مذاکرات بین الافغانی یعنی چی؟!
وقتی طراح، برنامه ریز، تامین کننده تسلیحات نظامی همه طرف ها، پشتیبانی تدارکاتی، همه و همه در حیطه نفوذ و استیلای خارجی ها است، ما مردم چکاره ایم که مذاکرات به اصطلاح "بین الافغانی" را ترتیب داده و روی موضوعاتی که از ما نیست و هیچ نفوذی بر آنها نداریم، تصمیم گیری نماییم؟! 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۱۶    ۱۳۹۸/۳/۱۶ کد خبر: 158996 منبع: پرینت

بین الافغانی یعنی چی؟
کلمه "بین الافغانی" را چه کسی مطرح کرد؟
چه کسانی از طرح کلمه بین الافغانی سود می برند؟

هم بر ترکیب کلمه "بین الافغانی" ایراد وارد است و هم به محتوای آن!
کلمه "افغانی" واحد پول افغانستان است. زمانیکه این کلمه با الف و لام بیاید "ال" عربی بر سرش اضافه شده و از حالت معنی لغوی اش خارج شده و معرب می گردد. اما برداشتی که از این کلمه به اذهان عامه داده شده عبارت است از اینکه بین افغان ها مذاکرات صورت گیرد.
با این اوصاف بازهم به دیگر اقوام افغانستان تعمیم پیدا نمی کند و برداشت از "بین الافغانی" بین افغان ها را معنی رساننده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) طرح کلمه "بین الافغانی" با زیرکی تمام به اذهان عامه مردم از طریق رسانه ها تزریق شده است که با این کار چندین هدف مهم قومی به بار می نشیند و دیگر اقوام را از خواسته های برحق شان که همانا جلوگیری از تعمیم کلمات کوچی گری و بیابانگردی قومی و قبیله ای است، دور می کند و ناخودآگاه به وسیله خودشان بر خواسته های قبیله ای فاشیست ها مهر تایید می زند.

همانگونه که بارها به تگرار روی این موضوع بحث کرده ایم، کلمه "افغان" مربوط به یک قوم خاص است و هیچگاه به دیگر اقوام تعمیم پیدا نکرده و اطلاق نمی شود. آنسان که آرم شتر در شناسنامه های الکترونیکی مربوط به کوچی ها و صحرا نشینان است و به دیگر اقوام ساکن در این کشور، هیچ ارتباطی ندارد اما فاشیست ها با تاکید آن را بر دیگر اقوام ساکن در این سرزمین تحمیل می کنند.

از لحاظ معنی نیز کلمه "بین الافغانی" در کشوری که مردم این سرزمین از خود هیچ اختیاری ندارند، نمی تواند مفهوم پیدا کند. زیرا جنگ نیابتی و مزورانه ای که سال ها است در افغانستان جریان دارد، برای غارت کشور است و مردم ما در این غارت ها هیچ سهمی ندارند بجز اینکه برخی افراد مزدور مورد تطمیع و تزویر قرار گرفته به بهره برداری شخصی خود اندیشیده و به کشور خود خیانت می کنند، دیگر ساکنان این سرزمین که صاحبان اصلی این مرز و بوم هستند، قربانی شده اند.

مردم ما از همه اقوام و سران و احزاب و تشکل ها در واقع هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند و درگیری و ناامنی که در افغانستان جریان دارد، مربوط به حل معضلات بین اقوام نیست، بل خواسته بیگانگان است و این بیگانگان هستند که ما را بجان هم انداختند تا از آب گل آلود ماهی دلخواه صید کنند.

وقتی هوا، زمین، مرزها، تسلیحات، انبارها، نقل و انتقالات هوایی و زمینی، تصمیم گیری های اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی در کنترول خارجی ها است، ما مردم چکاره ایم که بین خود نشسته و بخواهیم به جنگ و ناامنی پایان دهیم؟

وقتی طراح، برنامه ریز، تامین کننده تسلیحات نظامی همه طرف ها، پشتیبانی تدارکاتی، همه و همه در حیطه نفوذ و استیلای خارجی ها است، ما مردم چکاره ایم که مذاکرات به اصطلاح "بین الافغانی" را ترتیب داده و روی موضوعاتی که از ما نیست و هیچ نفوذی بر آنها نداریم، تصمیم گیری نماییم؟!

لطفا کمی واقع بین باشید و مردم را بیش از این فریب ندهید!
همه ما می دانیم که امروز در کشور ما سه طرف اصلی مذاکرات (طالبان، حکومت و مخالفان سیاسی) هرکدام در راستای منافع دیگر کشورها در حال رایزنی هستند و هیچکدام از این سه طرف، در راستای منافع عامه مردم ما حرکت نمی کنند. بل اینها هرکدام سرشان در آخور کشورهای بیگانه است و از خود اراده برای تصمیم گیری نهایی و سرنوشت ساز را ندارند.

اگر کمی دقیق شوید به خوبی قابل مشاهده است که طرح کلمه "بین الافغانی" یک طرح کاملا بیگانه و فاشیستی است که نه تنها از ناامنی نمی کاهد و به صلح نمی رسد که منافی صلح است و طراحی این کلمه فقط برای تشدید جنگ و ناامنی در کشور می باشد.
پس هرکسی که از این کلمه "بین الافغانی" استفاده کند، در راستای منافع سفارت آمریکا و دیگر بیگانگان در افغانستان حرکت می کند و خاین به این کشور و مملکت تلقی می شود!

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صلح
بین الافغانی
نظرات بینندگان:

