تنش ها بر سر تعیین رییس مجلس ادامه دارد
 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۰۸    ۱۳۹۸/۳/۲۹ کد خبر: 159142 منبع: پرینت

یکماه از ایجاد تنش ها میان نمایندگان مجلس بر سر تعیین رییس ادامه دارد و تا کنون اعضای مجلس موفق نشده اند تا تا این تنش ها پایان دهند.

اعضای مجلس، دو تن را به عنوان مدیران رهبری کننده نشست عمومی تعیین کردند تا با بی‌طرفی کامل نشست‌های این مجلس را مدیریت کنند.
عبدالرووف انعامی، مدیر رهبری انتخاب شده از سوی مجلس می‌گوید: دیروز توافق شده بود که برای یک رای ما آن را به پیش ببریم و مدیریت کنیم و و کسانی که به رای گیری سری موافق اند کارت سرخ و کسانی که به رای گیری علنی موافق هستند کارت سرخ ، کل تالار با کثریت مطلق کارت سبز دارد که رای گیری علنی شود.

کمال ناصر اصولی می گوید: یک صدو چهل نفر تعهد کرده بودند که به من رای میدهند، اما ندادند و پنجاه و پنج رای دادند و هر روز در کله یک دیگر میزنیم و یک رای جنجالی داریم و دیروز تفاهم شد که رای گیری بالای همین یک رای شود و کسانی که چیغ میزند که به رحمانی رای میدهیم به صندوق رای بدهند و اعلان کند.

امان الله گذر، اظهار می‌دارد: کسانی که به آقای رحمانی رای علنی میدهند باید فرصت این کار داده شود و کسانی که میخواهند رای سری بدهند همین کار را انجام دهند، اما جنجال مجلس را ختم کنید.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مجلس
تنش
نظرات بینندگان:

>>>   کسی به رحمانی رای نداده است، این رایها همه به دالر بوده اند
م.ز

>>>   اگر انتخابات شفاف بدون مداخله کشورهای خارجی صورت گیرد مطمعنآ دیگر فاشیزم نمیتواند بالای گلوی مردم حکمروایی کرده خود و آبروی خودرا بفروشند و در اریکه قدرت تکیه بزنند. فاشیستان حالا نزد اقوام دیگر آبرو ندارند غنی و امثال غنی فاشیستان نقاب را از چهره فاشیزم برطرف کردند و چهره اصلی فاشیزم را برای دیگران نمایان کردند که ازشان تشکری باید کرد. فاشیستان ناموس فروش نمیتوانند همیشه خود و ناموس خودرا قربانی کرسی کرده بالای مردم خودرا تحمیل کنند . گویند آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشود. زنده باد حق و راه حق مرگ بر فاشیستان مانند غنی و امثال آنها

>>>   این کار ناصر اصولی جاسوک پاکستان که در پوست اشرف غنی احمدزی قومگرا در امده خوب میدانند بهر شکلی که شود خودش را جز چند تن از وابسته به ارگ که با رای های کمتر از سه صد و چهار صد رای به مجلس از جانب ارگ راه یافتهند کسی دیگری به این جاسوس عروسک ارگ رای نمی دهند قصدا و عمدا بخاریکه یک فارسی زبان با رای اکثریت مجلس بحیث ریس مجلس از جانب وکلای مردم با انداختن رای شان برنده گردیده است حال به اصطلاح خود شان سنگ را در دبه انداخته و رقص کرده مجلس را بگروگان گرفته و ارگ به پشت ناصر اصولی تپ تپ میکند نمانی خوکک بچیم تا ترا بحیث معاون مجلس بدون در نظر داشت رای تضمین نکند همین اشرف غنی احمدزی خلاف قانون و مقررات قبل از افتتاح شورای کاندیدان برنده اعلان شده زازی بیدار سابق عضوپارالمان که در انتخابات دوره هفدهم ناکام شده است انرا بحیث دبیر خانه مجلس تعین و مقرر کرده است در حالیکه طبق قانون و مقررات مجلس پس از تعین ریس مجلس باساس پیشنهاد ریس مجلس و منظوری ریس جمهور ریس دبیر خانه مجلس تعین و مقرر میگردد نه اینکه قبل از افتتاح شورا و تعین ریس مجلس به وار خطایی غیر قانونی ریس دبیر خانه وابسته به ارگ مقرر شود همه این خیانت ها از جانب ارگ طراحی و عملی و حمایت میگردد اگر بر خلاف تعین ریس مجلس کسی دیگری از قوم و زبان ارگ تعین میشد و مخالفت به چنین شکل صورت میرفته شما میدیدید که ریس ارگ چطور گلو پاره میکرد غوغا براه می انداخت چندین ماده قانون را پیشکش میکرد و از اتحاد و اتفاق نگرفتن گروگانگیری نهاد قانون گذار اعلان موفقیت و رسمیت بخشیدن ریس انرا میکرد اما اکنون که مخالف میل و دید ارگ از قوم دیگری برنده ریس مجلس شده چرا ریس ارگ و دیگران شان کرنش کرده در زیرلحاف پنهان شده صدای شان خاموش است و تپ تپ بشت ناصر اصولی بگفته ریس ارگ بچه خر زده گفته نگذارید از قوم دیگری ریس مجلس شود گویا ریس جمهور و ریس مجلس وزیردفاع وغیره پست هایاساس مال انها است .

