غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۲۹    ۱۳۹۸/۲/۲۳ کد خبر: 158657 منبع: پرینت


غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابل

غنی در افتتاح مسجد عیدگاه کابلکد (10)

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مسجد
عکس
نظرات بینندگان:

>>>   احمدزی دیکتاتور .....امریکا. صالح چریک کوی تلویزون. امیرخیل گوسفند پرست.

>>>   -عجیب است این مسجد چندبار افتتاح می‌شود ؟
-

>>>   صالع لافوک دستان خود. غلط بسته کرده فکر کنم نماز خواندن را تا حالا یاد ندارد باید نزد غنی زانو زند تا باشد نماز را به شکلی درستش یاد گیرد ،وای وای به این مملکت که قدرت بدست چه اوباشان افتاده که حتی کلمه خود. را یاد. ندارند
عبدالله ریحان

>>>   برادر گل اشرف غنی کجا از اسلام اگاهی دارد که امرالله صالح از ان اصول دین را یاد بگیرد اشرف غنی امام حسین را نواسه خدا گفته و در نماز بجای دعا به رکوع رفته و ده ها چلندیات و مزخرفات دیگر در وجود غنی بابای تان است و همین بابابی تان با خانم یهودی اش به کلیسا میرفت و خودش در روز نامه امریکا گفته بود که من به دین عقیده ندارم اگر عقیده میداشتم دین عیسویت را میپذیرفتم عجب بابای دارین بی دین عوام فریب دروغگو فاشیست دزد کلان از بیت المال .

>>>   ....!
خدامیداند خود شان در صف نماز فکر شان درکجاست راجع به چی فکر میکنند

>>>   این خانمهای بی جیا که نزدیک است در اغوش غنی داخل شوند در آنجا چه میکنند البته بی بی گلک خبر ندارد ورنه خود را توته توته میکند

>>>   هرکاری را دراین مملکت انجام دهی موردنقدقرارمیگیری.یک داستان لقمان حکیم یادم آمد روزی لقمان حکیم با فرنزدش ویک راس الاغ به سفرحرکت کردند ابتدالقمان حکیم فرزندرا سوارمرکب نمود درمسیرموردحدف حرکت کرده اند که با گروهی زمردم روبروشدند آنها باخودگفتندکه این مردچقدرآدمی بدی است که فرزند خودرا درست تربیه نکرده است فرزندش سوارکرده وخودش پیاده میرودبعدفرزندرا پاین کردوخودش سوارمرکب شددرمسیرادامه دادند که با گروهی دیگری رودرروشدندآنها باخودگفتنداین مردچقدربی رحم است یک طفل را پیاده وخودش سوارشده است بعد لقمان دوباره خودوفرزندش سوارمرکب شدندبا گروهی دیگری درمسیر روبروشدندآنها گفتند که این آدمها چقدربی رحم هستندکه دونفرکلان آدم ها بالای یک مرکب مظلوم بی دفاع سوارشده اندبالاآخره لقمان حکیم فرمود که هرکاری کنی درجامعه موردانتقادقرارمیگیری
بناء هرکارمیکنیم هدم ما رضایی خداباشد.
عثمانی

>>>   معماری تورانى عصر تيموريان گورکانی یا معماری مغولی هندى:
عيدگاه تاجگورگان ساقسز ميرزا 1442
https://en.wikipedia.org/wiki/Id_Kah_Mosque
اين عيدگاه درسال 1442 ميلادى از سوى معمارى بنام ساقسز ميرزا در تاجگورگان (تاتشقرغان) کاشغر چين و همچنين تاجگورگان (تاتشقرغان) قصرجهانما در ايران زمين آنوقت و باتغير نام تاجقرغان درزمان حکومتدارى پشتون از تاجگورگان به خلم.

عيدگاه کابل از سوى بابر بناشد
ساخته هاى بابر و بابريان
* شهر آرا باغ شهرآرا "آرا" دختر بابر.
* معرفي گلبدن بيگم نخستين دانشمند و تاريخ‌نويس خاندان تيموري قرن دهم هجري، شرحي برسبك نگارش و استفاده از لغات فارسي وگوشه‌هايي ازكتاب مزبور: درباره آئين‌بندي،‌ساختن باغهاي بزرگ، احترام به زبان و نقش زنان درحكومت، مراسم نوروز
همايون نامه گلبدن بيگم همايون پسر بابر و پدر جلال الدين اکبر
* شهرک باغ على مردان و 21 باغ کابل
* باز سازى ميدان رستم به عنوان نوروزگاه و جشن ميزان
* باز سازى ارگ
* قصر جهانماها در هندگى و تاجگورگان
* قصر چلستون (عالمگير دوم پدر زن تيمورشاه . تيمورشاه در سال 1748 ميلادى در قصرنادرافشار در خانه خسر و خوشوى (خوشدامن خود ) تولد شد و خواهر هايش خانمهاى مردان افشاريان شد احمد خان ابدالى پدر تيمورخان)
* قصر تاجبيگ قرن چارده ميلادى که در پيشرواش آلمان براى امان اله در سالهاى دهه دوم قرن بيست ساخت
* تمام جلال آباد ها از بخارا تا هندوستان.

