همه امتیازات در اختیار کوچی ها!
حکومت به جای اختصاص مصارف سالانۀ کوچی ها، کار ساختاری و تهدابی انجام دهد، مثلا مناطقی را برای آنان مشخص بسازد که هر ساله هر جا دل شان خواست نروند و خراب کنند و ویران بسازند و دیگران را بکشند 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۱۸    ۱۳۹۸/۲/۲۲ کد خبر: 158635 منبع: پرینت

کوچی ها یک کتلۀ اجتماعی در حال حرکت هستند که از گذشته های دور به اینطرف از مکانی به مکان دیگر کوچ می کنند، برای خودشان قانون دارند و سلاح حمل می کنند و به خودشان حق می دهند که در هر جایی خواستند زندگی می کنند. اما این حرکت و کوچ آنها در طول سالیان زیاد سبب مشکلات زیادی برای قریه نشینان بوده است.

حکومت هم طوری از اینها حمایت می کنند که همۀ مردم افغانستان یکطرف و کوچی ها یکطرف؛ در پارلمان سهمیه دارند، در حکومت همچنین و در هر منفذی از منافع اینها حضور شریف مندانه دارند، کسی بخواهد بگوید بلای چشم شما ابرو است، با یک هولوکاست سیستماتیک روبرو میشود.

حکومت اشرف غنی هم سالانه مبالغ هنگفتی برای اینها تخصیص میدهد که اینها به وضع معیشتی خود برسند. بخشی از این قشر اجتماعی در شهرها جابجا شده اند و از زندگی کوچی گری فاصله گرفته اند و اکنون تا بالاترین سطوح قدرت و حاکمیت فعال هستند.

چیزی که من در این نوشته به آن میخواهم تاکید کنم این است که حکومت به جای اختصاص مصارف سالانۀ اینها کار ساختاری و تهدابی انجام دهد، مثلا مناطقی را برای آنان مشخص بسازد که هر ساله هر جا دل شان خواست نروند و خراب کنند و ویران بسازند و دیگران را بکشند.

ما در سال 2019 قرار داریم، عصر ارتباطات و همدیگر پذیری اجتماعی، چه خوب است این سبک سنتی به تدریج جایش را به شرایط ثابت و بهتر زندگی بدهد تا هم نسل آیندۀ آنان جایگاه خود را در میان سایر کتله های اجتماعی پیدا کنند و هم دیگران از آسیب پذیری آنها در امان باشد و مانند شهروندان با هم برابر، بدون تبعیض و اجحافی در کنار یکدیگر زندگی کنند.

مهدی ثاقب


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کوچی ها
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   از زمانی که اشرف غنی احمدزی کوچی ریس جمهور توافقی شد به زیر نام کوچی بقوم و قبیله اش توجه خاص کرده امتیازات زیادی را از پول بیت المال گرفته تا سهمیه غیر عادلانه را به راه یافتن کوچی ها به مجلس نمایندگان در اختیار انها قرار داده با این هم اشرف غنی گلو پاره میکند که هیچ شهروند کشور از دیگر شهروند بالاتر نیست و حقوق مساوی دارند که نظر به عملکرد ان در طول بیشتر از چهار سال که قدرت دولت را در دست دارد خود بیانگر عواف فریبانه و دروغگویی انرا ثابت میکند اکنون افراد کوچی هم درشهر در خانه های لکس بلند قیمت زندگی میگنند و موتر های قیمتی و تعداد شان با وسایط زرهی در شهر کای کلان گشت و گذار میکنند با این هم که رمه شتر و گوسفند با خود ندارنداما از امتیاز خاص بنام کوچی که اشرف غنی به انها داده استفاده میکنند وغصب جایداد های دولتی و نا امنی و زور گویی با سلاح دست داشته شان کار انها است که بطور مثال از ملاه تره خیلنامبرد و مثل ازین شخص ده های دیگر شان است کوچی امروزی کوچی سابقه نیستند کوچی امروزه قاچاقبر غاصب زور گو سرمایدار بزرگ از راه خیانت و حتی جنایت هم گفته میتوانیم حامی هم خیانت و جنایت و زور گویی کوچی ها جناب اشرف غنی احمدزی کوچی ریس جمهور توافقی است که انها بی حراس دستبه چنین خیانت ها و جنایت ها دست میزنند .

>>>   کوچیگری وکوچ کردن به کجا؟
معمولا انسانها حتی حیوانات به سوی کوچ وحرکت می کنند که جای خالی ومکانی مناسب برای سکونت وزندگی داشته باشند، این طور نیست به جای بروند که باعث آوارگی وکوچیدن ساکنان اصلی آنجا شوند،درصورت دوم می شود تهاجم و تجاوز!
حال شما قضاوت کنید؛ کوچیهای وطن ما از کدام دسته هستند؟
آیا جای خالی ومراتع بلا سکنه برای احشام شان دارند؟
یا اینکه سبب آوارگی ساکنان اصلی وبومی آن مناطق شده وزندگی را برای آنان سخت حتی ناممکن می سازند؟
تقی از مشهد

>>>   قوم کوچی ها حاکم است همه امتیازات را دارند.احصایه شان جعلی است.فهمیده نمیشود که پاکستانی اند یا افغانیتانی.؟

>>>   در حالیکه کوچی ها از این وطن نیستند همه به نفع پاکستان کار میکنند و شناخت پاس پاکستانی دارند تنها رهبرشان اشرف غنی فاشیست که خود یک بی اصل و بی نصب است در قدرت تکیه زده مجبور کوچی ها بی سروپا هم دعوای قدرت و ملکیت کنند.

