از دریچه چادری بسوی قدرت...
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۲۳    ۱۳۹۸/۴/۱۳ کد خبر: 159307 منبع: پرینت

مساله مبرم و دست اولی در جامعه اسماعیلیه , مساله چادری و لنگی نیست , مساله ازادی و برابری مردم و برسمیت شناختن حق برابری مردم و رفع ترس تخویف و رفع خطر ترور و سر به نیست شدن است.
با طرح مساله "چادری" نیز موافق ایم, اما مساله باید درست طرح شود.

شعار:
"از دریچه چادری بسوی قدرت"
شعار دقیق نبود در زمان کاندیداتوری خانم نادری در انتخابات پارلمانی چند سال پیش.
چادری و روزنه ان راه بسوی قدرت شده نمیتواند, مانع میان زن و قدرت است , فرو کاست و عقب راندن زن ازحیات فعال اجتماعی ,سیاسی و اقتصادی است ,پس شعار ; باید کاملن متفاوت و دیگر گونه مطرح میشد و نماد چادری به عنوان یک مانع ,به عنوان یک عامل باز دارنده به شناخت گرفته میشد و بار منفی و ضد ازادی ان برجسته میشد , نه انکه ابزاری برای رسیدن بقدرت تلقی میشد.

حالا نیز:
"چادری در برابر لنگی"
حرفی برای گفتن ندارد.
برای زن افغانستان, نفی و نخواستن چادری و حل سیستم مردسالار مطرح است , نه حسادت و رقابت چادری با لنگی ویا لنگی با چادری .
چرا چادری با لنگی و لنگی با چادری رقابت کند ؟
چه رقابتی و حسادتی میان این دو میتو اند مطرح باشد؟
هیچ!

از نمایشگاه , عکسها و سخنرانی هاچنین انتباه دست میدهد که انِگار چادری دارد با لنگی به مسابقه و مقابله بر خاسته است و انهم بر سر جایگاه و اقتدار!
نه - چنین نیست,هیچ مسابقه و همچشمی ای میان چادری و لنگی نیست , مساله روی رفع گام به گام چادری و ازادی زنان است.ِ
مبارزه و تلاش برای ازادی زن و مبارزه زنان برای ازادی و احقاق شخصیت شان و رفع چادری به عنوان یکی ازموانع در راه ازاد ی و برابری زن, از مدتها پیش شروع شده است که اقدام نمادین و شجاعانه خانم ثریا همسر شاه امان الله فقید گام بزرگ ومشهور دراین زمینه به حساب امده میتواند.

اما :
انچه که مبرم و مهم است ,مساله ازادی و برابری انسان در درون و بیرون جامعه اسماعیلیه افغانستان در سده 21 است.
حق انسان جامعه اسماعیلیه افغانستان در درون جامعه باید برسمیت شناخته شود , در قدم نخست و پیشتر از هر کار و اقدامی دیگر , ازادی و برابری انسان اسماعیلیه در جامعه اسماعیلیه باید علنن و رسمن برسمیت شناخته شود و به این حق اعتراف شود.
زن و مرد درجامعه اسماعیلیه افغانستان نباید رمه وار و گله وار به پای صندوق های رای به اقایان حامد کرزی ,اشرف عنی احمد زی , محمد حنیف اتمر و یا هر شخصیت و کنشگر سیاسی دیگری کشانیده شوند.

به انسان جامعه اسماعیلیه باید حق انتخاب و ازادی در انتخاب قایل شد و به این حق حرمت و احترام باید گذاشت.
زنان و مردان جامعه اسماعیلیه نباید بعد از این به کار ها و خدمات مفت و مجانی , شاقه , نوکری ,کنیزی و ... کشانیده شوند.
هیچ فرد جامعه اسماعیلیه نباید در ترس و هراس کشته شدن,ترور شدن و سر به نیست شدن ,روزبگذراند.
همه شبکه ها و سیستم تخویف و فشار و از جمله شبکه های مشهور ترور و کشتار بنام "فدائیان منصور" رسمن و علنن منحل و محکوم شود . هر نوع تشکلی و برنامه ای برای ترسانیدن تخویف و ترور اسماعیلیان باید جرم پنداشته شود و...

به زن و مرد در جامعه اسماعیلیه افغانستان باید حق داد تا نظامیان بلند پایه شان را داشته باشند, تجاران شان را داشته باشند,کادر های بلند در نهاد های دولت داشته باشند , شخصیت های سیاسی و اجتماعی بلند و مطرح شان را داشته باشند ,نهاد های اجتماعی ,فرهنگی و سیاسی خود شان را داشته باشند , صاحب دولت مردان و دولت زنان ازخود باشند.
از اعمال هر نوع فشار, مداخله و مانع تراشی ها فرا راه زندگی اجتماعی ,اقتصادی تحصیلی و سیاسی انان خود داری شود و...
این موارد , چون تنفس برای جامعه اسماعیلیه افغانستان و براب زنان و مردان جامعه اسماعیلیه افغانستان ضرور است.

