اشرف غنی سیاستمداری زیرک اما کوچی!
اشرف غنی سیاستمداری زیرک و باهوشی است که توانسته قدرت و هیمنه پشتونها را زمینه سازی کند و از سویی دیگر سران اقوام دیگر را به ذلتی کشانده است که مجبورند برای لطف و حسن نظر ارگ، مطابق میل اشرف غنی زانو بزنند 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۴    ۱۳۹۸/۱/۲۵ کد خبر: 158201 منبع: پرینت

اشرف غنی مهره ای بود که بر اساس پلان لابی های پشتونیزم در اروپا و آمریکا باید در افغانستان بعنوان رییس جمهور نقش آفرینی می کرد. بر همین اساس، انتخابات گزینه ای بود که به وی این چهره حقوقی را ارایه می کرد. بعد از سقوط حکومتهای کمونیستی و چمبره تاجیک ها بر حکومت و پیدا کردن قدرت اقتصادی در کنار قدرت سیاسی و نظامی، پشتونها را بیش از بیش هوشیار ساخت که برای اعاده حیثیت خود با تمام قدرت تلاش کنند.

در اولین قدم با تشکیل دولت موقت و بعد با انتخابات، حامد کرزی را بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند. کرزای در دوران ریاست جمهوری خود سعی داشت تا جزیره های قدرت را کمرنگ سازد اما موفق نبود ولی تلاشهایش زمینه ساز بود و وقتی که حکومت به اشرف غنی سپرده شد.

اولین و مهمترین اهداف حکومت اشرف غنی، قلع و قمع جزیره های قدرت بود. جزیره های قدرت اقتصادی و نظامی که تاجیک و ازبک ها بیشتر برای باج خواهی از حکومت مرکزی و زیاده خواهی های خود و منافع شخصی و قومی از آن سود می بردند و در این بین هزاره ها که با قدرت اقتصادی و نظامی کمی فاصله داشتند و به قدرت و دستاوردهای علمی و مدنی سرگرم شده بودند و از این فرصت برای عرض اندام، زمان می خریدند. غافل از اینکه اشرف غنی مغز متفکر برای تک تک اقوام برنامه های ویژه ای داشت.

با اعطای معاونت اولی به ازبک ها، ازبک ها را به خاک سیاه کشاند بطوریکه حتی رهبر ازبک ها جناب جنرال دوستم، به ترکیه تبعید شد و دوستم برای حیثیت و حداقل جای پای خود، تحقیرهایی را پذیرفت که دست ازبک ها را از ابزار قدرت اقتصادی و نظامی بسیار دور کرد و در کنار آن با ایجاد تشکیل حکومت وحدت ملی، تاجیک ها را از درون به هم پاشید و توانست عطا محمد نور را سرجایش بنشاند و از دکتر عبدالله یک چهره بی تدبیر و بی برنامه ارایه کند و هزاره ها، به دست خود هزاره ها سرکوب شدند.

اشرف غنی توانست انتخابات پارلمانی را به گونه ای تحقیر آمیز برای تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها رقم بزند.
دستگیری قوماندانهای تاجیک، هزاره و ازبک که ارکان قدرت نظامی و مردمی این اقوام بود بخشی از این سناریو پلان شده بود و در ادامه سناریو، شاهد دستگیری و محاکمه شخصیت هایی هستیم که بعنوان سهمیه به دولت معرفی شدند، همه این پلان ها نمی تواند تنها از مغز اشرف غنی سرچشمه بگیرد. لذا با اطمینان کامل می توان گفت که پشتون ها با سکوت و چراغ سبز به یک اجماع کامل رسیده اند که برای اعاده حیثیت و بازگرداندن قدرت مطلقه پشتون ها در همه ابعاد اقتصادی، نظامی و سیاسی اکنون حول محور اشرف غنی باید بچرخند و برای فریب اقوام دیگر و دور ماندن آنها از محورهای قدرت نیازمند بازی های، خیمه شب بازی هست.

اکنون اشرف غنی در پلانی که تنظیم شده بود به درستی توانست سران قومی تاجیک، هزاره و ازبک ها را به روزی برساند که برای بسته نشدن حساب های بانکی شان و یا از دست ندادن کاخ هایی که ساختن، تن به هر ذلت و خواری بدهند نمونه آن را در معامله شخصی عطا محمد نور با اشرف غنی می توان به روشنی شاهد بود.

