کانون‌ توطئه و یا ستاد تحقق برنامه های فاشیزم!
اگر در پی چاره اساسی برای جلوگیری از تحقق توطئه های بی پایان فاشیزم هار شده برنیاییم، فردا برده های قرن های گذشته خواهیم بود و تاریخ دارد تکرار می شود 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۱    ۱۳۹۸/۳/۱۷ کد خبر: 159001 منبع: پرینت

نسل جوان و نخبگان جوان سیاسی و نظامی غیر پشتون آماج توطئه و حذف ستاد تحقق برنامه فاشیزم قرار دارد آخرین مورد فرمانده فواد اندرابی و این پروسه نسل کشی ادامه خواهد داشت!
بافروپاشی امارت طالبان، 2001 این گروه از سراسر جهان به خصوص امریکا، اروپا و پاکستان به حمایت سازمانهای جاسوسی در حاکمیت جابجا شده و ترکیب آن خلیلزاد، کرزی، غنی احمدزی، احدی، حنیف اتمر، علی احمد جلالی...‌‌‌‌.
از همان روز های اول با حمایت سیاسی و نظامی امریکا در پی حذف و ترور نیروهای ضد ترور و فاشیزم بر آمدند.

طرح های خلع سلاح سازی نیروهای ضد تروریزم و طالب و فاشیزم و ترور نخبگان سیاسی و نظامی شان در سر خط کار شان قرار داشت.
ترور ها و توطئه ها آغاز شد و تعداد زیاد سران نظامی و سیاسی را از میان برداشتند جنگ را از جنوب به شمال انتقال دادند، نیروهای پراگنده طالبان را با حمایت مالی و نظامی منسجم نموده و به حیث نیروی فشار علیه نیرو های ضد تروریزم استفاده نمودند و این پروسه تا همین اکنون ادامه دارد.

کانون توطئه از چندی بدینسو سیاست ترور و حذف افسران جوان غیر پشتون را در نیرو های مسلح کشور آعاز نموده است.
ما شاهد تلفات نیرو ها که به حیث قربانی های دم توپ در سراسر کشور توسط طالبان ویا توطئه های درونی به شهادت میرسند هستیم.
اگر در پی چاره اساسی برای جلوگیری از تحقق توطئه های بی پایان فاشیزم هار شده برنیاییم، فردا برده های قرن های گذشته خواهیم بود و تاریخ دارد تکرار می شود.

غنی نسل کشی را از آغاز به قدرت رسیدنش آغار کرده پنجاه هزار جوان ما در جبهات شهید شدند، شهرهای ما خراب و مردم را فقیر ساختند تا مطیع شوند.
فاشیزم دست و آستین بر زده و در پی نا بودی هویت، تاریخ و فرهنگ ما است.

محمد اسلم سلیم


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کانون‌ توطئه
فاشیزم
نظرات بینندگان:

>>>   میگویندعقل سلیم در بدن سالم است ولی شما اسلم ناسالم هستید و بدون دول به رقصیدن شروع نمودید نمی‌شود که هم چور کنید همه غازی شوید و هم سلامت به خانه برگردید اندرابی به رضایی خدا به جنگ نرفته بود وظیفه اش بود مکلف بود که باید بجنگد ومعاش دولت را میگرفت بدون اینکه چقدر چور می‌کرد و وند میزد روزانه به صداها مانند اندرابی کشته می‌شود ولی شما کولی ها کوشش میکنید به یک طریقه بین مردم نفاق بیندازید ولی مردم افغانستان اگاه هستند شما ....

