مذاکرات قطر مرتبط با مکانیزم صلح و امنیت نبود
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۴۵    ۱۳۹۸/۲/۲۱ کد خبر: 158619 منبع: پرینت

ششمین دور گفتگو ها میان هیآت طالبان و هیآت آمریکایی تحت رهبری آقای خلیلزاد خاتمه پذیرفت. این سلسله ملاقات ها که بیشتر متمرکز با شرایط طالبان و آمریکا بود که ارتباط مستقیم با راه ها و میکانیزم صلح ثبات و طرح یک بدیل واقعی و معقول برای ملت و مردم کشور باشد، نبود.

تحلیل ها و ارزیابی های اهل نظر و سیاست بیان همین پیشبینی بوده است که طالبان میخواهند همه راه های ایجاد یک حکومت با قاعده وسیع و با حفظ و احترام به ارزش های قانون اساسی را در ظاهر امر و با طرح های گنگ و با پیدا نمی پذیرند و فقط هدف نهایی شان را یعنی حکومت بر مبنای استبداد، وحشت و سلب تمام حقوق و آزادیهای اجتماعی و شخصی مردم، تعقیب مینمایند. آنان از مطرح کردن حقوق زنان، حقوق و آزادی های مدنی طرفه میروند.
این هم واضح است که آمریکا در حل معضله افغانستان سیاست "اول تخم و یا مرغ و یا بهانه شتر مرغ، گهی شتر و گهی مرغ" را مطرح و پروسه را طولانی و فرسایشی میسازند.

ختم گفتگو های دور ششم که هیچگونه پیام و پیامد نداشت، معلوم است که به بنبست مواجه است و جواب طالبلن باحمله تروریستی بر یک مرکز کمک های آمریکا در کابل روزچهارشنبه گذشته جواب و انعکاس روشن از این گفتگو ها بود. گفته قبلی خلیلزاد که "طالبان باید سلاح های شان را به زمین بگذارند" ختم بی نتیجه این گفتگو ها را نشان میداد. علاوتا بیانات و پیامهای نظامیان آمریکایی در واشنگتن، دو روز قبل یک انعکاس واضح از نتایج دور ششم گفتگو ها بوده است.
اکنون باید به بدیل های جدید اندیشید.

یک واقعیت غیر قابل انکار آن است که طالبان به هیچ صورت از راه نظامی موفق به بدست آوردن اهداف اصلی (درنظرداشت اهاداف منطقوی پاکستان و حکومت طراز دیکتوری با رو پوش خشن اسلام سیاسی) نخواهد شد و احیانا اگر در رآس قدرت قرار گیرند، ادامه جنگ های داخلی، مذهبی و اتنیکی میدان جدید و طولانی خونریزی خواهد بود. اکنون باید طالبان بدانند و این واقعیت را عمیقن درک نمایند که آنها از تمام ملت افغانستان نمایندگی نمیککند و نباید خود را وارت امارت ها و خلافت های بدانند که جوابگوی عصر نیست.

باید دوران معاصر را با تمام ابعاد آن درک کنند و به نتایج جدید و بدیل های جدید برسند. طالبان خود و ملت را قربانی یک جنگ فرسایشی و بدون نتیجه و بدون موفقیت قرار داده اند که باید بدان جنگ بی مفهوم لقب داد.
اکنون زمان آن رسیده است که طالبان با ابتکارات جدید ، وعده های جدید و غیر فریبنده، ولی اعتماد برانگیز داخل یک سیاست فعال گردند. انها باید خود را "مجبور و ناچار" بدانند تا برای ملت مظلوم و بخاطر مردم تا گلو در غم و اندوه و بد بختی داخل یک پروسه جدید مزاکره با دولت و مزاکرات مسوولانه بین خود افغانها تن در دهد و تمکین نماید.

