سخنی چند با نامزدان ریاست جمهوری...!
آنهایی که دیروز و امروز لعنت تاریخ و جامعه شده اند لازم است زیادتر از این نه خود را توهین و تحقیر تاریخ نمایند و نه هم مردم را در گروگان سیاست های بیهوده خود گیرند زیرا به مزاحمت اضافی و مختل کردن وضعیت سراسری می انجامد 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۲۲    ۱۳۹۸/۴/۳۱ کد خبر: 159504 منبع: پرینت

«نخست پیش از همه خاطر نشان مینمایم که وضعیت موجود بیانگر این است که دایر شدن انتخابات پیشرو هنوز در پرده ابهام باقی است و من هم مطمین نیستم انتخاباتی برگزار میگردد یاخیر... و اگر بازهم قرار باشد باچنین وضعیت و شرایط موجود با فشارهای بیرونی ها بخاطر حداقل نیمه حفظ آبروی برباد رفته تحفه دموکراسی و تمویل مصارف انتخاباتی این نمایش دایر گردد، باور کامل دارم که بدتر از نمایش ننگین تاریخی 2014 خواهد بود و این هیاهوی جز مصروفیت اضافی و ضیایع چیز دیگری بوده نمیتواند، اینبار این مسوولیت بزرگی متوجه کاندیدان بیرون از حاکمیت درون ارگ و سپیدار بود و هست پیش از اینکه مردم را به طرف صندوق هایی گوسپندی و شتری رهنمایی کنند لازم بود مشکل اساسی یعنی دخالت و عملکرد غیر قانونی حاکمیت را باید مهار میکردند؛ در غیر ان مردم در یک بدبختی بی انجام دیگری فرو خواهد رفت و زهر بدبختی را هم مردم و هم کاندیدان خواهند چشید و دقیقا کاندیدان محترم در این اشتباه تاریخی سهیم اند.»

اگر شیطان دهل را سرچپه بزند یک انتخاباتی نیمه نسبی که حد اقل به رنگ و بوی انتخابات نزدیک بوده باشد. بقول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب...، با اینکه خصوصیات این حاکمیت دو سره را همه میدانند و ضمنا فکر میکنم که امریکا نه ملا نصرالدین است و نه هم سرمایه و پول هایی اش چون برگ درختان آویزان بوده باشد "خاص از برای خدا نه از راه ریا" و بدون هیچ چیز در میان مفت رایگان 29 میلیون دالر بخاطر دایر شدن انتخابات کمک کند.
فراموش نباید کرد "هرکه نان دهد فرمان دهد...".

اما بازهم گذشته از دیدگاه های آیدیولوژیکی و برخورد های سلیقوی به مساله انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، با آنهم بخاطر رفع مسوولیت انسانی خود وظیفه خود میدانم تا سخن کوتاهی در مورد داشته باشم.
قابل یاد آوری میدانم که این نوشته هرگز متوجه تیم های موجود درقدرت (ارگ، سپیدار) و نیز شاخه از ارگ (اتمر) که به دور خود لشکری از "معاون سالاران" را همچون سربازان سربرکف به حاکمیت بیعت کرده اند و برنامه های دیرینه دیگران را عملی میکنند نبوده و نیست زیرا برنامه های این تیم ها که همان سلطه گرایی و تفکر هژمونی قومی است دیگر پنهان بوده نمیتواند. با اینکه کمپاین تبلیغاتی تعداد شان توسط همان چهره های مزدور زنگزده وردلالان کار کشته بخاطر فریب اذهان مردم دیری است آغاز گردیده است ولی چلو صاف شان هرکدام شان از بیکارگی غرق در عیش و نوش گرفته تا بنایی مرکز روسپیگری.... همه و همه از آب برآمده بقول معروف "آزموده را باز آزمودن خطا است".

بلی هموطن گرامی!
حرف من متوجه بقیه کاندیدان است که الحمد الله چند نفرشان هم تازه وارد میدان شده اند، این کار نیکی است و هر شهروند این کشور حق دارد که خود را کاندید کند و یا به کاندیدی رایی بدهد، ولی متاسفانه تا جایی که بنده این بحث را تعقیب میکند در برنامه های بعدی اکثر این بزرگان چیز تازه و به درد بخوری که بتواند حداقل مرحم زخم های بجا مانده در این شرایط اسفناک بوده باشد وجود ندارد و اگر در برنامه بعضی شان چیزهای به چشم میخورد ولی متاسفانه نظر به شرایط جامعه کهنه شده است و نمیتواند پاسخگویی وضعیت جامعه بوده باشد و اگر چیزهای هم باخود دارد فقط در حد یک عمومیت گویی خلاصه میشود و یا اینکه در آرمان گرایی مصروف اند و حتی تعدادی شان هم فاقد برنامه اند و این عمومیت گویی هیچ دردی را دوا نخواهد نمود و مردم این سرزمین از این عمومیت گویی های بی حاصل واقعا خسته شده اند.

