آزادی 175 طالب؛ آیا غنی صلاحیت آن را دارد؟
غنی قبل از آزادی ۱۷۵ طالب می بایست موانع حقوقی حکم خویش را بسنجد. به حکم صریح قانون اساسی، او مکلف به رعایت و محافظت از مفاد قانون اساسی است. آزادی طالبان خلاف قوانین نافذه کشور و ناقض فقره ۱۸ ماده ۶۴ قانون اساسی است 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۳۷    ۱۳۹۸/۲/۱۴ کد خبر: 158534 منبع: پرینت

مطابق به فقره 18 ماده 64 قانون اساسی، رییس جمهور صلاحیت عفو یا تخفیف مجازات مطابق به قانون را دارد. اعمال این صلاحیت، اما، دارای شرایط و محدودیت هایی است که ذیلا تشریح می گردد:

یکم: تحفیف یا عفو مجازات برای محکمین بعد از حکم نهایی محکمه ممکن است. متهمین که پرونده ای شان هنوز نهایی نشده است، شامل این فقره نمی گردد. دلیل این محدودیت حفظ استقلالیت و بی طرفی قوه قضایی در جریان رسیدگی به پرونده است.

دوم: تحفیف یا عفو مطابق به قانون صورت گیرد.
قانون اصول اجراآت جزایی به عنوان قانون صلاحیت دار در این مورد، عفو را به عمومی و خصوصی تقسیم کرده است. هرکدام شرایط خاص خود را دارد.

الف) عفو عمومی: براساس این قانون عفو عمومی مطابق به قانون صورت می گیرد نه فرمان رییس جمهور. مطابق به قانون عفو عمومی، آشتی و مصالحه ملی (این قانون مورد انتقاد مدافعین حقوق بشر است) اعضای گروه های مسلح مخالف دولت زمانی از عفو مندرج این قانون بهرمند می شوند که خود تصمیم به ترک جنگ گرفته و متعهد به پذیرفتن قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور گردند. یا «کمیسیون تحکیم صلح» پیشنهاد عفو را با ضمانت عدم رجعت دوباره شخص یا اشخاص مورد نظر به رییس جمهور پیشنهاد کند. این قانون با صراحت می گوید که مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نمی تواند از امتیازات این قانون بهره ببرند. کمیسیون تحکیم صلح در سال ۲۰۱۰ ملغا شد. مکانیزم اجرایی عفو عمومی – چنانچه در این قانون ذکر شده است – عملا وجود ندارد.

ب) عفو خصوصی: قانون اصول اجراآت جزایی صلاحیت عفو خصوصی را به رییس جمهور داده است. عفو خصوصی تنها به محکمین که پرونده آن ها با حکم قطعی محکمه نهایی شده، اعطا می گردد. امتیاز عفو خصوصی شامل مرتکبین جرایم قتل عمد، اختطاف، گروگان گیری، قاچاق مواد مخدر، خشونت علیه زنان، جرایم تروریستی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نمی گردد.

طالبان: عفو عمومی یا خصوصی:
طالبان درگیر جنگ مسلحانه با حکومت افغانستان است. در جریان سالهای گذشته، اعضای آن مرتکب جرایم تروریستی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم جنگی و علیه بشریت شده اند. از این رو براساس قانون عفو عمومی و ضمیمه شماره یک قانون اصول اجراآت جزایی، آنها نمی توانند از امتیاز عفو عمومی یا خصوصی برخوردار شوند. تنها در صورت می توانند از این امتیاز بهره برند که مرتکب جرایم فوق الذکر نشده و حکم قطعی محکمه آن را ثابت کرده باشد.

وعده رهایی ۱۷۵ طالب سبب کنجکاوی و پرسش های بیشتر می شود. اگر آنها مجرم نیستند چرا در زندان هستند؟ قوانین افغانستان، حبس بیگناه را جرم دانسته است. اگر مجرم عادی هستند، چرا به دلیل امتیاز عضویت در گروه طالبان از زندان آزاد شود؟ این آزادی چگونه توجیه پذیر است.

رییس جمهور قبل از آزادی ۱۷۵ طالب می بایست موانع حقوقی حکم خویش را بسنجد. به حکم صریح قانون اساسی، او مکلف به رعایت و محافظت از مفاد قانون اساسی است. آزادی طالبان خلاف قوانین نافذه کشور و ناقض فقره ۱۸ ماده ۶۴ قانون اساسی است.

احسان قانع


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
طالب
نظرات بینندگان:

>>>   غنی را تب صلح گرفته و درجه حرارت دیوانگی ایش به مراتب از قبل صعود نموده ،دست وپا میزند که که تب اش پایین بیاید اما دوای صلع در نزد کسانی دیگراند که به غنی تزریق نمیگردد ،وای به حال این گجروان که راه مستقیم را گزاشته اند وبه راه گج روان اند
عبدالله ریحان

