سرور جوادی هم مانند مرتضوی سکوت می کرد...
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۰۰    ۱۳۹۸/۲/۳۰ کد خبر: 158774 منبع: پرینت

من از تقرری منیره یوسفزاده به صفت معاون وزیر دفاع شوکه نشدم اما از دفاع سرور جوادی ریس دفتر سرور دانش از این تقرری شوکه شدم!
منیره یوسفزاده به اثر تلاش های خود در کام و دام حلقه کوچک قومی ارگ نشینان سلام رحیمی و برادر سلام رحیمی گرفتار شده است، گرچه نام برده از جانب مادر پشتون تبار محمد زایی است که شاید از همین سبب موجب نازدانه گی ایشان را در حلقه های ارگ نشینان فراهم کرده باشد ولی بازهم ارگ نشینان از ایشان به عنوان تحقیر بیشتر هزاره ها استفاده نموده و به این اداره و آن اداره دیکور و دیزاین می نمایند و افراد وابسته به ارگ که فاقد شعور سیاسی هستند مصروف چه چه و به به می شوند که چه یک مقرری نیک و شایسته صورت گرفته است بی خبر از اینکه ارگ نشینان فاسد و متعصب به مردم افغانستان و جهانیان وانمود می کنند که هزاره ها اصلا دیگر افراد تحصیل کرده و شایسته ندارند و یکی دارند که همین جامع الکمالات است که ما از ایشان استفاده اعظمی می نماییم.

اکنون سرور جوادی ریس دفتر آقای دانش آمده منتقدان را توهین و تحقیر کرده است که به منیره یوسفزاده که رشد طبیعی داشته است حسادت نموده اند و منکر نبوغ نام برده شده اند.
اکنون بگذارید که این سوال را در مقابل آقای جوادی مطرح کنم که آیا هزاره ها هیچ تحصیل کرده مرد و یا زن دیگری ندارند که سزاوار استخدام در پست های بلند دولتی باشند واضح است که دارند و شاید وظیفه را که منیره یوسفزاده اجرا می کند نتوانند اجرا کنند و یا مورد اعتماد حلقه کوچک ارگ نشینان قرار نگیرند، ادعای خنده آوری دیگری که سرور جوادی کرده است این است که گفته است منیره یوسفزاده به کسی وابسته نیست مگر وابستگی به ارگ نشینان وابستگی نیست، انسان اصلا باور نمی کند که سرور جوادی از ارتباط و وابستگی منیره یوسف زاده بی خبر باشد مگر اینکه بانک رود اخلاقی شده باشد و جا داشت که حد اقل سرور جوادی مانند مرتضوی در مورد این افتضاح ارگ نشینان سکوت اختیار می کرد و نمک بالایی این زخم ناسور نمی پاشید.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
منیره یوسفزاده
ارگ
نظرات بینندگان:

>>>   گلایه از عملکرد سرور جوادی ریس دفتر اقای دانش بی فایده است زیرا خود اقای دانش خود را تسلیم ریس ارگ نموده و پیش دو کارهای ریس ارگ در نابودی اقوام دیگر بخصوص قوم هزاره و تاجیک و ازبیک است ارگ اهداف شوم خود را از طریق همین شخص به پیش میبرد واضح است که ریس دفتر اقای دانش و مشاور ان همه از قوم و تاریخ و زبان خود شان گذشته و قومیت ریس ارگ را رسما با گرفتن تذکره الکترونیکی قبول کرده و زیر یوغ ارگ در حرکت اند انشاءالله بزودیست که پایه های لرزان ارگ نشینان در انتخابات پیشرو بزمین خورد و اقای دانش در خانه محسور و محقور گردد با دیگران اش مردم هزار دیگر به دانش اجازه ندهند که از نام انها سوءی استفاده کند چون از قوم هزاره برضا و میل خودش خارج و به قوم یس فعلی ارگ داخل گردیده است .

>>>   من طرفدار آن هستم که زنان در تمام عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و کلتوری جامعه ،سهم بارز داشته باشند.
اما باید در تمام این عرصه ها دارای تحصیلات مسلکی و سابقه کاری و تجربه شایستگی و درایت و تعهد کامل باشند.
وزارت خانه های امنیتی باید در پرورش و رشد بانوان در عرصه های امنیتی تلاش های همه جانبه را بکار ببرند و پوست های بلند امنیتی را به اساس تحصیلات مسلکی آنها به آنها واگزار شوند.
درست است که سکتور های امنیتی دارای بخش های کاری اداری نیز هستند که شاید تحصیلات مسلکی نظامی کمتر نیاز داشته باشد،اما با آنهم معاون وزارت دفاع اقلاً باید چند سال در بخش های نظامی کار و تجربه کافی داشته باشد و شی گرس و شاه گرس را بفهمد.

