غنی قانون شکن ترین حاکم در دنیایی جدید
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۵۹    ۱۳۹۸/۲/۲ کد خبر: 158317 منبع: پرینت

دولت پیش شرط های چند از جمله حفظ ارزش های قانون اساسی را در مذاکره باطالبان خط سرخ اعلام کرده است، اما نقض قانون اساسی که در دوره غنی به یک رویه و سنت سیاسی تبدیل شده است و غنی همچون حاکم خودکامه چپ و راست فرمان های دلخواه صادر می کند کمتر از الغای قانون اساسی نیست.

حفظ ارزش های قانون اساسی در برابر خواسته های طالبان، کاریست که باید دولت از آن به جد پاسداری کند، ولی عمل مطابق قانون اساسی نیز کمتر از پاسداری از قانون اساسی دربرابر طالبان نیست. درحالیکه دولت اولی را خط قرمز خود میداند، اما دومی را هیچ در نظر نمی گیرد.

اشرف غنی قانون شکن ترین حاکم سیاسی است، که در قرن بیست و یکم در یک کشور حاکمیت می کند. نقض قانون اساسی با تولد نامبارک دولت وحدت ملی که طرح اشرف غنی بود به نهایت رسید، و تا غنی در قدرت است این وضعیت مسلط باقی خواهد ماند. شهروندان کشور باید با غنی بعنوان یک قانون شکن متمرد و قلدور، که هیچ بها و قیمتی به قانون و نظم قانونی قائل نیست تصفیه حساب کنند.

صفرمحمد مظفری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
قانون
نظرات بینندگان:

>>>   اداره تک قومی ، مستبد و متعصب ارگ نشینان می خواهند زبان و قلم شهروندان را خاموش نمایند !
نویسنده : حسن علی عدالت

حمله فیسبوکی شاحسین مرتضوی و تهمت وارد کردن ایشان بالای نصیر فیاض یکتن از ژورنایست های با نام و نشان کشور در تلویزیون آریانا و لت و کوب عبدالله آزاده خنجانی مدیر تلویزیون یک توسط بادیگارد های اشرف غنی احمدزی نمایانگر آن است که حلقه فاسد و تک قومی ارگ نشینان از بیان واقعیت ها سخت در هراس اند و با شیوه دیکتاتوری می خواهند زمان حفیظ الله امین را احیا نمایند و هر آنچه که در مدح ولسمشر نباشد آن را نابود نمایند ، گرچه افغانستان آنگونه که مدنی نماهای وابسته به دولت فکر می کنند در عرصه آزادی بیان جایگاه خوب ندارد و در ردیف ۱۲۰ قرار گرفته است و همواره ژورنایست ها و خبرگزاری های که در خدمت ارگ نشینان نبوده اند با انواع تهدید و خشونت مواجیه بوده اند که شاید آقایان عبدالله آزاده خنجانی و نصیر فیاض از معدود چهره های در عرصه ژورنالیزم باشند که از جانب ارگ نشینان خریداری و تطمیع نشده اند چون متاسفانه بازار سیاست و تبلیغات در افغانستان از جانب ارگ نشینان به بازار معامله و خرید و فروش تبدیل شده است و هریکی که‌ خود را به ارگ نشینان نفروشند مانند آقایان خنجانی و فیاض مورد لت و کوب و تهمت بستن ارگ نشینان قرار می گیرند .
گرچه در عصر کنونی بستن زبان و قلم مردم کار دشوار است اما بازهم دیده شود که دیکتاتور ارگ تا چه سرحد پیش می رود ، زیرا پشتبانی بی حد و حصر اکثریت مردم در فضای مجازی از آقایان خنجانی و فیاض مایه امیدواری است که آزادی بیان بالاخره بالای دیکتاتوری ارگ غلبه نماید .

