اجمل فایز چه منافعی در کتمان هویت طالبانِ دارد؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۱۷    ۱۳۹۸/۳/۲۰ کد خبر: 159033 منبع: پرینت

چهارکنت یکی از ولسوالی های کوهستانی و صعب‌العبور ولایت بلخ است. از چندین هفته بدینسو مردم بی‌دفاع چهارکنت با دستان‌خالی و بدون کوچکترین توجه حکومت در مقابل طالبان می‌جنگند و از عزت، جان، مال و کاشانه خود دفاع می‌کنند.

قبل از عید سعید فطر محاسن سفیدان چهارکنت همراه با بانوسلیمه مزاری ولسوال چهارکنت بخاطر دادخواهی و طلب کمک از اداره محلی ولایت بلخ و بخش های امنیتی به شهر مزارشریف آمده بود، قومندان عمومی امنیه ولایت بلخ، جنرال اجمل فایز و اسحق رهگذر والی ولایت بلخ حاضر نگردیدند تا با نمایندگان و محاسن سفیدان چهارکنت دیدار نموده به خواست و سخن مردم گوش فرا دهند.

بانوسلیمه مزاری و نمایندگان مردم مجبور گردید با استفاده از رسانه ها طی یک کنفرانس خبری خواهان توجه اداره محلی ولایت بلخ و نیروهای امنیتی گردد.
در این میان با کمال بی‌شرمی و دیده‌درایی اجمل فایز در مصاحبه با رسانه ها وجود طالبان و جنایات این گروه‌تروریستی را در چهارکنت انکار نموده مانع عملیات نظامی گردیده است. اکنون به جواب این جنرال توافقی چند مورد را اینجا بصورت کلی تذکر میدهیم تا سیه رو شود آنکه در او غش باشد.

۱_ سالهای قبل در تندورک چهارکنت یک عملیات مشترک قوای ایتلاف و کوماندوها صورت گرفت که در ان عملیات ده‌ها طالب مسلح کشته و نزدیک به ده نفر آن اسیر گردیدند.
۲_ تا‌کنون ده‌ها نفر از طالبان مسلح که مربوط به طالبان چهارکنت که به منظور انتحار و انفجار در شهر مزارشریف آمده بودند در طی این ده سال دستگیر گردیده اند. از آن جمله عبدالحی و نوراحمد برادران قاری عبدالاحد از سران طالبان چهارکنت با واسکت های انتحاری، جبار مشهور به جبار قوچ در حین اجرای عملیات تخریبی و تروریستی، محراب‌الدین و جنت‌گل در حین تعبیه ماین و طوفان قوماندان امنیه طالبان در چهارکنت دستگیر گردیدند که اکنون میعاد حبس شان را در زندان سپری می‌نماید.
۳_ همین اکنون قاری عبدالاحد ولسوال نام‌نهاد طالبان در چهارکنت، عبدالحی مله و نصرالله بنگی از فرماندهان طالبان چارکنت ، منتسب به منصور مربوط به قطعه سرخ طالبان با ده‌ها تن از افراد مسلح طالبان در ساحه تندورک چهارکنت آزادانه فعالیت می نماید. در کل سالهاست در ساحات تندورک دولت هیچ نوع حاکمیت ندارد و طالبان بصورت عام و تام حاکمیت دارند.

مردم چارکنت که از ظلم طالبان به ستوه آمدند با دستان خالی مجبور به دفاع از خانه‌های شان گردیدند که تاکنون چندین شهید و زخمی داشته است و ده ها فامیل مجبور به ترک خانه های شان گردیدند اما قوماندان عمومی امنیه ولایت بلخ اجمل فایز بجای رسیدگی به مشکلات امنیتی مردم با انکار حضور طالبان جنایات دشمنان مردم افغانستان را روپوش گذاشته تطهیر می نماید. جنرال اجمل فایز در صورتیکه از تحرکات دشمن در ساحه مسولیتش اطلاع نداشته باشد(که قطعا دارند)، امیدواریم به آرشیف قوماندانی مراجعه نموده راپورهای کشفی چندین ساله را مطالعه نموده خود را آگاه سازند و یا حداقل از مسوولین کشفی که در آن ولسوالی ایفای وظیفه می نماید خواهان معلومات گرد‌د. اگر وی با دیدگاه تنگ نظرانه حزبی شان در نا امن سازی مناطق خاص تعمد و سؤ نیت داشته باشند از مسولین بلند پایه امنیتی تقاضا میگردد قبل ازینکه فاجعه انسانی رخ دهند در این مورد بصورت جدی تصمیم اتخاذ نمایند.

مختار وفایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
چارکنت
سلیمه مزاری
نظرات بینندگان:

>>>   قوماندان امنیه توافقی چه اختیار دارد هرچه باداش بگوید همان می گوید طو طی وار

>>>   برای کشتن طالب از هیچکس اجازه نگیرید
طالب قطاعالطریق و خوارج زمان است.
چنانچه شهید جنرال عبدالرازق قهرمان میگفت:
بهترین طالب همان است که کشته شده باشد.