>>>   منیژه یوسف زاده دختر جوا علم نورستانی است که مادرش رئیس کمیسون انتخابات و مهره اصلی غنی و ارگ نشینان است .

>>>   آفرین به منیره یوسفزاده،این خانم واقعآ مستحق است تا در بست های رهبری دولت کار کند و نمونه از یک زن فعال افغان است موفق باشد. سطح تعصب و تبعیض یک تعداد در مقابل زنان از نظریات شان هویداست.
افغان

>>>   مردم مومن،صادق وزحمت کش هزارهای مناطق مرکزی افغانستان(هزاره جات ) ازسال های قبل ازحکومت مرکزی پیشیبانی نموده وتاحال هم بدینمنوال این پشتیبانی صادقانه وهمه جانبه ادامه دارد.مردم شریف ومومن هزاره جات برای حفظ استقلال وآزادی وامنیت افغانستان دوسال زیربیرق دولت وقت درشرایط خیلی سخت ودورترین نقاط افغانستان عسکری نموده اندکه به تمامی هموطنان افغانستان معلوم اند.باآنهم بعضی حکومات گذشته که ماهیت فاشیستی وتنگ نظرانه داشته اند این مردم شریف را به شکلی ازاشکال از دولت مرکزی دورنگهداشته اند که درینصورت مردم مومن وزحمت کش هزاره جات از مزایا وپروگرام های انکشافی ،فرهنگی وتعلیمی دولت مرکزی دور مانده اند.حالا که بحمدالله به کومک جامعه جهانی افغانستان طرف دیموکراسی رشد همه جانبه،تجارت وخصوصا رشد تعلیم وتربیه ذکور واناث به پیش میروند وجامعه درتمامی زمینه ها باسرعت ترقی نموده وبازسازی افغانستان درحال تکمیل شدن هستند.مردم زحمت کش ومترقی هزاره جات از تحول مثبت وهمه جانبه کنونی درافغانستان که درنتیجه کومک های جهانی صورت گرفته اند بادل وجان استقبال نمودند ودرتمامی نقاط هزاره جات بامحافل دعا وخوشی های بی سابقه ازین مرحله نوین جامعه جهانی استقبال نموده اند.در تمامی پروگرام های انکشافی،تعلیمی وامنیتی صادقانه سهم گرفته ومیگیرند.درانتخابات ریاست جمهوری وانتخابات پارلمان وشورای ولایتی وسایر انتخابات با جرئت به پای صندوق های رای رفته اند وبه اشخاص مورد نظر شان رای داده اند.ازحکومت وحدت ملی وانتخابی صادقانه استقبال نموده اند.درین اواخر که بحمدالله جلسات ومیتینگ های متواتر برای صلح عادلانه و خاتمه جنگ چهل ساله درداخل وخارج افغانستان درجریان است وانشالله به نتیجه مثبت وخاتمه جنگ خانمانسوز زود ویادیر دست خواهند یافت ملیت مومن وزحمت کش هزاره جات ازین صلح عادلانه پایدار وامنیت داییمی استقبال نموده وبه درگاه خدای بزرگ دست به دعا اند که انشالله روزی شاهد صلح عادلانه وامنیت همگانی درافغانستان ویران شده باشند.ازطرف دیگر مردم شریف وصادق هزاره جات از دولت مرکزی فعلی وآینده توقع دارند که درتقرری های دولتی وباقی مکافات دولتی سهم این مردم زحمت کش ،مومن وصادق را مطابق قانون آساسی ولیاقت فردی شان در دولت افغانستان درنظر گیرند تا ازیکطرف باعث خوشنودی وتشویق بیشتر این ملیت شریف وزحمت کش درافغانستان گردیده وازطرف دیگر بنیاد سیاسی،اقتصادی وفرهنگی افغانستان رشد وتوسعه یابند.به پیش به سوی صلح عادلانه پایدار،رشد همه جانبه وهمزیستی مسالمت آمیز بین تمامی اقوام برابر افغانستان،نابود باد گروه های هراس افگن وماجراجویان فاشیست وتنگ نظردرسراسر افغانستان.ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری از آسترالیا

>>>   متاسفانه سرور دانش مثل انسان خصی شده و بی منطق ک فقط چوکی معاونت بی صلاحیت را گرفته است و هر هزاره دیگه می بودی این چوکی بی صلاحیت را به غنی تسلیم می کرد و خودش میرفت در کوشه ای به کارهای شخصی می پرداخت. من نمی دانم که سرور دانش و جوادی را تهدید به چه کرده که اینقدر در مقابل چند ارازل و اوباش ارک سکوت می کند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است