>>>   خوشبختانه تحولات سیاسی و دموکراسى نوین که درنتیجه کومک جامعه جهانی درافغانستان بوجود آمده است رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام پیشرفته ووسیع البنیاد وقانون آساسی موجوده افغانستان صورت گرفته اند وانشالله به همین منوال افغانستان به طرف آزادی های مدنی بیشتر دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروندوتمامی اقوام برابر ومتحد افغانستان ازصلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان قلبا حمایت مینمایند و انشالله ایام صلح عادلانه پایدار وامنیت همگانی درآفغانستان آمدنی است.اما متاسفانه یک عده تحلیل گران ساده لوح، افکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ای ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدرمیسازند واین تحولات مثبت ومهم را تجاوز میدانند درحالیکه تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون وفاشيسټ با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارند.دولت وقت شوروی فقط احزاب خلق وپرچم را به حیث احزاب رهبری کننده سیاسی افغانستان به رسمیت میشناختند وباقی احزاب وگروه های سیاسی در افغانستان هیچ نقش نداشتند واعضا وطرفداران احزاب دیگر اندیشان دست گیر وسر به نیست گردیدند که لیست پنج هزارنفری شهدای مظلوم زمان حکومت جنایتکار خلق وپرچم آخیرا افشا شده اند روح همه شان باشند.فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید باهرافکار سیاسی درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت وراجستر گردیده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند. صلح عادلانه ای دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای دیرینه ای مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است واضح است که سرانجام هرجنگ داخلی وخارجی با صلح خاتمه میباید .متاسفانه جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه انسان ها تبدیل کرده اند وهزاران عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.بدتر ازهمه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وباتبلیغات زهرآگین و ماجراجویانه شان به وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشانیدند. الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند.اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راه های عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین عم ازذکور واناث را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف تر ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که تاریخ به عقب برنمیگردد و انشاالله ایام صلح عادلانه وامنیت سرتا سری درافغانستان جنگ زده وویران شده حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه منافقین ظالم به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ آینده افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک موثر واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارند و به یاری خداوند متعال به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه آشتی ملی وتحقق دیموکراسی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به یاری خدای بزرگ به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   کاملا درسته
واقعیت قضیه هم همین اس
فاشیزم همه برنامه ها را دقیق و مرتب برنامه ریزی میکند و بدون دغدغه پیاده مینمایند و این رهبران و سیاسیون ماهم اصلا حواس شان به این مسایل نیست
شاید اینها عقل شان نمیرسد...
شیما کابل

>>>   اوغان ها همه کارهارا درست انجام میدهند و این سران احزاب و رهبران هم بفکر پرکردن جیب های خودشان هستند
سالم

>>>   این حالت بین افغانی بخاطری گفته میشود که اوغان ها در طول تاریخ در لاف و پتاق و چاکری بیگانه ها معروف بودند و هستند.
اوغان را نمیتوانی بخری، چون بیفایده است بخاطریکه او وفا و ثبات وعده ندارد، ولی هر کی پول بیشتر داد او میتواند اوغان را کرایه کند برای مدتی تا خریدار بعدی.

>>>   اشرار بی فرهنگ
( دین فروشان،وطن فروشان،ناموس فروشان،خود فروشان)
سال ها که، شعار از دین،اخوت،برادری و برابری اسلامی حرف میزندکه،مردم بیچاره از دنیا بیخبر ما به آمدن شان نذر و نذورات به گردن گرفتن گرفته بودند.اشرار ها آمدند و چنان ایلا کردند که حالا نه تنها خودشان بلکه تمام دنیا هم متحد شوند مرداری آنها را ازین وطن جمع کرده نمیتوانند.ده ها سال دیگر بوی گنده اش منطقه و جهان را متعفن خواهد کرده روان خواهد بود‌.

>>>   متآسفانه افغانستان و مردم آن شرایط و امکانات شان بحدی ناپایدار و نارسا میباشد که اشرف غنی (در اصل سیاست امریکا) خودش بازیها را پیش میبرد و روز بروز خود را تنها تر میبیند و فقط به معدود نزدیکان و مهره های معین تکیه میکند تا بجای ضربه خوردن از نفوذ فراگیر امروزه همسایه ها و قدرتهای منطقه، ملی بودن و مردمی بودن کابینه خود را زیر سوال ببرد.
عبدالله ، ربانی ، عثمانی ، حکمتیار و حتی خلیلی و دوستم باندازه لازم نتوانستند انسجام برنامه های دولت غنی را تقویت کنند و سایر اعضای کابینه نیز روز بروز در معرض نفوذ فراگیر همسایه ها قرار گرفتند که باعث تنها ماندن رئیس دولت و زعیم کشور شدند.
برای مردم کار حداکثر ممکن دولت مهم است نه چهره های همیشگی یا قومی که خصوصاً در این شرایط دخالتها، مردم را قربانی حزب یا معاملات با منابع بیرونی کنند.
اشرف غنی وزارتهای امنیتی را حتی الامکان منسجم ساخته ، وزارتهای مالی و سکتوری را حتی الامکان فعال نگه داشته ، روابط خارجی را بهر شکلی حفظ میکند ، و خلاصه نظر به حساسیت منصب ها، نزدیکان و همکاران خود را موظف میکند تا سایر بخشهای پائین تر را هم بهتر بتواند کنترل نماید تا نظام و مردم را حفظ بتواند.
سوال؛ اشرف غنی تا حدی روند جامعه را حفظ کرده، آیا به اشخاص و سیستم متفاوت دیگری هم در چنین شرایط حساس اعتبار هست که کشاکش اتفاق نیافتد؟
لطیف بیژن پور

>>>   من نمیدانم چرا غنی دست به این خودسری میزند؟ غنی باید محاکمه شود. چرا قاتلان مردم افغانستان را رها می کند؟

>>>   جنگ برای آمریکا یک پروژه پژوهشی است

>>>   خدایا آخی چرا کشور ما دراین دنیا بی رحم جای دیگری برای شیطان صفت ها نبود با سیاست های کثیف آمریکا و احماقت های داخلی هر روز جوانان ما چه از طرف طالب ها وياچه ازطرف نيروهاي مسلح ما کشته میشوند از دو طرف مادر های زیادی را داغدار و اطفال زیاد يتيم میشوند.ازهمان ابتدا یعنی از 40 سال قبل پشت پرده وبعد ها بطوری علنی درتمام این ویرانی ها دست آمریکا دخیل بوده.مقصير اصلی خودی مردم ماست اکثریت بیسواد احمق پول پرست بی ایمان سریع حاضر اند فرمانبرداری کنند.آمریکا در هم جا های دنیا تلاش کرده که مناطق دلخواه خودش مثلی کشور ما نا امن بکند برای منافع اش اما موفق نبوده چون مردمان انکشور ها همیشه متحد و یک دست بودند برای همین آمریکا در آن جا ها موفق نبوده

>>>   نظر انجینر ناصری بسیار ارزنده و. نیکو. است امید بدماشها از هر قماشی که هستند دیگر تخریب بین اقوام افغانستان را از بین ببرند
عبدالله ریحان

>>>   باید مذاکرات بین امریکا وپاکستان صورت گیرد چون هردو طرف جنگ آنان هستند

>>>   مذاکرات بین الافغانی یعنی!
یعنی برخلاف خراسانیان(کدام خراسان؟) در هردو رهبرب پشتون!

