افغانستان؛ مصالحه جای قانون و دموکراسی
نرسیدن یک فرد متعصب با ایده های فاشیستی، بریاست شورا و اینکه برخی قابل توجه وکلای پشتون با آیده های ضد ملی وی موافق نبودند خوشحالم میکند. اما باعث نمیشود که از یک انتخابات غیر قانونی حمایت کنم 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۴۱    ۱۳۹۸/۲/۲۸ کد خبر: 158737 منبع: پرینت

ما یک حکومت غیر قانونی داشتیم. با تآسف حتی قانوندانان دولتی نیز آنرا "قانونی و مشروع" میدانند. یک پارلمان غیر قانونی داشتیم. حداقل انتخابات کابل از نگاه اصول اولیه حقوقی (قانون اساسی و قانون انتخابات خود افغانستان) باطل است. حضور وکلای کابل در شورا غیر قانونی است.

حالا ما یک رییس شورای ملی که با انتخابات غیر قانونی "انتخاب" شده داریم. نه تنها سهمگیری وکلای کابل این انتخابات را باطل میسازد بلکه کم بودن یک رای برای انتخاب آقای رحمانی، انتخاب وی را باطل میسازد. اگر کوچکترین شکی در مورد شمارش آرای وکلای موجود در جلسه وجود داشته بایست دو باره رای گیری صورت میگرفت. در حقوق یک رای یک رای است. گاهی ممکن است، گرچه نادر است، که در یک کشور دموکراتیک کمبودی یک رای از انتخاب یک رییس جمهور جلوگیری کند. این اصل ۵۰+۱ در انتخابات افغانستان (سیستم اکثریت) پذیرفته شده. چنین انتخاباتی روز بروز "اصل دموکراسی" را در افغانستان ضربه میزند و از اعتبار آن میکاهد.

من اولین بار است که اسم میر رحمان رحمانی را میشنوم. ولی با آگاهی از اینکه وی" بیشتر ثروت خود را از راه فروش خدمات حمل و نقل و قراردادهای سوخت با دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی بدست آورده است." و با شناخت از چنین سیستمی، ممکن نیست که بدون قید و شرط به ریاست او خوش بین باشم. این بهترین نمونه ای است که قدرت گیری طبقه تاجران خیلی ثروتمند را در پارلمان به ضرر اشخاص متعهد، کم و بیش دموکرات و صاحب عقیده و برنامه سیاسی برای افغانستان، ورق میزند. پارلمان جایگاه قانون گذاری و مراقبت حکومت است، یک جایگاه سیاست مردمی. حد اقل از نگاه تیوری.

نرسیدن یک فرد متعصب با ایده های فاشیستی، کمال ناصر اصولی، بریاست شورا و اینکه برخی قابل توجه وکلای پشتون با آیده های ضد ملی وی موافق نبودند خوشحالم میکند. اما باعث نمیشود که از یک انتخابات غیر قانونی حمایت کنم. وجود دوستان و آشنایان ام در عالیترین مقام های "حکومت وحدت ملی" موجب نمیشود که تشکیل غیر قانونی (و عدم اجرای تعهد که طی دو سال قانون اساسی تعدیل میشود تا این حکومت قانونی شود) و غیر مشروع، باضافه سیاست تبعیضی، قبیله گرایی و عوام فریبانه رییس آن، که آنرا حمایت کنم.

در شرایط افغانستان در برخی موارد، حتی تشکیل حکومت، مصالحه را میپذیرم ولی اینکه این مصالحه را قانونی و دموکراتیک بگوییم خیانت به اصول دموکراسی و به فردا و یا پس فردای افغانستان است. به همین علت است که ما امروز در افغانستان به ندرت یک دموکرات را سراغ داریم.