>>>   خاوری‎.
جنگ جاسوس ها و سرنوشت کشور!
ناف حاکمان قبیلوی به وابستگی و مزدوری به استعمار بریده شده وهیچگاهی ذهن شان از وابستگی ومزدوری برای ادامه حاکمیت آزاد نخواهد شد.
اینها زنجیر اسارت و برده گی را دوست دارند و بازنجیر اسارت ووابستگی خو کرده اند و با این زنجیر ها مردم را ما را نیز به اسارت کشیده اند و راه رشد و شگوفایی وخودکفایی ترقی وتعالی را نیز به روی کشور بسته اند.
دیروز انگلیس و روسها و امروز امریکا یکی از مزدوران وجاسوس های قبیله را به سرنوشت کشور ما حاکم ساخته اند .
امروز هم جنگ جاسوسان قبیله برای احراز قدرت با یک دیگر جریان دارد فردا یک بار دیگر کدام جاسوس را امریکایی ها بر سرنوشت این کشور حاکم خواهد ساخت ؟
این مزدوری تا به کی و تا به چند ؟
راه نجات را از مزدوران وجاسوسان استعمار نو باید جستجو کرد ، این زنجیر ها را باید گسست به آزادی وحق انتخاب واقعی رسید.
بدون گسست این زنجیر به آزادی ، شگوفایی و ترقی وتعالی نخواهیم رسید.
22.04.2019

>>>   نجیب بارور
در یکی از مجالس کلان در خیمه‌ی لوی‌جرگه، یکی از افراد پی‌پی‌اس یا سگ‌های پاچه‌گیر غنی برایم گفت زیاد این‌طرف و آن‌طرف نرو، به بسیار احترام معرفی کردم و گفتم آقا من از برگزارکنندگان این مجلس استم و تو به دعوت ما این‌جا آمده‌ای، در پهلوی کار امنیتی نزاکت را مراعت کن. بار دیگر برایم اخطارآمیز گفت، از نکتایی‌اش گرفتم دو-سه‌ متر به طرف خود کش کردمش که از دید مقامات صف نخست پنهان شود، در همین هنگام مسئولین امنیتی دیگر متوجه شدند و آن را از چنگ من رها کردند، می‌خواستم چند سیلی در بغل گوشش بزنم و برایش بگویم که تو این‌جا مهمان ماستی و حرمت این مساله را رعایت کن. با پادرمیانی دوستان دیگر رهایش کردم و تا آخر مجلس دیگر صدایی از او نشنیدیم. پی‌پی‌اس بداخلاق‌ترین نیرویی است که زشت‌ترین رفتار اجتماعی را با مردم دارد. این رفتار خشن و زشت پی‌پی‌اس ریشه در بی‌باوری بادار شان نسبت به مردم دارد. برای این‌ها چنین اخلاق زشت از آغاز کار درس داده می‌شود. این‌ها در هرجایی که می‌روند، مردم عام را برده‌هایی می‌پندارند که به دیدار فرعون غنی آمده باشند. امید دارم آقای خنجانی از این مساله به سادگی نگذرد و عاملین رفتار غیرانسانی در برابر یک مدیر رسانه را جدی پی‌گیری کنند و در این خصوص هیچ‌نوع مصلحتی را مد نظر نگیرند. این سگ‌ها صاحب دارند، فشار اجتماعی باید این اخلاق سگی را از آنان دور کند.

>>>   از غنی کرده اسنان دروغ گو در طول تاریخ ریس جمهور نبود شما فکر کنید در زمان کمپاین های انتخاباتی او می گفت که یک نان را به دو نان تبدیل می کنم که حالا یک نان را به دو حصه تبدیل کرده
در طول 5 سال چند نفر وزیر را تعین کرده نتو انست
در طول 5 سال 50 هزار همو طنان ما را کشت
دیگر کدام کار این یهودی قا بل تقدیر است

>>>   درهمه کشورهای اسلامی همین امر معمول است :
در پاکستان اگر کسی برضد نظامیان حرفی که حقیقت هم اگر باشد بزبان آورد فردا گوش وبینی بریده جسدش دربوجی کنار سرک افتاده است از همسایه غربی که هیچ مگو ،عربستان همه شهزاده هایش ملیونر هستند آیا این افراد شرابی وقمار باز از پول حلال ملیونر شده اند یا از دزدی بیت المال ؟ در سودان عمر بشیر ملیون هادالر را دربوجی ها انداخته واز خزانه سرقت کرده درخانه اش نگهداری میکرد ، درمصر عبدالفتاح حالا از مردمش می خواهد که اوالی سال 2030 رئیس جمهور باشد . در سوریه وعراق حرف ازد تجریه است درلیبی و یمن جنگ برای تصرف پایتخت وسرنگونی حکومت موجود درجریان است درلبنان دو حکومت صاحب قدرت است ،در ترکیه نیمی از مامورین ملکی ونظامی به اتهام کودتا طرد از وظیفه ویا زندانی شده اند
خلاصه این دنیا برای مسلمانان به دوزخ تبدیل شده است که مستحق شان است

