فیض الله ذکی سفیر افغانستان در اندونیزیا شد
 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۵۴    ۱۳۹۸/۱/۲۰ کد خبر: 158139 منبع: پرینت

اشرف غنی پیشنهاد وزارت خارجه را مبنی بر فرستادن اصیله وردک به حیث سفیر افغانستان در اندونیزیا را رد کرده و به عوض وی فیض الله ذکی، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی را به عنوان سفیر معرفی کرد.

اصیله وردک از سوی وزارت خارجه به حیث سفیر افغانستان در جاکارتا اندونیزیا برای منظوری به ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده بود، اما اشرف غنی این پیشنهاد را رد نموده و حکم فیض الله ذکی را به حیث سفیر افغانستان در اندونیزیا صادر نمود.

همچنین وزارت خارجه کشور ماریا اختری را به حیث وزیر مختار سفارت افغانستان در مسکو پیشنهاد نموده بود، اما اشرف غنی همایون محتاط را در این کرسی معرفی نمود.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فیض الله ذکی
اندونیزیا
نظرات بینندگان:

>>>   تمام مقررى ها كمپاينى است هم از طرف وزارت خارجه و هم از طرف غنى ولى وزير خارجه يا سرپرست با اين حد بى صلاحيتى به خير خودش و وزارت است تا كنار برود

>>>   خوب کرد اصیله در وزارت خارجه چه کرد که در اندونیزیا سفیر شود او برای چند نفر محدود عزیز است نه برای کار در وزارت خارجه

>>>   این تخنیک کهنه وسابقه است. وقت تصمیم گرفته میشود که حریف باید بیکاروخانه نشین شود٫ابتدا برای چند ماه سفیر تعین میشود. بعد وقتی برطرف شد انقدر سروصداایجادنمیکند.
عاقل

>>>   غنی از مردم کشورش شناخت دقیق دارد٫اگر تساوی ملیتهارا مد نظر میگرفت٫همه ازش ازرده میبودند به شمول پشتونها٫حالا بجز پشتون همه را نیست ونابود میکند وپشتونها ازش راضی هستند.
عاقل

>>>   حکومت ...حکومت خایین حکومت بی برنامه و متشکل از خیانت توسط کتله معلوم دار
احمد را منفک نموده به جای محمود تعین کردن
محمود را منفک نموده به جای احمد تعین کردن
خاینین ملی
خداوند جزای شما ظالمان را بدهد
هیچ کدر در این وطن نیست که یکی را تغییر میدهید به جای دیگر تعیین میکنید

>>>   غنی می خو اهد بعضی از کسانیکه نمی خو اهد باشد شوت می کند

>>>   با همه کار های بد که ریس جمهور کرده شاید یگانه کار خوبش رد نمودن اصیله وردک که یک مریض روانی و یک بیسواد است و فقط به نام زن بودن همیشه حق خانم های باسواد را گرفته و در تفرقه اندازی هم همنشین شینکی کروخیل است

>>>   عجیب است شما باور کنید سفرای تعین شده از جانب دولت وحدت ملی اکثریت شان دزد و خاین هستند حتی تخصیصات ، عواید را دزدی مینمایند افرادیکه از کارمندان وزارت خارجه توظیف میګردند اکثر شان صادق و خدمتکار هستند
سفرا اشرف غنی و عبدالله به وزارت خارجه هیچ اعتنا ندارد انها به ریس جمهور و عبدالله پاسخګو هستند هیچ ګونه دست اورد ندارند صرف فیسبوکی و ویپساید سفارت است موضوعات را نشر مینمایند و از تصامیم ان هیچ وقت حنبه عملی را ندارند چون ګزارش انرا به وزارت خارجه نمی دهند
از پول دعوت سفیر هیچ ګونه بل مصرفی را نمی دهند و ګزارش کاری را درین مورد نیز به دفتر نربوط را نمی دهند از مصارفات اداری که باید در بابت های ان پرداخت کردد به مصرف خانه خود استفاده مینمایند در جا های اصلی ان پرداخت نمی شود حسابات بانکی سفارت ، حسابات شخصی لش است برای تحصیل اطفال شان از همین حسابات پرداخت مینمایند حتی یکسال و یا دو سال پراخت ګردیده در اخیر یا استعفی مینماید و یا ختم وظیفه میشود تمام حسابات را همین طور رها نموده به دوره تسلیمی حاضر نمی ګردد از جانب اشرف غنی همان محرم ، خاین و دزد مقام دیکر جدید افتتاح و مقرر می کردد
خیانت دیکری به اساس روابط فامیلی مقامات وزارت هدلیات غیر قانونی را نیز در قبال ان میداشته باشد
از نام جوانان سوی لستفاده میشود و بنام توازن حنسیتی هم سوی استفاده میګردد
وزیر خارجه کار معقول دارد که هدایات ریس جمهور را قبول نمی نمایدبا وصف ان که روابط شان تیره است و اجراات وزارت را متاثر ساخته است اما کاری خوب است اشرف غنی سر خرود سوار است از یک طرف دزدان را دور میسازد از جانب دیګر دزدان را به نام های مختلف به دور خود جمع مینمایند
با تاسف این همه نتایج منفی به حامعه ماست که تبعات ان جبران ناپذیر است
وزارت خارجه هیچ صلاحیت ندارد وزیر خارجه صرف بنام است این دزدان ماهر و مسلکی بدون سند عدم مسوولیت استخدام میګردند سراپا همین خیانت است نمی دانم این انسان که مغز متفکر جهان و صادق است چه می کند و چه میخواهد و اینده چه میشود کی باید پرسان کند جای پرسان نیست وزارت خارجه حالت اش روز به روز خراب و دلسرد میشود
احمدی از کابل افغانستان