>>>   من به برادر های نیروهای مسلح افغانستان توصیه می کنم منبعد اگر در جریان عملیات های جانانه تان که با عشق به مردم و کشور تان بالای جاهلان انجام می دهید .و تعداد جاهلان را دستگیر میکنید.همانجا به جهنم بفرستید هیچ وقت با خودتان نیاورید به هتل پلچرخي که بعد از چند ما ه خوشگذرانی.در اخر با خیانت های سلطه گر مستبعد.آزاد گردد درصورتیکه که این جاهلان با به شهادت رساندن تعداد سربازان جوان وریختن خون این وطنپرستان بدست نیروهای مسلح دستگیر شده بودند .ومغزی گندیده جهان آن ها را از کیسه خلیفه خودش بدون هماهنگی آزاد نموده کاشکه این جاهلان برگردن به سری خانه و زندگی آبرومندانه شان ویا یک شغل شریف را که به نفع خودش و مملکت باشد انتخاب کنند. دوباره با انتحار ویا به مناطق دوردست حمله میکنند و تعداد مردمان ولسوالي های دوردست را به شهادت می رسانند
(. سلطان میر گردیز

>>>   این جاهلان درهمان زندان بمانند بهتر از آن است که آزاد گردند.آزادی این جاهلان هم به ضرر خودشان است وهم به ضرر جامعه و مردماست.اول اینکه این ها هیچ وقت به سر زندگی شخصی شان نمیروند.این ها به جمع طالبان اضافه میشوند.وبا انتحاری های احمقانه شان هم خودشان را به کشتن میدهند وهم تعداد مردم بیگناه را به کشتن میدهند.ویا هم توسط هواپیماهای آمریکا کشته میشوند .بهتر بود که در زندان ها بمانند.سال ها قبل کرزي هم از این گوه ها زیاد خورده بود.3 هزار4 هزار نفر که کرزي آزاد نمود.بروید آمار بگیرید که از آن4 هزار نفر چند نفر شان زنده مانده.مطمئن باشید که اکثریت آن ها در عملیات ها کشته شدن و بعضی شان با انتحاری خودشان را تکه وپاره نمودند.حالا غنی میخواهد دو باره جای آنها را پر کند

>>>   ایا مزاری ....صلاحیت انرا داشت که هزاران نفر بیگناه را به دار کشاند و رقص مرده را بالایش اجرا می‌کرد ویا چند خر دیگر که ناموس خود. را بالای امریکا به پول ناچیز فروخت که افغانستان عزیز ما را به این سرنوشت دچار کرد صلاحیت این کشتار ها را یک انها نداشت و هشتاد هزار کابلی را بدون جرم هلاک کردند این خبیث ها باید جوابگو باشند انهای که مردار شدند باید جسد کثیف شان از خاک کشیده شود ‌آتش زده شود که این خاک شهدا از مکروب انها پاک گردد و انعده چک چکی های ایشان که فعلا بخاطر قدرت از هیچ کار ناروا دریغ نمیکند محکمه شوند و برایش وقت داده نشود که باز کار فرعونی باداران ذلیل خودرا روی کار نماید و مردم را میخکوب نماید ‌غنی که هزاران افراد بیگناه را در زندان بدون کدام جرم انداخته آزاد نماید ویگانه جرم ایشان مسلمان بودن انها است وبس

>>>   به نویسنده چهارمی .برادر خودت را فریب می دهی یا خداوند را آن175 نفر مسلمان که فعلا در زندان‌ حکومت حبس هستند.توسط مسلمان ها دستگیر شدند که ازوطن عزیزشان دفاع میکنند در جریان محاربه علیه حکومت دستگیر شدند.
مسلح بودند.درسراسر دنیا این قانون وجود دارد.ما مردم افغانستان به آنهایی که در سالهای1370وبعد از آن بخاطر هداف پلید شان شهر کابل را خراب نمودند هزاران هموطنان بیگناه ما را به شهادت رساندن برای تک تک شان لعنت و نفرین می فرستیم بلی این یک واقعیت است که مزاری گلبيدين شورای نظار.جنبشی ها همگی این ها درپیش مردم خاين جنایت کار ومجريم هستند هیچ وقت این خبیث ها را مردم نميبخشند
(نازکمير خوست

>>>   بعد از مداخله نظامی امریکا در کشور ما عناصر قبیله با نوکری استعمار گران و از زور اشغالگران تا که توانستند برای تحکیم قدرت قبیله و تطبیق اهداف شئونیستی و فاشیستی خود از این فرصت سهو استفاده کردند۰
قبیله با نوکری انگلیس روس پاکستان و حال نوکری امریکا همیشه منافع علیا کشور را قربانی منافع قومی و قبیلوی خود کرده اند۰ تاریخ این کشور گواه این حقیقت است۰

>>>   متعصبترین گروه همین اوغانها یاپشتونها هستند۰
همین اوغان ها یا پشتونها هستند که گاهی طالب میشوند، و گاهی گلبیدینی، گاهی داعشی، و حتی گاهی جنایتکاران خلقی و نجیبی ویا فاشیست های اوغان ملیتی میشوند۰ ولی بازهم خود اینها و رهبر های اینها بر اساس همان روابط تعصبات قومی و پشتونولی خود همه باهم یکی میشوند، یعنی چون همه اوغان هستند و باهم وجه مشترک تعصبی قومی دارند به اساس همان وجه مشترک باهم همبستگی و همکاری میکنند۰ خلاصه که تمام این وحشت و کشتار ها را همین اوغان ها میکنند، فقط به اشکال مختلف، ولی بازهم به اساس همان مشترکات قومی تعصبی از همدیگر دفاع میکنند و انگشت ملامت را هم با دیده درائی بطرف دیگر اقوام یعنی غیر اوغانها میگیرند۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است