خطر بازگشت غنی به قدرت برای بار دوم
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۳۰    ۱۳۹۸/۲/۱۷ کد خبر: 158579 منبع: پرینت

اشرف غنی در این دوره ریاست اش پایه های قدرت اش را محکم کرد، مخالفان سیاسی اش را تضعیف و طرف داران اش را در دولت جابجا نمود. در دور دوم اشرف غنی، ام چالش های فراروی دولت اش را در ارتباط با مخالفان سیاسی اش به حد اقل رسانیده است، و هم تجربه کار سیاسی اش بیشتر شده است.

غنی اینبار اگر به قدرت برسد پروژه های پشتونیزه کردن کشور را، بیش از پیش به پیش خواهد برد و همه چیز را طبق امیال و اهداف قومی و قبیلوی اش که همان (انحصار همه چیز به نفع پشتون هاست) صورت بندی خواهد نمود و این هارا ساختارمند و نهادمند خواهد ساخت.

در دور دوم دیگر هیچ مصلحتی دست و پای غنی را نمی بندد، وی دیگر چشم انتظار آرای مردم هم نیست؛ زیرا دو دوره حق کاندیدا شدن اش طبق قانون سپری می شود. معاونین غنی از همین حالا معلوم است که پرکاهی هم در مصاف تندباد حرکت ها و کنش های یک جانبه و قلدور مآبانه غنی نیستند.

پنج سال حاکمیت غنی ثابت کرد، که غنی به افکار عمومی و نقد جامعه مدنی و گروه های اپوزیسیون هم پشیزی ارزش قائل نیست و اگر بتواند این هارا قلع و قمع می کند، چنانچه که جنبش روشنایی را سرکوب خونین و در نهایت بدون هیچ مسوولیتی منکوب کرد.

پس چه چیزی در دور دوم به قدرت نشستن غنی، مانعِ فراروی تحقق برنامه های انحصارگرایانه قومی و قبیلوی وی خواهد شد؟ پاسخ من این است که هیچ چیز، و به نظرم این خیلی خطرناک است اگر این گونه است پس تادیر نشده است باید جلو دوباره برگشتن غنی به قدرت را سد کرد.

صفرمحمد مظفری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
قدرت
نظرات بینندگان:

>>>   اگر مگرنیست ازهمین حالا خمعلوم است کعه صد فیصد برنده اعلام میشود ،دردوراول رئیس جمهور چون دور دوم را پیش رو داشت اندکی با جنگ سالاران وغاصبان نمدارا کرد امغا دردور دوم که میداند دیگر چانس ندارد حساب وکتاب را با گروه های مفسد یک طرفه میکند وچجنان درسی برای شان بدهد که مردم همه آفرین بگویند بیخ شروفساد قوماندان سالار ی جنگ سالاری را بر می آورد ،خدا موفقش بدارد تا این قانون گریزان .قانون شکنان را از سر راه مردم بردارد
ر

>>>   حالا غنی در انزوا قرار گرفته است هم در داخل و هم در خارج بخصوص نزد جامعه جهانی چون غنی تعصب و قوم گرایی میکرد فکر میکرد کسی نمیفهمد حتی هفته قبل وزیر خاره امریکا ازش تقاضا کرد که حکومت خودرا همه شمول سازد غنی در گذشته هم برنده نبود حالا هم نخواهد بود بار گذشته امریکا بالای مردم تحمیلش نمود امریکا دیگر انی اشتباه را نخواهد کرد اگر کرد فاتحه اوغانستان را بخوانید