>>>   بله، فاشیسم قبیلوی بیداد میکند، کشتار‌های زنجیریوی از ۱۸ سال به اینطرف ادامه دارد، آمریکا به بهانه مبارزه با تروریزم و مواد مخدر به افغانستان حمله کرد و تروریزم به جای کم شود صد چند قوی تر شد، طالبی که بعد از شکست در بازار‌های کویته دستفروشی میکرد، به مراکز استخباراتی جمع شد، تجهیز شد، تمویل شد، تمرین داده شد و امروز بیش از ۷۰ در صد کشور در تسخیر‌اش است، تولید مواد مخدر به اوج خود رسید، بیشتر از ۳ میلیون جوان افغان به مواد مخدر معتاد شدند، داعش از جنوب افغانستان سازمان داده شد و امروز در تمام جنوب و شمال رمملکت فرستاده شد، شخصیت‌های ضد طالب و ضد تروریزم یک یک از میان و از قدرت برداشته شدند، انتخابات ریاست جمهوری دستکاری و مهندسی شد تا مهره فاسد و جاسوس آمریکا در قدرت قرار گیرد، جنبش‌های اجتماعی و مدنی با انتحاری‌های متعدد سرکوب شد، صد‌ها هزار جوان افغان به خارج فرار داده شد، وضع یک مشت محدود دزد و فاسد از گداهی به پادشاهی رسید و وضع اکثریت مردم به حالت فوق العاده دلخراش و درد اوار شد، معادن و ثروت ملی چور و غارت شد. با این همه بدبختی یک رهبر نامنهاد تاجک، هزاره، ازبک یا پشتون پیدا نشد که از امریکای‌ها بپرسند، که چرا؟ چرا این همه بدبختی، فقر، جنگ و خشونت و توسعه طالب و تروریزم و چرا جوان‌های ما غرق خرافات و کهنه پرستی شدند؟ دست آورد شما چه بود؟ دموکراسی شما چه به ما ارمغان داد؟ وای به حال ما.....

>>>   به اساس فتوای یک عالم دینی عربستانی سهمیه افغانستان از جنت تکیل گردیده است ودیگر جائی برای شان باقی نمانده است

>>>   تحليل به جا

>>>   اشرف غنی و دولت مُلی جان کيری همه غلام و نوکرند ، در تمام پَست های بلند همه نوکرند البته نه نوکر و خادم ملت بلکه نوکر امريکا و متحدينش ، روزی نيست که اين ملت غم ديده بازهم در غم جنازه و تدفين نباشد ، از آسمان و زمين بخون کشيده ميشود ، ولی اشرف غنی و دولت مُلی کيری اصلاً احساس خستگی هم نميکنند چی رسد به اينکه ناراحت شوند ، ولی در يک ديسکوی امريکا چند نيشه يی ،۰ ۰۰۰،از طرف يک نيشه يی ديگر به هلاکت ميرسند ، ع و غ هيجانی شده در اظهار تعذيت و مغفرت مسابقه ميکنند تا هرکدام جلوتر غمشريکی کند .
سربازان و افسران هم زير دست همين ها و زير دست باداران آنها هستند ، اينها هم تربيه شدهٔ کفار غاصبند ، اينها همه با پول ، اسلحله ، امر و اهداف استعمار ميجنگند.
اينکه اکثريت اين سرزمين باداری و بابايی بيگانه را قبول ندارند و اين عمل را دور از ايمان و آزادی ميدانند ، همين علت است که امروز امريکا بزانو شده و در جستجوی شکست و گريز آبرمندانه است .

>>>   اسلم جان برضد پشتونها مبارزه میکنی مگر ارمان به دل خواهی ماند زیرا تخریباتیکه علیه پشتونها شروع کردی دورازحقیقت است ودروغ است

>>>   متأسفانه غنی کاملا آشکار و بی پروا در صدد تقویت فاشیزم پشتونیزم است اما این غیر پشتونها استند که هیچ تحرکی علیه این پروژه ندارند و مدام در حال عقب نشینی استند. غیر پشتونها باور شان شده است که پشتون مانند قوم اسرائیل نژاد برتر است و کسی حق ندارد علیه این قوم سخنی بگوید و یا عملی انجام دهد و با خود باختگی بیش از حد باعث تقویت این طایفه در همه عرصه ها شده اند. زبان مارا از ما می گیرند سرزمین های ما را از گذشته دور اشغال کرده و هنوز هم در حال اشغال هستند. اسم کشور ما را عوض کردند و آشکارا می گویند که تاجیکها، هزاره ها و ازبکها مهاجر هستند و باید از کشور خارج شوند به خصوص که از کوچی ها حمایت همه جانبه می شود. با تقلب و فریب کاری قدرت رااز غیر پشتونها سلب کرده و آنان را به حاشیه رانده اند. اگر چاره ای اندیشه نشود روزی خواهد آمد که غیر پشتونها در بازارهای پشتونها به بردگی کشانده شده و زنان شان به عنوان کنیز فروخته خواهند شد.