>>>   جنگ امروزی در وطن عزيز مان جنگ کفر و اسلام ، جنگ اشغال و آزادی و جنگ ديموکراسی و قانون الهی است .
گفتار تبعيضی و تفرقه يی غلامان حلقه بگوش استعمار ديگر خيلی کهنه و فرسوده شده بجز چند طفيلی و تف طفيلی که از وجود استعمار تغذيه ميشوند در داخل وطن هم بجز چند خود فروخته ديگران اصلاً به اين حروف ذليل و نفاق اعتبار و اعتماد ندارند و همه ميکوشند که چگونه باهم برادروار زندگی کنند و دست بدست هم داده از استعمار و استثمار خودرا آزاد سازند و ديگرانرا از بنده گی بنده گان نجات دهند .

>>>   پر و بال ما شکستند و در قفص گشودند
چه رهاچه بسته مرغیکه پرش شکسته باشد
از نوشتار عبدالرشید ناصری بسیار تعجب مینمایم گویا جوان کم سن وسال اند تاریخ افغانستان رابیاد ندارد این همه تظاهر کاری های که به اسم دموکراسی و... صورت گرفته بسیار ارزش وبها میدهند وانرا نیز فضل وکرم خارجی ها میدانند غافل ازین که این همه جنگ وخانمان براندازی وتباهی را همین جامعه ای به اصطلاح ناصری بین المللی سبب شده واز چهل سال بدینسو در کشور ما افغان می کشند واین که خود از مبرکه ای خون شهدا وایثار رزمندگان به لب نان رسیده وگلیم خودرا در کانادا ویا خارج پهن نموده فکر میکند که همه هموطنانش مثل اودر رفاه واسوده حالی بسر می برند ویا چند شعار فرمایشی ازادی را که میشنود در ین ماتم سرا سر داده میشود ان را واقعی پنداشته به ستایش ارباب هایش برمی اید ما در کشور خود پنجاه سال پیش دهه ای دموکراسی وازادیهای بیشتر وبهتر ازین داشتیم احزاب سیاسی ازاد بود فابریکات نساجی وجنگلک وپشمینه بافی وگلبهار وسرویس های برقی ویا متروبس های قشنگ نصیب ما گردیده بود اینها همه وبسا چیز های دیگردر کشور ما رونق خوب داشت که این پرچمداران دموکراسی همه ای این ارزش ها را از ما ربودند وحتی لاین های برق واهن های کهنه ای ان فابریکه هارا توسط اجنت های معلوم الحال خود به فابریکه های ذوب اهن نواز شریف انتقال دادند والله در عصر حاضر چنین شخص بی معلومات وساده اندیش ویا مزدور وسر سپرده را کمتر پیدا میکنید وباز جای بسیار تعجب است که هیا ت پخش ارا ونظرات افغان پیپر نوشته های ناصری را با اب وتاب نشر می نمایندمگر این لشکر کشی خارجی ها وقتل وکشتار ملت عزیز کجایش قابل ستایش وتعریف است که این نا بخردان ازان تمجید بعمل می اورند وبا این اعمال نا بخشودنی خویش به چشم ملت عزیز خاک می زنند
انا لله وانا الیه راجعون
تبنگ چی

>>>   آهسته تر برو که ما هم برسیم، بنظرم آخرین منابع آتش افروزی وارداتی تان را بدست آورده اید و میترسید که همچنان بدون بر انگیخته شدن مردم غریب ما باز ضایع شود!
بمبارد تبلیغاتی چند ساله چنینی تان ، تسلیح و تمویل بیرحمانه جنگهای فراه ، بادغیس ، سرپل ، و ... ، انفجارات برچی ، علما ، پسته های کابل ، و ... ، اعتصابات کارمندان دولتی هرات ، کابل و ... ، تمویل و تشویق مافیا به جنایات شهری کابل و سایر نقاط کشور ، منع سیاسیون از همراهی دولت در لوی جرگه ، نشستهای صلح ، انتخابات و ... ، تهدید به بازگرداندن مهاجرین ، و خلاصه هر نفاق اندازی و بیوجدانی که اراده کردید را بر همین مردم فقیر ما عملی ساختید و در یکی دو سال اخیر ۹۰% فشار بالای دولت افغانستان و آسایش جامعه ما را به همسایه داری خود اختصاص دادید ولی باز مثل قرضدار بالای مان گپ میزنید.
خود را ذله نسازید چون؛ ۱-قدرت اقتصادی و سیاسی امریکا چندین برابر چین و روسیه بر جهان حاکم است.
۱-مردم حیران و فقیر افغانستان معامله گران قومی و مداخلات بیرونی را کامل درک کرده اند و منبعد توکل خود را بخدای خود کرده و خود را در معرض انتحاری های نامعلوم(مثل فیر راکت ها بالای مصلی شهید مزاری برچی) قرار نمیدهند.
۳-شرایط را باندازه ای بی نظم و مخوف ساخته اید که مردم هیچ اعتباری به اعمال اراده خود نمیتوانند.
۴- آنقدر انتقادات ضد و نقیض و بی بنیاد را بالای ذهن مردم بار نمودید که توقع هیچ گپی جز فریب و تخریب بهمراه ندارد.
۵-سیاسیون بی اعتبار تکراری هیچ عملکرد و باورمندی از کارکردهای اخیر خود ایجاد نتانسته تا مردم به چنین تحریکات در مقابل روند نسبی احساساتی شوند.
۶-جامعه همیشه متآثر و منفعل گذاشته شده افغانستان از جانب قدرتهای تاریخی جهانی و مداخله گر فعلی ، نقش و صدای خود را در مقابل مشکلات فعلی نیز نارسا و ضیاع می بینند.
و...
لطفاً یخن مردم همیشه متروک ما را ایلا کنید و یا با عوامل مستقیم گپ بزنید و یا که پرپوزل شفاف و همه شمول خود را ارائه کنید.
کنشکا ورسجی

>>>   مذاکرات با گروه مزدور وطنفروش و دین فروش دشمن مردم افغانستان اله دست پاکستان نظر به پیامی عیدی رهبر گروه طالبان که گفته ما جنگ را ادامه میدهیم تا به هدف خود برسیم پس مذاکره با چنین گروه بد نام تاریخ مفهوم و معنی ندارد با دولت افغانستان و سیاسون ان و رهبران جهادی و سیاسی و قومی و در مجموع همه اقشار جامعه در جهت نابودی این گروه مزدور وطنفروش بنام طالبان مادر خطایی لواطت کار با هم متحد گردند و با مشت کوبنده بدهن طالبان مزدور اله دست ای اس ای و نظامیان پاکستان بکوبند و انها را نابود کنند این بهترین کار است دیگر چاره یی نظر به لجاجت انها و تاکید شان بر ادامه جنگ دیگر راه و چاره ی وجود ندارد ... کند ملا هیبت الله ملای پاکستانی را با باند ترورست ادم کش مادر خطایی لواطت کار را تف به شما خاینین بی غیرت بی عزت چون طالبان .