>>>   کاری نیکی خواهد شد
ایا شما هم طرفدار چپاولگرا و لنده غران هستید ؟

>>>   اشرف غنی میدان بین المللی هوایی کابل را بنام کرزی کرد،حالا کرزی مخالف اش.
پکول مجاهدین را به سر کرد،حالا مجاهدین مخالف اش.
حکومت وحدت ملی تشکیل کرد و داکتر عبدالله را در آغوش گرفت،حالا داکتر عبدالله برخلاف اش.
خلیلی را رییس شورای صلح مقرر کرد،حالا خلیلی بر خلاف اش.
گلبدین را با دار و دسته اش برای ترساندن عطا محمد نور و دوستم و دیگران از پاکستان با موتر های مسلح با راکت انداز به کابل آورد،حالا گلبدین برخلاف اش.
لنگی سیاه طالبانی را با فش بلند به سر کرد،حالا طالبان مخالف اش.
بخاطر خوشی معاون اول اش دوستم،یک چند کلمه ازبکی یاد گرفت.خوش گلدیر و خوش قله من و قنداقسن،حالا دوستم برخلاف اش.
با دونالد ترامپ میخواست تیلفونی گپ بزند،دونالد ترامپ وقت نداشت،بعداً به او نامه نوشت،نامه اش را هم جواب نداد.
حالا یگانه درگاه اش سفر به پاکستان و ملاقات با عمران خان است که او اگر یک کاری کند که او بر سر قدرت بماند.
با وجودی که اول اشرف غنی از عمران خان درخواست کرده بود که به کابل بیاید و با او ملاقات کند.اما او نیامد ،اما حالا اشرف غنی پیش او میرود.
اما اشرف غنی خبر ندارد که عمران خان از خودش هیچ صلاحیتی ندارد و همه کار بدست نظامی های پاکستان است و او را منحیث یک سمبول به تخت نشاندند و به زور پیراهن تنبان پوشاندند و هنگام سفر محمد بن سلمان به پاکستان او مثل دریور محمد بن سلمان او را از میدان هوایی به قصر صدارت اش آورد.
در کنفرانس راه ابریشم در چین نیز ار او دعوت بعمل نیاوردند،در عوض از مواد شریف دعوت کردند.
پس اشرف غنی بیچاره در میدان مانده است و نمیداند که چه کند؟
حتی همین سیاف که او را منحیث رییس لویه جرگه مقرر کرده بود،در هنگام بیانیه اش گفت که در دیداری که رییس جمهور با من داشت،بالای همه گی قهر بود که چرا من را رها کردند و هیچ کس در جرگه اشتراک نمی کند،من برایش مشوره دادم که خیر است،خوی خود را بخور و بالایشان قهر نشو و بعداً حکایت معاویه و دشنام دادن یک نفر را به معاویه بیان کرد که چگونه معاویه رفت و دست و روی خود را با آب یخ شست تا قهر اش بنشیند.
حالا ببینیم که اشرف غنی بیچاره چه خواهد کرد؟

>>>   آقای مظفری شما و. امثال شما اینقدر از غنی ترس دارید ،غنی گرچه آدم سرتنبه است و. همکاره است و. به دیگران کم وقت میدهد و اما بعضی کارهای خوب هم کرده ،البته کسانی که صاحبان عقل وخرد اند میدانند و. اما اینکه خودت همه از نژادپرستی قومگرایی سخن میگوید ،خودت در حقیقت هم این پروژه و پروسه را کمک و همرایی میکنی همیشه مقالات تان پر از کینه و. تفکر ضد اقوام است بی تفاوت است کدام قوم تغریب میشود پشتون باشد ویا تاجک ویا هزاره ویا ازبک ،هرکی از هر قوم که باشد ،اگر به ادبیات فاشیستی تخریب گردد آن شخص بی ادب ومتعصب و. قومگرا است ،پس کوشش کنیم خود را اصلاع کنیم تا دیگران مارا دیده خود را اصلاع کنند
عبدالله ریحان

>>>   اگر که بعد از اول جوزا اشرفغنی به ریاست خود پافشاری کرد باید که کودتا نظامی شود و قدرت را نظامی ها بگیرند چون اشرفغنی نتنهامردم ملکی را قتل عام کرد بلکه نظامیان را هم به بهانه های مختلف قتل
عام کرد که در هردو طرف مردم افغانستان کشته و معلول و معیوب شدند پس دیگر مردم افغانستان تحمل این حکومت کثیف را ندارند.
سرورشاه

>>>   غنی دو شهکار بزرگ به افغانستان کرد:
1. دست جنگسالاران را از حکومت و به ویژه از کمیتۀ تدارکات کوتاه ساخت.
2. به صد ها پروژه های زیربنائی در افغانستان ایجاد کرد.
امید است که بار دوم از طرف مردم انتخاب شود، تا پروژه های ناتمام نیز به اتمام برسند. از خود غنی خوشم نمی آید، اما از کار هایش طرفداری می کنم.

>>>   بلای حق و ناحق تمام مردم در پشت غنی و حامیانش غنی ....یک جنگ نیابتی دیگر را در اوغانستان باز کرده است یعنی جنگ نیابتی سعودی و قطر را نمیدانم سیاست مداران کودن و دست نشانده ما چی وقت هوشیار میشوند.

