افغانستان! جمهوری دزد سالاران؟!
ظلم روزگار به ماجمهوری را بنام جمهوری اسلامی تحمیل نموده که با معیار های واقعی اسلام مغایرت دارد، در اسلام واقعی خیانت در امور اقتصادی و اجتماعی مسلمانان حکم قتل عمدی افراد آن ملت را دارد 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۴۸    ۱۳۹۸/۲/۲۴ کد خبر: 158664 منبع: پرینت

"دزدی سالاری یا کلپتوکراسی: kleptocracy" در ادبیات سیاسی جهان به دولتی اطلاق میگردد که تمام مردم، فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می گردد.
دزد سالاری معمولا با دزدی از بودجه های دولتی همراه است، دزد سالاری تاثیر نامطلوب در اقتصاد سیاسی،حقوق مدنی و در قلمرو اقتصادی و اخلاقی اجتماع می گذارد.

برخی از دیکتاتور ها و سران حکومت دزد سالار، بودجه های عمومی را به طور پنهانی به حساب های بانکی شخصی محرمانه خود در کشور های بیگانه منتقل می کنند تا در صورت ازدست دادن قدرت، در خارج از کشور به خوشگذارانی های خود ادامه دهند" در رژیم های کلپتوکراتیک طبقه حاکم بطور سازماندهی از قدرت به منظور چور و چپاول جامعه و جابجایی قدرت بطور غیر قانونی با بازی ها و صحنه سازی های رنگارنگ به کمک ارتباطات جمعی به ظاهر مستقل، روحانیون که به گفته مولانا "خون شریعت را با تیغ معیشت میریزند" و سیاستمداران و تحصیل کرده های که منافع زود گذر دارند تلاش می ورزند که قدرت و ثروت در سیطره و حاکمیت دزد ها باقی بماند و راه و رسم دزدی های آشکار و پنهان به صورت سیستماتیک، گسترده و احترام به سلسله مراتب از دزدان کلان حفظ گردد.

افغانستان از فاسد ترین کشور جهان است، حتی افراد معمولی می دانند که در جمهوری دزد سالاری افغانستان، مشاغل بدون درنظرداشت لیاقت و کفایت میان فرزندان دزد سالاران تقسیم میگردد به افراد و اشخاصی که هدف خدمت به وطن رادارند به دیده بیگانه و خارجی می نگرند وبه بهانه های مختلف وادار به ترک وظایف و یا مجبور به فرار میگردند، تمام دوایر و موسسات دولتی در داخل وخارج به اقارب و خویشاوندان دزد سالاران تعلق دارد. خانواده های دزد سالاران در کشور های خارجی زندگی می نمایند، در جمهوری دزد سالاران میلیارد ها سرمایه های مالی و منابع طبیعی کشور به خارج انتقال داده میشود.

دزدسالاران افغانستان را برای دزدی و پول شویی انتخاب کرده اند، باداشتن پاسپورت های خارجی وحق تابعیت دوگانه و چند گانه هیچگونه احساس مسوولیت اخلاقی و وجدانی در مقابل کشور ندارند.
جمهوری دزد سالاری افغانستان با سایر کشور های دزد سالارجهان سوم فرق دارد، در سایر کشور ها دزدان بزرگ توسط صندوق بین الملی پول کنترل و ارزیابی و سارقان دارایی مردم توسط اینترپل تعقیب و مورد بازداشت قرار میگرند، اما سارقان کشور ما با طمطراق و زرق و برق ظاهری در سازمان ها و کشور های خارجی اشتراک می ورزند و شاید هم به خاطر امریکا، کشور ها و سازمانهای جهانی از سرقت و پول شویی های انان چشم پوشی می نمایند.

دزد سالاران ما به مقایسه سایر رژیم های دیکتاتوری بیش از حد پر رو، بی حیا، گستاخ، بی وجدان و حریص اند. خوشبختانه در این اواخر ترامپ رییس جمهور امریکا بطور صریح نفرت خود را نسبت به دزد سالاران افغانستان ابراز می نماید. او در جلسه ای که در واقع مخاطب آن مردم امریکا بود اظهار داشت، کرزی از امریکا در خواست پنجاه میلیون دالر نمود تا بزرگان ناراضی پشتون را تطمع نماید، ترامپ داد میزند، پنجاه میلیون دالر، با بانک نوت های جدید صد دالری.
دزدسالاران حریص و بی آزرم به خاطر افزایش ثروت و حفظ قدرت به قوم فروشی و دین فروشی عادت نموده اند.

در جمهوری دزد سالاران تنها آدمهای ساده لوح می توانند خوشبین به اینده باشند، بازی های انتخابات نوعی تیاتر مضحک جنگ و صلح دزدان است برای نیرنگ و فریب مردم تا افکار عمومی را از مهم ترین شاخص های دزدسالاری چون پول شویی، خویشاوندسالاری، رشوه و فساد دور بگردانند.
در قانون اساسی می خوانیم "که حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند." با کمال تاسف باید پرسید کدام ملت؟ کدام نمایندگان؟ ملت شریف افغانستان گروگان دزد سالاران گردیده اند و در زیر یوغ ظلم و ستم آنان به زنده ماندن قانع گردیده اند، آنان ملت را به معنای واقعی آن چون روح زننده در بدن واحد با افتخارات مشترک تاریخی و فرهنگی و با احساس مسوولیت مشترک در تعیین سرنوشت مشترک فاسد گردانیده اند و ملت فاسد به قول نویسنده یونان مانند گله های گوسفند است"... حصاری که در آن هزاران گوسفند هراس زده، شب و روز بع بع میکنند... و گردن می کشند تا بر دست ها و کارد هایی که بر گلوی شان فرود میآید، بوسه زنند".