>>>   سلام هم وطنان گرام سیاسیون درکنفرانس مثل مسکو قطردیدیم که باهم برای اینکه چطور بتواند از مردم سواری بگیرد مذاکره میکند مثل دوبرادر پس صلح درکار نیست هرکدام اینها بشکل بهتر وارزانتر وطن را بفروشد برنده معامله می‌شود به گورده های مان سوار خواهد شد نه طالب جنایت کار حامی ملت هست نه بقیه اینهاهمه یک مشت خائن وطن فروش بیش نیست طالبان خونخوار وسیاسیون تاکی خون این ملت مظلوم را میریزید تا کی ملت ما اواره در گوشه گوشه ای دنیا مهاجرت کند برای زنده ماندن تحقیر وتوهین بخاطر شما خائن هاتحمل کند شما غیرت ندارید میگوییم ما افغان هستیم غیرت داریم در اصل هیچی نداریم از جمله غیرت

>>>   شما خجالت نمی کشید که یک روز در ژنو و جاهای دیگر برای پایان اشغال افغانستان و خروج نیروهای شوروی چانه زنی می کردین امروز برای در خانه همان شوروی ها رفتین و با نیروهایی امریکایی طالب و عباس استانکزی این نوکر رسوای بیگانگان مذاکره می کنید.

>>>   مردم ما هم عجب مردمی بی غیرت هستند کسا نیکه به خاطر صلح کوشش می کنند انها گروه مزدور است اما حالا که این دولت اشغا ل شده امریکا است هچ کسی چیزی نمی گوید اصلا انها به خاطر دالر از زن های خود هم تیر هستند اگر لمریکا زن های شان را بگرد اما هچ گپ نیست

>>>   من برای طالب ها یک پیشناد دارم و ان اینکه اگر واقعا شما می خو اهد از اشغال امریکا افغانستان را خلاص کنید یک راه حل دارید و ان این است که شما اولا وزارت مخابرات را سقوط بدهید که ارتباتاط بین امریکا قطع شود و دیگر اینکه از کشور های که شما را کمک می کند بر ضد طیارات هلکپتر ها راکت های را دخو است نماید تا هنگامی که بالای شما بیاید همرای همین راکت ها طیارت اشغا ل شده را محو کنید
باز شما خو اهد دید که در ظرف یک هفته امریکا را ششکست خو اهد داد در غیر ان نه روز خود و نه روز مردم و نه مردم عام را قتل کنید
زیرا این دولت هم درقصه مردم نیست یک چند نفر چهار کلا که قدرت را در انحصار خود گرفته و پروای مردم غریب را ندارد

>>>   خداوندا وعده ات حق است و عملي شدني ، عزت ميدهي مجاهدين حقيقي را و ذليل و خوار و نااميد ميگرداني كفار و منافقين را ، آخرت شانرا بد تر از دنيا بگردان . زنان و مردانيكه دشمن طالبان اند ، خداوندا خودت مالك ايشاني ، من صبر خود به تو ميكنم ، و از تو پناه ميخواهم از شر اين رذيلان .
كابلي از زيلاند جديد

>>>   به احتمال زیاد طالب تسلیم میشود اما داعش قویتر خواهد شد چون باید که جنگ تمام نشود تاکه نیروهای خارجی بهانه برای ماندن داشته باشد داعش به مراتب از طالب کرده خطرناک است پس مردم خود را باید آماده کنند چون قربانی های زیادی در راه است صلح افغانستان خواب و خیال بیش نیست آمریکا از طریق افغانستان میخواهد سر کشورهای منطقه نظارت داشته باشد چطور امکان دارد که این موقعیت طلایی را از دست بدهد امریکایها تاصدسال دیگر هم نمیخواهد که مردم افغانستان بیدار شوند میخواهند تا در همین حال باشد همیشه جیره خور و دست به گدایی تا زمینه برای کشورهای بزرگ ثروتمند مساعد باشد که هروقت بخواهند آزادانه بروند و بیایند نمیدانم که کشور چی وقت آزاد و به صلح دست پیدا خواهد کرد.
هموطن

>>>   بله، اشرف غنی در شروع کارش مسولیت پرورش و پخش داعش را داشت، انتحار‌ها و قتل‌های زنجیری و حملات غافلگیرانه به نظامیان ،حادثه کندوز،غزنی، فراه، فاریاب، همه و همه با پلان‌های اشرف غنی و حنیف اتمر پیاده شدند که خوشبختانه ناکام شد و داعش به کمک مردم شکست خورد. حالا امریکایی‌ها رو به طرف طالبان کردند چون طالبان با برادران داعشی‌شان زیاد اختلاف فکری ندارند و میتوانند داعش را به سرهدات ایران، تاجکستان، ازبکستان و قزاقستان برسانند و روسیه را مشغول بسازند، این پلان امیکایی‌ها قابل از تجاوز به افغانستان پیریزی شده بود.

>>>   Bagramian
لویه جرگه یا دقیقتر (دیره اوغانی)به جز از روسیاهی به اشرف غنی احمدزی دیگر هیچ دست اوردی نخواهد داشت. چون طالبان یگانه نیروی مسلح مخالف دولت غنی احمدزی به هیچ وجهه اکنون با او و باند وی روی میز مزاکره نخواهند نشست. چرا که اکنون آنان با یگانه حامی و پشتیبان دولت غنی احمدزی امریکاییان دارند به توافق رسیدند و یا می رسند. دولت امریکا فقط از آنان یک تضمین می خواهد و آنهم در صورت چیره شدن طالبان در سراسر اوغانستان در آینده نباید خاک و منافع امریکا در منطقه مورد تهدید آنان قرار گیرد و بس!

