اعتماد آمریکا بالای افغان تبارهای آمریکایی اشتباه بود
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۸    ۱۳۹۸/۱/۲۵ کد خبر: 158198 منبع: پرینت

اعتماد سازمان های استخباراتی آمریکا بالای افغان تبار های آمریکایی عامل اصلی شکست آمریکایی ها و ناتو در جنگ افغانستان است!

طالبان از یک جانب مذاکره می کنند و از جانب دیگر شدت جنگ بهاری را با رمز فتح آغاز کرده اند. این نامگذاری برای جنگ درست در روزی صورت گرفته است که آمریکایی ها هیأت مذاکره کننده طالبان را از لیست سیاه تروریست سازمان ملل متحد خارج کرده اند.

نامگذاری آغاز جنگ به نام فتح اسمی با مسمی ای است که طالبان بدون رسیدن به نتیجه مذاکره احساس می کنند که در جنگ افغانستان برنده جنگ هستند، آمریکایی ها با اعتماد بالای لابی های افغان تبار آمریکایی به آنهایی که با آمریکایی ها مشترکا طالبان را سرنگون و از خاک افغانستان به مدت کوتاه بیرون رانده بودند و در زیر خانه های پیشاور، کویته و دیگر شهرهای پاکستان پنهان شده بودند و حتی از ترس در پاکستان ریش های خود را تراشیده بودند بی اعتماد گردیدند و بجای طالبان با متحدین خود که ضد طالبان بودند بدگمان گردیدند.

در واقعیت آمریکایی ها با کمک تاجیک ها، هزاره ها و ازبیک ها طالبان را سرنگون و از خاک افغانستان بیرون کردند اما لابی های افغان تبار آمریکایی به آمریکایی ها چنین وانمود کردند که تاجیک ها، هزاره ها و ازبیک ها به کشورهای روسیه، ایران و آسیای میانه در پیوند هستند و در دراز مدت خطر برای منافع آمریکایی ها هستند که اگر تاجیک ها، هزاره ها و ازبیک ها از بدنه قدرت در افغانستان حذف شوند دیگر خود به خود مشکل افغانستان حل می گردد و طالبان در یک حکومت تک قومی مدغم می گردند و هیچ مشکل را برای آمریکایی ها خلق نمی کنند.

روی همین نظریه بود که در جلسه بن با وجود اینکه ستار سیرت با یازده رأی در مقابل یک رأی کرزی برنده مقام رهبری افغانستان بود، لابی های افغان تبار آمریکایی صرف به خاطر اینکه ستار سیرت ازبیک تبار بود نگذاشتند که در مقام رهبری قرار گیرد و بجای آن کرزی را با داشتن یک رأی مقرر کردند.

آمریکایی‌ها آنقدر بالای لابی های افغان تبار خود اعتماد داشتند که درک نکردند رهبران اخوانی تاجیک ها و ازبیک ها افغانی (ملی) می اندیشند و بهترین خدمتگذاران آمریکایی هستند نه روسیه، ایران و آسیای میانه، در حالی که رهبران اخوانی و غیر اخوانی پشتون ها قومی می اندیشند و از هرگونه امکانات برای منافع قومی و حذف قومی استفاده می کنند.

درست است که آنها تابعیت آمریکایی دارند اما فکر قومی دارند و امکانات آمریکایی ها را در افغانستان قومی استفاده می کنند.
با روی کار آمدن کرزی وضعیت جبهه های جنگ تغییر کرد، دیگر طالبان دشمن نبود و برادران ناراضی بودند و چگونه قوای امنیتی افغانستان می تواند با برادران ناراضی بجنگد؟ همین بود که رخنه طالبان و هواخواهان طالبان در صفوف قوای مسلح و ادارات دولتی آغاز گردید و تقریبا طالبان با نفوذ خود در همه ارگانهای نظامی و دولتی خود را اکمال کردند و تمام سلاح های خفیفه و ثقیله طالبان به شکلی از اشکال از جانب دولت افغانستان اکمال می شد. همان اسلحه خفیفه و ثقیله را که قوای مسلح افغانستان داشتند و عین اسلحه را طالبان نیز در اختیار داشتند که با به میان آمدن اشرف غنی احمدزی وضعیت بکلی تغییر کرد و حتی طالبان قرار گفته های نظر محمد مطمئن عضو پشین طالبان در رسانیدن اشرف غنی احمدزی به ارگ نقش داشته اند و بین آنها تفاهمنامه سه ماده ای امضا شده است.

