از عجایب جهان در افغانستان، تمسخر به شعور مردم!
 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۵۰    ۱۳۹۸/۳/۱۵ کد خبر: 158987 منبع: پرینت

از عجایب جهان، تمسخر به شعور مردم!
وقتی این اخبار را به استماع می گیرید احساس شرم و خجالت نموده تمام تار و پود و رعشه وجدانت را تعذب جانکاه و سوزش عجیبی، فرا می گیرد.
حواشی و پهلو های این خبر هم می‌تواند شعور شخصیت های آگاه و با وجدان وطن را، به سخریه دردناک گرفته و اما در حاشیه دیگر به خر سازی جامعه، مطابق اجندای خود به پیش بروند.

به چند الگو توجه شما را معطوف میسازم:
۱- وقتی گوش رستورانت چی را از امریکا کش کرده انرا رییس جمهور میسازند برای شخصیت سازی اش چنین تایتل می‌دهند:
«کرزی شیک پوش ترین مرد جهان»
این لقب را کرزی چنان جدی گرفت که جیلک و کلاه قره قولی او نه تنها یونیفورم رسمی او شد، بلکه زنان جامعه نیز به جیلک پوشی رو آوردند.

۲-یکی از روزنامه بی نام و نشان پس کوچه ای لندن در چیزیک، غنی را چنین لقب داد:
«متفکر دوم جهان»

مردمان آگاه و عامی چنان ذوق زده به تبلیغات پرداختند که حتی جنرال دوستم این لقب را جدی پنداشته پوست کنده لعب و لواب این ذوق زدگی اش را در کمپاین تبلیغاتی خود در مورد غنی چنین بیان کرد:
«ما حالی همو رهبر خوده پیدا کدیم»

در این روزها یک عده پرچمی ها غنی بابا را متفکر گفته، قریب است خود را بکفانند.
در جهان غرب برای پیدا کردن بازار خرید برای روزنامه های خود، مدیران روزنامه های کار های عجیبی و غریبی را براه می اندازند.
از عکس لخت دختران تا عکس لخت زنان مشهور و کار های مسخره از این دست را در روزنامه های شان بخاطر خرید، به چاپ میرسانند.
تایتل متفکر دوم جهان یکی از این مسخرگی ها بود که متاسفانه بسیار جا افتاد.
کسی نبود که بپرسد که متفکر اول جهان کی بود؟! و چگونه متفکر اول جهان شد و مهم تر از همه این روزنامه چگونه، بر مبنای کدام اساسات و معیار های علمی، تایتل متفکر دوم جهان را به غنی، حراج کرده است.

متفکر دوم جهان، یک خبر مسخره امیزی بود که هموطنان ما ان را بسیار جدی گرفتند و حتی بعضی ها در محافل و مناسب های مختلف، پخش این خبر را جشن گرفتند.

۳- موسسه تحقیقاتی امریکایی بنام سیگار در سرخط گزارش خود در ۲۰۱۷ چنین، نوشت:
«بودجۀ ملی افغانستان، دومین بودجۀ شفاف در منطقه شد».!

مسخرگی تمام عیار و دروغ بزرگ و شاخدار.
این در زمانی نوشته می‌شود که اکلیل حکیمی وزیر مالیه بود.
اما همین موسسه در سال ۲۰۱۸ بعد از فرار اکلیل حکیمی چنین می نویسد:!
(اکلیل حکیمی) وزیر پیشین مالیه ۱۱ میلیون دالر مالیه کردیت کارت موبایل را غارت و به آمریکا فرار کرده است...،
جالبتر از همه دو هفته قبل از فرار او با اعطای مدال وزیر اکبر خان از جانب غنی مفتخر میگردد!

آدم گاهی گیج می‌شود، روزی وزیری که در زمان تصدی اش افغانستان بهترین بودجه شفاف در جهان را دارد اما بعد از ‌پایان ماموریت، دزد معرفی می‌شود.

۴- مسخره ترین خبر اینکه:
خلیلزاد از طالبان خواسته است که بعد مصالحه و شریک قدرت در افغانستان، دیگر کشورهای جهان منجمله امریکا را تهدید نکنند.
غیر از چار تا رهبر فروخته شده و اعضای ای اس آی آن شبکه مزدور و بی وجدان.
باور کنید دیگران از انسانی زیستن، آگاهی ندارند، غیر از مدرسه و خور و خواب و شهوت چیزی را بلد نیستند، از آنها خواسته می‌شود که امریکا که در حقیقت حرف هژمونی جهان را میزند، تهدیدش نکنند.
این خبرمضحک مثل این میماند که صاحب خران، از خران طبیله درخواست کند، که شبانکاه ها با سلاح بجان صاحب خانه، حمله نکنند.

البته فراموش نکنیم که سهم ما هم کمتر از آنها نیست!
بیاد داریم که، چه رهبران مقلدی را هم در کشور داریم‌.
پشتین در پاکستان بصورت تصادفی تاقین ازبکی بسر کرد، از غنی گرفته، تا ابراهیمی، شینواری رییس سنا و نصف اعضای پارلمان، یون و طاقت، فلان فلان حتی زنان تاقین ازبکی را برسم تقلید بسر کردند.

