اشتراک در جرگه صلح نه افتخار است و نه امتیاز
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۲۴    ۱۳۹۸/۱/۱۹ کد خبر: 158136 منبع: پرینت

این روزها برگزاری جرگه مشورتی صلح یکی از آجندای داغ دولت و مردم شده است.
بسیاری آرزو و تلاش دارند که در این جرگه حضور داشته باشند.
ولی بعضی کسانی را که من سراغ دارم، که قرار است به جرگه مشورتی اشتراک نمایند؛ برعلاوه اینکه از فهم و درایت سیاسی و تصمیم گیری بدور اند؛ نه سواد خواندن دارند و نه هم قوه نطق و بیان.!

بودن چنین کالبدهای که نه پلان در دست دارند و نه هم می توانند کدام راهکار سیاسی را ارایه نمایند، در جرگه که به هدف پایان دادن جنگ برگذار می شود، فکر نکنم که فرجام خوشایند به دنبال داشته باشد!
وقتی از برخی ایشان که بی سواد اند پرسان شود که هدف از اشتراک کردنت در جرگه مشورتی چیست؟
در جواب می گویند: که این حق ما است و ما با طالبان جنگ کردیم و این امتیاز باید از ما باشد.

آخه بنده خدا! اشتراک کردن در جرگه مشورتی صلح نه افتخار است و نه هم کدام امتیاز؛ بلکه یک مسئولیت دشوار و سنگین است که هر اشتراک کننده را زیر بار دَین ۳۰ میلیون انسان قرار می دهد؛ که اگر از عهده این دَین برنیامدی مورد نفرین نسل ها و احفاد آینده قرار خواهی گرفت و تاریخ تو را نخواهد بخشید!
تو باید در آنجا صدای مردم و نماینده مردم باشی.

باید درک درست از ابعاد جنگ و صلح داشته باشی و شرایط بغرنج کنونی و اجتماع را تحلیل کرده بتوانی.
تو باید دانش سیاست را بدانی و از جامعه شناسی هم کمی معلومات داشته باشی.
باید تعریف مشخص و درست را از ارزش های اجتماعی و مدنی داشته باشی.
باید درک درستی از خواست و دیدگاه نسل جوان و زنان داشته باشی.
اکنون توی بیسواد که نام چنین مسایل را نشنیده ای و هتا گفته نمی توانی، در جرگه مشورتی چه می کنی؟

بگذار! یک جوان فرهیخته و مدبر جایگزین تو شود که به آینده شگوفای میهن می اندیشد و اهداف و راهکار های نوین را در سر دارد،
آیا برابر است جوان که دانش آموخته و شب و روز مطالعه کرده است و تحولات و دگرگونیهای سیاسی گذشته و حال جهان را تحلیل و تجزیه کرده و از نتایج آنها پلان و برنامه دارد و با آن بی سواد بدون برنامه که هدف از اشتراک کردنش چهار قیران پول است؟

ضیاء الدین انوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جرگه صلح
مشورتی
نظرات بینندگان:

>>>   این چرگه ها فقط برای سپپری نمو دن ضیا ع وقت و کمپاین ها اشرفک یهو دی و نمام یهودی غنی است

>>>   اشرف غنی احمدزی این این جنون قدرت و مقام قومگرای خود فکر متکبر بخاطر دوام سلطنت اش به هر خار و خس دست می اندازد تا مگر به بقای کمتر از پنجاه روز باقی مانده توافق تیمی که ریاست جمهوری را توسط جانکیری بدست گرفت در طول این دوران سلطنتش از هیچ خیانت و جنایت در حق مردمان کشور ما بلاخص مردمان فارسی زبان مرتکب گردیده حال درین مدت کم باقیمانده با مصارف پول بیشتر از خزانه ملت میخواهد به بقای سلطنت ننگین اش دوام دهد اما نه مردم کشور ما به استثنای حدونیم فیصد از همفکران و دزدان همراه اش کسی دیگر بشمول گروه طالبان و کشور های همسایه و حتا امریکا و اروپا هم بدوام کار اشرف غنی عوام فریب نفاق افگن را نمی خواهند اکنون جنون قدرت طلبی این دوم متفکر دروغین و چیغ و پیغ همیشگی ان بیشتر شده و ات خواب را از سرش برده است .

>>>   سلام
نویسنده گرامی !
یک نکته را ندیده اید در جرگه صلح که این افراد بیسواد می روند با چه تعداد افرادباسواد برای صلح ، در گفتگو می شوند.
روشن است که طرق مقابل نیز بیسواد و نا فهم است !!!!!!!

>>>   بعضی تحلیل گران سیاسی ،روشن فکران کوتاه اندیش وماجراجو یان تنگ نظر درافغانستان، تحولات سیاسی سال های آخر افغانستان را به اشتباه وبه چشم شک وتردید تحلیل وتجزیه مینمایند ووضع سیاسی موجوده افغانستان را به حالت تمسخر واشغال مشاهد میکنند درحالیکه دموکراسى ،رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی درساختار نظام وقانون آساسی موجوده افغانستان را کاملا نادیده میگیرند وافکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ماجراجويانه وپروپاگندهای خطرناک شان مشوش ومکدر میسازند.باید تحلیل های سیاسی شان در رسانه ها بااسناد موثق ومعتبر باشند و درغير اينصورت درجامعه افغانستان پيامد منفی وجبران ناپذیررا به دنبال خواهد داشت وآنگاه ندامت وپیشیمانی سودی نخواهد داشت.تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارد شوروی ها فقط احزاب خلق وپرچم را به حیث احزاب رهبری کننده سیاسی جامعه به رسمیت میشناختند وباقی احزاب وگروه های سیاسی در افغانستان هیچ نقش نداشتند درحالیکه فعلا بیشتر از پنجاه حزب درحکومت فعلی به رسمیت شناخته شده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم دارد.صلح عادلانه دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای اکثر مطلق مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است.جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى متاسفانه درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه تبدیل کرده اند وهزارها عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.متاسفانه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وبه وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشیدند.الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش دوباره ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راهای عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که انشالله روزی درافغانستان صلح عادلانه وامنیت سرتا سری حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه آنها به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی موثر و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارد و به یاری خدای بزرگ به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   جرگه فرمایشی به منظور مشروعیت بخشیدن به حکومت تک قومی و فاشیستی غنی احمدزی است ، کدام صلحی در کار نیست ، چگونه صلح بیاید درحالیکه طالبان این لشکر مزدور خودکش بیگانه پرور هرروز نیروهای امنیتی را بیرحمانه وبدستور سازمانهای استخباراتی منطقه و جهان قتل عام میکنند ، زیربنا هارا تخریب وبیت المال را بغارت میبرند ، میشه که اینهمه ظلم وستم این اجیران و پا بوسان ملاهای عربی و عجمی را نادیده گرفت ، پس خون اینهمه بی گناه چی میشود ؟
کوه کن

>>>   این جرگه ها یک روش پوسیده و بی معنی است که همیشه حکومت ها وقت برای مهر تائید گذاشتن بر برنامه های از قبل تعیین شده خود از آن سهو استفاده نموده اند. معمولن فیصله ها آن از قبل تعیین میشوند و اگر بازهم فیصله مطابق میل مرجع کار نبود او میتواند از آن سر باز بزند، مانند جرگه کرزی مداری.
غنی کوچی بازهم شش تا هفت ملیون دالر این ملت خسته و گرسنه را برباد میکند تا باز هم در چشم مردم خاک بزند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است