبیله و کوچی های متعصب بجای آزادیخواهان نو اندیش را به ارمغان آورد .
عزیزان اقوام مختلف با سیاست های متفاوت باید بکوشند در اطراف واژه های وحدت و همدلی که یگانه راه نجات از دست متعصبان فاشیست و سران به قدرت رسیده پوشالی طاغوتی است جمع شده و با وحدت و همدلی تمام برای ساختن سرزمینی آزاد و مستقل و متکی بخود و دور از فاشیست های زمان بکوشند .
تاجیک گرسنبل است
افغان بلبل است
هزاره شاخ گل است
ازبیک خوگل است
پشه ای ساقه است
ترکمن خودل است
هرکس گوید همه افغان است
نادان , جاهل و بی ایمان است
منابع و ما خذ :
1_ آکا دمیسین دکتر عبدالاحمد جاوید، مقاله کابل در گذار گاه تارخ ، مجله سباوون ، سال اول دلو1366.
2_ میر غلام محمد غبار، جغرافیای تاریخی افغانسان
3_ عبدالحی حبیبی ، مجله آریانا کابل 1348
4 -- میر محمدصدیق فرهنگ ، افغانستان درپنج قرن اخیر، جلد اول، ص 6
5 _ ولادمیربارتولد، تشریح جغرافیا تاریخ خلافت شرقی ، ترجمه عرفان چاپ تهران صفه 374
6 _ محمد امین زواری ، جغرافیای تاریخ بلخ، بنیاد موقفات افشار، تهران 1388 . 7- افغان ( گزارش سلطنت کابل ) , مونت اسوارت افنستون , ترجمه محمد آصف فکرت 1376. 8- اقوام کوچی مجموع مقالات به کوشش حسن پاپلی یزدی 1372 .
9—غفور روف باباجان . تاجیکان . تاریخ قرون وسطی و دوره نوین دوشنبه انشار وزرات

>>>   صا حب اصلی این سر زمین مردم عام است نه غنی که در طول عمر در خارج زندهگی کرده و حالا هم می خو اهد که او از این وطن است هر گز نه او فقط به خاطر دالر های خارچی خود را ملنگ کرده است

>>>   وای ازان روزیکه تاجک ها صاحب قدرت شوند ، یارب روامدار که گدا معتبر شود ،
ر

>>>   گل امیری بچیش نگران نباش تو و امثالت افغان نیستید، افغان شده هم نمیتوانید حرامی هم نیستید برای ما بمثابهء یک انسان هستید اما شما اولاد ناخلف سقو، خردوان و پنچرمین استید که با تاءسف سقو، خردوان و پنچرمین هرگز افغان شده نمیتانه. برای ماافغانها شما اولاد ناخلف سقو و خردوان بمثابهء انگشت ششم استید که نه شما ره قطع کرده میتوانیم ونه با بودن تان راحت استیم وهمیش مایه شرم برای افغانها استید ودایم همدست اجنبی در غلامی نمبر یک ودر فروش این خاک به اجنبی ها قدم اول را برداشتید اگر عقل و وجدان داری همین اشاره کافیست فهمیدی بچیش!

>>>   بلی این خاک از ملت افغان است و مربوط افغان‌ها است ولی هر کدو وکریله که بخاطر کولی گریی و تن فروشی به افغانستان آمدند و از انسانیت و شرافت افغان‌ها استفاده نموده حالا دعوایی تاریخ پنج هزار ساله را دارد تاریخ کولی گری و تن فروشی. وپس زنده و سرفراز باد ملت افغان و افغانستان

>>>   ...صاحبان این خاک برادران بلوچ هزاره ازبک تاجیک پشتون ترکمن هندو نورستانی همه خواهران و برادران افغان که در این مرز و بوم زندگی میکنند مالکان این سرزمین اسلامی هستند شیعه و سنی هم ندارد همه به یک اندازه حق دارند برادر و برابر هستند یک روز نوکران غربیهای کثیف که تفرقه افکنی میکنند میروند به جهنم گم میشوند برادران عزیزم هم وطنان عزیزم هوشیار و بیدار باشید من به عنوان یک پشتون نوکر و فدائی ی همه ی هم وطنانم هستم گول دشمن را نخورید به خدا پشتونها بد نیست هیچ قوم در افغانستان اسلامی بد نیستند حکومت دست نشانده و مزدور و رهبران عقوام که غلامان کفار و بیگانگان هستند به تفرقه افکنی دامن میزنند و سود میبرند بد هستند برادران عزیزم متحد و یک دست و هم صدا باشید برادر کوچک تان...
حمید هراتی

>>>   انسان بشو نیستند۰ ببینید در مقابل گفته های علمی و مستند دوکتور ناشناس چگونه وحشیانه واکنش دادند۰ اینها منطق، دانش، و استدلال را نه میدانند نه قبول دارند وفقط از احساسات کورورانه و بغض و کینه کار میگیرند و بس۰

>>>   کسی که قانون اساسی افغانستان را قبول ندارد، نام افغانستان را قبول ندارد، تاریخ افغانستان را قبول ندارد، حکومت افغانستان را قبول ندارد، بیرق افغانستان را قبول ندارد، پس به کدام دلیل ادعا دارد، که شهروند افغانستان است؟

>>>   امیری!
بی رنج ګنچ میسر نمیشود
مزد ان برد جان برادر که کار کرد
اګر اینشاعر راست ګفته پس خودت بدان و اګر عنصری باشی باش!

