زلمی خلیلزاد در تلک طالبان!
با چنین شیوه که طالبان و حامیان عمده طالبان به پیش گرفته اند چشم انداز صلح را به سراب تبدیل کرده اند که در این صورت زلمی خلیلزاد قربانی نا خواسته این مذاکرات خواهد گردید 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۲۴    ۱۳۹۸/۲/۲۲ کد خبر: 158636 منبع: پرینت

شش دور از مذاکرات هیأت آمریکایی به سرکردگی زلمی خلیلزاد با طالبان در قطر بدون دست آورد ملموس پایان یافت، با وجود اینکه خلیلزاد در گذشته ها سمپات، مدافع و مطرح کننده طالبان در سطح ملی و بین‌المللی بوده و لابیگری و میانجیگری میان شرکت یونیکال و طالبان را در زمان حاکمیت طالبان در کارنامه خود دارد و همین موضوع سبب شده است که در راس مذاکره کنندگان آمریکایی ها با طالبان قرار گیرد با آنهم امکان آن وجود دارد که خلیلزاد قربانی مذاکره با طالبان شده و باعث شکست آمریکایی ها در افغانستان گردد چون نفوذی های پر قدرت که در اطراف طالبان وجود دارند برای بیشتر مطرح شدن طالبان در سطح ملی و بین‌المللی پای خلیلزاد را در تلک مذاکره بدون نتیجه قید کرده اند که اکنون خلیلزاد نمی تواند از آن رهایی یابد.

از یک جانب اداره ترامپ برای رفتن به انتخابات سال ۲۰۲۰ ریاست جمهوری می خواهد در افغانستان یک دست آورد داشته باشد و نظامیان آمریکا را به وطن باز گرداند که این امر زمان اندک را در اختیار خلیلزاد گذاشته است و از جانب دیگر نفوذی های که در اطراف طالبان قرار دارند و به خصوص پاکستانی ها سناریوی جدا از خلیلزاد را تعقیب می نمایند و بیشتر مصروف بازی های چند گانه هستند و در نهایت با وقت کشی در مذاکرات تلاش دارند که آمریکایی‌ها در جنگ افغانستان مانند اتحاد شوروی به شکست کامل مواجه شده و زمینه تسلط کامل طالبان آماده گردد.

در همین راستا حتی پاکستان تمرکز بالای نیروهای سیاسی داخل افغانستان نموده هم از اشرف غنی احمدزی دعوت نموده که به پاکستان سفر نماید و هم با دیگر نیروهای سیاسی روابط برقرار کرده اند تا موجب شکاف و اختلاف میان نیروهای ضد طالبان گردند و در نهایت تمام نیروهای ضد طالبانی را تضعیف نمایند.
با چنین شیوه که طالبان و حامیان عمده طالبان به پیش گرفته اند چشم انداز صلح را به سراب تبدیل کرده اند که در این صورت زلمی خلیلزاد قربانی نا خواسته این مذاکرات خواهد گردید، تا جایی که دیده شده است هر باری که خلیلزاد در قطر با طالبان مصروف مذاکره شده است طالبان به جنگ شدت بخشیده اند و عملیات هدفمند انتحاری و انفجاری انجام داده اند و به اندازه یک وجب هم از موضیع تمامیت خواهی و إمارت خواهی عدول نکرده اند و صلح از نظر آنها تسلیمی بدون قید و شرط است.

همچنین حلقه هایی در داخل آمریکا و افغانستان وجود دارند که با کارکرد های زلمی خلیلزاد در افغانستان و عراق چندان راضی نیستند و ایشان را یکی از سیاستمداران ناکام می دانند که میلیارد ها دالر مالیات دهندگان آمریکا را بدون کدام دست آورد به هدر داده است.

اگر قرار باشد که در افغانستان صلح برقرار گردد لازم است که جبهه ضد طالبان باهم متحد گردد و استخوان طالبان در میدان جنگ آنقدر کوبیده شود تا آنها و حامیان آنها امید به پیروزی نداشته باشند و وادار به صلح شوند.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خلیلزاد
آمریکا
نظرات بینندگان:

>>>   این بهترین نظریه ای علمی و منطقی است. به پیش به سوی وحدت کامل و ایجاد جبهه ای واحد ضد طالبان. همه اقوام باید بدون تبعیض متحدانه دشمن را نابود کنند جانان

>>>   خوشبختانه تحولات سیاسی و دموکراسى نوین که درنتیجه کومک جامعه جهانی درافغانستان بوجود آمده است رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام پیشرفته ووسیع البنیاد وقانون آساسی موجوده افغانستان صوت گرفته اند وانشالله به همین منوال افغانستان به طرف آزادی های مدنی بیشتر دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروندوتمامی اقوام برابر ومتحد افغانستان ازصلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان قلبا حمایت مینمایند.اما متاسفانه یک عده تحلیل گران ساده لوح، افکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ای ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدرمیسازند واین تحولات مثبت ومهم را تجاوز میدانند درحالیکه تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون وفاشيسټ با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارند.دولت وقت شوروی فقط احزاب خلق وپرچم را به حیث احزاب رهبری کننده سیاسی افغانستان به رسمیت میشناختند وباقی احزاب وگروه های سیاسی در افغانستان هیچ نقش نداشتند واعضا وطرفداران احزاب دیگر اندیشان دست گیر وسر به نیست گردیدند که لیست پنج هزارنفری شهدای مظلوم زمان حکومت جنایتکار خلق وپرچم آخیرا افشا شده اند روح همه شان باشند.فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید باهرافکار سیاسی درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت وراجستر گردیده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند. صلح عادلانه ای دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای دیرینه ای مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است واضح است که سرانجام هرجنگ داخلی وخارجی با صلح خاتمه میباید .متاسفانه جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه انسان ها تبدیل کرده اند وهزاران عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.بدتر ازهمه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وباتبلیغات زهرآگین و ماجراجویانه شان به وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشانیدند. الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند.اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راه های عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین عم ازذکور واناث را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف تر ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که تاریخ به عقب برنمیگردد و انشاالله ایام صلح عادلانه وامنیت سرتا سری درافغانستان جنگ زده وویران شده حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه منافقین ظالم به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ آینده افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک موثر واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارند و به یاری خداوند متعال به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه آشتی ملی وتحقق دیموکراسی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به یاری خدای بزرگ به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است