>>>   Salam
بعد از اول جوزا به غنی نباید یک ساعت هم وقت داد تا حکومت کند ، بعد از اول جوزا بایست یک حکومت سر پرست که وظیفه اش صرف برگزاری انتخابات باشد شکل گیرد و اعضای این حکومت عبوری و سرپرست خود و اعضای آن نباید جز تیم های انتخاباتی باشند ، غنی اگر باقی بماند ، امر خیل ها دوباره انتخابات را مهندسی خواهند کرد و این فاجعه ادامه خواهد یافت. این وظیفه ی همه ی نیروهای سیاسی است که غنی را بعد از ختم دوره تعین شده نا مشروع اعلان کنند و اگر مقاومت کرد او را با روش های درخور از ارگ اخراج کنند و به جرم نقص قانون دستگیر و‌محاکمه شود ، مردم رومانیا روزی چاوشیسکی را چنین محاکمه کردند .

>>>   حالا مذاکرات به رهبری امریکا پایان یافت و امریکا وعده کرد که با در نظر داشت شرایط امنیتی افغانستان در مورد کاهش و یا بیرون رفتن قوای خود از افغانستان تصمیم میگیرند و طالبان نیز وعده کردند که روابط شان را با القاعده قطع میکنند و دیگر از افغانستان به امریکا و متحدین امریکا و منافع امریکا در منطقه حمله نمیشود.
حالا نوبت مذاکرات به رهبری افغانها بشمول هیأت دولتی و یا بدون هیأت دولتی با جامعه مدنی و جامعه سیاسی و تنظیم ها و احزاب و اپوزیسیون دولت و غیره در پیش رو است.
این که درین مذاکرات هردو طرف چه امتیاز هایی به یکدیگر میدهند،هنوز معلوم نیست.

>>>   غنی قدرت را در حوزه تحت حاکمیت خود در انحصار دارد
هرچه خودش میخواهد میکند.

تراامپ هم عین کار را میکند
افغانستان به طور کل در حوزه قدرت ترامپ است
غنی و طالب و دیگر حاشیه های سیاسی نظامی باید چنان کنند که او میخواهد
خیر و خلاص

>>>   دولت فعلی کوداتای است زیرا قانون اساسی,دموکراسی,انتخابات,آزادی مطبوعات همه شکلی است واقعی نیست زیرا حریف های خودرا قتل زنجیره یی میکند .چندین خبرنگار روزانه کشته میشود .درتبانی با انتحاری ها هرکسراکه خواست ازبین برد.قوم خودرا درهرپست کلیدی مقرر اما اقوام دیگر را ازبدنه دولت حذف میکند.وزرای خاین قوم خودرا محاکمه نمیکند اما وزرای تاجیک وازبیک وهزاره را با چقدر بیحرمتی به محاکمه میکشاند.زور گوی ومطلق العنانی میکند.درانتخابات مجلس وسنا مداخله میکند ازوروداشخاص عدالت خواه درپارلمان کلوگیری کرد.ده ها موضوع دیگر که زورگویی را نشان میدهد.

>>>   بر داشت های اقای برنا صالحی کاملاٌ از نیات و حرف های خلیل زاد درست و دقیق است.

>>>   اتفاقاً علما کمتر درمعرض خطر اند
جماعت فریبکار

>>>   دولت ع وغ نمی خو اهد این دالر های خارجی را از دست بدهند زیرا این 5 سا ل پیش خود را هر دوی شا ن کشتنی زده بود ن به خا طر قدرت و پو ل ها ی دالر زیراهر دوشان در زمان کرزی با خبر از پول های کشور های خارجی بودند

>>>   بسیار ساده اندیشی وسطحی نگری است که به این مذاکرات ارج بگذاریم وارزش بدهیم ویا مسببین انرا این وان قلمداد نمایم درینجا هیچ اراده وکارکردی موثر نبوده از سالها پیش بدینسوکار ها وفق دکتورین های کیسنجر وبیلر <تونی بیلر> در جریان است طالب وغالب ومغلوب وغنی وعبدالله وکرزی وحکمتیاروسایر معممین واهل محاسنش مغلوب وتابع بیرون وبرنامه های از قبل تعیین شده وترتیب گردیده است بسیار خنده اور وسوال بر انگیز خواهد بود که در مذاکره ای تمثیلی ودراماتیک بین نوکر وارباب دل ببندیم از هر که در ینجا ودر بیرون سوال شود که طالبهارا که ساخت ؟بیدرنگ جواب میدهند که خارجی ها چه کسی حمایت وتمویل وتسلیح نمود فورا میگویندبیرونی ها وباز پرسیده شود که حکمتیار وکرزی از کدام طیاره به زمین پاین شدند میگویند از طیاره های ناتو وعین وغین را چه کسی نصب نمود جوابش جان کیری در همچو یک حالت میشود ومیتوانند خلاف اراده ای ارباب وولی نعمت کارنماینداینها== خود کوزه وخود کوزه گر وخود هم گل کوزه هستندهیچ نیرو وقدرتی دیگری نقش ورولی در کار ها ندارد تعجب اینجاست که گردانندگان این تمثیل ها همه مردم جهان را بی شعور وفاقدفهم ودرک میدانند وچنین می پندارند اگر سر ما زیر ریگ باشد دیگران مارا نمیتوانند ببینندویا کسی از نقشه وبرنامه ای ما اگاه نیست این خوابست وخیال است ومحال است وجنون
معلم محمد داود بیگ از لیسه ای صمیم

>>>   جنگ افغانستان یک مدرک پیدا گری نمایندگان کنگرس امریکا از نگاه بودجه تخصیصی به این جنگ است.
هرچند رییس جمهور امریکا میخواست با خروج قوای امریکا از افغانستان،بودجه آن را به بخش های دیگر دفاعی و در نتیجه با میل خود به مصرف برساند،اما با مخالفت کنگره امریکا مواجه شد.
حالا پیداگری نمایندگان کنگره امریکا را از جنگ افغانستان او دیگر غرض نمیگیرد،اما در جستجوی منابع دیگر برای پیدا گری است،منجمله ازدیاد تعرفه های تجاری با چین و دیگر کشور ها و امکانات فرستادن یک خانم به کره ماه و ساختن دیوار مرزی بین امریکا و مکزیک و گرفتن پول از کشور های عربی بخاطر تضمین و امنیت صدور تانکر های نفت شان از خلیج فارس و فسخ قرار داد منع تولید راکت های میان برد و طویل برد بین امریکا و روسیه و در نتیجه ساخت این سلاح ها و بودجه لازم برای ساخت آنها و غیره.
بودجه نظامی امریکا پنجاه فیصد بودجه نظامی تمام جهان است و حدود هفتصد و پنجاه ملیارد دالر است که امکانات خورد و برد از آن خیلی زیاد است.
هرچند مشاور امنیتی رییس جمهور امریکا خواهان جنگ در مقابل ایران است که بزرگترین بودجه جنگی در آن مصرف خواهد شد و بزرگترین امکانات خورد و برد از اًن متصور خواهد بود،چنانچه جورج بوش پسر و بارک اوباما از آن نصورت حد اکثر استفاده کردند،اما فکر میکنم که دونالد ترامپ منحیث یک تجارت پیشه و تجار.هیچ گاهی دست به چنین کاری نمیزند و جنگی را براه نخواهد انداخت.
زیرا او نمیخواهد آزادی های خود را بعد از ختم دوره ریاست جمهوری،بخاطر مسایل امنیتی از دست بدهد و او منتظر است که بدون کدام جنگ و دعوی،حد اکثر استفاده مادی خویش را از دوران ریاست جمهوری اش ببرد و دوباره به آزادی و تجارت خود و ساختن بلند منزل ها و ایجاد پارتی های ملکه های زیبایی برای فروش اپارتمان های بلند منزل های خود و عیش و نوش خود بر گردد.
همین حالا در منهاتن نیویارک دیگر جایی برای ساختمان های بلند منزل نمانده است،او با ساخت بلند منزل ها در بالای خط ریل های منهاتن نیویارک شروع کرده است.