همزمان عملکرد آقایی غلام فاروق نجرابی که نامزد ریاست جمهوری اند و از گرفتن سند اعتبارنامه انتخباتی تا تغییر در کمیسون فرمایشی ابآ ورزیدند که واقعا حرکت شان قابل قدر است و نیز موضعگیری آقایی سید نورالله جلیلی که در وقت نواختن گویا سرود ملی (قومی) به لحاظ اینکه این یک سرود قومی است ایستاده نشد که دید و پختگی سیاسی شان را به نمایش میگذارد.
ولی باید یاد آور شوم و بدون هیچ نوع وابستگی سازمانی و یا هم تعلقات دیگری... یگانه کاندیدی که با برنامه ای مشخص، حساب شده و تدوین شده بیرون از عمومیت گویی های درد سرسازوبی پایه وارد میدان شده است همانا برنامه آقایی لطیف پدرام رهبر کنگره ملی است کاندید ریاست جمهوری اند، درحقیقت این برنامه نسخه ایست برای بیرون رفت از وضعیت سنگین اسفناک چند صده و مرحمی است برزخم های بجا مانده و شگوفایی همدلی.

بقیه نامزدان محترم که برای من محترم اند و اگر بازهم به همان سناریوی دیروزی (عمومیت گویی) و برنامه های زمان به مصرف رسیده وارد کار زار انتخاباتی شوند، از همین اکنون خاطر نشان مینمایم که زحمت نکشند... نه ضیاع وقت برای خود و نه هم برای دیگران شوند و نباید با تیشه ای دست های خود و پایی های دیگران را قطع کنند و نباید امید نسل امروز و فردا برباد دهند.

یقینا آنانیکه واقعآ برنامه مشخص سیاسی - اقتصادی و بالاخص برنامه برای احیای تاریخ و فرهنگ برباد رفته خویش و نیز برنامه موثق که بتواند تاریخ و بالاخره این سرزمین را از زیر ساطور فاشیزم قبیلوی نجات بدهند و در مقابل این هویت افتخار احساس مسوولیتی انسان بنمایند بفرمایند، مردانه وارد میدان شوند و همه فرزندان واقعی این وطن با دل و جان در عقب ایشان با طرق مختلفی ایستادگی خواهند نمود. در غیر آن با فریاد خشک و شعار میان تهی زیر نام به اصطلاح فراقومی و فراملیتی و حرف های فریبنده دموکراسی و عمومیت گویی گپ بجای نخواهد رسید.

بنآء آنهایی که دیروز و امروز لعنت تاریخ و جامعه شده اند لازم است زیادتر از این نه خود را توهین و تحقیر تاریخ نمایند و نه هم مردم این کشور را در گروگان سیاست های بیهوده خود گیرند و مردم حالا دیگر میدانند در آن سوراخی که یکبار گزیده شده اند دوباره دست دراز نخواهند نمود. اگر این را هم نمیدانید شرم از خدا وخلق خدا کنید. زیرا به مزاحمت اضافی و مختل کردن وضعیت سراسری می انجامد.

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نامزدان
ریاست جمهوری
انتخابات
نظرات بینندگان:

>>>   یک قانون وجود میداشت که بالای انتخاب شدن نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شرط بندی صورت میگرفت.
من با اکثریت نامزدان شرط بندی میکردم که اگر خودت رییس جمهور شدی،من صد هزار افغانی برایت میدهم و اگر نشدی تو ده هرار افغانی برای من بده.
یعنی شرط یک بر ده.
میدیدیم که چند نفر شان از کاندیداتوری خود صرف نظر میکردند.
باید به این جناب های کاندید عرض کنم که اگر آنها فکر میکنند که مردم خر هستند و هیچ چیز را نمی فهمند،اشتباه کردند،بلکه خود این جناب ها خر اند که مردم را خر فکر میکنند.
و اگر دولت فکر میکند که با چنین نمایشی به مردم نشان میدهند که ما ممثل دموکراسی هستیم و مردم را خر فکر کردند،بازهم مردم خر نیستند و همه چیز را میفهمند.

>>>   این نامزدان باید سینه کشی کنند تا معلوم گردد کدامش صحتمند وباد انرزی است
چناتنچه کاندیدان کشور امریکا که با ما قرارداد استراتژیک دارند هم این کار را میکنند مثلا جوبایدن برای ترامپ چلنج داده وگفته است :
مرد هستی بیابامن سینه کشی کن!
معاون رئیس جمهور پیشین امریکا در مصاحبه ای با شبکه « MSNBC» گفت: «به او "ترامپ" می گویم دونالد بیا اینجا، و ثابت کن که چند تا حرکت ورزشی سینه‌کشی انجام داده می توانی».

ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار با اشاره به سن بایدن، او را برای کسب ریاست‌جمهوری امریکا بیش‌ از حد پیر خوانده بود.
این در حالی است که ترامپ فقط سه سال جوانتر از بایدن 76 ساله است و در ضمن وی جز گلف ورزش دیگری انجام نمی‌دهد.

جو بایدن، ۷۶ ساله در نظرسنجی های انجام شده از دیگر نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیشی گرفته است.

- حالا کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان هم بشمول اشرف غنی باید درحضورداشت جامعه مدنی ژورنالستان ونمایندگان اتحادیه اروپا ونماینده روسیه درامور صلح کمره های تلیویزیونی سینه کشی نمایند تامعلوم شود کی صحتمند ونتوانائی کار را دارد ؟
ر

>>>   نمایندگان باید باسوادباشند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است