>>>   حکومت باید شورای ملی رالغونموده در جلسه وزرا وظایف آن پیش برده شود.

>>>   بهترین راه حل اینست که میر رحمن رحمانی وبی کمال بی اصول با هم در داخل تالار پیشروی وکلا پهلواتنی کنند هر کس دیگری را بزمین زد همو رئیس است ،این فرهنگ عالی افغانی ما وشماست درتخار برای اینکه فساد وبی عدالتی صورت نکگیرد وکلای اشتراک کننده درلویه جرگه( مهمانی کلان) همینگونه عمل کردند هرکس درمیدان پهلوانی برنده شد وکیل یا رئیس اشت ورنه بجایش بنشیند!
ر

>>>   این کار شورای کویته وآی اس آی است ورنه همان روز اول رحمانی رئیس بود ومو ضوع ختم شده بود

>>>   سید محمد یعقوب هروی در تاریخ نامه ی هرات، نیز این واقعیت را می نویسد زیستگاه اوغان« افغان » یکی از ولایات مکران بوده است. شهر مستنگ شامل دهات بسیاری بوده است چنانکه در حاشیهء کتاب تاریخنامه ی هرات هم ذکر شده است که: شهر مستنگ یا مستنج را استخری و مقدسی هر دو در آثار خود اسم برده اند.
وقتی تاریخ خراسان قدیم (افغانستان امروزی) را بررسی نماییم طایفه ی افغان و کشوری به نام افغانستان در تاریخ و جغرافیای کشور ما موجود نیست و مردم ما که امروز برخلاف صریح اسناد تاریخی افغان نامیده می شود هیچ گونه تعلقی به افغانستان دیروزی و مردم آن سرزمین که اوغان=افغانها بوده اند، ندارد.
ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند نوشه است قبیل افغان در کوه های غرب هندوستان به سر می بردند وتابه حدود رودخانه سمندر میرسد.
مرحوم میرمحمد صدیق فرهنگ می گوید واژه ی پشتون و افغان در آثار نویسدگان وشا عران این قوم این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.
دیگر کشور نیز به معنی واحد ویکسان هردو واژه ی پشتون وافغان تأکید میکند: «هنگامیکه زبان پشتو به مرحلۀ خط وکتابت رسیده است کلمات افغان وپشتون درآثار نویسندگان وشاعران این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.»

>>>   اصلا شما مردم جا هیل نمی داند که غنی یهودی اب را خت می کند و ماهی می گرد مردم ما را در پارلمان مصروف سا خته است تا نام زاد های انتخاباتی سر و صدا نکند