>>>   حکومت وحشت ملی دیگر قابل تحمل نیست باید یک حکومت مردمی تشکیل شود که بدرد مردم غریب بخورد جهادی ها و طالبان ارگ خود خوب از دالر و زمین سیر کردند دیگر اگر نوبت هم است نوبت مردم غریب است پشتونها ثابت کردند در حکومتداری ضعیف هستند بگذارند تا دیگر اقوام هم حکومتداری داری را امتحان کنند دو صدسال اقوام ساکن در افغانستان حکومت پشتونهارا تحمل کردند چرا پشتونها تحمل نمیتوانند که یک غیر پشتون در رس قدرت افغانستان قراربگیرد شاید بتواند بهتر خدمت کند شاید بتواند افغانستان و مردم افغانستان را ازاین مصیبت نجات بدهد اما دیگر باید همه اقوام ساکن در افغانستان قبول کنند که باعث همه بدبختی و فلاکت افغانستان یک طائفه است که همه مردم خوب می شناسند دیگر نباید در مقابل سرنوشت کشور و سرنوشت اولاد های خود بی تفاوت باشیم بیاید خود و خانواده خود را از دست ظالمان ومزدوران بیگانه نجات بدهیم یک تصمیم قانع میتواند باعث نجات همگی ما شود نگذاریم که خارجیها برای ما حکومت تعین کنند و کسانی را برما مسلت کنند که هیچ از درد
و رنج مردم ما خبر ندارند واز افغانستان کرده به فکر منافع کشوری است که از آن تابعیت دوم را دارد بیاید نگذاریم به شکلهای مختلف خود مارا و کشورما را چپاول و غارت کنند...
هموطن

>>>   حالا دیگر طالبان هم حاضر نیستند با غنی باشند ویا به او ارزشی بدهند و غنی مثل .....باران زده منزوی و منفور شده است۰

>>>   غنی با آن همه لاف هایش و چیغ زدن هایش نه آب های کشور را محار کرده توانست، و نه لاف های فروش جالغوزه او جائی را گرفت، و نه هم چندینبار افتتاح کردن پروژه های کهنه چون تاپی و غیره برای او چیزی آوردند. چند تا پل هوائی را هم که با تبلیغات و مصرف فوق العاده درست کرده از نظر بلندی مصارف آنقدر کمتر عملی هستند که قابلیت پایداری را ندارند و برای تجارت واقعی موثر نیستند.
ناموفق ترین سیاستمدار همین غنی کوچی بود. در عرصه خارجی هم منزوی شد و باخت، تا به سویه که صاحب اصلی خودش بیرون راندش، و با پیشبرد سیاست های فاشیستی قومی همراه با مخکش های احمقش در عرصه سیاست های داخلی هم چنان بد باخت و منفور شد که بجز چند تا هویتفروش غلام بچه و همان بوت پاک های شناخته شده کسی دیگری حتا حاضر نبود معاونیت او را قبول کند.
پای ترقیده که تازه موزه را ببیند همینگونه عمل میکند. یک کوچی متعصب و حکومتداری یک کشور متنوعی چون افغانستان فرسنگ ها باهم فاصله دارند.

>>>   برای چی ستره محکمه دوره حکومت دست نشانده جان کیری را تمدید کرد ایاسترمحکمه به جای همه مردم افغانستان تصمیم میگیرد پس مردم افغانستان ملی هم نیستند چرا همه کارها خلاف قانون اساسی اجرا میشود چرا پشتونهادرهمه موارد هر طوریکه دلشان خواست سرخودانه عمل میکنند وچهارتاچوپان و کوچی دیگرهم بر عمل زشت این خائنین مهر تایید میزنند چرا در افغانستان قانون جنگل حاکم است چرا یک طائفه هر طرف که دلش خواست میتازد و میدرد و هیچ کسی نیست که پیش رویش را بگیرد همه مردم دل خوش کردند که دوران حکومت نکبت و پلید وحشت ملی خلاص شده اما دوباره تمدید شد از برای خدا دیگر نمیخواهم نام چطل اشرف غنی را به عنوان ریس جمهورکشورخود بشنوم .
فهیمه عطایی

