پیشگامی هزاره ها برای یکپارچگی ملی در پارلمان
 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۰۷    ۱۳۹۸/۴/۹ کد خبر: 159243 منبع: پرینت

از اصولی گلایه نکنید چون اوصادقانه به سراغ افکارتمایت خواهانه ای رفته است که اسلاف اوازعبدالرحمن جلاد تا غنی احمدزی به ظاهر تکنوکرات در قبال جوامع محروم افغانستان، در مقاطع مختلف زمان فاجعه آفریده و سیاست حذف را به عنوان یک استراتژی نانوشته دنبال کرده اند. اصولی ها، یون ها، طاقت ها، زازی ها، مخکش ها و امرخیل ها، در این سالهای فاجعه و ستم، هیچگاهی افکار شان را پنهان نکرده اند و پیوسته اقوام غیر پشتون را مهاجر، بی ریشه و بی تاریخ معرفی کرده اند. حتی از تهدید و نابودی کامل این اقوام سخن گفته اند که قبل برآن اسماعیل یون مانفیست حذف این تبارها را در کتاب « سقوی دوم » خود فرمولبندی کرده بود.

اما چهار دور نفس گیر و پرماجرا، برای انتخاب رییس پارلمان نشان داد که نمایندگان تاجیکها، هزاره ها، ازبیک ها و پشتونهای معتقد به یکپارچگی افغانستان، متحدانه و همبسته به موضعگیری فاشیستان به رهبری اصولی « نه » گفتند و افکار برتری طلبی او را به چالش کشیدند. در این آشفته بازار سیاست و انحصار کامل بر اهرم های قدرت از سوی خونتای ارگ، این دستآورد کمی نیست. نفس این اتحاد میتواند حتی برای سلامتی و حفظ کشور بسیار موثر و کارا باشد. بخصوص که طالبان بر امارت اسلامی شان پا می فشارند تا بزرگترین میثاق ملی یعنی قانون اساسی افغانستان را دور بزنند و دستاوردهای 18 ساله را دستخوش قرائت طالبانی خود از شریعت نمایند.

اما باید تذکر داد که نقش میررحمان رحمانی تاجیک تبار به عنوان رییس پارلمان، در این مقطع حساس و سرنوشت ساز تاریخ افغانستان، بسیارمهم، خطیر و ارزشی است. چون در مورد تعیین سرنوشت آینده افغانستان، امروز جهان و منطقه در حال تصمیم گیری هستند. یگانه امید ملت امروز به پارلمان کشور گره خورده است. لذا آقای رحمانی نسبت به این سمت خود نباید با بی تفاوتی برخود نماید.

نکته قابل تذکر این است که نمایندگان هزاره از همان آغاز تا انجام در کنار رحمانی قرار گرفتند و برای رسانیدن او به کرسی پارلمان نقش محوری بازی کردند و برای یکپارچگی ملی با تمام توان تلاش کردند. این خودش میتواند برای اتحاد جوامع محروم در تمام فرایند های پارلمانی و سیاسی آینده، موثر و کارا باشد. چون در اوضاع کنونی، یگانه دریچه ای فریاد برای تبارهای محروم همین پارلمان است و بس. بقیه ای دروازه ها و دریچه های مشارکت در قدرت وسیاست به روی همه این جوامع بسته شده است. چند آغا بلی گوی معامله گر و دلقک های دربارم تعلق به این تبارها، به نحوی سیاستهای فاشیستی و تمامیت خواهی غنی و خونتای ارگ را توجیه میکنند. اما ساطور استبداد بلا انقطاع جوانه های آزادی و عدالت را از ریشه برمی اندازد.

رحمانی باید به نمایندگان تبارها و از جمله هزاره ها، بطور اخص توجه نماید و از این طریق با توامیت بخشی جوامع محروم بر سرنوشت سیاسی افغانستان اثر بگذارد و خرده رنجش های گذشته را با این شیوه میتواند از میان بردارد. چون صدای پای «توفان جنوب » از همین حالا بگوش ها میرسد.

