اگر زندان جای قاتلین نیست پس چه نیازی به زندان؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۴۹    ۱۳۹۸/۳/۱۸ کد خبر: 159010 منبع: پرینت

اگر زندان جایی برای قاتلین هزاران سرباز و افسر نیست پس چه نیازی به زندان است؟
آیا این به کدام دین و آیین روا است که عبدالزاق وحیدی در زندان بماند، انتحاری و انفجاری آزاد شود؟

این ۹۰۰ نفر که به فرمان اشرف غنی احمدزی از زندان آزاد می گردد از جمله قاتلان اضافه از ۴۵ هزار سرباز و افسر و اضافه از ۵۰ هزار مردم عادی در حملات انتحاری و انفجاری است که از نگاه تعلقات قومی آزاد می گردند و این ۹۰۰ تروریست بازهم هزاران نفر دیگر را اعم از نظامی و ملکی به قتل می رسانند اما از نگاه اشرف غنی احمدزی جای این‌ها در زندان نیست بلکه زندان جای عبدالرزاق وحیدی است که هزاره بوده چرا به چوکی وزارت رسیده است.

ایشان با وجود اینکه از محکمه علنی برائت گرفته است با آنهم در پای ایشان تهمت بسته اند که امضای نامبرده در کاغذ وجود دارد که تمام ارزش آن در حدود ۱۵ هزار افغانی است، نامبرده با درک توطئه حاضر بوده است که در محکمه علنی بازهم از خود دفاع نماید اما از آنجایی که به قضات هدایت داده بودند که وحیدی چون هزاره است باید به زندان محکوم گردد و ایشان را به صورت غیابی محاکمه و به زندان محکوم کرده اند.

به گمان اغلب اگر در افغانستان هزاره ها، تاجیک ها و اوزبیک ها نباشند دیگر اصلأ زندانی در کار نیست، وقتی که قاتل، تروریست، انتحاری و انفجاری جایش در زندان نباشد پس موجودیت زندان چه معنی می دهد؟

اکنون در زندان کسی نمی ماند که جزا و جرم اش بالاتر از قاتلین سربازان، افسران و مردم افغانستان باشند.
اکنون در افغانستان برای سربازان و افسران باید این سوال خلق شده باشد که چرا و برای چه جنگ می کنند؟ و خون آنها چه ارزشی برای اشرف غنی احمدزی دارد؟

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
زندان
قاتلین
نظرات بینندگان:

>>>   از ان عده سرباز و افسر اردو و پلیس و امنیت ملی که اقوام غیر پشتون هستند برای چند روز در وظیفه خود حاضر نشوند تا غنی متعصب بداند که کی این بی دین را نگاه داشته این روده قاق نه شرم دارد نه حیا و نه وجدان.
بی غم

>>>   Horia Mosadiq
ریس جمهور حق دارد که طالبان را رها کند٫ نه مریم غنی در حملات طالبان بیوه شده است و نه طارق غنی کشته! او حق دارد طالب را برادر ناراضی خطاب کند٫ آخر این برادر ناراضی که کاری به کار آقای غنی و خانواده اش ندارد! برادران ناراضی غنی مردمی را هر روز سلاخی میکند که در این سرزمین زندگی میکنند و نفس میکشند و کسانیرا به کام مرگ میفرستند که از آقای غنی و حکومت اش دفاع میکنند. آیا این برادران ناراضی اش راضی میشوند؟

>>>   در شرق میانه واسیاوکشور های افریقای حکومتها ونظام وارتش وپلیس را بخاطر سرکوب های ملت های خودشان ایجاد مینماینددرینجا حکومت های مزدور ووابسته ودلبسته ای خودرا قایم وکار هارا طوری عیار میسازند تا اگاهی وشعور وازادی عمل وتحرک را ازین ملت ها بگیرند واجنت هاشان با دست باز وخاطر ارام از اراده ومنافع انها تمثیل نمایند اگر از کدام گوشه ای جرقه ای اززیر توته های خاکستر نمایان گردد به زودی ذریعه ای همین نیروهای به ظاهر ملی خاموش مینمایند واحیانا اعتراض های جهانی بلند شود خود یا مصلح میشوندویا از نیروهای احتیاطی که در هرجا انهارا تعبیه نموده در چنته نگهداشته اندکار می گیرند
بدون شک زندانها جای قاتلین وبدکاره ها است ولی این تعریف نسبی است کسانی را که شما قاتل مینامید انها ازادیخواه ونیروهای ملی ومبارز میخوانندوانهای را که شما وطندوست وحریت پسند میدانید انها تروریست وده ها اسم ورسم دیگر را به انها پیوند میدهندفرزند شخص وادمی هر قدر بدکاره وبد کنش باشد در انظار پدر وباباجراءت مند وبا وقار مینماید این القاعده وحکمتیار وطالب وداعش وغنی وعبدالله فرزند های دلبند وناز پرورده ای خان نعمت خودشان است کجا توان ویارای مدعی العموم هاو پولیس ومحکمه است که به سوی انها به نظر حقارت وتوهین بنگرند وبه دست های ناپاک انها زنجیر وزولانه بی اندازندویا انها را به میز محاکمه بکشند واگر چیز های هم صورت میگیرد شکلی ورمزی میباشد این نهصدوپنجاه نفر طالب ویا محبوسین حزب اسلامی که پس از تقدیر ونوازش رها گردیده اند به بهای خون حد اقل نه هزاروپنجصد بلکه بیشتراز سرباز های محتاج ومجبور ونان اوران هزار هافامیل اسیر ودستگیر شده اندواینها جسارت واساءیه ای ادب مینمایند که این لشکر های بجان خریده را اذیت وازار نموده به دستهای ناپاک شان دست بند میزنندوقتی نتیجه از قبل معلوم است امتحان را چه حاجت
معلم محمد داود بیگ از لیسه ای صمیم

>>>   بنازم به لیسه ای صمیم که اگاهان مسایل وامور را پرورانده ودر تنویر اذهان هموطن سعی وتلاش میورزند ازمحمدداود بیگ چهان سپاس امید وارم که از همکاری های قلمی خود ملت بخون غنوده را همیش مستفید بگردانند
از مرکز سرپل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است