>>>   تامپ توسط وزیر خا رجه خود به غنی تماس تیلفو نی بر قرار کرد و برایش گفت اگر تو ه همرای طالبا ن نمی خو اهی مذکره کنی باز من به همرای طالب عیله تو یک کو دتای نظامی خو اهم کرد باز در ان وقت همرای نیروهای امنیتی تو هر گز کمک نخو اهم کرد یگانه کمک همرای نیرو های طالب خو اهد بود کوشش کنید که هر چه زودتر در مو رد صلح اقدام نماید دیگر من نمی خو اهم دالر های خود را برای چند نفر محدود دزد تو به مصرف نمایم
کوشش کن منا فع همه مردم افغا نستان را در نظر بگرید تنها در فکر خود نباشید

>>>   غنی واری خاین ریس جمهور در طول تاریخ در افغا نستان نبو ده زیرا او عدالت ندارد در ادارات دولتی و غیر دولتی یکی که هج کار نمی کند برای او معاش گذاف را تیعین کرده اما بر عکس انسا ن کار کن را به یک معاش کم بازی می دهد شما بیبند افسران که در احتیاط و یا ریزرف بوده اند به یک معاش کم تقاعد برای شا ن داده است او ضالم خدا نا ترس ایا همین افسر در دولت نبو ده خدمت نکرده چرا و حالا که افسران تقاعد می کند به یک معاش گذاف تقاعد برای شا ن می دهد من می گو یم هر کس در این کشور ظالم باشد خد وند جزای برای شا ن بدهد چو ن غنی خودش یهودی است او نه به خدا و نه به قران ایمان دارد

>>>   غنی گفته است که من این چوکی دالری را هر گز از دست نمی دهم زیرا از زمانیکه من در این پست مقرر شده ام هچ نوع مریضی را احساس نمی کنم زیرا دالر ها کشور های کفری مرا استو ار نگاه کرده است من پروای غریب و بیچاره را ندرام زیرا سا بق روده من بسیار تکلیف داشت مگر حالا کا ملا صحت شده ام

>>>   خبر
غنی برای کپماین خود در فیسبو ک ها چند نفر را با پو ل خریداری نمو ده و به نفع خودش یعنی غنی گپ می زند
از این مو ضع مطلع باشد که غنی به خاطر قدرت تز هچ چیزی دریع نمی کند
شما این انسان را باید هر چه زودتر بشناسید
طوریکه دیده می شود در فیسبو بنان غنی ت

>>>   از غنی و پی پی اس او توقع انسانیت را نکنید۰
خدا پای ترقیده کوچی را روز داده، حال باد خود را گم کنند۰

>>>   همان یک طائفه خاص اگر انسان باشد نه جنگی است نه انفجاری نه کشتنی نه تمامیتخواهی ئی نه تقلبی و نه هیچ جنجالی۰

>>>   پشتونها به مساوات برابری و احترام ارزش های متقابل دیگر اقوام باور ندارند. بهترین کاری که آنها میکنند اینست که بزور ویا به رضا یکسان سازی میکنند و اسمش را هم گذاشته اند وحدت ملی. هویت دیگران را حذف میکنند و همه را به جبر افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی تلقی میکنند.

>>>   اوغان طبیعتن عقبگرا، پسمانده، بدوی، و دور از فرهنگ شهروندی امروزی است۰
در صورتیکه امکانات ریفراندوم یا همه پرسی عمومی موجود است و دارای پارلمان نماینده های مردم هستیم ضرورت به این عوامفریبی ها و درغلگری های اوغانی بنام لویه جرگه و امثال آن دیگر وجود ندارد۰
این نمایش های مضحک لویه جرگه همیشه از طرف قشر حاکم برای فریب مردم سهو استفاده شده و فیصله های آن یا از قبل تعیین شده اند ویا اصلن مراعات نمیشوند۰ این روش کهنه غیر اصولی فقط عوامفریبی، ضیاع وقت، و ضیاع پول ملت است و بس۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است