در زمان اشرف غنی احمدزی مخالفان طالبان به نام های مختلف از صحنه حذف گردید و به بهانه‌های مختلف آدم کشان طالبان از زندان ها رها گردید و قوای مسلح افغانستان در موقعیت پسیف قرار گرفتند.
اشرف غنی احمدزی فکر می کرد که با قومی سازی قدرت، طالبان مانند حکمتیار رهبری ایشان را قبول می کند و اشرف غنی رییس جمهور مادام‌العمر طالب ها و غیر طالب ها می گردد اما بی خبر از اینکه طالبان هوشیارانه تر از اشرف غنی احمدزی بازی می کنند و فقط در تمام دوران اشرف غنی احمدزی از ایشان زیر نام قوم استفاده ابزاری کردند و خود را تقویت کردند و اکنون حاضر نیستند حتی با اشرف غنی احمدزی صحبت کنند.

آمریکایی ها که سالانه در حدود پنجاه میلیارد دالر در جنگ افغانستان مصرف دارند بالاخره متوجه شده اند که در چه بلایی گرفتار شده اند، بی جهت نیست که دونالد ترامپ جنگ افغانستان را مسخره می خواند و وزیر خارجه آمریکا می گوید که: ملت افغانستان یک گذشته تلخ در راستگویی و فساد دارند.

متاسفانه آمریکایی ها تا هنوز هم متوجه نشده اند که از چه ناحیه شکست متوجه آنها شده اند و چگونه و کی ها میلیارد ها دالر پول مالیات دهندگان آمریکایی ها را دزدیده و به هدر داده اند و هنوز هم نمی دانند که گروه طالبان یک گروه تروریستی است و چگونه می توان بالای یک گروه تروریستی اعتماد کرد و به قول و قرار آنها باور نمود و ضمانت آنها را جدی گرفت.
اکنون که آنها نه آمده در افغانستان دم از فتح می زنند تصور کنید که آنها به نام فاتح وارد افغانستان شوند چه بلایی را بالای مردم افغانستان، منطقه و جهان خواهند آورد. لذا هنوز هم آمریکایی ها وقت دارند که طالبان را با نیروهای ضد طالبان و همان های که با کمک آمریکایی ها طالبان را سرنگون کرده بودند طالبان را مهار نمایند و به دروغ های لابی های افغان تبار آمریکایی باور نکنند. چون در غیر آن راه مهار طالبان وجود ندارد و یگانه راه که از خطر سقوط افغانستان به دامن تروریسم جلوگیری می کند نوع ایجاد حکومت های محلی و یا فدرالی است که هر قوم افغانستان اجازه داشته باشند آنگونه که اکثریت مطلق مردم می خواهند زندگی نمایند نه اینکه زندگی به اساس نسخه طالبان صورت گیرد.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
افغان تبار
آمریکا
نظرات بینندگان:

>>>   کسانیکه کشورشان را ترک میکنند دلسوز کشورشان نیستند کسانیکه عمری در خارج از کشور مخصوصا اروپا و آمریکا زندگی کرده اند دلسوز نیستند فقط ژست وطن دوستی میگیرند فرقی هم نمیکند افغان باشند یا ایرانی یا سوری یا لیبیای سرمایه های واقعی یک کشور مردمی هستند که در شرایط سخت جنگ و تحریم و ...کشورشان را ترک نمیکنند

>>>   دراستخدام وشناخت مزدورَ وفادار پاکستان زیاد تجربه دارد چون اجیرانش تاپای جان از خدمتش سرپیچی نمیکنند

>>>   از ساده لوحی به این مصایب مبتلا گردیدیم امریکای ها در کجای برنامه هاشان شکست خورده اند که ما به ان دلخوش نمایم دولت ربانی را شکست دادند وربانی ومزاری ومسعود وعبدالرازق وعده ای زیاد وطندوست ها راشهید ساختند حکومت دلخواهی دست نشانده رااوردند اردوی ملی وپولیس ملی مارا کاملا در کنترول دارند وهوا وزمین کشور ما رامراقبت جدی وزیر اداره دقیق دارند هرچه وطن فروش ومزدور بود بنام تکنوکرات اوردند ودر شا نه های ملت سوار نمودند حکمتیار ودیگر غلام های وفادار خودرا درصدر نشاندند وحال حالت را طوری عیار ساخته اند وبه این زودی کنترول کشور را به طالب ها واگذار می نمایند بدون این که یک عسکر خودشان موجود باشداز فرسنگ ها دور اوضاع واحوال را میتوانند زیر ذره بین قرار دهنداین همه را کجایش شکست است که به حال انها تاسف نمایم بدا به حال ما که سراسر در شکست وزیان وخسران هستیم همه چیز مارا ربودند وچپاول کردند ودزدیدند وتا اینده های نا معلوم به این روش ادامه خواهند داد تا سردار محمد داود دیگر ویا مزاری واحمد مسعود دیگر قد برافراشد وگلیم متجاوزین واستعمارگران را جمع کند مصیبت بزرگ این که گلیم جمع های ماهم با انها یکجا شدندوهمه وطن فروش ها وبی ایمانها در صف انها قرار گرفتند
نقیب الله فایق والی فاریاب