همه آگاه اند که رژیم دزد سالار، شکل، وحشی و ددمنشانه و محتوی گندیده دارد. "مجاهدین"... بد باطن، چرب زبان، پنهان کارانه برای فریب مردم گام بر می دارند، انحصار طلب اند، خود را مالک همه چیز می دانند، از قسم های دروغین برای گمراهی عوام استفاده می نمایند و بروی استخوانهای میلیونها مردم افغانستان کاخ های مجلل ساخته اند که در لابلای هرخشت و سنگ لاجورد و مرمر این کاخ های ستم، خون دل مادران داغدار، بیوه زنان ناشاد و یتیمان گرسنه و پا برهنه موج می زند، این انحصار طلبان حریص به ثروت و قدرت، ستون و بازوی قوی جمهوری دزد سالاری است.

در ادبیات قرآن این نوع "مجاهدین" بنام منافق و ریاکار، دشمن خدا و رسول خدا تعریف شده اند، جمهوری دزد سالاران مایه ننگ اسلام است، نسل اینده با کسب ارقام و حقایق مرموز، پشت پرده و رمز آلود، نام دزد سالاران را به رنگ ننگ خواهند نوشت، ظلم روزگار به ماجمهوری را بنام جمهوری اسلامی تحمیل نموده که با معیار های واقعی اسلام مغایرت دارد، در اسلام واقعی خیانت در امور اقتصادی و اجتماعی مسلمانان حکم قتل عمدی افراد آن ملت را دارد.

مبارزه با دزد سالاران قابل پیشبینی نیست، در دولتی که اطاعت بی چون و چرا قاعده گردیده است و همه باید از این قاعده پیروی نمایند. اما دزد سالاری تنها مربوط به افغانستان نمیگردد، بلکه برای امریکا نیز نگران کننده شده است و امریکا باید استراتژی گسترده داشته باشد و سازمانهای بین المللی نیز به حکومت دزدسالاران فشار های لازم سیاسی وارد نمایند و در داخل سازمانهای غیر دولتی، خبرنگاران و جوانان باافشاگری های مستند و دقیق علیه فساد دزد سالاران مبارزه نمایند و البته این کار آسان نیست، نخست به دلیل آنکه دسترسی لازم به پنهان کاری دزد ها ندارند و دیگر اینکه هر نوع تلاشهای موثرسرکوب میگردد. پس یک راه کوتاه وجود دارد. برای استقرار صلح با تروریست های دولتی و دزد سالاری باید با اراده قوی مبارزه کرد و بدون مبارزه بافساد و اقتدار گرایان دزد و بی شرم هر نوع مذاکرات افسانه ای بیش نخواهد بود.

دکتور علی احمد کریمی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دزد
جمهوری
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   ثروت و قدرت فساد مطلق است

>>>   افغانستان در سطح جهان پیشرفته ترین وقوی ترین نظام دزد سالاریزم را دارد
ر

>>>   وقتي دزدي و خيانت در فطرت. مردم نباشد ... نظام هيچوقت دزد نميشود

>>>   خوشبختانه تحولات سیاسی و دموکراسى نوین که درنتیجه کومک جامعه جهانی درافغانستان بوجود آمده است رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام پیشرفته ووسیع البنیاد وقانون آساسی موجوده افغانستان صوت گرفته اند وانشالله به همین منوال افغانستان به طرف آزادی های مدنی بیشتر دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروندوتمامی اقوام برابر ومتحد افغانستان ازصلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان قلبا حمایت مینمایند.اما متاسفانه یک عده تحلیل گران ساده لوح، افکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ای ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدرمیسازند واین تحولات مثبت ومهم را تجاوز میدانند درحالیکه به هيچ صورت چنين نيست. فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید باهرافکار سیاسی درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت وراجستر گردیده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند. صلح عادلانه ای دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای دیرینه ای مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است واضح است که سرانجام هرجنگ داخلی وخارجی با صلح خاتمه میباید .متاسفانه جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه انسان ها تبدیل کرده اند وهزاران عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.بدتر ازهمه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وباتبلیغات زهرآگین و ماجراجویانه شان به وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشانیدند. الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند.اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راه های عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین عم ازذکور واناث را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف تر ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که تاریخ به عقب برنمیگردد و انشاالله ایام صلح عادلانه وامنیت سرتا سری درافغانستان جنگ زده وویران شده حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه منافقین ظالم به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ آینده افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک موثر واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارند و به یاری خداوند متعال به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه آشتی ملی وتحقق دیموکراسی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به یاری خدای بزرگ به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   افغانستان جمهوری دزدان نیست! بلکه جهاد مرکز فساد این بدبویی را اورد!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است