اوغان فاشیزم هار شده است!
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۰    ۱۳۹۸/۲/۱۸ کد خبر: 158589 منبع: پرینت

ترور های هدفمند شخصیت های شناخته شده سیاسی و نظامی در مراحل مختلف زمانی با وسایل و ابزار های مختلف از انتحار وانفجار و حملاتی از پشت خنجر زدن تا دسیسه و توطئه توسط کانون توطئه ارگ علیه مردم ما از میان مردم و جبههء عدالت قربانی های بی شماری گرفت.

حالا مرحله جدید ترور شخصیت ها آغاز شده این حملات مستقیم توسط تروریست هایی رها شده باند گلبدین از زندان ها که توسط غنی و اتمر تجهیز و تمویل می شوند صورت می گیرد.

ترور اسد کهزاد در شهر پلخمری یکی از مردان قامت استوار جبهه عدالت گستری روز گذشته و حمله مسلحانه بالای خانه پدرام نمایانگر هار شدن اوغان فاشیزم برای سرکوب و خاموش سازی صدای عدالت و آزادی بیان است که توسط گلبدین رهبر گروهک تروریستی در سخنرانی هایش در لغمان و جلال و آباد وکابل به صراحت اعلام شد.

به نظر من که مردم ما باید آماده وضعیت پیچیده تر از این باشند و این وضعیت حکم می کند که مردم باید امنیت شان را خود تامین کنند و هرآن آماده دفاع از خود و حمله متقابل به دشمنان درونی وبیرونی باشند، نباید منتظر کسی نشست و از همین اکنون دست بکار شد.

ایجاد جبهه عدالت و مقاومت مسلحانه مردمی برای دفاع راه حل اساسی برای بیرون رفت از وضعیت موجود است.

محمداسلم سلیم


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اوغان
فاشیزم
نظرات بینندگان:

>>>   Salam
دوستان ؛
هزار نقد بر شهید مسعود و استاد ربانی و ببرک کارمل ، بدون شک وارد است ، ولی اینها در تاریخ معاصر افغانستان بدون انکار و تردید یک دستاورد دارند که زنجیره و سلسله ی حاکمیت های قبیله را درهم شکستند و هیستری شکست را در ذهن و قلب قبیله گرایان القاع کردند ، هر چند اینها از درب آیدیالوژی گرایی بیرون آمدند ، ولی ساقط کردن نظام های تاریخی قبیله در تاریخ را نوید دادند . البته نقش حبیب الله کلکانی و شهید طاهر بدخشی به عنوان سر قافله ی این مبارزه فراموش ناشدنی است .
و اما شخصیت معاصر و دانشمند تاجیک چون دکتر پدرام متفاوت از همه گذشتگان است ، دکتر پدرام تمام مقدسات کاذب قبیله را نا مقدس ساخت و نسل جدید را جرأت بخشید که تاریخ را از ریشه نوخوانی کنند و به تبعیض نه بگویند.

>>>   Noori
با این قشر بی فرهنگ بی هویت بی دین جز با مقابله به مثل هیچ منطق دیگری کار گر نیست باید دشمن درجه یک ملت خوانده شوند و از نیروهای امنیتی خواسته شود در هر گوشه ای این وطن ریشه آنها خشکانده شود
متآسفم در موجودیت این رهبران پر از فتنه ونیرنگ مزدور صلح آمدنی نیست

>>>   Ayendagan
طالب دین اسلام و جهاد بخاطر دین اسلام !!!!
ماه رمضان کشتن مسلمان!!!!

بار دیگر طالبان درانی اولاد های احمد خان ملتانی ، ریختند خون مرد و زن و کودک کابلی!
دو‌ صد و هشتاد سال جنگ بین دو قبیله افغان درانی غلجایی جرایان دارد و این اقوام غیر قبیله استند که خوشباورانه، نا آگاهانه مضلومانه قربانی می دهند.

اکنون هم غنی احمدزی از قبیله غلجایی نمی خواهد قدرت را با طالبان درانی تقسیم کند و طالبان درانی از هیچ نوع وحشت دهشت انتحار و انفجار برای به زانو درآوردن حکومت غلجایی ها دریغ نمی کنند
شوربختانه ما کابلیان/ تاجیک، ازبیک و هزاره در وسط قربانی می شویم.
باید مهر خموشی بر لب زد که اتحاد و اتفاق دروغین که اصلا وجود ندارد خدشه دار نشود و باید مهر خموشی بر لب زد که تاپه جاسوس ایران بر پیشانی ات نخورد.