>>>   اقای مظفری !مشکل اصلی ما تاخرعقلی سرتاسری مملکت شمول است. غنی متعصب است ولی انکه تعصب ندارد او کیست؟طور مثال در دفتر دوستم یا محقق چند نفر پشتون موظف است ؟ گاهی درین باره کسی اندیشیده؟
عاقل

>>>   کاندید مورد نظر من درین انتخابات ماست خورک(راکتیار) است.اگر کامیاب شودوهزارراکت فیرکند٫واگر تصادفی با هرراکت یک ملا کشته شود٫افغانستان منفی هزار ملا٫ این یک خدمت بزرگ است.
عاقل

>>>   اینرا هم بیاد داشته باشیم که اول خو اشرف غنی احمدزی نفاق افگن بین اقوام بخاطر دوام قدرتش در دور دوهم نه تنها که از جانب مردم فارسی زبنان و ازبیک ها رای داده نمیشود حتی اکثریت مردم پشتون هم از عملکرد خاینانه ان در طول ریاست توافقی اش ناراض اند و کسانی که در گذشته از ان حمایت و طرفداری میکردند همهشان از غنی احمدزی بریده اند به استثنای جند خاین پولپرست و اگر احیننا خارجی ها مانند زمان گذشته بخواهند که اشرف غنی را دوباره بر گرده مردم سوار کنند حالت قسمی خواهد گردید که نه داخلی و نه خارجی حالت بوجود امده را کنترول کند ام تا جاییکه دیده شده خارجی ها از بیکاره گی و نفاق افگنی و ضعف و ناتوانایی اشرف غنی نا خرسند هستند در دور بعدی اگر انتخابات ریاست جمهور برگزار هم شود بازنده اصلی نسبت به دیگران اشرف غنی احمدزی فاشیست خود خواه از خود راضی است به همین مناسبت بود که هیچکسی حاضر بخواست غنی بحیث معاون اول ان نشد امرالله صالح را که مانند غنی دروغگوی منافق شر انداز چوکی خواه را بحیث معاون اولش برگزیده است.

>>>   جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در میان شماری از باشنده‌گان ولایت جوزجان گفت: «طرح برگزاری لویه‌جرگه از طرف من بود، که متأسفانه به گونه درست آن از این جرگه استفاده نکردند، آب را ندیده موزه را از پا کشیدند و من با گفته‌های رییس جمهور در جرگه مخالف هستم».
معاون اول ریاست جمهوری طرح صلح حکومت را نیز مورد انتقاد کرده و گفته است که صلح با تضرّع و گدایی به دست نمی‌آید.

>>>   میگفتند خداوند واحد ولاشریک حق است وحضرت محمد ص رسول وفرستاده ای خدا است وقران کریم کتاب خداوند میباشد اگر چنین باشد و<لاریب فیه>بوده شک وشبه ای دران وجود نداشته باشد پس چرا استاد سیاف با این هبا وقباواینهمه دانش وفهم از قران وحدیث ومفسر بودن ومحدث بودن انهم بخاطر بخشودن ممتاز از جریمه ای که مرتکب شده ومقرر نمودن برادرزاده به حیث سفیرچرا در پهلوی اشرف غنی می ایستد

>>>   اشرف غنی این پست ریاست جمهوری را هر گز رها نمی کند تا جایکه برای من معلو م است در این او اخر به وتعدادی زیادی از ریس های عمومی که طرفدار خود ش است تعین نمو دهمانن ریس رادیو تلویزون ملی و غیره
اما عزک ما یعینی عبدالله مصروف ارایش کردن خود است

>>>   پیش از انتخابات مهمان خدا صاحب میشود.

>>>   خداوند متعال همرایش کمک کند تا بار دوم هم به مردم سالاری و قدرت مردمی در کشور خدمت کند!
و انشالله که میشود .
مردم عوام سخت طرفدارش شده به خصوص به دایرکردن جرګه آخیر.

>>>   کامیاب شدن غنی باآرای گوسفندی دیگرخواب است وخیال است و مهال است وجنون 90 فیصد مردم ازین خاین وفاشست فاصله گرفته اند به هیج دین وآیینی پابند نیست .....

>>>   فرد بهتر از غنی سراغ دارید؟

>>>   ین تاجیکِ درد دیده را ؛ دیگر نیازارید...
با وعده های نمایشی
با دروغ های شاخدار
با فریب های مداوم
با آواهای ملایم و...
نیازاریدش که دیگر طاقت و توان‌ رنج و بدبختی در او نمانده است.
بسیار غم‌ کشیده است او ...
بسیار ستم کشیده است او ...
بسیار مایوس است او ...
نکنیدش این همه خموش و پَرسوز...
رهایش کنید به حال خودش تا نفسی آرام بکشد و بداند برای چه دارد نفس میکشد .
سپس او میداند که چه کند و چه نکند ، چه به خیرش است و چه به زیانش ...
خیر تان که برایش نرسیده است ، نمیرسد و نخواهد رسید.
کم از کم ، شرِّ تان‌هم را نرسانیدش.
ادریس خراسانی

>>>   اویانی
طالبان گفتند: «انگور شمالی حرام است؛ گنجشک شمالی دشمن است.»
دیکتاتور احمدزی میگوید: «همه تان را یا با تفنگ قوم و یا با زور خارجی ها، ازینجا گم میکنم.»
یعنی، نه گنجشک شمالی ماند و نه انگور شمالی روید.
طالبان گفتند: «انگور شمالی حرام است، گنجشک شمالی دشمن است.»

