بدون علم و آگاهی فتوا صادر نکنیم
بدون علم و آگاهی فتوا صادر نکنیم و از جمله کسانی نباشیم که سبب گمراهی خود و دیگران می گردند و به مصداق حدیث پیامبر اسلام از جمله مفتیانی نباشیم که سب گمراهی خو و دیگران گردیم 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۰۰    ۱۳۹۸/۴/۱۶ کد خبر: 159343 منبع: پرینت

متاسفانه در کشور ما رسم بر این است که کسی نباید کم بیاورد و به هر چیزی بدون علم و آگاهی بایست جواب داشته باشد تا آن را ارایه نماید. کسانی را می بینید که دروازه دانشگاه علوم طبی را ندیده اند اما بنام داکتر نسخه میدهند. کسان دیگری را می بینید که الفبای علوم نظامی را نخوانده ولی صاحب نظر در علوم نظامی خود را فکر نموده جنرال و ارکان حرب خود را می پندارند و از این طریق بمقامات هم میرسند و همچنین کسانی را مشاهده میکنید که قر آن کریم را از رو خوانده نمیتوانند ولی بنام عالم و مفتی فتوا صادر میکنند.

اینها همه در حالی است که در جهان امروزی ما همه چیز تخصصی شده و هر چیزی از خود اهل خود را دارد، بدون اهل آن اگر کس دیگری از خود چیزی بگوید و یا عملی انجام دهد نتیجه آن بجز از خرابی و تباهی چیز دیگری نخواهد بود.
اگر شخصی نادانی که الفبای طبابت را نمیداند بنام داکتر برای مریضان نسخه بدهد مریضان را همه خواهد کشت و اگر سر لشکری نادان سربازانش را قومانده غلط بدهد لشکرش نابود میشود و اگر نیمچه ملایی فتوا صادر کند مردم را از دین بی دین کرده سبب گمراهی خود و دیگران میگردد.

در کشور ما متاسفانه دو موضوع از همه بیشتر رواج پیداکرده است یکی از این دو موضوع مسایل دین است و دیگری مسایل سیاسی که امروز کشور ما بحد کافی ماشاءالله کارشناس سیاسی دارد؟ و هر فرد از افراد خود را صاحب نظر در مسایل سیاسی می پندارند و در ساحه علوم دینی چه عرض کنم تا حدی که هرکس از افراد جامعه فتوا صادر میکند بخصوص عده ای قدم را فراتر گذاشته متاسفانه مهر تکفیر و تفسیق در جیب شان موجود بوده و هر کس به نظر شان بد جلوه کند از این مهر و تاپه استفاده میکنند. عده ای از این هم فراتر رفته حتی علمای بزرگ گذشته را زیر سوال برده و بعضا به ساحه اصحاب پیامبر و خلفای راشدین و فقهای امت تاخت و تاز کرده کارنامه آنها را زیر سوال برده خود را صاحب نظر و اهل فتوا میدانند و به زحمات علمای گذشته هیچ نوع ارج و احترامی را قایل نیستند. در حالیکه خودشان در کوچه یک خم خانه هم نیستند و الفبای علوم دینی را نمیدانند؟ و لی بخود جرات میدهند تا هر چه در دل و فکرشان چه درست و یا نادرست باشد به بیرون بریزند و خود را متاسفانه با این کردار خویش رسوا تر میسازند.

اینها همه در حالی دیده میشود که امروز همه مسایل سیاسی و دینی حتی منابع دینی همه شکل تخصصی بخود گرفته چنانچه ممکن شخصی در علم حدیث وارد باشد مگر به علم تفسیر وارد نباشد که امروز می بینید دانشکده های تحت همین نام ها فعالیت میکنند و متخصیصین را تربیه میکنند. ممکن کسی تفسیر قرآن کریم را بداند ولی توان استخراج احکام را نداشته باشد و کسی ممکن علم فقه عملی را بداند ولی اصول علم فقه را زیاد وارد نباشد و حتی در داخل علوم اسلامی ممکن شخصی در رشته خاصی تخصص داشته باشد مثلا در علم میراث و یا در علم اسناد احادیث و امثال اینها تخصصی داشته باشد ولی اینکه فرد جامع العلوم والکمالات باشد از جمله نادرات و غیرممکن است صدور فتوا و حکم قضایی مسایل است که هرکس از عهده آن بر آمده نمیتواند و درباره حکم قضا گفته شده قاضی که طلب قضاوت میکند بمنزله مذبوحه است که بدون کارد خود را ذبح کرده است لذا باید توجه داشته باشیم که بدون علم و آگاهی فتوا صادر نکنیم و از جمله کسانی نباشیم که سبب گمراهی خود و دیگران می گردند و به مصداق حدیث پیامبر اسلام ص از جمله مفتیانی نباشیم که سب گمراهی خو و دیگران گردیم. (ضلوا واضلوا).