کریم پاکزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مجلس
قانون
نظرات بینندگان:

>>>   صلح یک کلمه مقدس است که درتمامی جوامع بشری نهایت دوست داشتنی و دلپذیر است.این کلمه مقدس درجامعه افغانستان که متاسفانه بیشتر ازچهل سال جنگ خانمانسوزی وویران گر توام با کشته ومعلول شدن صدها هزارها نفر آواره شدن ملیون هانفردرکشورهای همسایه ودور گردیده اند برای تحقق صلح عادلانه پایدار وامنیت سرتاسری نهایت سعی وکشش گردد.درقرآن کربم نیز صلح را یک عمل خیر ونیکو ذکر فرموده (الصلح خیر). متاسفانه درافغانستان درین چهل سال صدای صلح وآشتی ملی به شکلی ازاشکال به نفع حکومات وقت تعبیر و تبلیغ گردیده است درزمان اواخر حکومت دموکراتیک خلق که ناچارگردید صدای صلح وآشتی ملی را برای اهداف وپیشبرد حزب دیموکراتیک خلق مورد استفاده قرار دهد وحتی درآشتی ملی وصلح باید رهبری دولت مشترک با مخالفین شان به دست حزب دموکراتیک خلق تاکید میکرد درحالیکه ۸۰ فیصد خاک افعانستان بدست مجاهدین افعانستان بودند و درینصورت صلح واشتی ملی موردپذیریش گروه های مجاهدین قرار نگرفتند.درزمان حکومت مجاهدین نیز متاسفانه درعین جنگ وخونریزی گاه گاهی صدای صلح وآشتی ملی فقط ازطریق رادیو درسانه ها شنیده میشد اما متاسفانه نظر به خودخواهی بعضی افراد حکومت، صلح واقعی درزمان حکومت مجاهدین درین کشور جنگ زده عملی نگردید.بعد ازحکومت مجاهدین دردوره حکومت طالبان متاسفانه طالبان با اتکاء به نیروی اجنبی به رهبری بعضی اعراب متعصب وفاشیست نه تنها کلمه مقدس صلح را فراموش شد بلکه با نهایت تعصب به کشتار خود درمناطق مختلف افغانستان ادامه دادند طالبان نه تنها با گروه های مجاهدین اتحاد شمال جنگیدند بلکه درقلمرو حکومت خود هزاران مسافر را درمسیر عبور ومرور عم ازذکور واناث واطفال به قتل رساندند وبدتر از آن که دوسال متواتر مواد غذایی وضروری را بالای هموطن مومن وزحمت کش افغانستان به رهبری ومشوره بعضی اعراب متعصب وجاهل مسدود کرده اند که تاریخ پرافتخار افغانستان شاهد این ادعا است.حکومت طالبان به انواع تعصب وتهدید باتمامی ملیت ها واقوام محروم افغانستان اعمال غیر انسانی را بجا آوردند وبعضی رهبران نیکنام مجاهد ووطن دوست نیزبه قتل رساندند مانند قومندان عبدالحق مجاهد ،رهبر مجاهدین عبدالعلی مزاری و قومندان مشهورمجاهد احمد شاه مسعودرا با دسیسه های خطرناک شهید کردند.بالاخره دردوران حکومت که توسط جامعه جهانی شکل گرفت وزمینه زندگی کردن درفضای دیموکراسی وازادی بیان واخبار وهمزمان با‌پیشرفت تعلیم وتربیت ورشد وترقی وبازسازی سریع افغانستان صدای وآشتی ملی توسط حکومت مرکزی ازطریق اخبار،مجلات،تلویزیون ورادیو ها به سمع ملت مومن افعانستان ودشمنان صلح واشتی ملی درداخل وخارج افغانستان قرارگرفتتد.صلح عادلانه پایدارد وآشتی ملی درزمان کنونی برای خاتمه جنگ ورشد وترقی افغانستان ویران شده نهایت ضرور ولازمی است .متاسفانه یکعده متعصبین خودخواه وجنگ طلب که سران ورهبران آنها جنگ را وسیله چور وچپاول و حکومت دلخواه شان به صدای صلح عادلانه وآشتی ملی لبیک نگفته ومورد اذیت وآزار ملت های مومن وزجر کشیده افغانستان قرارمیگیرند این متعصیبین وتنگ نظران خاین به وطن، راه های مواصلاتی ومواد مورد ضرورت بعضی مناطق را به روی ملت مومن ومجاهد افعانستان بسته اند ودرین فصل زمستان که اکثرمردم مومن افعانستان از سردی ویخی هوا رنج میبرند بازهم به رنج و اندوه انها با اعمال غیر انسانی شان اضافه مینمایند ومکاتب وشفاخانه هارا نیز با تهدید مسدود وغیر فعال ساخته اند.