حادثه‌ی سیاسی چیست و چرا خبرساز می‌شود؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۹    ۱۳۹۸/۳/۲۱ کد خبر: 159055 منبع: پرینت

آن حادثه که بر دگرگونی‌ سیاسی اثر کلان دارد، خبرساز می‌شود. حوادث سیاسی همیشه دگرگونی‌های مثبت را سبب نمی‌شوند. از این‌رو حوادثی‌که قدرت و جامعه را صدمه می‌رسانند نیز خبر سیاسی نامیده می‌شوند.

مهم‌ترین مؤلفه‌های خبر سیاسی این‌ها هستند:
۱. آیا حادثه‌ی سیاسی بر مفهوم قدرت اثر گذاشته است؟ یعنی این‌که حادثه چقدر بر جوهر قدرت سیاسی افزوده و یا آن‌را صدمه رسانیده است. خبر نباید بر حادثه اثر گذارد. وظیفه خبر این‌است تا شیوه‌ای‌که حادثه اتفاق افتاده‌است را برملا سازد.
۲. بازیگران کی‌ها هستند؟ این‌جا باید بازیگران اصلی و بازیگران حاشیه‌ای و زیربط شناسایی شوند و میزان نقش آن‌ها در حادثه روشن گردد. در این مورد خبر سیاسی بر آمار زنده متکی است.
۳. چه پیامدی به بار آورده‌است؟ پیامدی‌که حادثه به بار خواهد آورد و یا آورده‌است، از دل حادثه برون کشیده شود. اگر چنین نشود، خبر یا حادثه‌ی سیاسی دچار مشکل کلانی است و زیاد به تبلیغات شباهت دارد.

در این شب و روز خبرهای سیاسی در افغانستان به شدت دچار مشکل هستند. مثلا آقای ….. با جناب ….روی مسایل افغانستان ملاقات نمودند. یا نماینده‌ی کشور …..با آقای …..روی مسایل صلح در افغانستان ملاقات داشت. من این دو نمونه را از اخبار دیشب برداشتم. اخبار از این دست تنها بر اهمیت سیاسی وضعیت افغانستان و یا مبحث صلح «تاکید» دارد. این تاکیدِ مکرر ذهن مخاطب را خسته می‌سازد. در حالی‌که بر بازی‌گران اصلی و حاشیه‌ای و پیامدهای ناشی از حوادث هیچ توجه‌ نشده است. این روش جامعه را سیاست‌زده می‌سازد و مردم نسبت به سیاست متنفر می‌شوند.

ملک ستیز


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حادثه‌ی سیاسی
خبر
نظرات بینندگان:

>>>   حرف دقیق است که مردم حالا از شنیدن این حرفهای تکراری که فلانی خان با فلانی خان روی مسله صلح در افغانستان ملاقات کرد.

>>>   خوشبختانه تحولات سیاسی و دموکراسى نوین که درنتیجه کومک جامعه جهانی درافغانستان بوجود آمده است رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه ذکور واناث وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی قدیم وجدید درساختار نظام پیشرفته ووسیع البنیاد وقانون آساسی موجوده افغانستان صورت گرفته اند وانشالله به همین منوال افغانستان به طرف آزادی های مدنی بیشتر دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروندوتمامی اقوام برابر ومتحد افغانستان ازصلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان قلبا حمایت مینمایند و انشالله ایام صلح عادلانه پایدار وامنیت همگانی درآفغانستان آمدنی است.اما متاسفانه یک عده تحلیل گران ساده لوح، افکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ای ماجراجويانه وپروپاگند های خطرناک شان مشوش ومکدرمیسازند واین تحولات مثبت ومهم را تجاوز میدانند درحالیکه تجاوز قوای شوروی سابق به قومانده مستقیم برژنف ملعون وفاشيسټ با تحولات سال های آخر کومک جامعه جهانی وقوای ناتو صورت گرفته کاملا تفاوت دارند.فعلا بیشتر از پنجاه حزب سابق وجدید باهرافکار سیاسی درحکومت فعلی افغانستان به رسمیت شناخته شده اندوثبت وراجستر گردیده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم وموثردارند. صلح عادلانه ای دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای دیرینه ای مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند خداوند متعال درقرآن کریم فرموده الصلح خیر یعنی صلح عمل خیر ونیکو است واضح است که سرانجام هرجنگ داخلی وخارجی با صلح خاتمه میباید .متاسفانه جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه انسان ها تبدیل کرده اند وهزاران عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارگاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود گرديده اند.بدتر ازهمه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اثر تبلیغات شوم بیگانگان به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وباتبلیغات زهرآگین و ماجراجویانه شان به وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشانیدند. الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه ذکور واناث ،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند.اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راه های عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین عم ازذکور واناث را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف تر ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که تاریخ به عقب برنمیگردد و انشاالله ایام صلح عادلانه وامنیت سرتا سری درافغانستان جنگ زده وویران شده حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه منافقین ظالم به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ آینده افغانستان خواهد شد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک موثر واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارند و به یاری خداوند متعال به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی دردولت فعلی ودولت های آینده به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه آشتی ملی وتحقق دیموکراسی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به یاری خدای بزرگ به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ،عظمت طلبان جاهل ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق.
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   ای بابا صلح را بگذارید به قبر یک اتش بس دوماهه را ایجاد کنید اگر راست گو هستید هردو طرف هم افغان .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است