>>>   حکومت، مردم، دشمن، کابل!
2017 نوشته بودم:
در ستایش و امتیاز دهی به تروریستان!
نشست کابل که در اصل باید روی راه رسیدن به صلح را نشانی میکرد متاسفانه درمسیر صلح نه بلکه در مسیر تحقق برنامه های فاشیزم ازجانب غنی سوق داده شد.
در این نشست غنی باید راه های رسیدن به صلح از طریق جواب متقابل و سرکوب گروه های تروریستی و یورش به لانه ها و عقبه های این گروه ها و وارد نمودن فشار نظامی و خورد سازی آنها را پیشنهاد می کرد.

اما غنی ازیک تروریست حرفوی پاکستانی گلبدین تمجید به عمل آورد و برای طالبان تروریست امتیاز دیگری قایل شد و آن اینکه درهرکشوری که آنها بخواهند دفتر سیاسی باز کنند تا با آنها درهمان کشور به مذاکره پرداخته شود ، یعنی یک گروه تروریستی که حداقل درچند روزاخیر در اثر عملیات های تروریستی و انتحاری آنها دهها هموطن ما شهید و صد ها نفر زخم برداشته اند، این گروه رادرحضور کشور های اشتراک کننده به حیث یک گروه سیاسی معرفی کرد.

اما ! غنی برای شهروندان این کشور که دریک اعتراض مسالمت آمیز برای عدالت گستری و تامین عدالت دراجتماع به جاده ها بر آمده بودند با کشتار و شلیک مرمی به سینه های جوانان اعتراض کننده پاسخ داد ، یعنی این طالب حکومتی درحمایت ازآن طالب بیرون از حکومت برآمد و سینه مردم را با مرمی هدف گرفت .
یعنی پاسخ این همه خون های ریخته شده حداقل درچند روز اخیر توسط طالبان به جای تصمیم قاطع برای سرکوب لانه های هراس افگنی و تروریست ها امتیاز دهی بی حد حصر توسط غنی نمایانگر دشمنی عریان غنی نسبت به این مردم واین کشور است.

ناگفته نباید گذاشت که این سیاست های مدارا و امتیازدهی در برنامهء طالب پروران وتروریست پروران نسبت هم تباری شان با طالبان در شانزده سال گذشته از حامد کرزی شروع وتا امروز تدام همان برنامه است.

باید خاطرنشان سازم که سیاست های طالب وتروریست پروری حکومت مردم دشمن نه درنشست کابل، نه در واشنگتن، نه در اسلام آباد و نه در ماسکو به نتیجه مطلوب یعنی صلح نمی انجامد و برآیند آن افشای چهره ای واقعی غنی و حکومت مردم دشمن و روشن شدن تکلیف مردم با این حکومت خواهد بود.
نتیجه اینکه حکومتی که با تروریستان مدارا و امتیاز بخشی می کند و مردم و عدالت را به گلوله می بندد حکومت مردم نه دشمن مردم است.