اکنون می توان گفت که اشرف غنی سیاستمداری زیرک و باهوشی است که توانسته قدرت و هیمنه پشتونها را زمینه سازی کند و از سویی دیگر سران اقوام دیگر را به ذلتی کشانده است که مجبورند برای لطف و حسن نظر ارگ، مطابق میل اشرف غنی زانو بزنند.
بنابراین در این شرایط حساس می توان گفت که اگر ملت های تاجیک، هزاره و ازبک برای برون رفت از این بحران به یک اجماع کلی نرسند و برای بقای هویت خود قومی خود فکر و تدبیر و یا پلانی نسنجند فردا باید شاهد نادیده گرفتن حقوق اولیه خود باشند بنابراین روشنفکران اقوام تاجیک، هزاره و ازبک هر چه عاجل تر برای برون رفت از این باتلاق دست در دست هم دهند تا فردا شاهد حذف نباشیم.

دکتر ناظر احمدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اشرف غنی
سیاستمدار
نظرات بینندگان:

>>>   بزرگان تاجک ماهر ترین دزد های دولتی هستند
شیبرپور

>>>   آفرین صدآفرین دکتر خوب و نازنین.
سران غیر پشتون چنان غرق درمنافع شخصی و کسب ثروت و قدرت هستند که محال است باهم متحد شوند.
پشتونها بازیرکی تمام آنها را تکه تکه وپارچه پارچه ساخته اند.
عبدالله بلخی.

>>>   اسرف غني با دروغ پردازي ها و ساخت كليپ هاي دروغ از آزار افغانها در ايران سعي كرد روابط افغانها و ايرانيها را بيشتر خراب كند و بين آنها دشمني بياندازد تا مبادا فارسي زبانها با هم متحد شوند

>>>   غنی کوچی کشور و قوا های امنیتی کشور را گروگان گرفته و مثل متاع شخصی خودش از آنها برای پیشبرد اهداف عقده مندانه و فاشیستی قومی خودش سهو استفاده میکند۰ چرا کوماندو ها را برای نجات سربازان محاصره شده بدست طالبان ....اوغان روان نکرد که در عوض برای ایجاب آشوب در بلخ روان کرد، آنهم یکهفته پیش از برگزاری جشن نوروز باستانی در بلخ؟
آن سربازان محاصره شده همه اسیر طالبان وحشی بردران قومی غنی کوچی شدند و امنیت جشن نوروز هم در مزار برهم خورد و صدمه دید۰

>>>   کوچی خودش بزرگترین حامی زشت ترین جنگ سالارهای چون راکتیار و طالبان جنایتکار است۰ البته تقلب، خیانت های انتخابات، و دزدی های رولا غنی و اجمل غنی، و همچنان جنون قومپرستی این خائن را هم فراموش نکنید۰

>>>   بعضی تحلیل گران سیاسی ،روشن فکران کوتاه اندیش وماجراجو یان تنگ نظر درافغانستان، تحولات سیاسی سال های آخر افغانستان را به اشتباه وبه چشم شک وتردید تحلیل وتجزیه مینمایند ووضع سیاسی موجوده افغانستان را به حالت تمسخر واشغال بررسی مینمایند درحالیکه دموکراسى نوین ،رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام وقانون آساسی موجوده افغانستان را کاملا نادیده میگیرند وافکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدر میسازند.باید تحلیل های سیاسی شان در رسانه ها بااسناد موثق ومعتبر باشند و درغير اينصورت درجامعه افغانستان پيامد منفی وجبران ناپذیررا به دنبال خواهد داشت.تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارد شوروی ها فقط احزاب خلق وپرچم را به حیث احزاب رهبری کننده سیاسی جامعه به رسمیت میشناختند وباقی احزاب وگروه های سیاسی در افغانستان هیچ نقش نداشتند واعضا وطرفداران احزاب دیگر اندیشان دست گیر وسر به نیست گردیدند که به ملت زجرکشیده افغانستان معلوم اند.فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت هستند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند.صلح عادلانه دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای اکثر مطلق مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است.جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى متاسفانه درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه تبدیل کرده اند وهزارها عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.متاسفانه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وبه وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشیدند.الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راهای عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که انشالله روزی درافغانستان صلح عادلانه وامنیت سرتا سری حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه آنها به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی موثر و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارد و به یاری خدای بزرگ به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   کوچی! .زیرک! برایمان زیرک اش بس است وبرای شما کوچی بودن او!