>>>   بین الافغانی؟؟!!
خوب بگذارید افغانها باهم مذاکره کنند. دیگران دخالت نکنید
شیما کابل
>>>   در ارگ در بدل چوکی با دختران هم‌بستر می‌‌شوند
در شورای بزرگان/سنا حمایت از انتحاری می‌شود
رولا غنی ۲۸۰ میلیون دالر را دزدی می‌کند
نتیجه انتخابات مجلس را ۶ماه بعد اعلام می‌کنند
مجلس نمایندگان را با ۵۵ چوکی گرو می‌گیرند
ساختار را کلن قومی و قبیله‌ی ساخته‌اند
در ۵ سال گذشته بیش از ۱۷ وزیر سرپرست هستند
در ۵ سال گذشته ۱۵۲ هزار انسان‌ از بین می‌رود
در چهارماه اول امسال ۸۴۰۷ نفر قوای مسلح‌را می‌کشند
صلح را ارگ قبول ندارد
ختم حکومت در اول جوزا را قبول ندارند
فساد و بد امنی و اختطاف در شهرها زیاد می‌شوند
۳.۵ میلیون معتاد به مواد مخدر داریم
بیش از ۶۰۰هزار کودک سوی‌ تغذیه داریم
۵۵ درصد زیر خط فقر قرار دارند
در ۵ سال گذشته ۱ میلیون وطن را ترک کرده‌اند
بی‌سواد و کوچی‌را در بالاترین جای استخدام می‌کنند
هر روز یکی از بزرگان کشور ترور می‌شوند
چهره‌های ضد طالب حذف و بدنام و خانه‌نشین می‌شوند
کشور در پرتگاه سقوط قرار گرفته است
و.. و.. و.. که شما بنویسید !!
مردم گوسفندی دعا دارند، احمدزی برود و اتمر بی‌آید. آیا فکر نمی‌کنید سزاوار چنین حکومت و حاکمانی هستیم؟! فقط تا این حد بی‌ناموس نشده بودیم که شدیم.
احمدشاه فرید

>>>   نژاد و زبان پرستی و حاکمیت دین به گذشته تعلق دارد. دورهً رهبر و این حرفها در قرن آزادی و اطلاعات و دموکراسی و قوانین حقوق بشر معنی و مفهومی ندارد، امکانات و امور اختیارات و سرنوشت یک کشور را به یک نفر سپردن عین عقبماندگی و حماقت هست. کشور را باید کنگره و مجلس و قانون اداره کند و نه شخص و حزب بخصوصی، در غیر اینصورت عقبماندگی و دور تسلسل دیکتاتوری در کشورهای جهان سوم و مسلمان ادامه خواهد داشت.امروزه دموکراسی سرنوشت انسانها و جوامع بشری را بخودشان می سپارد و جهان را بهم وصل می کند.
زنده باد آزادی و دموکراسی.

>>>   ادعای منابع امنیتی علیه لوی درستیز اردوی ملی
این درحالی است که تلفات و محاصره نظامیان دربرابر دسته جات کوچک دشمن افزایش یافته است.
درحالی که تلفات اردوی ملی رو به افزایش گذاشته، منابع خاص امنیتی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که لوی درستیز بسم الله وزیری که جدیداْ به این مقام منتصب شده احتمالاً با شبکه های آی اس آی پاکستان در ارتباط است و این رابطه از سالیان پیش برقرار بوده است.
وزیری پیش ازین در قول اردوی هرات به حیث فرمانده قطعه کوماندو ایفای وظیفه می کرد. برای اثبات این قضیه تا کنون سندی زنده از سوی هیچ منبعی درین باره رو نشده است؛ مگر منبع امنیتی می گوید که بسم الله وزیری زمانی که قوماندان قطعه کوماندو بود، در جریان جنگ با طالبان در بالامرغاب، دو بار از سوی طالبان محاصره، دستگیر؛ اما درکمال شگفتی درحالی که سربازان و نظامیان دیگر تا نفر آخر از تیغ طالبان بر آمدند؛ وی از بند رها گردیده بود

>>>   واقعیت امر این است که درحال حاضر حکومت وجود ندارد. ارگ ریاست جمهوری ستاد انتخاباتی تیم تابوت ساز است. تمام تشکیلات، مدیریت و رهبری دولتی بجای پیش‌برد امور دولت‌داری، مسایل کمپاینی را به پیش می‌برند.
برخورد این چنینی با نظام و دولت‌داری در تاریخ معاصر افغانستان سابقه ندارد. از همین‌رو وضعیت امنیتی به شدت رو به وخامت است. سربازان در میدان‌های نبرد از نبود قومانده واحد، عدم هماهنگی نیروهای امنیتی جان می‌بازند و سنگر دشمن همه روزه تقویت می‌شود.
اگر چیزی به نام دولت و دادگاه وجود می‌داشت، قاتلان مردم که با خون هزاران سر باز، دستگیر و زندانی شده بودند، بدون هیچ بازپرس پس به میدان جنگ فرستاده نمی‌شدند. رهایی بیش از۸۰۰خون‌خوار و آدم‌کش توهین به خون سرباز نی، بل‌که شاشیدن به خون شهدای نیروهای امنیتی است‌که شب و روز در دورترین نقاط کشور، جانانه و فداکارانه علیه گروه‌های تروریستی می‌رزمند.
امین کاوه