>>>   اشرف غنی در طی پنچ سال حکومتدار 95 درصد ناکام بوده
غنی انسان شرارت انداز وحشت وجنایت کار و متعصب اهل کار نیست به امین خاطر است که مملکت ما را درآتش سوختاندو میسوزاند. درطی پنچ سال حکومت غنی از 442 حمله انتحاری 180 هزارنفر کشته و 45 هزار سرباز وطن شهید و در کابل تنها 150 ساختمان اثر انفجارتخریب شده است.
چون بود اصل گوهری قابل
تربیت را در او اثر باشد
هیچ صیقل نکو نخواهد کرد
آهنی را که بد گهر باشد
خر عیسی گرش به مکه برند
چون بیاید هنوز خر باشد
حقیت زندگی مردم کشور عزیزم و اوضاع اقتصاد وسیاسی کشور به مراتب بدترو قابل تشویش است.غنی مانند کودن است که بر شاخچه درخت نشته ومصروف بریدن کند ه است و تاکنون درک نکرده که ختم این کار خود ش هم نبود می کند دارد.
غنی مغز متفکر شرارت هم جامعه را بطرف نابودی سوق و می دهد چرا گفته اند که کار به اهل کار سپرده شود این غنی روانی اهل کار نیست به امین خاطر هداف لر و بر 45000 ایده پوچ غنی شرات انداز در منطقه سرباز جوان وطن توسط ترویستان تربیت یافته پاکستان در طی چهار سال حکومت بی برکت این شخص روانی جنایت کار و متعصب و قدر طلب کشت شده اند.

غنی چگونه خود را از محاصره مردم غیور ما به دلیل بی عاطفه گی در قبال هزاران قتل عام سربازان شجاع و مردم بی دفاع توسط تروریستان از زندان رها ساخته خود نجات می دهد؟
مغز متفکر شرارت انداز بایده ای اقدار تک قومی که با مردم ما یک روز با زبان صادقانه و انسانی ادبی حرف نزده است و هر واژه که از دهان اش بیرون می شود جز از گذافه گویی چرندیات، هزیان و توهین به مردم شریف ما نیست.
غنی شوونیست تک قوم گرا خود کامه چهل سال که بیرون از وطن بوده نه به مذهب مردم باور دارد و نه به فرهنگ و عادات مردم آشنایی دارد چگونه مردم غیور با دیانت ما بر او احترام بگذارند؟
غنی عوام فریب دروغگو که غیر از جیغ زدن و رفتار روانی و گزافه گویی آن هیچ جذابیت برای مردم قاقل و دانا چیز فهم کشور ندارد؟

غنی شرات انداز دست نشانده جانکری که ارگ را با اطرافیان اش یک باند ما فیایی به آشیانه شیطانی و مدیریت توطیه علیه اقوام به اقوام تبدیل کرده با کدام جرات از مردم شریف با دیانت ما کمک می طلبد؟
غنی تروریستان را برادران جان برابر خود می شمارد و از زندان ها آزاد می سازد به کدام وجدان از مردم کمک می خواهد؟
غنی مصنوعی بی عاطفه که در غم و اندوه مردم عزادار شریک نمی شود و در کنار مردم قرار ندارد با کدام رویی به مردم شریف ما رجوع می کند؟
اشرف غنی انسان از خودراضی قبل از اینکه از روی درماندگی به مردم خطاب کند باید به خود خطاب کند که او کیست« انسان شرارت » ؟
مردم از تو غنی بی عاطفه مدریت سالم , صداقت سیاسی , عدالت, سپردن کار به اهل کار , امنیت , فقرزدایی « فقر يكي از خطرناك ترين پديده هاي اجتماعي است كه مي تواند حيات اقتصادي، سياسي و فرهنگي ملت ها ی شریف ما را تهديد كند » , برنامه ریزی برای مسیر شغلی افراد بر مبنای برآورد های عینی از نیاز های آتی و اسعداد های بلقوه و ارزیابی عملکرد افراد متخصص باتجربه می خواهند و به همین دلایل مردم نا جارشده اندکارت به استخوان رسیده دست به قیام زده اند.

او مردم غیور بادیانت اکثریت این حاکمان قدرت طلب ما نند غنی عبدالله دروغ گو هسستند ، چون معمولا دروغ بعد از مدتی آشکار میشود و انسانها دروغگو بی برنامه در بین مردم رسوا میگردد.
باید گفت نجات اشرف غنی و عبدالله از انزوای چهار دیوار ارگ صرفا با استعفا و معذرت خواستن از مردم افغانستان.

ادامه رهبری این حکومت تنبل و سست ٍ ضعیف بی نظم و بی برنامه در مدیریت امور رفا ه و آسایش شهروندان قضاوت به دست شما هموطنان ! اشرف غنی باید شرایط برای پذیرفتن صدها کادر و ده ها داکتر علوم در هم بخشها سکتوری که دارای طراح های جامع هموطنان ما در خارج وجود ادرد آماده می کرد نه کرده است , خواهشم ایسنت که هموطنان آگاه و قلم بدست


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است