همچنین در عرصه علوم سیاسی شخصی میتواند کار شناس روابط بین المللی بوده باشد ولی به مسایل اقتصادی جهانی زیاد وارد نباشد و یا اینکه دارای تجارب در امور کنسلی و حقوق خصوصی بین الملل بوده باشد ولی به مسایل اقتصادی و روابط بین المللی آگاهی کاملی نداشته باشد. لذا می بینید هر علم و فنی صاحب و متخصص خود را دارد و بدون اهل آن رسیدن بمقصد و بدست آوردن نتیجه مطلوب مشکل و غیر عملی و نا ممکن است.

والسلام
سید محمد خیر خواه


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فتوا
علما
نظرات بینندگان:

>>>   حق گفتی جناب خیر خواه!
ای کاش گوش شنوا وجود داشته باشد.

>>>   اقایی خیر خواه از مطلب جالب و خواندنی تان جهان سپاس حقیقت را بیان نموده اید ولی با تاسف باید گفت که فعلا هر کچالو فروش و کلینر آگاهی سیاسی و نظامی است. ولی شخصیت شما ایجاب نمیکند که در ساید کچالو فروشان و کلینر ها مضمون بنویسید

>>>   یکی دانش سطحی است و دیگری دانش تخصصی.
داشتن دانش سطحی در بخش های مختلف،خصوصاً بخش هایی که به حیات روزمره انسانها ارتباط میگیرد،چیز خوبی است که میشود از آن در حیات روزمره استفاده کرد و یا نظر به ضرورت سطح آن را انکشاف ذاد و مقدار زیادتر راجع به اًن معلومات پیدا کرد.
اما دیگری دانش تخصصی است که افراد و اشخاص در بخش های مشخصی از علوم،سالها تحصیل میکنند و مطالعه میکنند و کار های تجربی و علمی انجام میدهند و کتاب ها و رساله ها مینویسند و با در نظر داشت یافته های جدید درین بخش سطح آگاهی خود را بالا میبرند و چیز هایی که منسوخ میشوند ،آنها را از یاد داشت های خود حذف میکنند و مطابق شرایط و عصر و زمان دانش یاد گرفته خویش را مطابقت میدهند،اینها کسانی هستند که میتوانند درین بخش های مشخص که کارشناس شده اند،معلومات همه جانبه را به اشخاص و افراد و یا وسایل اطلاعات جمعی و محافل و مجالس علمی ارایه دارند.
اما دانش سطحی در رشته های مختلف مربوط به حیات روزمره انسانها،نیز بخاطر حل مشکلات حیات روزمره انسانها،چیز بدی نیست.

>>>   آقای خیر خواه
دولت ضعیف و ناتوان.هر خر چران که بیاید ریس جمهور وزیر و والی شود هیچ بوی از دولت داری نفهمد عاقبت همین است.دولت باید بالا ی همه چیز نظارت داشته باشد.

>>>   به نویسنده دومی
آقای خیر خواه ملی می اندیشد واحساس میکند که جان انسان ها در خطر است وفکر میکند که کشورومردم ما با این وضعیت از رشد و تکامل عقب بماند اقای خیر خواه از این بی نظمی رنج می برد آقای خیر خواه شخص باهوش است به همه چیز ذهن خود را تمرکز میدهد همه وقایع را نظارت میکند مثلی آقای خیر خواه کم اشخاص پیدا می شود روی چنین مسائلی فکر کند.

>>>   سزایِ پیش قراولان، حکم تکفیر!

دور نمی‌رویم، دو سال پیش عبدالحفیظ منصور از داعش سازی با تدریس مضمون ثقافت اسلامی‌ در دانشگاه کابل سخن گفت و مخالفت های شدید روحانیون و پیروان شان را دنبال داشت و بر گفته های او مُهر تکفیر زدند و سکولارش خواندند . امروز خود استادِ دانشگاه کابل پرور به دست داشتن اش در چندین حمله، اقرار نمودن.

چرا گفته های حفیظ منصور دو سال پیش شماری را رنجاند و کثیری‌ را خنداند؟
اگر گفته هایش نادیده گرفته نمی شد، ما دو سال جلو بودیم، از حملات دو سال پیشگیری می‌کردیم. و هیچ هموطن ما عزیزان شان را از دست نمیداد .

بهرام

>>>   فتوا از طرف ملا صادر میشود وبرای ملاشدن به علم نی بلکه به اموختن چند لغات عربی وچند قصه مبتذل وترش کرده وبوی گرفته ضرورت است.
عاقل

>>>   درممالک پیشرفته هرکس چیزی شنید باعقل خودانرا سبک وسنگین میکند٫در کشور ما هرچرند میخواهی بگوامابرای اثبات ان یک جمله عربی بگو.گپ تمام است کسی جرات ندارد بگوید جناب عالی مزخرف میفرمایند.
دهلوی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است