>>>   حمام خون در وطن
(دگر بس است)
آزار قـوم و کشـتن انسـان دگـر بـس اسـت
ویرانگری به ملک خراسان دگر بس است
گلـغنچه‏هــای عـاطـفـه فـریـاد مـی‏کـشـنـد
تاراج بـاغ و دامن بسـتان دگـر بس است
ذبـح کبـوتـران حـــرم نیـسـت در کتـاب
جور و جفا به بلبل دستان دگر بس است
آتـش زدی بـه مکـتـب و دانشـسـرای مـا
بازی به جان طفل دبستان دگر بس است
عـرش خــدا بـه لـرزه در افـتاده هوشـدار
آتش زدن به مسجد و قرآن دگر بس است
در شـهـر انتحـاری و در روسـتـا تفـنگ
ترس مدام و حال پریشان دگر بس است
کهسار و دشـت و جنگل انبوه از تـو بـاد
وحشیگری به شهروخیابان دگربس است
تنهـا نـه جــور و ظلـم بـه آدم بـود خـطا
رم دادن غـزال بیـابـان دگـر بـس اسـت
بیگانه ای ز عـاطـفه و رحـم از نخـست
لیکن جفا به خواهرگریان دگر بس است
از آه سـیـنـه ســـوز یتیـمـان بـکـن حـیا
سیلاب اشک پرشـرر دیدگان بس است
دزدیــده ای ز کاســۀ مــردم نــوالـه را
لیکن فروش همت دهقان دگر بس است
در گـوش کـر خلـق جهان داد سـر کنید
سنگین‏دلی به مردم نالان دگر بس است
بهـر نجـات خـیـل پـریـان ز چـنگ دیـو
همبستگی به مادر شیطان دگر بس است
وجـدان مـن به مفتی اعـظم خطاب کـن
با نام دین فریب مسلمان دگر بس است
جنگ صلیب ومسلم و خاخام فسانه شد
نازش بتاج وتخت سلیمان دگربس است
سـرمایـه سـوخـت ریشـه و بنیاد اعتقـاد
مکروریا به ساحت ایمان دگر بس است
جنگ و فساد و فتنه‏گری سوخت کشورم
دامن زدن به آتش بحـران دگر بس است
بـا قـاتـلان خلـق وطـن دوسـتی خطاسـت
تسـلیم شـدن بـه فـتـنـۀ پنجابیان بس است
دشـمن بـود هرکه وطن رابه خون کشد
بهـر خـدا معـامله بـا قـاتـلان بس است
میهن به زیر چکمۀ بیگانه شـد خراب
حمام خون به نقشۀ بیگانگان بس است
شاعر: رسول پویان

>>>   Horia Mosadiq
ریس جمهور حق دارد که طالبان را رها کند٫ نه مریم غنی در حملات طالبان بیوه شده است و نه طارق غنی کشته! او حق دارد طالب را برادر ناراضی خطاب کند٫ آخر این برادر ناراضی که کاری به کار آقای غنی و خانواده اش ندارد! برادران ناراضی غنی مردمی را هر روز سلاخی میکند که در این سرزمین زندگی میکنند و نفس میکشند و کسانیرا به کام مرگ میفرستند که از آقای غنی و حکومت اش دفاع میکنند. آیا این برادران ناراضی اش راضی میشوند؟

>>>   افعانستان کشور محاط به دشمن است!

در معادلات ترانزیت، تجارت و حمایت از دهاقین و کسبه کاران یک اصل وجود دارد آن جز صداقت با مردم و روبرو شدن با واقعیت های عینی یک کشور نیست.
واقعیت این است که افغانستان کشور محاط به دشمن است، اگر تنها محاط به خشکه بود می شد از مسیر های جدید با ساخت خط آهن، جاده حلقوی و اتصال کشور به همسایه های دوست مشکل را حل کرد، اما وقتی کشور ما محاط به دشمنان است در هر صورت دچار مشکل و بحران میشویم.

اگر رهبران ما در گفتار و وعده های شان صادق و واقعیت گرا نباشند افغانستان بعید است با وعده های خیالی و سیاسی میان تهی بتواند از این حصار و قلا بند دشمن خلاص شود.

اگر باور ندارید به نرخ تربوز، آینده دهقان فراهی، دهلیز هوایی و ممنوعیت پرواز توجه نماید.

م
وسلام

>>>   همه بدبختی هایما درهمین چندجمله خلاصه شده دلت که میدانی دل که نه
دلت که متعصب خطابم میکنی دلت که نه حقیقت همین است دست نویسنده بیدرد
حقيقت تلخ !
—بيا سرباز باش اما حق ندارى قاتل ات را دشمن بگويي چون افغان و برادر من است.
—تو سرباز باش از من دفاع كن اما طالب برادرم است.
—بيا از ارگ من دفاع كن اما حق ندارى به طالب حمله كنى .
—بيا سرباز و كارمند دولت باش اما حق ندارى وزير دولت و رييس دولت باشى .
—بيا سرباز، كارمند و حتى وزير من باش اما تصميم برايت من ميگيرم .
—طالبان تو را گروه گروه بكشد فقط با تاسف بسنده ميكنند اگر تو يك طالب را كشتى دادگاهى و زندان بايد بروى.
—تو سرباز حق ندارى سلاح سنگين بكار گيرى چون طالب افغان است اوگار ميشه (حامد كرزى) اما انها حق دارند هر نوع سلاح بكار گيرند.
سرباز كه دستگير طالبان شد گردن اش را ميبرند اما طالب كه دستگير شد در گروه هاى ٦٠٠ و ٧٠٠ و ٨٧٨ نفرى رها ميشه .
—تو سرباز همراه پوسته ات توسط همين قوم پرستان به طالب فروخته ميشوى يا توسط همينها از پشت ترور ميشوى و اگر از حقوق و رهايي طالب اعتراض كردى مثل فؤاد اندرابي به قتل ميرسى.
—رييس المپيك فوتبال يك دختر اتهام وارد كرد فردايش اخراج شد امروز بيش از ده نَفَر از حكومت خود غنى ارگ را متهم به فحشا و رشوت جنسى كرد اما هيچ كسى اخراج نشد .اين بجز قومپرستى چيست ؟
—نماينده لوگر زن شوهر دار را فرار داد تا امروز به كار اش ادامه ميدهد و كسي هم از وى پرسان نكرد چرا ؟
—مسلميار و راننده اش با اسناد جاسوسى گرفتار شد اما هيچ نوع اقدام نشد.
اختر لچك در مزار با اسناد و شواهد دست به دزدى زد اما هيچ اقدام نشد
—ميرويس بغلانى و ملا تره خيل كه به راهزنى و چپاول متهم است هيچ اقدام عليه شان نميشود اما على پور از باميان دستگير شد و سليم كندز از خان اباد دستگير شد چون غيره بودند.
تا به كى قومپرستى ؟؟؟