>>>   ماهی را هروقتی بگیری تازه است .به اشتباه هروقت پی ببری وقت است .اگر واقعاً پی برده باشد .میتوانند خود را ازجنجال افغانستان هرچه زودتر خلاص نمایند درغیر این جنگ را پایانی نیست نتیجه هم هیچ .درمردم هیچ به ازدست دادن ندارند .

>>>   "متاسفانه آمریکایی ها تا هنوز هم متوجه نشده اند....." نه آنها متوجه شده اند واز اول هم متوجه بوده اند. پلان اصلی آنها حفظ قوایی شان و پایگاه هایی شان برای روز مبادا است که اگر با ایران شاخ به شاخ شوند. این نا آرامی ها تا زمانی باقی خواهد ماند که دولت فعلی ایران و یا حداقل پالیسی عدم اطاعت امریکایی شان ادامه دارد.
"
آمریکایی ها که سالانه در حدود پنجاه میلیارد دالر در جنگ افغانستان مصرف دارند...." مگر بیشتر از پنجاه میلیارد دالرهم از درک فروش مواد مخدر عاید دارند.
باز هم تکرار می کنم که:"راه نجات مردمان واقعی این سرزمین در این است که تمامی این آدم هایی وارداتی (افغانهایی خارجی تباع) راهم مانند لشکریان انگلیس از سرزمین پاک شان قلع و قمع کنند و به ما ناز پرورده ها و خیرات خور هایی کلیسا اجازه ندهند تا بهشت شان را به خاطر چور و چپاول به دوزخ تبدیل کنیم. باور کنید اگر این طفیلی هااستعداد کاری میداشتندو دست شان (در كشور هایی اصلی شان) به کاری بند می بود هرگز مانند فیلان عزم هندوستان نمی کردند".
آزاده

>>>   این یک واقعیت است که جامعه امریکا هنوز متوجه ان نشده وهنوز هم به یک گروه تروریستی اعتماد دارد که نصف ان مستیقم در جنگ علیه شان قرار دارد نصف شان به نام تکنوکرات ها حمایه میشود از طرف امریکا ونصف شان در داخل امریکا به لایی گری مصروف است به نفع طالب ولی ان قشر بژرگ جامعه افغانستان ‌که واقعیت امریکا را دوست می دانست واز دل جان همکار شان بود اعتماد نگرده ودر حذف انها کوشید تا به سرکوب واقعی طالب تمامی کمک ها حیف میل شده امریکا به شکل مستیقم وغیر مستقیم به طالب ها رسیده مردم همه درک دارد طالب با موترسیکل جامعه جهانی را به زانو در اورده دور از باور است چرا به جنرال دوستم اجازه عملیات داده نمیشود چون وی واقعیت در مقابل شان میجنگد طالب به جز یک نیروه خیالی با تبلیغ وسیع در اذعان جهان ترسیم کردیده والی هیچ چیز نیست اگر پشتیوانه دولت افغانستان واستخبارات پاکستان نباشد یک ماه مقاومت کرده نمیتواند جای افسوس این است ملت واقعی افغانستان تباه گردید و جیب ها لایی گران پر از ثروت گردید ته ان پول هم از مالیه مردم امریکا تامین میگردد وپس برای گرفتن جان فرزندان شان استفاده میگردد یا دولت امریکا هم مثل دولت ‌افغانستان خاین است با ملت خود یا فریب دولت مرد ها آفغانستان ولایی گران انها را خورده واز نام طالب ترس دارد در حالی که هیچ ترس ضرورت نیست میتواند برنده جنگ طولانی با تمام افتخارات ان باشد به کمک مردم واقعی افعانستان نی این گروه که هم دوست است هم برادر ناراضی هم دشمن وهم لایی گر وهم تا جایی برنده

>>>   به نظر بنده حالا اقوام تاجیک ، ازبیک وهزاره به رهبر نما های معامله گر ، پول پرست ، جبون و خاین باور ندارند ، زیرا همین رهبران معامله گر وجبون بودند که به اشاره زلمی خلیل زاد کرزی را بصفت رهبرحکومت موقت وانتقالی پذیرفتند ، سیستم حکومتی را جمهوری قبول کردند ، قانون اساسی خام ونیم بند را تایید وسرود ملی یه زبان پشتو را تایید کردند.
کوه کن