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مجلس
هزاره
نظرات بینندگان:

>>>   علی تقوایی!
این ارزوهایت نه به ارزو های علی می ماند و نه به ادم با تقوا!

>>>   هزاره ها، تاجیک ها، اوزبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، پشه ئی ها، و غیره غیر پشتون ها باید بدانند که درین معادله تمامیت خواهی پشتونها هر کدام آنها جدا جدا بازنده هستند۰ این یک نکته حیاتی است که تمام قوم های غیر پشتون باید خصومت های مختلف گذشته بین هم را کنار بگذارند و باید سخت باهم متحد شوند تا بتوانند برضد تمامیت خواهی پشتون ها متحدانه برعلیه آنها ایستادگی کنند۰ در غیر آن یکی یکی سر به نیست میشوند، هویت قومی آنها نابود میشود، و همه را یکه یکه برده میسازند. پشتونها هیچگاهی از تمامیت خواهی خود دست نمیکشند۰
خلقی، گلبدینی، طالب، تکنوکرات، اوغان ملیتی، لنگی دار، نکتاهی دار، تعلیم یافته، بیسواد، نابغه شرق، متپکیرغرب، یا خرکار ویا هرچه باشند همه و همه متحدانه در جهت تمامیت خواهی ایشان کار میکنند۰
بر تمام غیر پشتون های کشور لازم است که تمام تفاوت های دیگر را با حوصله مندی کنار بگذارند و علیه این فاشیست ها باهم متحد شوند۰
پشتونها نام تمام اقوام دیگر را حذف میکنند و همه را بزور اوغان یا افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی نام گذاشته اند، در حالیکه در بین خودشان از یک قوم حتی یوسفزی را امرخیل یا احمدزی ویا پوپلزی را نیازی وغیره گفته نمیتوانی۰ ما نمیخواهیم این وحدت ملی یکطرفه و جبری را۰
پشتون از سره تا خشره، از متپکر تا خرکار، از تکنوکرات تا طالب، یا داعش، یا گلبدینی، یا خلقی، اوغان ملیتی، وغیره وغیره هیچکدام به احترم ارزش های متقابل، برادری و برابری، و به اصل مشراکت مسالمت آمیز و احترام متقابل باور ندارند۰ فقط و فقط زور و زر را میداند، و تقلب و خیانت را میدانند، و تمامیت خواهی را

>>>   هزاره ها باید در هر کار این کشور رول برازنده داشته باشند. در بخش دولت سازی، در بخش پارلمان سازی، در بخش پادشاه سازی و ووو. خلاصه اینها یک قوم برگزیدگان خدا اند، که خود را از همه برتر تصور میکنند. از همین لخاظ در انزوا قرار گرفته اند و این انزوا به ضرر شان است. اینطوریکه هزاره ها تصور میکنند، در اینهمه عرصه ها برگزیده نیستند. این خود بزرگ بینی اینهاست.

>>>   در انتخاب رحمانی نه تاجک ها رول داشتند و نه پشتون ها و نه ازبک ها و نه ترکمن ها و نه بلوچ ها و نه نورستانی ها و نه پامیری ها و نه هم هزاره ها.
در انتخاب رحمانی منحیث رییس پارلمان،ریاست جمهوری رول داشت.

>>>   رحمانی توسط داعشی های استشهادی های غنی غلزی و حکمتیار از صحنه برداشته خواهد شد. پروزه های مغز متفکر دوم جهان! به این آسانی ها شکست مطلق نمیخورد. عوض پایکوبی و غره بودن سیاست ماکیاولیستی و فاشیستی بخوانید و بدانید.این پیروزی صد ها خطر در کمین دارد!!!
کمباور تشویشی

>>>   از جلاد عبدالرحمن و غنی یاد اور شدید اما از جلاد مزاری قمبر لنگ شفیع دیوانه و غیره هیچ نام نمی برید

>>>   این هزاره ها بجز خود و قوم تبار خود به دیگران هیچ احترام ندارند از همین رو در انزوا فرار گرفته اند اگر با لای یکی از این قوم اعتبار نمایی برایت چاه خواهند کند هیچ قابل اعتبار نیستند این قوم مرام های ولای ملی و طن خورا فدای ارزو های باداران خود (کشور ایران) مینمایند