درین روزها که الحمدالله پروسه صلح عادلانه پایدار باکومک جامعه جهانی درداخل وخارج افعانستان درجریان است ومردم مومن ومجاهد افغانستان بی صبرانه برای صلح عادلانه وآشتی ملی به درگاه خدای بزرگ دست به دعا اند وامید وارندکه صلح وآشتی همیشگی درافغانستان ویران شده بعد ازمدت چهل سال جنگ خانمانسوز عملا مورد تطبیق قرارگیرند تا درتمامی نقاط افغانستان رشد وترقی،تعلیم وتربیت ذکورواناث وبازسازی ونوسازی افغانستان انشالله مطابق لایحه اجرایی وخواست زمان اجرا گردند.درآخر اینجانب به ازطرف های درگیر درجنگ خانمانسوز میخواهم که بهرصورت درجهت صلح عادلانه پایدار وامنیت سرتاسری افغانستان تلاش و کوشش نمایند ونگذارند که دیگر بیشتر ازین گروپ های آدم کش وهراس افگن مورد اذیت وآزارمسافرین و عابرین قرارنگیرند ومواد مورد ضرورت هموطنان مومن شان را مسدود نسازند این تنگ نظران خاین چند سال قبل دوسال متواتر نیز با چنین اعمال غیر انسانی خودها تمامی مواد مورد ضرورت رابالای هموطنان مومن مناطق مرکزی افغانستان مسدود کرده بودند که متاسفانه یک تعداد ازمردم این مناطق تحریم شده ازمجبوریت به کشورهای همسایه مهاجرشدند.حالا زمان آنوقت نیست تمامی ملیت های محروم ومومن میتوانند ازحقوق وطنی شان دفاع نموده و مستفید گردند ونگذارند که ابن تنگ نظران خاین بین ملیت های برابر ومومن افغانستان شیطان صفتانه به مکر وحیله های شیطانی شان ادامه دهند.به پیش به یاری خداوند متعال به سوی صلح عادلانه پایدار و امنیت سرتاسری ،تفاهم ملی،رشد، ترقی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر درافغانستان ویران شده، زنده وجاوید باد برابری ،صلح پایدارو همزیستی مسالمت آمیز وخلل ناپذیر ملیت های مومن و زحمت کش افغانستان.ومن الله التوفیق .
انجنیر عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   شكست فاحش آقاي كمال اصولي در راي گيري مجلس نمايندگان براي مقام رياست پارلمان يك قدم نيك و پرارزش براي اتحاد تمام اقوام كشور ميباشد.
بدون شك از چندين سال به اينطرف آقاي اصولي و يك حلقه كوچك قوم پرست مانند حمداله محب، ضياالحق امرخيل در بي اتحادي و سركوبي همه اقوام افغانستان نقش عمده داشته اند.
بايد حالا گفت كه در انتخابات رياست جمهوري ٢٠١٤ تقلبات بصورت گسترده توسط همين اشخاص فوق سازمان دهي شده بود و اين حلقه كوچك فاشيستي با سرنوشت ميليون ها انسان بيگناه سر زمين ما بصورت بي رحمانه و ناجوانمردانه بازي نموده اند و در نتيجه كشور ما را از كاروان ترقي و آبادي براي سالهاي سال به عقب رانده اند. با بسر رسيدن دوره پنج ساله دوره دولت وحدت ملي اميد واريم كه اين اشخاص سزاوار به جزاي سنگين باشند تا درس عبرت به كساني باشد كه در آينده آتش تفرقه هاي قومي را در افغانستان شعله ور ننمايند. به هر حال به مقام رسيدن آقاي رحمان رحماني را به منصب رياست پارلمان كشور يك فعال نيك خوانده و آرزوي منديم كه منبعد اشخاص خيرانديش در راس قدرت حاكمه افغانستان قرار گيرند كه از بركت شان نسل امروز و فردا در فضاي صلح و امنيت در پرتو قانون اساسي كشور زندگي نمايند. زنده باد اتحاد و اتفاق همه اقوام افغانستان.
نادر صیقل