>>>   نظریات تنگ نظرانه و یک جانبه به نفع هیچ کس نیست جز دلخوشی چند متعصب. کوچی و کوچی گری یک از منبع های عایداتی کشوراست، و علفچرهای مشخص برای مالداران کوچی بطور قانونی در نظر گرفته شده است ولی متاسفانه حال یک تعداد با اشاره بیگانه ها به همه چی میتارند که از آن جمله علفچرها است. خودرا به کوچه حسن چپ نزنید اقای نویسنده همه خوب میفهمید چه حق است و چه ناحق.

>>>   غنى كوچى
نجيب كوچى
قيوم كاكاى تا سن ٨٧ سالگى سفير كوچى
نيم زمين افغانستان چراه گاه كوچى
از عسكرى معاف
ماليه معاف
١٠ كرسى فوق العاده در پارلمان
كرسى فوق العاده در سنا
سرحد پاكستان برويش باز
ليسه رحمان بابا در اختيار شان
وزارت اقوام و قبايل در اختيار شان
صاحب دها حتى صدها مراكز تجارتى ، شركت هاى ترانسپورتى و تيل و نفت و گاز

صد ها جنرال و دگروال و ريس ومعين و وزير ازقوم كوچى احمدزى
.
.
صدها امتياز ديگر اما هنوز هم محروم؟؟؟؟
همين حرف شما را نفهميدم.
برادر : كوچى ها يكى از وسيله هاى دست داشته استخبارات خارجى بخصوص انگليس ها اند. در تمام دنيا كوچى ها مسكن كزين شدند ولى انگليس ها و پشتونها هرگز نگذاشتند كوچى هاى افغانستان مسكن كزين شده اهلى و احل مكتب، درس و تعليم شوند چون خارجى ها ميتوانند از كوچى ها براى پيشبرد أهداف مختلف استفاده كنند مثلا ار بين بردن زراعت ، مين گذارى، سوختاندن مكاتب و تعميرات دولتى و خصوصى، جنگ هاى محلى و فرقه يي، جاسوسى و صدها عمل تخريبى ديگر. غنى چون اجنت است پس او هم در تقويه كوچى ها با انگليس ها همكار است ورنه گفته ميتواند كه در كدام قشر و طبقه ، مردم غريب تر، فقير تر و محروم تر از كوچى وجود ندارد؟
ميدانى كه هنوز يك تعداد مردم در بدخشان و تخار و غور و چغچران حتى برنج و شرينى (چاكليت) را نمي شناسند؟ ايا انها ازين مملكت نيستند ؟؟؟؟

>>>   کوچی ها نه افغانستانی اند نه پاکستانی نباید به اینها اینقدر اختیارات داده شود اینها چادر نشینان صحرایی اند که زمستان در پاکستان وتابستان درافغانستان
س کابل

>>>   هموطنان عزیز و گرامی
بیایید در خیابان ها تظاهرات بکنید علیه استبداد.و این قانون عبدالرحمن خانی تاریخ گذشته را بکلی محوه و نابود کنید.اینکه کوچی ها از خدمت سربازی معاف اند و مالیات نمیدهند واز همه امتیازات برخودار هستند این قانون فاسد تاریخ گذشته را با تظاهرات میلیونی تان از بین ببرید.لعنت بر آنکس که نژاد پرستی میکند.همه چیز دراین سرزمین خراب شده تغییر نموده فقط این مورد بخاطر نژاد پرستی به همان قانون تیر و کمان شاه جا مانده

>>>   بهتر است حکومت یک فکری به حال کوچی ها و کشاورزان آسیب پذیر و زحمت کش .کشور ما باشند.بخدا عاقبت خوب ندارد.تا اینکه از دوطرف در درگیری های قومی مردمان زیادی کشته شود بعدش حکومت یک کاری بکند.کاری منطقی این است تا دیر نشده باید دولت برای خیر و صلاح ملت و مملکت اقدام کنند مردم قبول دارند که برادر های کوچی حق دارند گله های گوسفند و بز هايشان را به سراسری کشور بچرانند.همینطور کشت و زراعت کاران هم حق دارند از زمین های حاصل خیز شان استفاده بکنند.این دو مسله برای مملکت ما و مردم ما خیلی مهم است همگی آگاه اند که75 درصد مردم ما به شغلی شریف مالداري و زراعت باغداری مشغول اند.و اکثریت مردم به همین رویش خدا دادی زندگی می کنند.
و سلام


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است