محمداسلم سلیم

>>>   آهسته تر برو که ما هم برسیم، بنظرم آخرین منابع آتش افروزی وارداتی تان را بدست آورده اید و میترسید که همچنان بدون بر انگیخته شدن مردم غریب ما باز ضایع شود!
بمبارد تبلیغاتی چند ساله چنینی تان ، تسلیح و تمویل بیرحمانه جنگهای فراه ، بادغیس ، سرپل ، و ... ، انفجارات برچی ، علما ، پسته های کابل ، و ... ، اعتصابات کارمندان دولتی هرات ، کابل و ... ، تمویل و تشویق مافیا به جنایات شهری کابل و سایر نقاط کشور ، منع سیاسیون از همراهی دولت در لوی جرگه ، نشستهای صلح ، انتخابات و ... ، تهدید به بازگرداندن مهاجرین ، و خلاصه هر نفاق اندازی و بیوجدانی که اراده کردید را بر همین مردم فقیر ما عملی ساختید و در یکی دو سال اخیر ۹۰% فشار بالای دولت افغانستان و آسایش جامعه ما را به همسایه داری خود اختصاص دادید ولی باز مثل قرضدار بالای مان گپ میزنید.
خود را ذله نسازید چون؛ ۱-قدرت اقتصادی و سیاسی امریکا چندین برابر چین و روسیه بر جهان حاکم است.
۱-مردم حیران و فقیر افغانستان معامله گران قومی و مداخلات بیرونی را کامل درک کرده اند و منبعد توکل خود را بخدای خود کرده و خود را در معرض انتحاری های نامعلوم(مثل فیر راکت ها بالای مصلی شهید مزاری برچی) قرار نمیدهند.
۳-شرایط را باندازه ای بی نظم و مخوف ساخته اید که مردم هیچ اعتباری به اعمال اراده خود نمیتوانند.
۴- آنقدر انتقادات ضد و نقیض و بی بنیاد را بالای ذهن مردم بار نمودید که توقع هیچ گپی جز فریب و تخریب بهمراه ندارد.
۵-سیاسیون بی اعتبار تکراری هیچ عملکرد و باورمندی از کارکردهای اخیر خود ایجاد نتانسته تا مردم به چنین تحریکات در مقابل روند نسبی احساساتی شوند.
۶-جامعه همیشه متآثر و منفعل گذاشته شده افغانستان از جانب قدرتهای تاریخی جهانی و مداخله گر فعلی ، نقش و صدای خود را در مقابل مشکلات فعلی نیز نارسا و ضیاع می بینند.
و...
لطفاً یخن مردم همیشه متروک ما را ایلا کنید و یا با عوامل مستقیم گپ بزنید و یا که پرپوزل شفاف و همه شمول خود را ارائه کنید.
کنشکا ورسجی

>>>   شومترین میراث حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، تربیه مغز متفکر برای احراز کرسی جمهوریت بود. آقای اشرف غنی با پیشکش شعار " تحول و تداوم" به کارزار گسترده انتخاباتی دست زد، به هر خس و خاشاک پناه برد، با شیطان یکجا کمر بست تا به قدرت برسد و آرمان های امیرعبدالرحمان خان ستمگر، جد بزرگوار خود را پوره سازد. تمام تلاش های ماکیاولیستی اشرف غنی با استخاره حضرت صبغت الله مجددی و مساعدت جان کیری، وزیر خارجه سابق امریکا به ثمر نشست. اشرف غنی طی پنج سال واقعـن 16 ساعت در یک شبانه روز کار کرد، زحمت کشید، عرق ریخت، چیغ زد و فریاد کشید تا آرمان های امیرعبدالرحمان خان پوره گردد. به خاطر خوشنودی روح آن امیر کبیر، بیشتر از نصف قلمرو وطن را به طالبان سپرد، هزاران زندانی طالب را از زندان ها رها کرد، هزاران سرباز وطن را قربانی نمود، سفره های مردم را بیرنگ ساخت و نرخ دالر را از 55 به 80 افغانی رسانید. بدتر از همه اینکه حالا قدرت را غصب نموده و با تمدیدهای پیهم زمان انتخابات ریاست جمهوری می خواهد خود را سلطان کشور دولت خداداد قلمداد کند.
یحی هما

>>>   خودم فارس هستم میگویم که پشتون ها وطن پرست تر از فارسی زبانان هستن بجز گلبدین جنایت کار
با احترام غفوری

>>>   لشاکر نورزاد
هیچ جای شک وجود ندارد، چون ما وجود خائنین و جواسیس را در بین نظام و حکومت احساس میکنیم.
قسمیکه سریال های ترکی داستان و گذشته های تاریخی شانرا بروی تصویر به نمایش گذاشته اند، دیده میشود که خیانت پیشگی از زمانه های دور به نسل های بعد به ارث مانده.
ذات بد نیکو نگردد، چونکه بنیادش بد است.

>>>   Homeland
خیانت داکتر نجیب الله احمدزی در زمینه فرستادن یک میلیون سکه طلا به روسیه
محمد حسن شرق نخست وزیر داکتر نجیب الله: داکتر نجیب فرمان داده بود که به تعداد یک میلیون سکه طلا از خزانه افغانستان به شوروی انتقال داده شود.
شریک سازید!

>>>   ای افغان پیپر متوجه هستی آیت الله محقق کابلی فوت نموده اند چرا از ایشان ارج گزاری نکردی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است