>>>   وکلای مجلس افغانستلن چه قدر بدبخت وذلیل است که به خاطر چوکی چه قدر پست و وحشی میشود البته وحشیگری وتاریکی در خون این مردم است
احمد ولی

>>>   Soraya Baha
رولاغنی زرنگتر و خاین تراز شوهرش !
بسیار دردآوراست که خانم رولا غنی با دزدی ملیونها دالر زنان فعال و هنرمند را با پول، تطمیع ودادن مقام خریداری و استفاده ابزاری می کند به نفع ادامۀحکومت فاشیستی غنی.
... به غنی که از زنان استفاده ابزاری می کند و شرم باد به زنانی که زیر باراستفاده ابزاری می روند.

>>>   Baha
یک بار برای ریاست پارلمان به گونه دموکراتیک رأی گیری شد و رحمانی با ۱۲۳ رأی برنده شد و اصولی شکست فاحش خورد و حال کاندید شکست خورده، کاندید برنده را قبول ندارد چون با تفکر فاشیستی وی جور در نمی آید. لازم نیست که رحمانی اجازه بدهد به فرمان یک فاشیست شکست خورده انتخابات دوبار صورت بگیرد تا این بار باخرید نماینده ها برنده شوند

>>>   فریاد زدن مریم سما در کنار هواداران اصولی، نشان داد که این‌ها از چه آدرسی حمایت شده و به مجلس رفته‌اند. باید بپذیریم که این‌ها با رای خود نرفته‌اند. کابل کاملا مدیریت شد و حق افراد بسیاری به پای این‌ها ریختانده شد تا از آدرس وکالت، آلت دست افراد و حلقاتی در حکومت گردند.

>>>   Parsa
این هم بیان بسیار مودبانه و متمدنانه برای عده یی از عظمت طلبان کور ذهن و وحشی. این ها فکر می کنند که چون درین ملک 60 در صد نفوس میباشند ؟ هر رای آن ها معادل سه برا بر رای اقلیت ها ؟ است. پس رای اصولی 165 رای میباشد. سعدی بزرک سده ها قبل چنین گفته بود : باسیه دل چه سود گفتن وعظ/ نرود میخ آهنین در سنگ.

>>>   Qasani
جنجال پارلمان ربط مستقيم با اول جوزا دارد.
حكومت با جنجالى كردن كرسى رياست پارلمان افكار عامه را از اول جوزا به سوى پارلمان سوق داد.
١٢تن از نامزدان رياست جمهورى نيز تاكيد دارند كه سر از فردا حكومت وحدت ملى غيرقانونى است.

>>>   ا صفوی
این حقیقت تلخ را باید بدانیید:
وقتی امروز متوجه شدم که قبایل جنوب باردیگر به غارت وچور چپاول دست زردند ودروازه های پارلمان را شکستند ؛ معلوم میگردد که میخواهند تاریخ ننگین نادری راحین اشغال ارگ را که توسط ملیشایی مومندی ، شینواری... گردیده بود تازه کنند .
این قبیله بی فرهنگ باتفکر عصرحجر نه دیروز ،نه امروز ونه هم فردا هویت ، تاریخ و حق شهروندی من وتور را به رسمیت نخواهد شناخت ، عاشق یک طرفه بودن نتیجه اش بیماری مزمن و عاقبت اش جز نابودی چیز دیگری نخواهد بود .
بارها تاکید کرده اییم وباز یکبار دیگر تاکید میکنم که این گروه سالهاست برای نابودی من وتو از هر وسیله ممکن کمر بسته اند وتصمیم خود را گرفته اند ، حالا نوبت تو است که چه تصمیمی میگیرید.؟
شما دوگزینه اضافی ندارید :
1- یا پیوسته به گزشته خودرا فریب میدهید ، تاریخ وفرهنک این سرزمین را قربانی به ظاهر برادری ، مسلمانی مینمایید.
2- یا هم تصمیم برای موجودیت خود و آینده تاریخ سرزمین خویش میگرید.
البته هدف من مقابله مسلحانه باکسی نبوده ونیست ، فقط اکنون برای که وچه بودن ( خودشناسی ) خود تصمیم بگیرید. زیرا مسولیت درمقابل تاریخ ونسل امروز و فردا دارید
باور داشته باشید که این طرز تفکر من هرگز برگرفته نه از دید تعصب قومی است و نه هم برخورد احساساتی است. فقط حقایق تلخ و حکم زمان چنین است وبس.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است