>>>   تمام جهان میداند که کسانیکه شمما انها را پیروز راندن طالبان میدانید دزد های بین الملی هستند امریکا از روز اول دانسته بود انعده افرادی که ناموس خود را در مقابل پول ناچیز به امریکا فروخت و به ناموس خود ارج احترام نگذاشت به هیچ چیزی دیگر پابند نیستند و همین علت بود که امریکا نیز به انها اعتماد نکرد و امروز که اقتصاد امریکا ضرب صفر شده بلخصوص در افغانستان علت اش همین دزدان شما بود که شما در همینقدر فهمیده گی خود انرا شاهان خود میدانید دزد دزد است ضربالمثل است که میگویند چوچه گرگ نشود بزرگ.

>>>   در زمان موجودیت روس ها در افغانستان،من به روس ها پیشنهاد کردم تا زمانی که شما بین سرحد افغانستان و پاکستان یک دیوار آهنین ایجاد نکنید و سلاح و مهمات را از سراسر افغانستان جمع آوری نکنید،امکان تأمین امنیت در افغانستان نیست.
اما یک تعداد خلقی ها به روس ها پیشنهاد کردند که اگر شما خود را میخواهید به آل های گرم بحر هند برسانید،باید از مسدود کردن سرحد خود داری کنید.
من برایشان پیشنهاد کردم که رسیدن به آب های گرم هند باید یک مسئله استراتیژیک باشد و با یک پلان دو مرحله یی که مرحله اول تأمین امنیت در افغانستان و مرحله بعدی با رایزنی های سیاسی و اقتصادی و در مرحله نهایی نظامی،زمینه را به رسیدن به بحر هند مهیا میسازد.

>>>   اما آنها قبول نکردند.
حالا امریکایی ها نیز عین اشتباه را تکرار کردند.من برای آنها نیز پیشنهاد کردم که سرحد افغانستان و پاکستان را غرض تأمین امنیت افغانستان ببندید،اما آنها قبول نکردند.
در آینده نیر برای هرکشوری که خواهان تسخیر افغانستان است،پیشنهاد من این است که اولین کاری که میکنند باید بستن سرحددبین افغانستان و پاکستان باشد و بعداً جمع آوری تمام سلاح و مهمات از سراسر کشور باشد.
البته درصورتی که خودشان کدام پلان دیگر نداشته باشند و خواهان ادامه جنگ در افغانستان غرض مسایل سیاسی و اقتصادی و نظامی و سؤ استفاده از بودجه تخصیص داده شده برای جنگ افغانستان نباشند.

>>>   نویسنده محترم حرفت درست و قابل درک است !!
اما شما هم باید این را درک کنی که کی کی است !!
یعنی فرق بین مهاجر و پناهنده چه است ؟؟
خودم مدت 25 سال میشود که با هزاران تهدید، توهین و تحقیر کشور را ترک کردیم !!
هر کسیکه قدرت و امکانات پیدا کند از مخالف خود انتقام میگیرد !!
اگر خودت در جایی من قدرت داشته باشی با کسانیکه تهدید، توهین و تحقیرت کرده باشد چه میکنی ؟؟
کسیکه در راه حق به کشور و مردم خود خدمت نمیکند و یا نمیپواند و نباید نا حق خیانت کند !!
همنوع تان از اروپا

>>>   از اول محاسبه روی بدست گرفتن قدرت دولت بدست پشتون تبار که کمتر از سی فیصد نفوس کشور را تشکیل میدهد غلط بود امریکایی ها فریب سخنان نادرست لابی های پشتون ها را که از سالهاست در امریکا زندگی میکنند و از افغانستان بی خبر بودند فریب لابی های انها را خوردند گپ حقیقت است پشتون ها چه در زمان تجاوز شوروی سابق بود و چه در زمانی فعلی پشتون ها یکتعداد شان در قدرت دولت خود را جابجا کرده اند و تعداد دیگر شان بنام مخالف ضد حاکمیت دولت در جبهه مخالف قرار داده مانند خان ها دوسر قبایل هم اینطرف را میخورند و هم انطرف رادر حالیکه هدف و مرام شوم شان یکیست تقویت قومی خود شان و نابودی اقوام دیگر درین کشور و بدست داشتن قدرت دولت قایم مقام بخودشان است اینها پیش قدم از شیطان هستند کل جهان را با این شیطانت شان فریب داده و امریکا را هم .

>>>   اعتماد مردم ما بالای امریکا اشتباه بود


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است