>>>   فیض الله ذکی از جمله مرتجع ترین، خاین ترین، چاپلوس ترین، خود فروش ترین، ابن الوقت ترین، پله بین ترین، فرصت طلب ترین، مقام پرست ترین و خلاصه یک .... ای سیاسی است که اول پرچمی بود بعد سور خلقی و معاون عباس خروشان در سازمان خلقی جوانان برای عبدالرحمان امین جاسوسی پرچمی ها را می‌کرد . بعد از شش جدی ۵۸ نزد فرید مزدک رفت توبه نامه نوشت و خواستار عفو شد تا بالاخره منشی سازمان جوانان کابل مقرر گردید. بعد از طریق مشاور روسی خود سند وفاداری به شوروی رانصیب گردیده راهی کمیته مرکزی سازمان جوانان شد. وقتییکه ببرک کارمل برطرف شد از مدافعین درجه اول نجیب شناخته می‌شد ، وقتی نجیب توسط دوستم سرنگون گشت چمچه دوستم گلم جمع شد باز مثل دوستم از هفت پشت خود را مجاهد خطاب کرد. وقتیکه دوستم فراری و بی صلاحیت اعلان شد مثل اولاد بی سرپرست از دامن غنی محکم گرفت. و حالا که به اثر بی کفایتی و دروغ گوی در ارقام کار یابی و اختلاس چلو صافش از آب بیرون آمد روانه اندونیزیا شد تا چند روزی از چشم رسانه ها گم شود . حالا فرصت برایش میسر شده تا در جستجوی راه داخل شدن در تیم طالبان گردد. شما خود فکر کنید که جامعه ما توسط کی ها اداره می‌شود .
انجنیر م کانادا

>>>   وزیر خارجه ووزارت خارجه ریس وریاست دفتر اشرف غنی است حق پیشنهاد وتعیین را ندارد وکسانی را که انهابرای وظایف مربوط امور خارجه پیشنهاد مینمایند غنی خان به رخشان میزند وهر بار انهارا تهدید مینماید که دیگرازین غلط ها انجام ندهندباز بیشرمانه اشتباهات را تکرار ولجاجت را به انتها رسانیده اند ومیگویند وقتی ریس دولت ازین تاکتیک کار میگیرد ما چرا نه!

ازین که بگذریم باز مثل این که معاون صاحب اول واربابش به توافق رسیده اند بک کرسی وزارت کار بی محتوا را گاهی برایش میدهند وشاکر کار گر را دران کرسی نصب مینمایند باز یگان تمرد از سوی معاون صاحب رخ میدهد ان وزارت را به دیگران میدهند مثل این که باز این دورا دیگران چسپانیده وسرش کرده اند معلوم شود که اینبار چقدر دوام می اورند حال که سادات را در سر پرستی وزارت کار وکار گر را به حیث سفیر در اندونیزیامقرر داشته اند معلوم میگردد علایق وروابط گرم تراز پیش رقم خورده است این سوی مرز که اهل قبیله سکونت دارد با عهد شکنی وخلاف ورزی خو کرده اند نه کسی را دارند که از انها پرسان نماید ونه به کسی اجازه ای سوال است که بگویند بالای چشم شما ابرو است اما نمیدانیم جنرال صاحب این بار به ملت چه خواهند گفت واین مردم ازرده ورنج کشیده را چگونه تسلی خواهند داد مگر این که بگویند <همی ما هر قدر گشتیم گشتیم از داکتر صاحب کرده ادم خوب نیافتیم وپیش خود گفتیم که بیا همی یار قدیم اسپ زین کرده باز یک چند وقت همی داکتر صاحب را سوار شویم از دیگرا کو فایده ندیدیم> ولی برای ملت بیچاره کجا قدرت وجرءت که بگوید همین اسپ شمارا از پشت خود پاین نمود ودر تبعید با پای پیاده فرستاد ویاران شماراچون قیصاری به فجیع ترین صورت در بند انداخت ومردم فاریاب رابه رگبار بستندو... وشماامدید انقلاب ملت را خاموش وبرای ارگ خوش خدمتی نمودید معاون صاحب میگویند!ای بچه هاحالی شرایط مناسب نیست ده تا اوزبیک در کجا نمرده بی ازو هم دیگر معاونیت را به ما نمیدهندهمی وزارت کار میگن چه میگن به همراه سفارت اندونیزی هم غلیمت است پس کوزه ای سوراخ را بیار وحوض بزرگ را پر بساز.انا لله وانا الیه راجعون
ایشچی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است