پشت صحنه صلح
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۴۲    ۱۳۹۸/۲/۲۳ کد خبر: 158656 منبع: پرینت

وقتی آقای خلیلزاد گپ میزد، ژست بر میداشت و اکت میکرد، من او را دقیق نگاه میکردم و از روی آن همه اکت و ادا، پشت صحنهء پروسهء صلح افغانستان را می خواندم.
او ظاهراً صادقانه و بی تکلف حرف می زد اما از آغاز تا پایان فهمیده می شد که خوب دیپلوماسی میکند و درین رشته تجربهء بالا و ید طولا نیز دارد، کلمات را ساده اما شمرده ادا می نمود.
تدابیر امنیتی و نحوه استقبال از او هم حرف و حدیث های بسیاری دارد که مجال نوشتن اش نیست.

چند نکته اما در پیوند به آنچه که بنده از فرمایشات ایشان در طلوع نیوز دریافتم:

۱_ آقای خلیلزاد صلح را قبل از انتخابات می خواهد.
۲_ او به ایجاد ادارهء موقت تا رسیدن به انتخابات تمایل دارد.
۲_ او تیم حاکم را موقتاً مزاحم روند گفتگوهای صلح به رهبری خویش می داند.
۴_ او روی اکثر مسائل با طالبان به توافق رسیده است.
ه_ از نظر او موثر ترین نیروی سیاسی نظامی امروز افغانستان طالبان اند.
۶_ منظور او از توافق با طالبان رو پوش گذاشتن به شکست امریکا در جنگ افغانستان است.
۷_ توافق جامع با طالبان، ارزش های هیجده سال پسین (به شمول نوع نظام سیاسی) را میتواند مورد باز نگری قرار دهد.
۸_ در سایهء توافق با امریکا، گروه طالبان نیز در رفتار خویش نسبت به گذشته تغییر خواهند آورد.
۹_ تاکید بر مذاکره بین الافغانی از نظر آقای خلیلزاد منحیث نماینده امریکا، مشروعیت بخشی به توافق احتمالی با طالبان از حیث ملی در افغانستان است.
۱۰_ تشکیل اجماع منطقه ای و بین المللی در ارتباط به پروسه صلح افغانستان آسان تر از ایجاد اجماع داخلی درین زمینه است.

برنا صالحی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صلح
خلیلزاد
نظرات بینندگان:

>>>   حالا مذاکرات به رهبری امریکا پایان یافت و امریکا وعده کرد که با در نظر داشت شرایط امنیتی افغانستان در مورد کاهش و یا بیرون رفتن قوای خود از افغانستان تصمیم میگیرند و طالبان نیز وعده کردند که روابط شان را با القاعده قطع میکنند و دیگر از افغانستان به امریکا و متحدین امریکا و منافع امریکا در منطقه حمله نمیشود.
حالا نوبت مذاکرات به رهبری افغانها بشمول هیأت دولتی و یا بدون هیأت دولتی با جامعه مدنی و جامعه سیاسی و تنظیم ها و احزاب و اپوزیسیون دولت و غیره در پیش رو است.
این که درین مذاکرات هردو طرف چه امتیاز هایی به یکدیگر میدهند،هنوز معلوم نیست.

>>>   خوشبختانه تحولات سیاسی و دموکراسى نوین که درنتیجه کومک جامعه جهانی درافغانستان بوجود آمده است رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام پیشرفته ووسیع البنیاد وقانون آساسی موجوده افغانستان صوت گرفته اند وانشالله به همین منوال افغانستان به طرف آزادی های مدنی بیشتر دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروندوتمامی اقوام برابر ومتحد افغانستان ازصلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان قلبا حمایت مینمایند.اما متاسفانه یک عده تحلیل گران ساده لوح، افکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ای ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدرمیسازند واین تحولات مثبت ومهم را تجاوز میدانند درحالیکه به هيچ صورت چنين نيست. فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید باهرافکار سیاسی درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت وراجستر گردیده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند. صلح عادلانه ای دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای دیرینه ای مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است واضح است که سرانجام هرجنگ داخلی وخارجی با صلح خاتمه میباید .متاسفانه جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه انسان ها تبدیل کرده اند وهزاران عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.بدتر ازهمه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وباتبلیغات زهرآگین و ماجراجویانه شان به وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشانیدند. الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند.اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راه های عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین عم ازذکور واناث را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف تر ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که تاریخ به عقب برنمیگردد و انشاالله ایام صلح عادلانه وامنیت سرتا سری درافغانستان جنگ زده وویران شده حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه منافقین ظالم به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ آینده افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک موثر واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارند و به یاری خداوند متعال به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه آشتی ملی وتحقق دیموکراسی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به یاری خدای بزرگ به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   همه سخنان خلیل زاد خوب است
برای خلیل زاد یک تو صیه می کنم و ان این است که او برای امریکا پشنهاد کند و یک چند روز برای دولت یهودی کمک نکند
باز شما شاید خو اهد بود که این یهودی مجبور خو اهد شد که همه سخنان خلیل زاد را بپذرد

>>>   غنی قدرت را در حوزه تحت حاکمیت خود در انحصار دارد
هرچه خودش میخواهد میکند.

تراامپ هم عین کار را میکند
افغانستان به طور کل در حوزه قدرت ترامپ است
غنی و طالب و دیگر حاشیه های سیاسی نظامی باید چنان کنند که او میخواهد
خیر و خلاص

>>>   دولت فعلی کوداتای است زیرا قانون اساسی,دموکراسی,انتخابات,آزادی مطبوعات همه شکلی است واقعی نیست زیرا حریف های خودرا قتل زنجیره یی میکند .چندین خبرنگار روزانه کشته میشود .درتبانی با انتحاری ها هرکسراکه خواست ازبین برد.قوم خودرا درهرپست کلیدی مقرر اما اقوام دیگر را ازبدنه دولت حذف میکند.وزرای خاین قوم خودرا محاکمه نمیکند اما وزرای تاجیک وازبیک وهزاره را با چقدر بیحرمتی به محاکمه میکشاند.زور گوی ومطلق العنانی میکند.درانتخابات مجلس وسنا مداخله میکند ازوروداشخاص عدالت خواه درپارلمان کلوگیری کرد.ده ها موضوع دیگر که زورگویی را نشان میدهد.

>>>   بر داشت های اقای برنا صالحی کاملاٌ از نیات و حرف های خلیل زاد درست و دقیق است.

>>>   اتفاقاً علما کمتر درمعرض خطر اند
جماعت فریبکار


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است