>>>   جناب گل امیری پس از آن همه توصیه و نصیحت در آخر که همه را حتی غیر مسلمانان را نام می برد از پشتون اسم نمی برد. باید بپذیریم که همه مشکل داریم

>>>   بغیر ازمزدوران بیگانه ها وجاسوسان ، 35 میلیون نفوس افغانستان صاحبان وساکنان اصیل این سرزمین اند

>>>   بیایید که به هم ديگر پذيري و احترام متقابل بكوشيم و به اين سخن قانع بشيم "اينجا سرزمين همه است".
حیدری

>>>   هم قانون اساسی قابل اصلاح و تغییر هست و هم این سمبول ها و نام های ملی فعلی قابل اصلاح هستند۰ هیچکدام اینها وحی آسمانی و حرف قرآن نیستند که قابل اعتراض و قابل اصلاح نباشند۰ زیادتر این سمبول ها، نام ها، و قانون ها زیر فشار حکومت های تک قوی و زیر فشار حامیان خارجی آنها ایجاد شده اند و نه عادلانه هستند نه هم قابل قبول اکثریت شهروندان کشور ما۰

>>>   گل امیری!
این وطن از شمشیربازان است!
نه عنصریها!

>>>   کدام شمشیربازان؟
همانهائیکه از نوکری فارس شروع کردند بعد غلام انگلیس شدند بعد چاکر روس شدند و بعد حلقه بگوش پنجابی و حال هم لنگی دار و نکتاهی دار همه سگ امریکا شدند۰
برو لوده یک جای دیگر لاف بزن۰

>>>   امیری جوابها را خو می بینی! بینا باش!

>>>   تشکر و سپاس ا ز آقای امیری بخاطر قلم زیبا و رسای شان. شما مبارز حقیقی استید. قلم تان برای همیشه برای گفتن حقایق سبز باد.

>>>   همانهائیکه از نوکری فارس شروع کردند!!؟
....جان ما تاجکان خود خراسانی ها و فارس زبان ها هستیم ما را نوکر فارس میگویی خیلی ابله و نادان هستی فارس و تاجک هیچ فرق ندارد من هم میگویم پشتون نوکر پختون پاکستانی است.
خوش باش در جهالت خود رها باش.

>>>   بلی، واقعیت همین است که اکثریت شهروندان کشور ما افغان یا اوغان نیستند۰
ما از کلمه یا واژه افغان منکر نیستم و خوب میدانیم که افغان یا اوغان همان نام دوم پشتونها است که غیر پشتونها به آنها اطلاق میکردند و میکنند در حالیکه خود اوغان ها بخود پشتون یا پختون مینامند۰
ما اگر پشتون نیستیم پس افغان یا اوغان هم نیستم۰ واقعیت همین است۰ دروغگوئی و عوام فریبی نکنید۰ ملت سازی و وحدت ملی بر اساس دروغ، فریب، و خیانت نمیشود و امکان ندارد۰

>>>   ایا به یاد ندارید که ان شاه حسین صفوی فارسی تاج را بر سر ما گزاشت و گفت این تاج با شما می زیبد! ایا شاه حسین صفوی ّشتون و شاه محمود ّنشیری یا چار کینتی بود؟ ....

>>>   اوغان یا افغان هیچ فرقی باهم ندارند و هردو یعنی پشتون۰
اوغان یا افغان همان اپگان یا پتهان است و همه نامهائی هستند که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکردند و میکنند در حالیکه خود پشتونها به خود پختون یا پشتون مینامند۰
ما اوغان نیستیم۰ افغان یا افغان یعنی پشتون و همه ما را خداوند پشتون هست نکرده است۰ اکثریت مردم کشور اوغان نیستند۰
ما نه هویت خود را بر دیگران تحمیل میکنیم و نه هم میگذاریم دیگران هویت خود را به هر بهانه که شده بر ما تحمیل کنند۰
نام افغان اولین بار در قانون اساسی سال ۱۳۴۳ توسط حاکم های پشتون بر ملت تحمیل شد وتا بحال با جعل و فریب در ماده چهارم قانون اساسی وجود دارد که باید اصلاح و تغییر بخورد۰
غیر پشتونهای ساده دِلی که از روی سادگی و خوبی خود را افغان مینامید، فردا روزش که رسید، باز هم پشتون افغان اصیل میباشد، و با کوچکترین اعتراض که اگر انجام دهی، توافغان نا اصل میباشی، لهذا فریب بیجا بنام وحدت ملی نخور۰
پشتونها تمامیت خواه هستند، به وحدت ملی واقعی باور ندارند، و بهترین کاری که میکنند به زور همه را یکسان نام میگذارند، و این یکسان سازی جبری، آنهم بنام قوم خودشانرا وحدت ملی تلقی میکنند۰
چرا بر دور یک نام بیطرف ویا بر دور نام انسانیت همه متحد و یکپارچه نشویم که بر دور نام یک قوم خاص همه قوم های کشور متحد شویم؟
این وحدت ملی است یا یکسان سازی به جبر و به زور، آنهم بنفع یک قوم خاص؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است