از خانم فرخنده نادری به مثابه یک خانم فعال سیاسی دعوت بعمل می اوریم تا:
با همه جوانان ,اگاهان ,روشنفکران و ازادی خواهان جامعه اسماعیلیه , برای حل معضل های در بالا یاد شده ورسیدن مردم مظلوم , همیشه تحقیر شده و سرکوب شده جامعه اسماعیلیه به اهداف بالا تعریف شده و برای تامین ابتدایی ترین حق مرد و زن جامعه اسماعیلیه افغانستان , قدم.پیش گذارند و دست همکاری و همیاری دراز کنند.
با حرمت
نظر موج


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نادری
قدرت
چادر
نظرات بینندگان:

>>>   محترمه فرخنده چرا خودش چادری بسر نمیکند ؟درضمن اگر دیگر بنام مذهب مردم مظلوم اسماعلیه را استثمار نکنند دران دنیا حتما مستحق بهشت شناخته میشوند
ر

>>>   از طریق چادری به قدرت رسیدن شاید بهتر از قدرت رسیدن از راه سکس باشد چادری آزادی های کاملا اسلامی دارد و انعده آزادی و دیمکراسی که اسلام به چادری داده شاید در دیمکراسی کفار و آزادی سکسبازان نباشد خود را با اصول اسلامی عیار نماید نه از طریق‌سکس بازی

>>>   مبارزه چادری و لنگی این معنی است که زنان افغانستان باید چادری های خود را از سر بردارند و آنرا کلوله کرده بر سر مردان لنگی دار بزنند تا لنگی آنها نیز از سر شان بپرد و هردویشان مثل انسانهای متمدن قرن بیست ودیکم زندگی کنند،نه مثل انسانهای دور از تمدن قرون وسطی بی.
بناً مبارزه چادری و لنگی،هم به نفع مردان افغانستان است و هم به نفع رنان افغانستان.

>>>   به مجرد انکه یک حرف انسانی یه هدف بهبودی واصلاح اززبانت براید بدون حداقل تعمق٫ابلهان بیشمار باداشکه دین دهنت را هدف میگریند٫ناسزاودشنام نثارت میکنند که چپ باش.ازینجاست که جامعه کنونی مارا سرزمین ابلهان نامند.علت اصلی۴۰سال جنگ گذشته و۴۰ سال جنگ اینده همین کودن هاست.
عاقل

>>>   جناب موج، حرف های شما مانن موجی است که آهسته آهسته در ساحل دریا به حال طغیان و توفان است، در کشوری که 99 درصد بیسواد و بعض ها خیلی افراطی در مسائل دینی و.. بحثی حرف های شما تاثیر گذار نبوده و در کشوری که تبعیض حرف اوله دارد بازی می کند، چه از نگاهی دیدگاه در جامعه مذهبی و سیاسی و زبانی و به قول معروف تفرقه بنداز حکومت کن ،هر چیزی بر میاد و مثله چادری که نماد عقب افتادگی قشر زنان هستند و زن همیشه در پستوی خانه پنهان و کنیز و برده مرد و حکومت مرد سالار هم یه نوعی دیگر از سرکوفت برای زنان و قشر به اصطلاح شهروند درجه دوم جامعه حساب می آید بزند و لنگی دستار یا عمامه یه نوعی دیگری سر کوفتی برای به اصطلاح جوانان قرن 21 بشمار می‌آید چه توقعی خواهید داشت و رشد یک در صدی قشر روشنفکران دینی و سکولار و ازادی های نسبی در این چند سال پیش تا الان هیچ چیزی رو عوض نمی کند و این سه نوعی از مذهب که سنی و شیعه و اسماعیلی که سالهای سال در افغانستان وجود داشته و دارد که همه با هم مانن برادر و خواهر زندگی راحتی داشتند اون موقع دین سیاسی نبود و الان دین، دین سیاسی در منطقه و جهان در حالت غیر از دین رشد تکاملی خیلی شدید و تند دارد دین اسلام رو تغیر شکل می دهند باید توقعی زیادی از هیچ مذهب هیچ دینی نداشته باشید همه دارد برنامه خاص خودشون و به فرمان اتاق فکری باید انجام می دهند .

>>>   دقیقآ

>>>   از دريچه نامردي و غلامي پاكستان در حال به قدرت رسيدن اند. از دريچه چادري هم استفاده كرده اند ده ها تاي شان را نديديد كه با چادري و لباس زنانه دستگير شد ولي اشرف خان و رولا جان رهايشان كرد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است