گفته مى شود که سلطان محمود غازان خان نواده چنگيز خان(1227- 1167) پسر ارغون‌خان چهارمین فرمانروای امپراتوری ایلخانی مغول شاهنشاه تورانشاهى در ايرانزمين درسال 1292 ميلادى به اسلام تغير دين کرد.
بسيارى سران ويا خانهاى مغولى به اديان مانند اسلام و بودايى يهوديت ومسيحيت . دين مغولها هم در چين شمن‌باوری یا شمنیسم (به انگلیسی: Shamanism) نام یک رشته باورهای سنتی که از دوران پیش از تاریخ در سراسر جهان وجود داشته‌است.
عيدگاه هاى مغولى نواده چنگيزى وپيش از آن تورکشاهان غزنويان و تيموريان و بابريان باهم شباهت دارند.
پيش از مغولهاى کبير خاناتهاى چنگيزخانى و تيموريان بخارا و هرات تيمورى نابغه هاى معماری تورانى
واز جوشش معمارى تورانى وهندوايرانى سبکهاى نقشبندى و نقش ونگارى درساختمان سازى ومسجدسازى. بزرگترين معمار دوران تيموريان امير على شير نوائى ويا فانى
تيمور و پسراش شاهرخ مرزا و عروس تيمورشاه مهدعلیا، ملکه گوهرشاد بیگم ه‍.ق) معروف به گوهرشاد آغا از زنان خراسان و از نامداران و سیاستمداران دوره تیموریان است. او زنی بسیار نیکوکار، ادب دوست، هنرپرور، باوقار، خردمند، بااحتیاط و باسیاست بود. گوهرشادبیگم همسر سلطان شاهرخ تیموری بود که پس از پدرش امیر تیمور، به مدت ۴۳ سال بر مناطق وسیعی از ایران حکمرانی کرد و توسط او در سال ۱۴۰۵ م پایتخت تیموریان از سمرقند به هرات منتقل شد.

>>>   حداقل در افتتاح مسجد کمی عق خود ره کار میبستی با زن نامحرم مصاحفه نمیکردی اینک تو نماینده اسلام آمریکایی میباشی

>>>   عیدگاه کابل ظهیرالدین محمد بابُر ( 1483- 1531 ۱۵۳۰ )، مؤسس امپراتوری مغولی هند بود که آخرین امپراتوری از دوران طلایی اسلامی به‌شمار می‌آید. بابر پنجمین پشت از نوادگان تیمور لنگ بود میرانشاه فرزند تیمور بود. از سوی مادر، قتلغ نگار خانم، به پانزده واسطه به چنگیز خان می‌رسد.
ظهیرالدین محمد بابر خدمات برجسته‌ای به‌علم و ادب نمود و شيوه معمارى گورگانى را در هندوستان و ايران و توران گسترش داد.
بنيادگزار آخرين فرهنگ تورانى- هندى- ايرانى اسلامى مسجد عیدگاه کابل را مانند عيدگاه کاشغر تاجگرگان ساخت .
مسجد «عيدگاه» در شهر كاشغر چين واقع شده كه بيش از 20 هزار نفر ظرفيت دارد و دوازدهمين مسجد بزرگ جهان است. مسجد عيدگاه چين در انترنت "حاجى. کوم" قابل دريافت است hajij.com

اين مسجد (زبان يغورى "ﻫﯧﻴﺘﮕﺎﻫ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻰ") در سال 1442 افتتاح شد و معمار اش سقسيز ميرزا (Saqsiz Mirza)
مساحت اين مسجد بالغ بر 16 هزار و 800 متر مربع است.

حاکمان پشتون اوغنى با "پر ديگران" خود را "خودشیرینی کردن" مى کنند . "خودشیرینی کردن" يعنى خود را محبوب دیگران کردن . دروغ و سخن چینی کردن بجهت محبوب کردن خود در نزد دیگران . خود را بالاف و تملق جا کردن . پیش دیگران خود را عزیز کردن .