>>>   Mumtaz
سیاف در بدل حضور یافتن در لویه جرگه مسلمیار را در چوکی ریاست سنا یک چک سفید و نصپ چند وکیل معامله کرد

>>>   شکایت قوم بلوچ از بی‌عدالتی‌ها؛ در کابینه یک نماینده‌ نداریم.
گزارش از نبیلا اشرفی.

>>>   Adalat
افغانستان را به مسلخ سربازان و افسران تبدیل کرده اند ، تیم تابوت‌ساز در دریایی خون شنا می کنند

>>>   اویانی
بازهم گلچین کردند!
با هر خار و خرکار خود گلی را پر پر دارند
با هر ستور پای لوچ خود مغزی را به تیر بندند

اینبار اسدالله کهزاد، یکی از برجسته ترین های حزب کنگره ملی را از ما گرفتند؛ چونکه او اندیشه بود؛ اندیشه مبارز با استبداد. او روشنگر بارز و آزادیخواه راستین کشور بود.
او را در برابر خانه اش، در پلخمری به باران تیر فاشیزم پختونوالی بستند. مانند همیشه، از نام طالب و داعش و ...
گناه او این بود که او روشن بود و با اندیشه همگرایی تاجیکان. او می رزمید با دانش خود و در پاسداریی از ارزشهای مادریی این سرزمین بود.
او دانش داشت و آگاه بود. او پرکار بود و پیکار داشت در برابر استبداد و بیداد گری های فرمانروایان کشور.
او را آتش زدند و مگر؛ آیا ترور کهزاد، فرجام کار فاشیزم است؟
نه!
آغاز ترور نزدیکان دکتر پدرام است و برنامه کشتن خودش.
بیاییم بس بگوییم به کشتار مان بدست فاشیزم فرمانروا!
بس کنیم خسپیدن گوسپندی را!
تا چه زمانی، به گفنه کدام فرزانه ی:

«گوسفندی ببرد گرگ مزور همه روز
گوسفندان دیگر خیره بر او می نگرند!»

>>>   کسانی که در لوی جرگه شرکت نکرده در دور دوم اگر برنده شود همه را سوار می شود. در واقع بد هم نیست چون اینها همان دزدان و چاپلوسانی است که نان را به نرخ روز می خورند.

>>>   خداوند موفق اش بدارد تابار دوم نیز ریس جمهور شود تا این شر وفساد که بالای مردم بیچاره این مملکت بیداد میکند وخون این ملت را به اشکال مختلف می ریزانند ومیخورن ریشه کن نماید

>>>   اشرف غنی یک تحفه خداوندی است که به ملت ما فرستاده!
اگر غنی ریس جمهور نشود! پس ایا کدام کسی دیگری هم معادل او است؟ نه؟ کامیاب باشد!

>>>   گرجه ضربه بزرگ اقتصادی را نصیب شدیم در این دوره اما من مطمین هستم که اگر غنی بار دوم به قدرت برسد گلیم تعصب برچیده خواهد شد از کشور.
انشا الله. حیدری

>>>   مردم روز به روز به غنی باورمند شده میروند

>>>   کامیابی و موفقیت اشرف غنی در دوم انتخابات ریاست جمهوری صد فی صد یقینی است بخاطریکه مردم افغانستان از کارکرد های 5 سال گذشته شان حمایت میکنند درطول 5 سال گذشته دزدان جنایتکاران غاصبین و جاسوسان بیگانه ها را که اکثریت مطلق شان مربوط شورای نصوار بودند خانه نشین کردند و تهدید جنگ سالاران را به صفر تقرب داده و در 5 سال اینده افغانستان را از این کثافات پاک خواهد کرد بناء مردم افغانستان از این کارکردها و دست اوردهای اشرف غنی قاطعانه حمایت میکنند و در دور اینده انتخابات ریاست جمهوری اکثریت مطلق مردم افغانستان رای خودرا به ایشان به صندوق ها میریزند و بدون چون وچرا رئیس جمهور دور بعدی اشرف غنی است
کمالپوری از هالند