>>>   ...تعریف کردی که سران تاجک هزاره وازبک همه دزد و چپاولگر هستند وقتیکه سرنوشت یک قوم در دست دزد باشد وان قوم بدبخت خود سرنوشت خود را در دست دزد و راهزن بدهد دیگر گله از چی می‌کنند در روی زمین تمام حکومت‌ها کوشش دارند که دزد و سرکش وطن فروش را نابود کند که این وظیفه اشرف غنی است چون قدرت در دست تاجک بود در ظرف چهار سال افغانستان را به خاک یکسان ساخت از چهار نفر دزد چهار میلیون دزد ساخت بلاخره دزد کلان ایشان آنقدر تشنه پول بود که بلاخره افغانستان را به تول شلغم به امریکا فروخت اینکه کرزی نیز آب دان همان دزد ها را خورده بود و نخواست که دزدهمراه اش از بین برود کرزی نیز از دزد های خاسه خور استفاده کرد و دزدی های خود را کرد وبلاخره یک وطن دوست ودلسوز مانند اشرف غنی پیدا شد که به خدمت ملت پرداخت و برای به محکمه کشاندن دزدان شروع نمود ولی بد بختانه که جنگ‌های بی هدف مشکل ساز کارهای غنی شده است و باید تمام ملت از غنی پشتیبانی نماید تا در دور دوهم غنی پیروز شود و ریشه دزدان لندغرها اختطاف چنان وکوتاهالطریق ها را از بیخ بکند

>>>   اقای احمدی اگرغیرپشتونهاروشنفکر میداشتند٫به این روزوروزگارنمی افتیدند.
عاقل

>>>   -وطنفروشی چه زیرکی دارد؟
-خیانت به مردم ووطن چه زیرکی دارد؟
-نام بد وننگین کمائی کردن چه زیرکی دارد؟
-روزانه صدها مادررابی فرزندساختن چه زیرکی دارد؟
-تعصب قومی ونژادی را دامن زدن چه زیرکی دارد؟
-به همین ترتیب اگرصدهاناکارگی موصوف را نام ببریم درنیجه کجایش زیرکی ودانستگی است جزبدنامی وکم ظرفیتی اش
خودتان قضاوت کنید
سربلندباد مردم افغانستان

>>>   نام بد وننگین کمائی کردن چه زیرکی دارد؟

>>>   اقای داکتر ناظر احمدی اگر وقت دارید لطفا به این دو موضوع توجه کنید:
۱- در افغانستان هیچگاهی دولت کمونیستی وجود نداشت به خصوص بعد از ششم جدی حزب و دولت همه تلاش خود را در راه تشویق سرمایداران ملی به خرچ داد. اگر حفیظ الله امین و شرکایش اکت کمونیست بودن را میکردند به معنی بد نام ساختن کمونیزم و خدمت به امپریالیزم ونظام فیودالی و نیمه فیودالی در افغانستان بوده است و او خودش هزاران فرسخ از کمونیست بودن فاصله داشت این اتهام شما و یک عده ای گویا مورخین بیخبر از اثار مترقی از اقای سپنتا اغاز تا دگران در حقیقت از یک مرجع و ادرس و ان سازمان جاسوسی سیاه امریکا و غرب و استخبارات پاکستان اتهام نظام کمونیستی را به جمهوری دموکراتیک افغانستان بستید و به ان چاشنی دین اسلام را که وسیله ی خوب در دست امپریالیزم برای سرکوب نیروهای مترقی بود اضافه کردید.
۲- نقطه قابل عطف برای من و هزاران روشنفکر متعهد این است که تحلیل ها در مورد عملکرد اشخاص باشد و انها جوابده در برابر مردم اند نه مجموع قوم . شما اگر هزاره هستید ایا شهریان کابل به خاطر جنایات حزب وحدت اسلامی در کابل تمام هزاره ها را مسوول بدانند یا صرف انهاییکه مرتکب جنایات علیه شهریان کابل شده اند.کوچی بودن یا خیمه نشین بودن عیبی ندارد .شما کمی دامنه ی مطالعات تانرا وسیع تر ساخته و به تاریخ کشور های جهان توجه کنید و انگاه درک خواهید کرد که افکار تبعیضی علیه یک کمیونیتی و یا جمعیت و یا قوم در جوامع مترقی جا ندارد و شما که بر ضد سیاست های قومگرایی اشرف غنی قرار دارید چگونه خود موضع تبعیضی و توهین امیز نسبت به قوم کوچی دارید .این طرز نظر شما همان قدر فاشیستی است که نظرات اشرف غنی در برابر دگر ملیت ها است به امید انکه در اینده از شما نوشته های خوب در راه رفع امراض خطرناک فعلی که دامنگیر جامعه ی ما است داشته و به خوانش بگیریم.
فخر اهنگر

>>>   زیرک اما جوچی! نی! بلکه کوچی اما زیرک!!! نه عنصری اما غلام!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است