کار را مى کنند "بهارت" مثاله و يا ادويه لاف اشه بى بى گل ميزنه. تازى مثاله و يا ادويه ديگ را "بهارت" مى گويند. تازى به ايرانيان: فارسى زبانان و کوردى و بلوچى وآذرى "عجم" بِربِر "لکنت کننده زبان" مى گفتند چون عربى نه بلکه ايرانى زبان بودند. در حقيقت همان اصلى ترين دانه "مثاله" که بخش مهم اش فلفل سياه يا مورچ سياه مى باشد. و آريايى هاى اصيل هند را عربها مرچ سياه يا فلفل سياه زيرادانه و يا هاگ ويا تخم اش که سياه است فقط و فقط از هند به غرب و موسيپتاميوم و پرتغال مى رفت قميت يک دانه اش با وزن ز بفروش مى رسيد.

در پارسى باستان "پيرى پاوانا " "هاناد امروز "بخش ویاناد (به انگلیسی: Wayanad district) یک بخش در هند است که در کرالا واقع شده‌است.توليد پير توليد پيرى (تبديل تکواج يا تکآوه يا فونيم [ر] به فونيم [ل] ! فونيم يا تکواج حرف [ر[ رى واز لام اِل است. پيرى فل +فل شده مورچ يا مُرچ سياه يک واژه وياتکواژه يکى از 3000 زبانهاى هندوايرانى وتورانى باشد.

>>>   لُقمان غلام سیاه جلد در سودان جزء فلات قيصرى حبشه و در زمان داوود نبی می‌زیسته‌بوده باشد. برخی کتب از جمله قرآن و گلستان سعدی، او را حکیم دانسته‌اند.
گفتنی است که علاوه بر لقمان حکیم از شخصیت دیگری هم با نام لقمان در منابع یاد کرده‌اند همان لقمان حکیم دانسته‌اند، اما یقیناً این دو شخص متمایزند. همچنین برخی منابع "ازوپ" را با لقمان حکیم یکی دانسته‌اند.
نقل از بزرگوارعثمانی: روزی لقمان حکیم با فرنزدش و یک راس الاغ (خر).
درافريقا وعرب ستان خر اهلى شده وجوددارد? در آنجا خر وحشى وجود داشت ودارد که آنرا خر با خطهاى سياه وسفيدو يا گوره خر ايرانى در خوزستان
که اعراب نيشين که هم اهلى نمى شوند.
پيامبر نازنين ما زمانيکه در مکه در مورد آزار قرارمى گيرد مکه
شتر واشتر يک کس و دو کس ("کس" يا کوس در پارسى باستان نغاره و کوه را مى گفت". شتر دو کسه (دوکوهانه) و يا در افريقا وجود داشت و مکه را ترک و به مدينه (تمدن و مدنى و مدنيت از شهر مدينه مشتق يا برگرفته شده) مهاجرت مى کند و امروز عمدتا مسلمانان به شهرهاى متمدن و مدنيت پناگزين مى شوند. از رسول اکرم داستان نيست بلکه روايتى است که وى با غلام خود سوارى بالاى شتر خود را منصفانه تقسيم مى کرد. در مصر و روم و عربستان برده دارى بود.
اسپارتاکوس ) برده‌ای بود که علیه روم بپاخاست. اسپارتاکوس رهبری انقلاب ضد برده‌داری سوم را بر عهده داشت. شکست خورد و به سال 71 پيش از ميلاد به صليب کشيده شد. 71 سال پس از قتل اسپارتاکوس مريم عسى مسيح را بدنيا آورد.
همين داستان منسوب به ملاناصرالدين منسوب است که در هر شهرى که رسيدند پدر و پسر (و مسکين خرکه بى تميز است چوبار رودعزيز است) مورد پيگار مردم بى کار قرار گرفتند مثلا در شهر تنبلهاى عبدالرحمان غدار پسرافضل و در شهر بيکار اوغنى خرى را ديدند که ملا و پسر اش سرخود بار و سوار و خر را مورد پيگار و پيغار قرار دادند!!!
مناسب است که يک کمکى چربو روغن برزنگى حاکمان پشتون او شود.
او بابااوغنى روده خشک روده گوشت قاغ است. هيچ پوده نمى زنى ايش. مانند بته بد! همه را بلا زد بغير از همو بچه پنجشير سفيد روى- گوشت قاغ همو جاسوسک را در لويه جرگه دربغل خود گرفت وماچ اش کرد عبدال جان سرخى وسفيده زده بود وعکس اش بود خود قهرکرده بود. هم پنجشر و هم دونيم شر و هم يکشيررا خر بزند. الاغ لقمان حکيم و شتر پيامبر ماو خر ويا خران ملا !

>>>   امرخیل مشهور به گوسفند که اجن درجه یک آی اس آی است باز در حکومت راه پیداکرده خبر باشید

>>>   به امید موفقیت های بیشترشما جناب رئیس جمهور محمداشرف غنی .....


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است