بصیر بهزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   جناب بصیر بهزاد!
از چند دهه بدینسو خداوند چیز های مرغوب ونیک را از قسمت ملت افغان برداشته و العیاذا بالله جف القلم گردیده است یکی ازان نعمت های بزرگ که دیگران یا به شکل کامل ویا نسبی ازان برخوردار اند امنیت است از روزگارانی که پای منحوس کمونیزم در کشور رسید دیگر خون ریزی وقتل عام ومهاجرت ها ودر بدری شروع شد وتا امروز ادامه دارد انچه از کمونیست ها باقی مانده بود تفنگ سالارها نه ازادریخواهان ومقاومت گران واقعی تکمیل نموده با فرمان بردن از ارباب های خارجی هیچ نوع جفا ومظالم را از ملت عزیز دریغ نورزیدند با انهمه امید های بسیار در دل نسل جوان وبقایای نیمه جان ان دو دور منحوس باقی بود که فکر می نمودند به ظاهر طرفداران ازادی ودموکراسی وحقوق بشرو...!!!به زخم های این ملت مظلوم وجنگ زده وبرباد گردیده مرهم گذاشته ان خواب های پریشان را از ایشان زدوده خوشبختی وسعادت بار می اورند ولی دیری نگذشت که این خوابها تعبیز غلط ومعکوس گردید وروزهای که از ادوار گذشته ندیده بودند وتلخی های را که هنوز نچشیده بودندبا گوشت وپوست لمس نمودندگرچه در دو دور پیشین هم سردمداران انسانیت وعلم برداران انسانیت !!! در تباهی ونابودی کشور وملت ما رول بسزا داشتند ودر واقع جو اصلی را انها فراهم میساختندودر ظاهر کمی خودرا دور نگه میداشتند ژاندارم منطقوی واربابان نفت وپطرول را وظیفه میدادند تا باپاشیدن نفت روی این اتش جنگ وانسان کشی را مشتعل بسازندوبا خلق القاعده وحکمتیار وطالب وداعش در ینجا خون می ریختند وبا ریختن خون ملیونها انسان وافغان حظ می بردند وتماشامیکردند ولی با اوردن تکنوکرات های بی دین وبی وطن این سناریورا تکمیل وانچه از سابق کمی ها ونقیصه های هم موجود بود جبران نمودند تنها در دور کوتاه وریشخند عین وغین به اعتراف خودشان ۶۰۰۰۰ افغان جانهای خودرا از دست داده اند درحالی که رقم واقعی ومحاسبه ای درست بسیار بالاتر ازین ارقام ارایه شده است انچه درین دور ننگین اضافه گردیده چپاول ودست برد معادن مهم وزیر زمینی کشور است که غصب وانتفال ان ادامه داردوقتی از طالب گیلایه داریم که میخواهند دکتاتوری بیاورند وقانون اساسی را رعایت نکنندواختناق ایجاد نمایند اینها که نماینده های اصلی وفرزندان دلبند اند کجا قانون اساسی را رعایت نمودند وعلیه تروریزم مبارزه وبا مواد مخدر مقابله کردند برعکس از روزی که سم اسپ این نکبت ها درینجا رسیده بیگمان مصایب والام ترور ومخدر وبی قانونی وضد دموکراسی به معیار ها ومدارج عالی رسیده است دموکراسی که محصولش گوسفند های چاق ولاغر امر خیل باشدوریس کمیسیونهای قبلی معنوی ونورستانی و... طالب هاهر قدر تلاش ورزد در صد کیلومتری انها هم نمیتوانند برسند بی دینی وفحاشی وفسادی را که درین دو دور کرزی وغنی صورت گرفته واهل محاسن هم بران صحه گذاشته اند حد اقل طالب در ظاهر این روند را به شکل سکس انجام نمیدهد اگر دکتاتوری می اورد امنیت نسبی هم می اید دزدی وچپاول فردی جلوگیری میشود گرچه جنگ خاتمه نمی یابدوبلای دیگری را بنام داعش تیار کرده اند که سی سال دیگر کافیست که کشور ما را به خاک وخون بکشند واین خطه را انطوری که نقشه دارند به توده ای خاکستر تبدیل نمایند ومردم های سابق گفته اند که لچ از اب نمی ترسد چون چیزی بما نمانده که دیگر تر شودوفکر میشود بدی ها به اکمال رسیده وپایان یافته است وانچه از جفا وناروای ممکن بوده اینها انجام داده اند دیگر بیشتر از ان در تصور ووهم نمیگنجد ازین رو بنده که سی سال با همه نا بسامانی ها قلبامخالف بودم کنون راضی هستم تا هر بلای تعبیه دارند زودتر بیاورندکه یک روز پیشتر خاک وخاکستر شویم تا به تدریج واهستگی وپلان وبرنامه های انها نیز این است تا به مرگ بکیرند که به تب راضی شویم
معلم محمد داود بیگ از لیسه ای صمیم سانچارک


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است