>>>   رهایی جنگ‌جویان طالب از زندان‌ها در نتیجه یک توافق سیاسی و انتخاباتی میان ارگ و سران طالبان انجام یافته است.
منابع می‌گویند؛ قرار است زیر پوشش آمار اعلام شده رهایی «۸۸۷» زندانی از سوی ارگ، هزاران زندانی جنایت پیشه طالب از زندان‌های دولت رها شوند.
در حالی که رهایی زندانیان در صلاحیت یک حکومت نا مشروع نمی‌باشد، عفو قاتلان مردم از بهر سودجویی سیاسی خیانت ملی و اهانت آشکار به خون‌های ریخته شده سربازان افغانستان شمرده می‌شود.
بر اساس اعتراف طالبان، آقای غنی پیش از برگذاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ معامله مشابه را نیز با طالبان انجام داده است.
فهیم فطرت

>>>   محمد اسلم سلیم
آزادی طالبان از زمان کرزی آغاز شده !
فراموش نکنیم در زمان کرزی حدود 500 طالب را از زندان کندهار تحت پوشش اینکه فرار کردند ، آزاد نمود و چندین بار چنین عمل تکرار شد.
اشرف غنی جرگه مشورتی را بهانه قرار داده و صدها تن تروریست طالب را علنی و مخفی شبانه و روزانه از زندانها رها میکند و به هیچکس جواب پس نمی دهد.
اینها فقط میخواهند صفوف طالبان را تقویت کنند،
چه تضمینی وجود دارد که غنی از این تروریست ها علیه مخالفینش استفاده نه میکند.

>>>   در اينجا چه جريان دارد؟
《يكى مي‌یاید و زنداني‌ها را رها مي‌کند و اما ديگرش وعدهٔ شکستن کمر طالبان را طی چهار ماه آینده می‌دهد. يكی‌ از كشتن طالبان استقبال مي‌کند و آن ديگرش مي‌یاید و از رهايي زندانى‌هاى طالبان استقبال ميكند. آن دیگرش طالبان را وطن‌دوست و این ديگرش نيروهاى امنيتى افغان را قهرمانان و فرزندان دلیر این مرز و بوم می‌گویند. حکومت و سردمداران قدرت در ارگ از نبود روایت‌واحد در بحث صلح‌وجنگ رنج می‌برند. در همین‌حال نيروهاى امنيتى قهرمان ما و مردم بلاکشیدهٔ افغانستان، حیران مانده اند که كى را دشمن و كى را دوست بدانند؟ نبود پاليسى روشن و نبود تعریف واضح از دوست و دشمن، كشور را به بحران عمیق فرو برده است. تاجائیکه دیده و شنیده می‌شود؛ هیچ‌ برنامه‌ای برای بیرون‌رفت از بحران موجود روی میز این آقایان به‌ظاهر عقل‌کُل نیست.
يك زمان مي‌گفتند: با ما هستيد يا با تروريستان؟ اما حال هم‌سویی بی‌حد و حصر رأس نظام با تروریستان دیروز و بی‌گناهان امروز چه را ثابت می‌سازد؟
نشود كه "جنگ بالاى پوستين" باشد، اما صاحبان پوستين به‌نام قوم، زبان و تبار به جان هم افتيده باشند.》
رحمت_الله_نبیل

>>>   وقتی که نهادهای جهانی عدالت خواهی کنند!
قضیه جنرال دوستم، کرام الدین کرام و.... اقوام غیر پشتون بررسی می‌کنند وتحریم‌ها بالایشان وضع می‌نمایند. اما پرونده ۲۸۰ملیون دالر رولا غنی، زاخیلوال، اکلیل حکیمی، فاروق وردک و تجارت جنسی ارگ در پیچ فسادهای زشت‌تر پنهان واکثرن پاک می‌شود، و مجرمین مقام‌های حکومتی را نیز تصاحب میداشته باشند.
این را می‌گویند نهادهای بررسی کننده بین المللی عدالت پسند، حق‌مدار و نظام‌داری دموکراسی، که غربی ها اینجا به تطبیق آورده اند.
#دوستان عزیز لطفا پیام مرا به ریس دولت وسیله شوید
۱_آقای غنی قانون تنها بالای اقوام غیر پشتون
تطبیق میشود؟
۲_اگر همین پرونده فحشا بالای ریس اجراییه اتهام بسته میشود شماها این‌گونه سکوت اختیار میکردید؟
جاوید کوهستانی

>>>   محمد اسلم سلیم
آزادی طالبان از زمان کرزی آغاز شده !
فراموش نکنیم در زمان کرزی حدود 500 طالب را از زندان کندهار تحت پوشش اینکه فرار کردند ، آزاد نمود و چندین بار چنین عمل تکرار شد.
اشرف غنی جرگه مشورتی را بهانه قرار داده و صدها تن تروریست طالب را علنی و مخفی شبانه و روزانه از زندانها رها میکند و به هیچکس جواب پس نمی دهد.
اینها فقط میخواهند صفوف طالبان را تقویت کنند،
چه تضمینی وجود دارد که غنی از این تروریست ها علیه مخالفینش استفاده نه میکند.

>>>   در این خطرناک‌ترین کشور دنیا، مردم میخندند، نفس میکشند، تفریح میکنند، عید را با تمام شکوه تجلیل می کنند و برای زنده ماندن تلاش میکنند، اینجا خطرناک‌ترین میدان کشورهای جهان است، زنان به قدرت میرسند، جوانان انگلیسی و چینایی و آلمانی می آموزند و در کریکت مقام میگیرند، در این خطرناک‌ترین کشور جهان در محوریت آزادی بیان بزرگ‌ترین تابوهای فرسوده و رهبران ناکام زیر نقد تند منتقدین سلاخی می‌شوند. اینجا خطرناک‌ترین کشور جهان است اما می‌توان ضربان انسانیت را در لابه لای جنگ و فقر و ناامنی و بیکاری شنید و کودکی که میخواهد روزی داکتر شود..
مهدی ثاقب


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است