>>>   سید محمد یعقوب هروی در تاریخ نامه ی هرات، نیز این واقعیت را می نویسد زیستگاه اوغان« افغان » یکی از ولایات مکران بوده است. شهر مستنگ شامل دهات بسیاری بوده است چنانکه در حاشیهء کتاب تاریخنامه ی هرات هم ذکر شده است که: شهر مستنگ یا مستنج را استخری و مقدسی هر دو در آثار خود اسم برده اند.
وقتی تاریخ خراسان قدیم (افغانستان امروزی) را بررسی نماییم طایفه ی افغان و کشوری به نام افغانستان در تاریخ و جغرافیای کشور ما موجود نیست و مردم ما که امروز برخلاف صریح اسناد تاریخی افغان نامیده می شود هیچ گونه تعلقی به افغانستان دیروزی و مردم آن سرزمین که اوغان=افغانها بوده اند، ندارد.
ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند نوشه است قبیل افغان در کوه های غرب هندوستان به سر می بردند وتابه حدود رودخانه سمندر میرسد.
مرحوم میرمحمد صدیق فرهنگ می گوید واژه ی پشتون و افغان در آثار نویسدگان وشا عران این قوم این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.
دیگر کشور نیز به معنی واحد ویکسان هردو واژه ی پشتون وافغان تأکید میکند: «هنگامیکه زبان پشتو به مرحلۀ خط وکتابت رسیده است کلمات افغان وپشتون درآثار نویسندگان وشاعران این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.»
هموطنان آگاه قلم بدست افغان تنها نام یک قوم از اقوام افغانستان امروز اینها بنام ها ی درانی و غلجائی ( غلزائی) است و افغانها نام ها تاریخ و فرهنگ و استوره یکسان در سرزمین امروز م بنا م افغانستان ندارند بلکه بر ضد ان هستند و تلاش دارند هویت تک قومی خود را بر‌دیگر اقوام تحمیل میکنند. آنها بتنهایی در افغانستان حکومت تک قومی دارند و دیگر اقوام را در معادله قدرت راه نمی‌دهند.
داشتن دوکتورای غنی فقط تفرقه بهتر و سیستماتیک تر بین تمام اقوام شریف سرزمین مان و جایگزین کردن فاشیست های قبیله و کوچی های متعصب بجای آزادیخواهان نو اندیش را به ارمغان آورد .
عزیزان اقوام مختلف با سیاست های متفاوت باید بکوشند در اطراف واژه های وحدت و همدلی که یگانه راه نجات از دست متعصبان فاشیست و سران به قدرت رسیده پوشالی طاغوتی است جمع شده و با وحدت و همدلی تمام برای ساختن سرزمینی آزاد و مستقل و متکی بخود و دور از فاشیست های زمان بکوشند .
تاجیک گرسنبل است
افغان بلبل است
هزاره شاخ گل است
ازبیک خوگل است
پشه ای ساقه است
ترکمن خودل است
هرکس گوید همه افغان است
نادان , جاهل و بی ایمان است
منابع و ما خذ :
1_ آکا دمیسین دکتر عبدالاحمد جاوید، مقاله کابل در گذار گاه تارخ ، مجله سباوون ، سال اول دلو1366.
2_ میر غلام محمد غبار، جغرافیای تاریخی افغانسان
3_ عبدالحی حبیبی ، مجله آریانا کابل 1348
4 -- میر محمدصدیق فرهنگ ، افغانستان درپنج قرن اخیر، جلد اول، ص 6
5 _ ولادمیربارتولد، تشریح جغرافیا تاریخ خلافت شرقی ، ترجمه عرفان چاپ تهران صفه 374
6 _ محمد امین زواری ، جغرافیای تاریخ بلخ، بنیاد موقفات افشار، تهران 1388 . 7- افغان ( گزارش سلطنت کابل ) , مونت اسوارت افنستون , ترجمه محمد آصف فکرت 1376. 8- اقوام کوچی مجموع مقالات به کوشش حسن پاپلی یزدی 1372 .
9—غفور روف باباجان . تاجیکان . تاریخ قرون وسطی و دوره نوین دوشنبه انشار وزرات

>>>   این سفله گگ بی کمال و بی اصول هم وطنان شریف و نجیب پشتون را توهین و تحقیر و به رشوت گیری متهم کرده است همه هموطنان غزیز ما بخصوص پشتونهای غیور و باشرف میهن این چوکره گگ و به تعداد چند نفر احمق همفکرش را که درعقبش می کوبند و ازش طرفداری میکنند از صف پشتونوالی خود بدور باندازند این خبیث آبروی همه وکلای شریف پارلمان را خدشه دار و همه شان را دشنام داده است این سفله گگ گماشته شده پاکستان هر چه زود تر از خود دور کنید دیگر به این احمق مجال ندهید که بشا دشنام بدهد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است