>>>   هیچ انسانی از هر قوم وقبیله ای درافغانستان ذاتا این خاصیت را نخواهد داشتند که حتما ازهر طریقی بالای ملیت های دیگر جبر وظلم نماید وحق دیگران را بازور و ظلم بخورند اما حکومت های غیر مردمی واستبدادی درگذشته ها بوده اند که زمینه چنین وضعیت استبدادی ،دیکتاتوری وستم ملی را به شکلی از اشکال آماده کرده اند تا ازیکطرف زمینه خورد وبرد برای پرسونل دولتی آماده گردد واز طرف دیگر نفاق افگنی وشرایط استبدادی را برای بقای حکومت شان به هرطریقی آماده نمایند. حکومت های استبداد ودیکتاتوری هیچ وقت درجهت عدالت اجتماعی ومساوات حرکت نکرده و نمیکند بلکه بالعکس زمینه ماجراجویی ونفاق افگنی رادرتمامی نقاط کشورشان آماده میکنند.وحدت ملی وعدالت اجتماعی دو زمینه بسیار مهم واصل است که ملت را برای رسیدن به جامعه بدون خوف ،هراس،تعصب،ستم ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر افغانستان کومک میکنند.اگر در تواریخ حکومات گذشته افغانستان نظر بیاندازیم مییابیم که بعضی ملیت های افغانستان ازخیلی سالها ازاکثر نعمات مادی ،تعلیمی وفرهنگی جامعه به شکلی ازاشکال عمدا” دور نگهداشته شده اند واثرات آن مظالم را تاحال هم بعضی ملیت ها درجان وجسم خودها احساس مینمایند.با تحول جدید مثبت ومرحله دموکراسی نوین که با کومک جامعه جهانی درسال های آخر درافغانستان صورت گرفته است بحمدالله افغانستان به طرف آزادی های مدنی،آزادی مطبوعات،پیشرفت تعلیم وتربیه ذکور واناث،صلح عادلانه پایدار وامنیت داییمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند وانشالله ایام صلح عادلانه وامنیت پایدار درافغانستان جنگزده آمدنی است.آنانیکه با جنگ و زور میخواهند قددت رابدست بیاورند به گفته بعضی دانشمندان خواب است وخیال است وجنون.نتیجه همه جنگ های کوچک وکلان داخلی وبین المللی سرانجام بامذاکره وصلح خاتمه یافته اند.پس همه باهم برای تحقق هرچه سریعتر صلح عادلانه پایدار وامنیت همیشگی تلاش نماییم ونگذاریم که جنگ طلبان بی خرد وماجراجو بیشتر ازین موجب کشتار، آزار واذیت مردم مومن افغانستان گردند وانشالله روزی تمامی ملیت های برابر ساکن درافغانستان شاهد یک افغانستان متحد،آرام،مترقی،انکشاف یافته درتمامی زمینه ها باشیم.
ومن الله التوفیق انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   خود خواهی را رها نموده متعهد شوید ورنه همه تانرا نابود حقیر خواهند کرد نخست فرزندان تانرا از بد ماشی در کوچه پس کوچه های محیط ماحول نگهدارید دوم به مغز ونخبه های سیاسی گوشه کنار این مرز بوم که در راستای خط مش های این نسل تعهد و صداقت دارند و آرمانهای این ملت را به معامله چند روزه در بدل ماموریت های سیاسی کوتا مدت نمیفروشند رجوع نموده شما خود نظاره گر مسیر انها باشید در غیر ان به تدریج هیچ جا در امان نخواهید بود.

>>>   کارمل غلام ربانی فلام مسعود غلام حلقه به گوش روسها بودند وبس بی خبر

>>>   اسلم!کجا شدند ان امپراطورهای شمال؟ البته شمال بردندشان!
با این قشر زور تان نمیرسد! خاموش بشین طوریکه نیاکانت قرنها خوابیدند!

>>>   در زندان‌های افغانستان توازن "قومی" در نظر گرفته نشده‌است،

رهایی بی‌ رویه‌ی "زندانیان" که معلوم نیست بر اساس کدام راه‌کارها صورت می‌گیرد، در حقیقت، تداوم تطبیق همان برنامه‌ی پیش از به‌قدرت رسیدن "غنی" است که گفته‌بود:«در زندان‌های افغانستان توازن "قومی" در نظر گرفته نشده‌ و همه زندانیان متعلق به یک‌قوم خاص هستند، و این برای من قابل قبول نیست.» البته به این سادگی‌ها هم این مطلب را بیان نکرده‌بود، بل با جیغ‌ها و فریادهای منحصر به‌خودش مطرح کرده بود که حتمن شما به یاددارید!
حال پرسشی که مطرح می‌شود این‌ست که؛ آیا (۱۷۵) تنی ‌را که قرار است "غنی" به‌نام زندانیان "طالبان" رها کند، واقعن مربوط به این گروه هستند!؟
#مرتضی_جلالی

>>>   بلی، حاصل نظام که مسعود، ربانی، ببرک ، دوستم و رهبران هزاره برای مردم افغانستان به ارمغان آوردند، کشار 65 هزار کابلی، میخ کوبیدن ها و سینه بریدن ها، چور و چپاول خانه های مردم و تجاوز دستجمعی به ناموس مردم بود.
تشکر ازین نظام غیر قبیله ای تان.
آقای سلیم، آزموده ها را بار بار نیازمائید.

>>>   علیه بانی استقلال آمان الله خان و روند اصلاحاتش بچه سقو بغوات کرد به کمک انگلیس، علیه پلان صلح ملل متحد و داکتر نجیب ، مسعود-ربانی ،مزاری، دوستم با کمک گروه کارمل کودتاه کردند و کشور را به بحران بردند کجای این اعمال نادمردانه و بزدلانه و ضد ترقی توصیف دارد که لندغرها و دزدان سرگردنه از آن صفت میکنند؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است