>>>   پیروزی اقای رحمانی ریس پارالمان کشور در چندین دور برنده بودن ان نشان میدهد که اگر تاجیک ها و هزاره ها و ازبیک ه و ترکمن ها بشمول تعدادی از پشتون ها هم مانند اقایان خان وردک و ایوبی نمایدنه قبلی قندهار و شهید جنرال رازق متحدانه عمل کنند بساط فاشیست ها چون غنی و اصولی و یون و طاقت و خانم یون وکلبدین و دیگران شان از کشور ما جمعه میگردد و مردمان کشور ما در فضای صلح و برادری و هپذیری بدون در نظر داشت شهروند درجه یک و دو سه صمیمانه و صادقانه و برادران زندگی خود را به پیش میبرند انشاءالله که بربادی و نابودی فاشیستان به پوشش هر لباسی که باشند ناکامی و بربادی شان اغاز شده و بزودی مردم ما شاهد نابودی کامل انها و خفه کردن صدای شانرا خواهند بود نابود باد فاشیستان از دستورات دین بی خبر که با نفاق افگنی بین اقوام خود را صاحب قدرت و پول کرده اند .

>>>   خواهشا تعصب قومی و مذهبی را دامن نزنید.هر قوم سابقه تاریخی خود را مرور کنید بعد اظهار نظر کنید. یک جمله پاسخ کسانی است که افغانستان را نابود کرده است. و آن افراط گرای مذهبی و قومی است. نمونه عبدالرحمان در سال 1880 همان فتوای جهاد را علیه هزاره ها صادر کرد که هزاره ها کافر است. ملاعمر نیز آن را تکرار کرد. و عین آن جنایت تکرار شد. حرف من این است که هزاره ها نه تعصب قومی دارد و نه تعصب مذهبی. مثال: وقتی بچه سقاو حکومت را گرفت هزاره از امان الله حمایت کرد چون پسر سقاو را شایسته حکومت نمی دانست.امان الله را همان ملاعمرهای دوران خودش سرنگون کرد.بچه سقاو اگر هزاره می بود هم هزاره ها حمایت نمی کرد. بچه سقاو کوپی ملاعمر بود.نه فهم داشت و نه درایت و نه سواد. بیایم شایسته سالاری را در جامعه نهادینه کنیم.صدها کتاب از وحشی گری افغانها نوشته شده است.
ص. از ایران.

>>>   اقوام غیر اوغان در پی کثریت گرائی و تمامیت خواهی نیستند فقط از وحشت و جهالت اوغان به ستوه آمده اند۰ اقوام غیر اوغان با تمام اقوام دیگر بدون کدام مشکل آمیزش و سازش دارند ولی اوغان خودش اهلی شدنی و انسان شدنی نیست. بناعن با جدا شدن از اوغان و یکجا ماندن با هر گروهی دیگری که باشد اقوام غیر اوغان حتمن فایده میکنند و در آن هیچ ضرری ندارند.
تمامیتخواهی و شئونیزم قومی مردود است از هر نوعی که باشد۰ ما باید همانگونه که از حق خود دفاع میکنیم از حق دیگر ستمدیده گان هم باید دفاع کنیم۰
تجزیه در مسیر پشتون و اتحاد اقوام غیر پشتون بهترین راه حل است۰ اینکار فقط با نزدیکی، احترام متقابل، و گذشت در مقابل یکدیگر بین اقوام تاجیک، هزاره، اوزبیک ـ ترکمن، و بقیه اقوام غیر اوغان عملی است، نه با تک روی، تمامیتخواهی، و غرور جداگانه هر یکی از این اقوام غیر اوغان۰

>>>   با این همه ماجرا هایکه همه شاهد آن بودیم در انتخاب رحمانی ریاست جمهوری چگونه میتوانست رول داشته باشد؟ حقیقت آنست که د ولسمشی مانی مخالف این انتخاب بود ولی زور مخکش هایش درین مورد نرسید۰ عقل هم چیزی خوبی است۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است