>>>   نویسنده عزیز و دوستانی که نظر دادید. به نظارت تمام شما احترام دارم، و منحیث یک مسلمان افغان این را می گویم اگر یکی از اولاد های شما، برادر شما و یا هم نزدیکان شما کار خلاف انجام داد شما هم خلاف کارید؟ و یا باید شما را بخاطر اشتباهش مجازات کنند؟ لذا ماه رمضان ماه مهمانی خدا است، اشتباهات یک نفر را به قوم ، قبیله و یا هم نزدیکانش ربط ندهید، و وسیله ایجاد تنش بین اقوام مسلمان کشور عزیز ما نشوید! چون حتما در بین هر ملیت ها انسان های هستند که چنین افکار را قبول ندارند و مانند یک مسلمان افغان به سربلندی اسلام و کشور خود فکر میکنند، لذا ما اعمال یک شخص را نباید الگو قرار داده قضاوت کنیم و یک قبیله، قوم و یا ملت را مورد سرزنش قرار دهیم و باعث خشم خداوند شویم.

>>>   کاندیدها که همه مزدور ووابسته به یکی از سازمانهای استخباراتی اند هرکدام مزدور تر وسر سپرده تروباز بی مغز ترین باشد انتخاب مینمایندتا بتوانند اهداف استعماری خودرا به سهولت وزیر پوشش ان اجنت های بی مغز خوبتر به پیش ببرند جالب این که برای فریب ملت قبل از اوردن ان اعصاب خراب ها ابتدا تبلیغات مینمایند که این بار یک مزدور درجه دار ومتفکر را می اورند با این کار هم ملت را فریب میدهندوهم ان مزدور واجنت را او بیچاره هم فکر میکند راستی هم وقتی انگلیسها میگویند مغز متفکر شاید راست میگویند گرچه خود نیک میداند که فکر ومفکوره ندارد ولی چون منبع موثق است مشکوک میشود وخیال می نماید شاید انها چیزهای از ماده ای خاکستری رنگ راباتلسکوب های ذره بینی یافته اند که ما با درک عادی نمیتوان یافت !!!به هر صورت برای خارجی ها مهم نیست که چه کسی را بیاورند انها به میزان وفاداری وسر سپردگی می نگرند واین که طرف چقدر به منافع انها نگاه مینماید تا ارزش هاوباور های کشور وملت خود
دلتنگ از سالنگ

>>>   آمریکا غنی را میخواهد و حتی اگر رای نیاورد با تقلب مثل دفعه قبل پیروز خواهد شد فقط ظرف ۴ سال گذشته ۲ میلیون افغان بخاطر بیکاری و ناامنی مهاجرت کردند غنی با همین فرمان پیش برود اعطای پاسپورت افغانی به پشتونها و ...خدا میداند چند میلیون نفر دیگر به لطف سیاستهای غلطش آواره میشوند

>>>   اگر باز بیاید مردم افغانستان وار مردم بی غیرت دیگر در دنیا نیست .

>>>   گلم غني جمع است همه مخالفش شده . حتي برادرش مخالفش شده. اين ادم در انزوا كامل است اصلا شايسته رياست يك كشور نيست.

>>>   تمام سیاست های اشرف غنی در قبال مسایل کشور مورد قبول مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار دارد بناء به صراحت گفته می توانیم که برنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری اینده باز هم داکتر اشرف غنی خواهد بود و اینبار جای داکتر عبدالله کثافت دانی خواهد بود و یاهم شاید در کدام ارایشگاه وظیفه شاگردی خواهد گرفت
قربان علی حقجو

>>>   به کدام کار غنی افتخار می کنید. یم نقطه مثبت در رفتار و اخلاق غنی و یک کار مثبت غنی را در این پنج سال نشان بدهید. غنی با قوم گرایی و نژاد پرستی بحران افرینی کرده و مشکلات کشور را چندین برابر نموده است. او با حمایت از طالبان و داعش کشور این جرثومه های فساد و آتش افروزان تاریخ را به شمال افغانستان انتقال داده و امنیت این مناطق نیز از بین برده است. از نظر اقتصادی حتی یک خشت را هم روی خشت نگذاشته است. بیش از نیمی از خاک وطن در زمان حکومت او به دست طالبان افتاد. شخصیتها کار آمد از کار برکنار و یا ترور شده و افراد ناکارآمد و خائن جیگزین آنان گردید. این آدم منفور حتی بین پشتونها هم اختلاف ایجاد کرده است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است