انسان گاهی از خنده و این تقلید، گرده کفک می‌شود.
بخدا باور کنید که بیچاره پشتین هم نمیدانست که عده ای از رهبران افغان، عجیب مخلوقات هستند.
عین کار در زمان امیر امان الله خان هم تکرار شده که مقامات ارشد به کلاه شپوه پوشی رو آورده بودند.
آخرش چه؟
هیچ!

رحیم حبیبی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مسخره
کرزی
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   رهبر ان افغانستان همه نخبه نابغه ومتفکر بوده اند :مثلا
-رفیق نورمحمد تره کی نابغه شرق
-حامد کزی درسطح جهان خوش لباس ترین
-اشرف غنی متفکردوم در سطح جهان ، متفکر اول بودن ونبودنش دلیل نمیشود که اشرف غنی متفکر نیست ، شاید متفکر اول تاحال تولد نشده باشد اما دوم که موجود است نباید ازان چشم پوشی کنیم،
-شاه شجاع یک مرد فرهنگی وشاعر زبان دری نیز بوده است به گونه نمونه چاربیتی ذیل ازانجمله است:
مرغ دلم به یاد وطن گـریه میکند این بلبل از فـراغ چمن گــریه میکند
تادل سفرگـزید به چین دوزلف او غربت کشیده یهر وطن گـریه میکند
- نادرشاه فرد اول جهان در سوگند بستن وشکستن هر صفحه تاریخ را ورق بگردانی دران از امضای نادرشاه غازی برورق کلام الله یاد آوری شده صرف دو نمونه از سوگند شکنی اش:
سیوگند به قرآن وامضا برورق قرآن با جنرال یارمحمد وزیری برای تسلیمی قدرت به امان الله خان
سوگند وامضا برورق قرآن با حبیب الله کلکلنی
- اینرا هم نمیدانم باید گفت یا نگفت :
رئیس صاحب جمهور از کردار امان الله خان تقلید میکند اما مامورین ارگ از پدرامان الله ، حبیب الله که درقصر حرم چندصد نفری زنان را داشت واکثروقت رابا آن زنان سپری میکرد پیروی میکنند
ر

>>>   کوتاه سخن!‌
اگر کسی خدای ناخواسته عزیزان شما را کشته باشد و هنوز خون‌شان خشک نشده باشد و کسی بیاید قاتلین آنها را در بغل بگیرد و از زندان رها کندـ واکنش شما چیست؟ ایا این نمک بر زخم پاشیدن برای تان گوارا خواهد بود یا نفرت‌وکینه‌فرین؟ آیا شما این رهایی کتلوی گله‌یی .....درنده طالب به دست غنی را توجیهی دارید جز نمک پاشی بر زخم مردم و دشمن نشینی با مردم؟ غنی غدار است. او باید در کنار مردم باشد نه همنوای قاتلین مردم.
من از غنی و مویدین و اعوان و انصار و چکی چکی و پیروان و توجیه‌گرانش متنفرم و نفرتی دارم به گستردگی کاینات!

>>>   چهار سال حکومت مغز متفکر تقلبی نتیجه اش همین است اقتصاد سفر ارزش پول افغانی هم که معلوم است تابوت سازی و جنازه بر شانه های مردم افغانستان هم شب و روز ادامه دارد

>>>   شبکه های مخابراتی دزد، شرکت برق دزد، خانم اول دزد، ارگان های دولتی دزد، امنیت زیر صفر، مردم زیرخط فقر،قیمت دالر از ۵۵ به بالای ۸۰ افغانی، بیکاری در اوج، جوانان معتاد، بیشتر ۴۵۰۰۰ تنها نظامیان شهید بیشتر ۷۰ فیصد خاک کشور زیر اثر سلطه مخالفان دولت، تنش های قومی در اوج و صد ها مورد دیگر که جای گفتن باقی نمیگذارد پس این دولت با چه آبرویی میخواهد حکومت خود را بعد از اول جوزا ادامه دهد؟
خواستم از دولت مردان حکومت وحدت ملی اینست که اگر لیاقت حکومت داری ندارید حداقل شرافت استعفا را داشته باشید
احمد شفیع الهام

>>>   امیدوارم افغانستان روی خوشبختی را ببینند این سهم مردم نیست. باشد روزی به آغوش وطن باز گردنند واین بار همه با هم وطن ساز شویم من ایرانی ام و آرزو دارم مردم افغانستان از تاریخ خود درس بگیرند و به جائی برسند که باز فرزانه گان بزرگی مثل گذشته در این سرزمین خوروش سر برآورند که باعث افتخار عالم گردند .تعداد زیادی فرزانگان ایران زمین همه از افغانستان فعلی بودند.من از ادبیاتی که در روزنامه های افغانستان میبینم با همه کاستی های آموزشی فهمیدم مردم افغانستان از دولتمردان خود فهیم ترند و نوید پیروزی این سرزمین نزدیک است.

>>>   این توهین به شعور نیست، امتهان است، غرض ازین کومنت توهین نیست.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است